กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 7 / Proverbs 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

จงระวังวิถีทางของหญิงชั่ว
7:1 บุตรชายของเราเอ๋ย จงรักษาบรรดาถ้อยคำของเราไว้ จงสะสมบัญญัติทั้งหลายของเราไว้กับเจ้า

Beware of the Ways of the Wicked Woman
7:1 My son, keep my words, and lay up my commandments with thee.

7:2 จงรักษาบัญญัติทั้งหลายของเรา และดำรงชีวิตอยู่ และกฎเกณฑ์ของเราดุจแก้วตาของเจ้า

7:2 Keep my commandments, and live; and my law as the apple of thine eye.

7:3 จงมัดพวกมันไว้บนนิ้วมือของเจ้า จงเขียนพวกมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งใจของเจ้า

7:3 Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart.

7:4 จงกล่าวแก่สติปัญญาว่า “เธอเป็นพี่สาวของข้า” และจงเรียกความเข้าใจว่าญาติผู้หญิงของเจ้า

7:4 Say unto wisdom, Thou art my sister; and call understanding thy kinswoman:

7:5 เพื่อทั้งสองจะรักษาเจ้าไว้ให้พ้นจากหญิงชั่ว จากหญิงสัญจรที่พูดป้อยอด้วยบรรดาถ้อยคำของนาง

7:5 That they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words.

7:6 เพราะที่หน้าต่างบ้านของเรา เราได้มองออกไปตามบานเกล็ดของเรา

7:6 For at the window of my house I looked through my casement,

7:7 และได้มองเห็นท่ามกลางพวกคนเขลา เราได้สังเกตท่ามกลางคนหนุ่ม ๆ ก็มีหนุ่มคนหนึ่งที่ไร้ความเข้าใจ

7:7 And beheld among the simple ones, I discerned among the youths, a young man void of understanding,

7:8 ผู้ผ่านไปตามถนนใกล้ทางแยกของนาง และเขาไปตามทางซึ่งไปยังบ้านของนาง

7:8 Passing through the street near her corner; and he went the way to her house,

7:9 ในเวลาโพล้เพล้ ในเวลาเย็น ในเวลากลางคืนใกล้ค่ำและมืด

7:9 In the twilight, in the evening, in the black and dark night:

7:10 และดูเถิด หญิงคนหนึ่งมาพบเขาสวมใส่เครื่องแต่งกายของหญิงโสเภณี และใจมีเล่ห์เหลี่ยม

7:10 And, behold, there met him a woman with the attire of an harlot, and subtil of heart.

7:11 (นางจัดจ้านและหัวรั้น เท้าของนางไม่อาศัยอยู่ในบ้านของนาง

7:11 (She is loud and stubborn; her feet abide not in her house:

7:12 ประเดี๋ยวนางอยู่ข้างนอก ประเดี๋ยวอยู่ตามถนน และหมอบคอยอยู่ที่ทุกมุม)

7:12 Now is she without, now in the streets, and lieth in wait at every corner.)

7:13 นางจึงจับเขาและจุบเขา และด้วยใบหน้าไร้ยางอายได้พูดกับเขาว่า

7:13 So she caught him, and kissed him, and with an impudent face said unto him,

7:14 “ฉันมีเครื่องสันติบูชาอยู่กับฉัน วันนี้ฉันได้ทำตามคำปฏิญาณต่าง ๆ ของฉันแล้ว

7:14 I have peace offerings with me; this day have I payed my vows.

7:15 ฉะนั้น ฉันจึงออกมาหาเธอ เสาะหาหน้าของเธออย่างขยันขันแข็ง และฉันได้พบเธอแล้ว

7:15 Therefore came I forth to meet thee, diligently to seek thy face, and I have found thee.

7:16 ฉันได้ประดับที่นอนของฉันด้วยบรรดาผ้าปูทำด้วยสิ่งทอ พร้อมด้วยงานแกะสลัก พร้อมด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียดแห่งอียิปต์

7:16 I have decked my bed with coverings of tapestry, with carved works, with fine linen of Egypt.

7:17 ฉันได้อบที่นอนของฉันด้วยมดยอบ กฤษณา และอบเชย

7:17 I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon.

7:18 มาเถอะ ให้พวกเรามาอิ่มด้วยความรักจนถึงรุ่งเช้า ให้พวกเราปลอบโยนตัวเองด้วยความรัก

7:18 Come, let us take our fill of love until the morning: let us solace ourselves with loves.

7:19 เพราะผัวของฉันไม่อยู่บ้าน เขาออกเดินทางไปไกลแล้ว

7:19 For the goodman is not at home, he is gone a long journey:

7:20 เขาเอาเงินถุงหนึ่งติดตัวไปด้วย และพอถึงวันกำหนดไว้เขาจึงจะกลับมาบ้าน”

7:20 He hath taken a bag of money with him, and will come home at the day appointed.

7:21 ด้วยคำพูดอันไพเราะนางทำให้เขายอมจำนน ด้วยคำป้อยอแห่งริมฝีปากของนาง นางก็บังคับเขา

7:21 With her much fair speech she caused him to yield, with the flattering of her lips she forced him.

7:22 เขาติดตามนางไปทันที เหมือนอย่างวัวตัวผู้ไปสู่การฆ่า หรือเหมือนอย่างคนเขลาที่ไปรับโทษที่ขื่อ

7:22 He goeth after her straightway, as an ox goeth to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks;

7:23 จนกระทั่งหอกปักทะลุตับของเขา ดุจนกรนเข้าไปหาบ่วง และไม่ทราบว่าสิ่งนี้มุ่งเอาชีวิตของเขา

7:23 Till a dart strike through his liver; as a bird hasteth to the snare, and knoweth not that it is for his life.

7:24 ฉะนั้น บัดนี้จงตั้งใจฟังเราเถิด โอ พวกเจ้า บุตรทั้งหลายเอ๋ย และจงตั้งใจต่อบรรดาถ้อยคำแห่งปากของเรา

7:24 Hearken unto me now therefore, O ye children, and attend to the words of my mouth.

7:25 อย่าให้ใจของเจ้าหันไปตามทางทั้งหลายของนาง อย่าหลงทางไปในบรรดาวิถีของนาง

7:25 Let not thine heart decline to her ways, go not astray in her paths.

7:26 เพราะนางได้เหวี่ยงลงคนเป็นอันมากผู้ได้รับบาดแผล ใช่แล้ว ผู้มีกำลังจำนวนมากได้ถูกฆ่าเสียโดยนาง

7:26 For she hath cast down many wounded: yea, many strong men have been slain by her.

7:27 บ้านของนางเป็นทางไปสู่นรก ลงไปถึงห้องทั้งหลายแห่งความตาย

7:27 Her house is the way to hell, going down to the chambers of death.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope