กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 25 / Deuteronomy 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

กฎต่าง ๆ เรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่น
25:1 “ถ้ามีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงระหว่างบุคคล และเขาเหล่านั้นนำความไปฟ้องศาล เพื่อพวกผู้พิพากษาจะตัดสินความระหว่างพวกเขา ดังนั้นพวกผู้พิพากษาจะประกาศว่าคนชอบธรรมเป็นฝ่ายถูก และกล่าวโทษผู้กระทำผิด

Regulations for Human Relations
25:1 If there be a controversy between men, and they come unto judgment, that the judges may judge them; then they shall justify the righteous, and condemn the wicked.

25:2 และต่อมาถ้าผู้กระทำผิดนั้นสมควรถูกโบย ผู้พิพากษาจงสั่งให้เขานอนลง และกำหนดให้โบยต่อหน้าผู้พิพากษามากน้อยตามความผิดของผู้นั้น

25:2 And it shall be, if the wicked man be worthy to be beaten, that the judge shall cause him to lie down, and to be beaten before his face, according to his fault, by a certain number.

25:3 ผู้พิพากษาสามารถโบยเขาถึงสี่สิบทีก็ได้ และอย่าให้เกินนั้นไปเลย เกรงว่าถ้าผู้พิพากษาทำเกินนั้นและโบยเขามากกว่าสี่สิบที ดังนั้นพี่น้องของท่านจะดูเหมือนไร้ค่าแก่ท่าน

25:3 Forty stripes he may give him, and not exceed: lest, if he should exceed, and beat him above these with many stripes, then thy brother should seem vile unto thee.

25:4 ท่านอย่าเอาตะกร้าครอบปากวัวตัวผู้ เมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่

25:4 Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn.

25:5 ถ้าพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกัน และคนหนึ่งในพวกเขาตายเสีย และหามีบุตรไม่ ภรรยาของผู้ที่ตายนั้นจะออกไปเป็นภรรยาของคนนอกไม่ได้ จงให้พี่น้องของสามีของนางเข้าไปหานางและรับนางมาเป็นภรรยาของตน และทำหน้าที่พี่น้องของสามีแก่นาง

25:5 If brethren dwell together, and one of them die, and have no child, the wife of the dead shall not marry without unto a stranger: her husband's brother shall go in unto her, and take her to him to wife, and perform the duty of an husband's brother unto her.

25:6 และต่อมาบุตรหัวปีที่เกิดกับนาง จงให้สืบชื่อพี่น้องคนที่ตายไปนั้น เพื่อชื่อของเขาจะไม่ได้ลบไปจากอิสราเอล

25:6 And it shall be, that the firstborn which she beareth shall succeed in the name of his brother which is dead, that his name be not put out of Israel.

25:7 และถ้าชายคนนั้นไม่ประสงค์จะรับภรรยาของพี่น้องของเขา ดังนั้นก็ให้ภรรยาของพี่น้องของเขาไปหาพวกผู้อาวุโสที่ประตูเมืองและกล่าวว่า ‘พี่น้องของสามีของดิฉันไม่ยอมสืบชื่อของพี่น้องของเขาในอิสราเอล เขาไม่ยอมทำหน้าที่พี่น้องของสามีของดิฉัน’

25:7 And if the man like not to take his brother's wife, then let his brother's wife go up to the gate unto the elders, and say, My husband's brother refuseth to raise up unto his brother a name in Israel, he will not perform the duty of my husband's brother.

25:8 ดังนั้น พวกผู้อาวุโสของนครของเขาจะเรียกชายคนนั้นมาและพูดกับเขา ถ้าเขายังยืนยันและกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับนาง’

25:8 Then the elders of his city shall call him, and speak unto him: and if he stand to it, and say, I like not to take her;

25:9 ดังนั้น ภรรยาของพี่น้องของเขาจะเข้าไปใกล้ชายคนนั้นต่อหน้าพวกผู้อาวุโส และดึงเอารองเท้าของชายคนนั้นข้างหนึ่งออกมาจากเท้าของเขา และถ่มน้ำลายรดหน้าชายนั้น แล้วจะตอบและกล่าวว่า ‘ต้องกระทำเช่นนี้กับผู้ชายที่ไม่ยอมสร้างครอบครัวของพี่น้องของตน’

25:9 Then shall his brother's wife come unto him in the presence of the elders, and loose his shoe from off his foot, and spit in his face, and shall answer and say, So shall it be done unto that man that will not build up his brother's house.

25:10 และในอิสราเอลชื่อของเขาจะถูกเรียกว่า ‘วงศ์วานของผู้ที่ถูกดึงรองเท้าออก’

25:10 And his name shall be called in Israel, The house of him that hath his shoe loosed.

25:11 เมื่อชายสองคนทะเลาะวิวาททุบตีกัน และภรรยาของชายคนหนึ่งเข้ามาใกล้เพื่อจะช่วยสามีของตนให้พ้นจากมือของผู้ที่ตีเขา และนางยื่นมือของตนออกและบีบคั้นของลับของผู้ชายคนนั้น

25:11 When men strive together one with another, and the wife of the one draweth near for to deliver her husband out of the hand of him that smiteth him, and putteth forth her hand, and taketh him by the secrets:

25:12 ดังนั้น ท่านจงตัดมือของนางทิ้งเสีย อย่าให้ตาของท่านสงสารนางเลย

25:12 Then thou shalt cut off her hand, thine eye shall not pity her.

25:13 ท่านอย่ามีลูกตุ้มสำหรับตาชั่งต่างกันไว้ในถุงของท่าน อันหนึ่งหนักอันหนึ่งเบา

25:13 Thou shalt not have in thy bag divers weights, a great and a small.

25:14 ท่านอย่าให้มีเครื่องตวงหลายชนิดในบ้านของท่าน อันหนึ่งใหญ่อันหนึ่งเล็ก

25:14 Thou shalt not have in thine house divers measures, a great and a small.

25:15 แต่ท่านจงมีลูกตุ้มอันสมบูรณ์และเที่ยงตรง และท่านจงมีเครื่องตวงอันสมบูรณ์และเที่ยงตรง เพื่อว่าวันเวลาของท่านจะยืนนานในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน

25:15 But thou shalt have a perfect and just weight, a perfect and just measure shalt thou have: that thy days may be lengthened in the land which the LORD thy God giveth thee.

25:16 เพราะว่าทุกคนที่กระทำสิ่งเหล่านั้น และทุกคนที่กระทำสิ่งต่าง ๆ อย่างไม่ชอบธรรม ก็เป็นผู้ที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

25:16 For all that do such things, and all that do unrighteously, are an abomination unto the LORD thy God.

คนอามาเลขจะถูกทำลาย
25:17 จงระลึกถึงสิ่งที่คนอามาเลขกระทำแก่ท่านตามทางเมื่อท่านทั้งหลายออกมาจากอียิปต์

Amalek to Be Destroyed
25:17 Remember what Amalek did unto thee by the way, when ye were come forth out of Egypt;

25:18 เขาได้ออกมาพบท่านตามทางอย่างไร และโจมตีคนที่อยู่ล้าหลังของท่าน คือบรรดาคนที่อ่อนกำลังที่อยู่ล้าหลังของท่าน เมื่อท่านอ่อนเพลียและเมื่อยล้า และเขาไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้า

25:18 How he met thee by the way, and smote the hindmost of thee, even all that were feeble behind thee, when thou wast faint and weary; and he feared not God.

25:19 เพราะฉะนั้น ต่อมาเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านหยุดพักจากบรรดาศัตรูของท่านที่อยู่รอบข้างแล้ว ในแผ่นดินที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดกให้ยึดครองนั้น ดังนั้นท่านจงลบล้างคนอามาเลขเสียจากความทรงจำภายใต้ฟ้าสวรรค์ ท่านอย่าลืมเรื่องนี้เสีย”

25:19 Therefore it shall be, when the LORD thy God hath given thee rest from all thine enemies round about, in the land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance to possess it, that thou shalt blot out the remembrance of Amalek from under heaven; thou shalt not forget it.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope