กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 22 / Deuteronomy 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
22:1 “และเมื่อท่านเห็นวัวตัวผู้หรือแกะของพี่น้องของท่านหลงมา อย่าเมินเฉยต่อพวกมัน ท่านจงพาสัตว์เหล่านั้นกลับไปให้พี่น้องของท่าน

Responsibility for the Good of Others
22:1 Thou shalt not see thy brother's ox or his sheep go astray, and hide thyself from them: thou shalt in any case bring them again unto thy brother.

22:2 และถ้าบ้านพี่น้องของท่านอยู่ไกลจากท่าน หรือถ้าท่านไม่รู้จักเขา ดังนั้นท่านจงนำสัตว์นั้นมาไว้ที่บ้านของท่านและมันจะอยู่กับท่านจนกว่าพี่น้องของท่านมาตามหามัน และท่านจงมอบสัตว์นั้นคืนให้เขาไป

22:2 And if thy brother be not nigh unto thee, or if thou know him not, then thou shalt bring it unto thine own house, and it shall be with thee until thy brother seek after it, and thou shalt restore it to him again.

22:3 ท่านจงกระทำต่อลาพี่น้องของท่านเช่นเดียวกัน และท่านจงกระทำต่อเสื้อผ้าพี่น้องของท่านเช่นเดียวกัน และกระทำต่อสิ่งทั้งปวงของพี่น้องของท่านที่หายไป ซึ่งหายไปจากเขาและที่ท่านได้พบเห็น ท่านจงกระทำเช่นเดียวกัน ท่านอย่าเมินเฉยเสีย

22:3 In like manner shalt thou do with his ass; and so shalt thou do with his raiment; and with all lost thing of thy brother's, which he hath lost, and thou hast found, shalt thou do likewise: thou mayest not hide thyself.

22:4 และเมื่อท่านเห็นลาหรือวัวตัวผู้ของพี่น้องของท่านล้มอยู่ตามทาง อย่าเมินเฉยต่อพวกมัน ท่านจงช่วยพี่น้องให้พยุงสัตว์เหล่านั้นให้ลุกขึ้นอีกเป็นแน่

22:4 Thou shalt not see thy brother's ass or his ox fall down by the way, and hide thyself from them: thou shalt surely help him to lift them up again.

เครื่องแต่งกายสำหรับผู้ชายและผู้หญิง
22:5 ผู้หญิงอย่าสวมใส่สิ่งที่เป็นของผู้ชาย ทั้งผู้ชายอย่าสวมใส่เครื่องแต่งกายของผู้หญิง เพราะว่าทุกคนที่กระทำเช่นนั้นก็เป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

Proper Dress for Men and Women
22:5 The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment: for all that do so are abomination unto the LORD thy God.

22:6 ถ้าบังเอิญท่านได้เห็นรังนกอยู่ตามทาง บนต้นไม้หรือที่พื้นดิน ไม่ว่ามีลูกนกหรือไข่และแม่นกกกอยู่บนลูกนกหรือไข่นั้น ท่านอย่าเอาแม่นกกับลูกนกไปด้วยกัน

22:6 If a bird's nest chance to be before thee in the way in any tree, or on the ground, whether they be young ones, or eggs, and the dam sitting upon the young, or upon the eggs, thou shalt not take the dam with the young:

22:7 แต่ท่านจงปล่อยแม่นกไปเสีย และเอาลูกนกนั้นไปเป็นของท่านก็ได้ เพื่อท่านจะไปดีมาดี และเพื่อวันเวลาของท่านจะยืนนาน

22:7 But thou shalt in any wise let the dam go, and take the young to thee; that it may be well with thee, and that thou mayest prolong thy days.

22:8 เมื่อท่านก่อสร้างบ้านใหม่ ดังนั้นท่านจงก่อสร้างขอบขึ้นกันไว้ที่ดาดฟ้าหลังคาของท่าน เพื่อท่านจะไม่ได้นำโทษเนื่องด้วยโลหิตตกมาสู่บ้านของท่าน ถ้าหากว่ามีคนใด ๆ พลัดตกลงมาจากหลังคานั้น

22:8 When thou buildest a new house, then thou shalt make a battlement for thy roof, that thou bring not blood upon thine house, if any man fall from thence.

พระราชบัญญัติเรื่องการแยกออก
22:9 ท่านอย่าเอาเมล็ดพืชหลายชนิดหว่านลงในสวนองุ่นของท่าน เกรงว่าผลแห่งเมล็ดพืชที่ท่านหว่านและผลแห่งสวนองุ่นของท่านนั้นเป็นมลทิน

Separation Pictured in Mosaic Law
22:9 Thou shalt not sow thy vineyard with divers seeds: lest the fruit of thy seed which thou hast sown, and the fruit of thy vineyard, be defiled.

22:10 ท่านอย่าเอาวัวตัวผู้และลาเข้าเทียมไถด้วยกัน

22:10 Thou shalt not plow with an ox and an ass together.

22:11 ท่านอย่าสวมเครื่องแต่งกายที่ทอด้วยผ้าหลายชนิด เช่นขนสัตว์ปนด้วยป่าน

22:11 Thou shalt not wear a garment of divers sorts, as of woollen and linen together.

22:12 ท่านจงทำพู่ห้อยไว้ที่มุมทั้งสี่ของชายเสื้อคลุมของท่าน ซึ่งท่านใช้คลุมตัวเอง

22:12 Thou shalt make thee fringes upon the four quarters of thy vesture, wherewith thou coverest thyself.

การลงโทษสามีที่ใส่ร้ายภรรยา
22:13 ถ้าชายคนใดได้ภรรยา และได้เข้าไปหานาง และได้เกลียดชังนาง

Slander against Innocent Wife Punished
22:13 If any man take a wife, and go in unto her, and hate her,

22:14 และหาเหตุกล่าวใส่ร้ายนาง และกระทำให้ชื่อเสียงของนางเสียหาย และกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ารับหญิงคนนี้มาเป็นภรรยา และเมื่อข้าพเจ้าเข้าหานาง ข้าพเจ้าเห็นว่านางไม่ได้เป็นหญิงพรหมจารี’

22:14 And give occasions of speech against her, and bring up an evil name upon her, and say, I took this woman, and when I came to her, I found her not a maid:

22:15 ดังนั้น บิดาของหญิงสาวคนนั้นและมารดาของเธอจงนำของสำคัญอันเป็นพยานว่า หญิงสาวนั้นเป็นพรหมจารีมาให้พวกผู้อาวุโสของนครนั้นที่ประตูเมือง

22:15 Then shall the father of the damsel, and her mother, take and bring forth the tokens of the damsel's virginity unto the elders of the city in the gate:

22:16 และบิดาของหญิงสาวนั้นจงบอกกับพวกผู้อาวุโสว่า ‘ข้าพเจ้าได้ยกลูกสาวของข้าพเจ้าให้เป็นภรรยาของชายคนนี้ และเขาได้เกลียดชังเธอ

22:16 And the damsel's father shall say unto the elders, I gave my daughter unto this man to wife, and he hateth her;

22:17 และดูเถิด ชายผู้นี้หาเหตุกล่าวใส่ร้ายเธอว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็นว่าบุตรสาวของท่านเป็นพรหมจารีเลย” และนี่แหละเป็นของสำคัญอันเป็นพยานว่าลูกสาวของข้าพเจ้าเป็นหญิงพรหมจารี’ และเขาทั้งหลายจะคลี่ผ้านั้นออกต่อหน้าพวกผู้อาวุโสของนครนั้น

22:17 And, lo, he hath given occasions of speech against her, saying, I found not thy daughter a maid; and yet these are the tokens of my daughter's virginity. And they shall spread the cloth before the elders of the city.

22:18 และพวกผู้อาวุโสของนครนั้นจงจับชายคนนั้นมาและเฆี่ยนตีเขา

22:18 And the elders of that city shall take that man and chastise him;

22:19 และพวกผู้อาวุโสจงปรับเขาเป็นเงินหนึ่งร้อยเชเขล และมอบเงินนั้นให้แก่บิดาของหญิงสาวคนนั้น เพราะเขาทำให้หญิงพรหมจารีแห่งอิสราเอลคนหนึ่งเสียชื่อ และหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของเขา เขาจะหย่าร้างเธอไม่ได้เลยตลอดวันเวลาของเขา

22:19 And they shall amerce him in an hundred shekels of silver, and give them unto the father of the damsel, because he hath brought up an evil name upon a virgin of Israel: and she shall be his wife; he may not put her away all his days.

คนที่เล่นชู้จะต้องถูกประหารชีวิต
22:20 แต่ถ้าเรื่องนี้เป็นความจริง และหาของสำคัญอันเป็นพยานว่า หญิงนั้นเป็นพรหมจารีสำหรับหญิงสาวคนนั้นไม่ได้

Adulterers to Be Stoned
22:20 But if this thing be true, and the tokens of virginity be not found for the damsel:

22:21 ดังนั้น เขาทั้งหลายจงพาหญิงสาวนั้นออกมายังประตูบ้านบิดาของเธอ และพวกผู้ชายในนครของเธอจะเอาหินขว้างเธอให้ตาย เพราะเธอได้กระทำความโง่เขลาในอิสราเอล คือเป็นหญิงโสเภณีในบ้านบิดาของเธอ ดังนั้นท่านจึงจะกำจัดความชั่วร้ายออกจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย

22:21 Then they shall bring out the damsel to the door of her father's house, and the men of her city shall stone her with stones that she die: because she hath wrought folly in Israel, to play the whore in her father's house: so shalt thou put evil away from among you.

22:22 ถ้าพบชายคนหนึ่งไปนอนกับภรรยาของชายคนอื่น ดังนั้นเขาทั้งสองคนจะต้องถูกประหารชีวิต ทั้งผู้ชายและผู้หญิงคนนั้นที่นอนด้วยกัน ดังนั้นท่านจึงจะกำจัดความชั่วร้ายออกจากอิสราเอล

22:22 If a man be found lying with a woman married to an husband, then they shall both of them die, both the man that lay with the woman, and the woman: so shalt thou put away evil from Israel.

22:23 ถ้ามีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นหญิงพรหมจารีที่หมั้นไว้กับสามีแล้ว และมีชายคนหนึ่งไปพบเธอในนคร และได้นอนกับเธอ

22:23 If a damsel that is a virgin be betrothed unto an husband, and a man find her in the city, and lie with her;

22:24 ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงพาเขาทั้งสองออกไปยังประตูเมืองนั้น และพวกท่านจงเอาหินขว้างเขาทั้งสองเสียจนพวกเขาถึงแก่ความตาย เพราะว่าหญิงสาวคนนั้นเธอไม่ได้ร้องโวยวายขึ้นขณะอยู่ในนคร และเพราะชายคนนั้นเขาได้หยามเกียรติภรรยาเพื่อนบ้านของเขา ดังนั้นท่านจึงจะกำจัดความชั่วร้ายออกจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย

22:24 Then ye shall bring them both out unto the gate of that city, and ye shall stone them with stones that they die; the damsel, because she cried not, being in the city; and the man, because he hath humbled his neighbour's wife: so thou shalt put away evil from among you.

22:25 แต่ถ้าชายคนหนึ่งไปพบหญิงสาวที่คนอื่นหมั้นไว้แล้วที่ทุ่งนา และชายคนนั้นได้บังคับข่มขู่และนอนกับเธอ ดังนั้นเฉพาะผู้ชายคนที่นอนกับเธอเท่านั้นจะต้องมีโทษถึงตาย

22:25 But if a man find a betrothed damsel in the field, and the man force her, and lie with her: then the man only that lay with her shall die:

22:26 แต่ท่านอย่าทำโทษหญิงสาวนั้นเลย หญิงสาวคนนั้นไม่มีความผิดใด ๆ ที่สมควรจะมีโทษถึงตาย เพราะคดีเรื่องนี้ก็เหมือนกับคดีเมื่อชายคนหนึ่งดักซุ่มโจมตีเพื่อนบ้านของตนและฆ่าเขาเสีย

22:26 But unto the damsel thou shalt do nothing; there is in the damsel no sin worthy of death: for as when a man riseth against his neighbour, and slayeth him, even so is this matter:

22:27 เพราะชายคนนั้นพบเธอที่ทุ่งนา และหญิงสาวที่เขาหมั้นไว้แล้วได้ร้องโวยวายขึ้น และไม่มีผู้ใดมาช่วยเธอให้รอดได้

22:27 For he found her in the field, and the betrothed damsel cried, and there was none to save her.

22:28 ถ้าชายคนหนึ่งพบหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นหญิงพรหมจารี ซึ่งยังไม่มีคนหมั้นเธอไว้ และได้จับตัวเธอไว้และได้นอนกับเธอ และมีผู้รู้เห็นเขาทั้งสอง

22:28 If a man find a damsel that is a virgin, which is not betrothed, and lay hold on her, and lie with her, and they be found;

22:29 ดังนั้น ชายผู้ที่ได้นอนกับเธอจะมอบเงินห้าสิบเชเขลให้แก่บิดาของหญิงสาวคนนั้น และเธอจะเป็นภรรยาของเขา เพราะว่าเขาได้หยามเกียรติเธอ เขาจะหย่าร้างเธอไม่ได้เลยตลอดวันเวลาของเขา

22:29 Then the man that lay with her shall give unto the damsel's father fifty shekels of silver, and she shall be his wife; because he hath humbled her, he may not put her away all his days.

22:30 ผู้ชายคนหนึ่งคนใดอย่าเอาภรรยาบิดาของเขามาเป็นภรรยาของตน หรือเปิดผ้าของนางผู้เป็นของบิดา”

22:30 A man shall not take his father's wife, nor discover his father's skirt.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope