กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 6 / Deuteronomy 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

พระบัญญัติที่ใหญ่ที่สุด
6:1 “ต่อไปนี้เป็นบรรดาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์และคำตัดสินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงบัญชาให้สอนพวกท่าน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้กระทำตามในแผ่นดินซึ่งพวกท่านจะเข้าไปยึดครองนั้น

Greatest of All Commandments
6:1 Now these are the commandments, the statutes, and the judgments, which the LORD your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it:

6:2 เพื่อว่าท่านจะได้เกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน โดยการรักษาบรรดากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่าน ทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่าน ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของท่าน และเพื่อว่าวันเวลาของท่านจะได้ยืนยาว

6:2 That thou mightest fear the LORD thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou, and thy son, and thy son's son, all the days of thy life; and that thy days may be prolonged.

6:3 โอ คนอิสราเอลทั้งหลาย เหตุฉะนั้นจงฟัง และจงระวังที่จะกระทำตาม เพื่อท่านจะไปดีมาดี และเพื่อท่านทั้งหลายจะทวีมากยิ่งขึ้นในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญาไว้กับท่าน

6:3 Hear therefore, O Israel, and observe to do it; that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the LORD God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey.

6:4 จงฟังเถิด โอ คนอิสราเอล พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเยโฮวาห์องค์เดียว

6:4 Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD:

6:5 และท่านจงรักพระเยโฮวาห์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดใจของท่าน และด้วยสุดจิตของท่าน และด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน

6:5 And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.

จงขยันหมั่นเพียรสอนกฎเกณฑ์เหล่านี้แก่ลูกหลานของตน
6:6 และจงให้บรรดาถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน

Diligently Teach These Statutes to Your Children
6:6 And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart:

6:7 และท่านจงขยันหมั่นเพียรสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่ลูก ๆ ของท่าน และจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านี้ เมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านของท่าน และเมื่อท่านกำลังเดินอยู่ตามทาง และเมื่อท่านนอนลง และเมื่อท่านลุกขึ้น

6:7 And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.

6:8 และท่านจงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญ และถ้อยคำเหล่านี้จงเป็นเหมือนอย่างเครื่องหมายอยู่ระหว่างนัยน์ตาของท่าน

6:8 And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes.

6:9 และท่านจงเขียนถ้อยคำเหล่านี้ไว้ที่วงกบประตูบ้านของท่าน และที่ประตูรั้วของท่าน

6:9 And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates.

6:10 และต่อมาเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะพาท่านมาถึงแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน คืออับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ว่าจะให้ท่าน คือนครใหญ่โตและดีเลิศหลายแห่งซึ่งท่านไม่ได้สร้าง

6:10 And it shall be, when the LORD thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildedst not,

6:11 และบ้านหลายหลังที่เต็มไปด้วยของดีทุกอย่าง ซึ่งท่านไม่ได้สะสมไว้ และบ่อน้ำหลายบ่อที่ท่านไม่ได้ขุด และสวนองุ่นหลายสวนกับต้นมะกอกจำนวนมาก ซึ่งท่านไม่ได้ปลูกไว้ เมื่อท่านได้รับประทานแล้วก็อิ่มหนำ

6:11 And houses full of all good things, which thou filledst not, and wells digged, which thou diggedst not, vineyards and olive trees, which thou plantedst not; when thou shalt have eaten and be full;

6:12 แล้วจงระวังตัว เกรงว่าท่านจะลืมพระเยโฮวาห์ผู้ทรงพาท่านออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ ออกจากเรือนแห่งการเป็นทาสนั้น

6:12 Then beware lest thou forget the LORD, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage.

6:13 ท่านจงเกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์ และจงปฏิญาณโดยออกพระนามของพระองค์

6:13 Thou shalt fear the LORD thy God, and serve him, and shalt swear by his name.

6:14 ท่านทั้งหลายอย่าติดตามพระอื่น ๆ ซึ่งเป็นพระของชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบพวกท่าน

6:14 Ye shall not go after other gods, of the gods of the people which are round about you;

6:15 (เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย เป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน) เกรงว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะพระพิโรธต่อท่าน และทำลายท่านเสียจากพื้นแผ่นดินโลก

6:15 (For the LORD thy God is a jealous God among you) lest the anger of the LORD thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth.

6:16 ท่านทั้งหลายอย่าลองดีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน เหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ลองดีพระองค์ที่มัสสาห์

6:16 Ye shall not tempt the LORD your God, as ye tempted him in Massah.

6:17 ท่านทั้งหลายจงขยันหมั่นเพียรรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย และบรรดาพระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้

6:17 Ye shall diligently keep the commandments of the LORD your God, and his testimonies, and his statutes, which he hath commanded thee.

6:18 และท่านจงกระทำสิ่งที่ถูกต้องและที่ดีในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เพื่อท่านจะไปดีมาดี และเพื่อท่านจะได้เข้าไปยึดครองแผ่นดินที่ดีซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน

6:18 And thou shalt do that which is right and good in the sight of the LORD: that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the LORD sware unto thy fathers,

6:19 เพื่อขับไล่ศัตรูทั้งสิ้นของท่านออกไปให้พ้นหน้าของท่าน ตามที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้นั้น

6:19 To cast out all thine enemies from before thee, as the LORD hath spoken.

6:20 และเมื่อเวลาภายหน้าบุตรชายของท่านถามท่านว่า ‘บรรดาพระโอวาท กฎเกณฑ์และคำตัดสินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลาย ได้บัญชาท่านทั้งหลายไว้นั้นมีความหมายว่าอะไร’

6:20 And when thy son asketh thee in time to come, saying, What mean the testimonies, and the statutes, and the judgments, which the LORD our God hath commanded you?

6:21 แล้วท่านจงพูดกับบุตรชายของท่านว่า ‘เราทั้งหลายเคยเป็นทาสของฟาโรห์อยู่ในอียิปต์ และพระเยโฮวาห์ได้ทรงพาพวกเราออกมาจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์

6:21 Then thou shalt say unto thy son, We were Pharaoh's bondmen in Egypt; and the LORD brought us out of Egypt with a mighty hand:

6:22 และพระเยโฮวาห์ทรงสำแดงบรรดาหมายสำคัญและการมหัศจรรย์ทั้งที่ใหญ่โตและร้ายกาจเหนืออียิปต์ เหนือฟาโรห์ และเหนือบรรดาราชวงศ์ของพระองค์ ต่อหน้าต่อตาเราทั้งหลาย

6:22 And the LORD shewed signs and wonders, great and sore, upon Egypt, upon Pharaoh, and upon all his household, before our eyes:

6:23 และพระองค์ได้ทรงพาเราทั้งหลายออกมาจากที่นั่น เพื่อพระองค์จะทรงนำพวกเราเข้าไป เพื่อจะประทานแผ่นดินนี้ให้แก่เราทั้งหลาย ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเรา

6:23 And he brought us out from thence, that he might bring us in, to give us the land which he sware unto our fathers.

6:24 และพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้เราทั้งหลายกระทำตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ทั้งสิ้น เพื่อให้เกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา เพื่อเป็นผลดีแก่เราทั้งหลายเสมอ เพื่อพระองค์จะทรงรักษาชีวิตของพวกเราไว้ เหมือนอย่างทุกวันนี้

6:24 And the LORD commanded us to do all these statutes, to fear the LORD our God, for our good always, that he might preserve us alive, as it is at this day.

6:25 และถ้าเราทั้งหลายระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นเหล่านี้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา ตามที่พระองค์ทรงบัญชาเราทั้งหลายไว้นั้น ก็จะเป็นความชอบธรรมแก่เราทั้งหลาย’”

6:25 And it shall be our righteousness, if we observe to do all these commandments before the LORD our God, as he hath commanded us.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope