กลับหน้าแรก / Main Menu

 

พระราชบัญญัติ 12 / Deuteronomy 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

กฎเกณฑ์และคำตัดสินสำหรับคนอิสราเอลในคานาอัน
12:1 “ต่อไปนี้เป็นกฎเกณฑ์และคำตัดสินต่าง ๆ ซึ่งท่านทั้งหลายจะต้องระวังที่จะกระทำตามในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประทานให้ท่านยึดครองนั้น ตลอดวันเวลาที่พวกท่านมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินโลก

Statutes and Judgments for Israel in Canaan
12:1 These are the statutes and judgments, which ye shall observe to do in the land, which the LORD God of thy fathers giveth thee to possess it, all the days that ye live upon the earth.

12:2 ท่านทั้งหลายจงทำลายบรรดาสถานที่เหล่านั้นเสียสิ้น ซึ่งประชาชาติที่พวกท่านจะยึดครองนั้นใช้เป็นที่ปรนนิบัติพระต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย ซึ่งอยู่บนภูเขาสูงและบนเนินเขาทั้งหลาย และใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น

12:2 Ye shall utterly destroy all the places, wherein the nations which ye shall possess served their gods, upon the high mountains, and upon the hills, and under every green tree:

12:3 และท่านทั้งหลายจงรื้อถอนบรรดาแท่นบูชาของพวกเขาเสีย และทุบเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาทั้งหลายเสียให้แหลกละเอียด และเผาเสารูปเคารพของพวกเขาเสียด้วยไฟ และท่านทั้งหลายจงฟันทำลายรูปเคารพแกะสลักอันเป็นรูปพระของพวกเขาเสีย และลบชื่อของพระเหล่านั้นออกเสียจากสถานที่นั้น

12:3 And ye shall overthrow their altars, and break their pillars, and burn their groves with fire; and ye shall hew down the graven images of their gods, and destroy the names of them out of that place.

12:4 ท่านทั้งหลายอย่ากระทำดังนั้นแก่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน

12:4 Ye shall not do so unto the LORD your God.

12:5 แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาสถานที่ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงเลือกจากบรรดาเผ่าของพวกท่าน ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น คือให้เป็นที่ประทับของพระองค์ และท่านทั้งหลายจงไปเฝ้าที่นั่น

12:5 But unto the place which the LORD your God shall choose out of all your tribes to put his name there, even unto his habitation shall ye seek, and thither thou shalt come:

12:6 และท่านทั้งหลายจงนำบรรดาเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาของพวกท่านไปที่นั่น ทั้งบรรดาสิบชักหนึ่งและเครื่องบูชายกขึ้นลงจากมือของท่านทั้งหลาย ทั้งบรรดาเครื่องบูชาปฏิญาณและเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจของพวกท่าน และบรรดาผลแรกจากฝูงวัวและฝูงแพะแกะของท่านทั้งหลาย

12:6 And thither ye shall bring your burnt offerings, and your sacrifices, and your tithes, and heave offerings of your hand, and your vows, and your freewill offerings, and the firstlings of your herds and of your flocks:

12:7 และท่านทั้งหลายจงรับประทานที่นั่นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน และท่านทั้งหลายจงปีติยินดีในบรรดากิจการซึ่งมือของพวกท่านได้กระทำนั้น คือท่านทั้งหลายและครอบครัวของพวกท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงอวยพรแก่พวกท่าน

12:7 And there ye shall eat before the LORD your God, and ye shall rejoice in all that ye put your hand unto, ye and your households, wherein the LORD thy God hath blessed thee.

12:8 ท่านทั้งหลายอย่ากระทำตามบรรดากิจการที่พวกเรากระทำอยู่ที่นี่ในวันนี้ คือทุกคนที่กระทำตามการใด ๆ ที่ตนคิดว่าถูกต้องในสายตาของตนเอง

12:8 Ye shall not do after all the things that we do here this day, every man whatsoever is right in his own eyes.

12:9 เพราะว่าท่านทั้งหลายยังไปไม่ถึงที่หยุดพักและถึงมรดก ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านประทานแก่ท่านทั้งหลาย

12:9 For ye are not as yet come to the rest and to the inheritance, which the LORD your God giveth you.

12:10 แต่เมื่อท่านทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปแล้ว และอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านประทานเป็นมรดกแก่ท่านทั้งหลาย และเมื่อพระองค์โปรดให้พวกท่านพักสงบพ้นจากบรรดาศัตรูของท่านทั้งหลายที่อยู่รอบข้างแล้ว เพื่อพวกท่านจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย

12:10 But when ye go over Jordan, and dwell in the land which the LORD your God giveth you to inherit, and when he giveth you rest from all your enemies round about, so that ye dwell in safety;

12:11 ดังนั้น จะมีสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงเลือกไว้ ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น พวกท่านจงนำบรรดาสิ่งต่าง ๆ ไปที่นั่นตามที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านทั้งหลายแล้ว คือบรรดาเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาของพวกท่าน ทั้งบรรดาสิบชักหนึ่งและเครื่องบูชายกขึ้นลงจากมือของท่านทั้งหลาย ทั้งบรรดาเครื่องบูชาปฏิญาณที่ดีที่สุดซึ่งพวกท่านได้ปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์

12:11 Then there shall be a place which the LORD your God shall choose to cause his name to dwell there; thither shall ye bring all that I command you; your burnt offerings, and your sacrifices, your tithes, and the heave offering of your hand, and all your choice vows which ye vow unto the LORD:

12:12 และท่านทั้งหลายจงปีติยินดีต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน ทั้งตัวท่านทั้งหลายและบรรดาบุตรชายบุตรสาวของพวกท่าน ทั้งบรรดาทาสชายหญิงของท่านทั้งหลาย และคนเลวีซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของพวกท่าน เนื่องด้วยเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือส่วนมรดกกับท่านทั้งหลาย

12:12 And ye shall rejoice before the LORD your God, ye, and your sons, and your daughters, and your menservants, and your maidservants, and the Levite that is within your gates; forasmuch as he hath no part nor inheritance with you.

12:13 จงระวังตัวของท่าน อย่าถวายเครื่องเผาบูชาของท่านในสถานที่ทุกแห่งซึ่งท่านเห็น

12:13 Take heed to thyself that thou offer not thy burnt offerings in every place that thou seest:

12:14 แต่ในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้ในเผ่าหนึ่งเผ่าใดของท่าน ท่านจงถวายเครื่องเผาบูชาของท่านที่นั่น และที่นั่นท่านจงกระทำทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้

12:14 But in the place which the LORD shall choose in one of thy tribes, there thou shalt offer thy burnt offerings, and there thou shalt do all that I command thee.

12:15 อย่างไรก็ตาม ท่านจะฆ่าสัตว์และรับประทานเนื้อในประตูเมืองทั้งหลายของท่านได้ ตามสิ่งใด ๆ ที่จิตใจของท่านปรารถนา ตามพระพรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ท่าน ทั้งผู้ที่สะอาดและผู้ที่เป็นมลทินก็รับประทานได้ อย่างเนื้อละมั่งและเนื้อกวาง

12:15 Notwithstanding thou mayest kill and eat flesh in all thy gates, whatsoever thy soul lusteth after, according to the blessing of the LORD thy God which he hath given thee: the unclean and the clean may eat thereof, as of the roebuck, and as of the hart.

12:16 เพียงแต่ท่านทั้งหลายอย่ารับประทานเลือดเลย พวกท่านจงเทเลือดนั้นลงบนพื้นดินเหมือนอย่างเทน้ำ

12:16 Only ye shall not eat the blood; ye shall pour it upon the earth as water.

12:17 ส่วนสิบชักหนึ่งของพืช หรือน้ำองุ่น หรือน้ำมันของท่าน หรือบรรดาผลแรกจากฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะของท่าน หรือเครื่องบูชาปฏิญาณใด ๆ ที่ท่านปฏิญาณไว้ หรือเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจของท่าน หรือเครื่องบูชายกขึ้นลงจากมือของท่าน ท่านอย่ารับประทานภายในประตูเมืองของท่าน

12:17 Thou mayest not eat within thy gates the tithe of thy corn, or of thy wine, or of thy oil, or the firstlings of thy herds or of thy flock, nor any of thy vows which thou vowest, nor thy freewill offerings, or heave offering of thine hand:

12:18 แต่ท่านจงรับประทานของเหล่านี้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ ทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่าน ทั้งทาสชายหญิงของท่าน และคนเลวีซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน และท่านจงปีติยินดีต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในบรรดากิจการซึ่งมือของท่านได้กระทำนั้น

12:18 But thou must eat them before the LORD thy God in the place which the LORD thy God shall choose, thou, and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maidservant, and the Levite that is within thy gates: and thou shalt rejoice before the LORD thy God in all that thou puttest thine hands unto.

12:19 จงระวังตัวของท่าน อย่าทอดทิ้งคนเลวีตราบเท่าวันเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในแผ่นดินโลก

12:19 Take heed to thyself that thou forsake not the Levite as long as thou livest upon the earth.

12:20 เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงขยายอาณาเขตของท่าน ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านแล้วนั้น และท่านจะพูดว่า ‘เราจะกินเนื้อ’ เพราะจิตใจของท่านอยากรับประทานเนื้อ ท่านรับประทานเนื้อได้ ตามสิ่งใด ๆ ที่จิตใจของท่านปรารถนา

12:20 When the LORD thy God shall enlarge thy border, as he hath promised thee, and thou shalt say, I will eat flesh, because thy soul longeth to eat flesh; thou mayest eat flesh, whatsoever thy soul lusteth after.

12:21 ถ้าสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น ห่างจากท่านเกินไป ดังนั้นท่านจงฆ่าสัตว์จากฝูงวัวฝูงแพะแกะของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ประทานแก่ท่าน ตามที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้แล้วนั้น และท่านจงรับประทานในประตูเมืองของท่าน ตามสิ่งใด ๆ ที่จิตใจของท่านปรารถนา

12:21 If the place which the LORD thy God hath chosen to put his name there be too far from thee, then thou shalt kill of thy herd and of thy flock, which the LORD hath given thee, as I have commanded thee, and thou shalt eat in thy gates whatsoever thy soul lusteth after.

12:22 ดังนั้น ท่านจะรับประทานได้อย่างที่รับประทานเนื้อละมั่งหรือเนื้อกวาง ทั้งผู้ที่เป็นมลทินและผู้ที่สะอาดก็รับประทานได้

12:22 Even as the roebuck and the hart is eaten, so thou shalt eat them: the unclean and the clean shall eat of them alike.

12:23 เพียงแต่ให้แน่ใจว่าท่านไม่รับประทานเลือดเลย เพราะว่าเลือดเป็นชีวิตของมัน และท่านรับประทานชีวิตพร้อมกับเนื้อไม่ได้

12:23 Only be sure that thou eat not the blood: for the blood is the life; and thou mayest not eat the life with the flesh.

12:24 ท่านอย่ารับประทานเลือด ท่านจงเทเลือดนั้นลงบนดินเหมือนอย่างเทน้ำ

12:24 Thou shalt not eat it; thou shalt pour it upon the earth as water.

12:25 ท่านอย่ารับประทานเลือด เพื่อท่านเองและลูก ๆ ของท่านที่มาภายหลังท่านจะไปดีมาดี เมื่อท่านจะกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์

12:25 Thou shalt not eat it; that it may go well with thee, and with thy children after thee, when thou shalt do that which is right in the sight of the LORD.

12:26 เพียงแต่สิ่งบริสุทธิ์ทั้งหลายของท่านซึ่งท่านมีอยู่ และบรรดาเครื่องบูชาปฏิญาณของท่านนั้น ท่านจงนำไปยังสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้

12:26 Only thy holy things which thou hast, and thy vows, thou shalt take, and go unto the place which the LORD shall choose:

12:27 และท่านจงถวายเครื่องเผาบูชาของท่าน ทั้งเนื้อและเลือดบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และเลือดแห่งเครื่องสัตวบูชาทั้งหลายของท่านนั้น จงเทลงบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และท่านจะรับประทานเนื้อนั้นได้

12:27 And thou shalt offer thy burnt offerings, the flesh and the blood, upon the altar of the LORD thy God: and the blood of thy sacrifices shall be poured out upon the altar of the LORD thy God, and thou shalt eat the flesh.

12:28 จงเอาใจใส่และฟังบรรดาถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ เพื่อท่านเองและลูก ๆ ของท่านที่มาภายหลังท่านจะไปดีมาดี เมื่อท่านกระทำสิ่งที่ดีและถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

12:28 Observe and hear all these words which I command thee, that it may go well with thee, and with thy children after thee for ever, when thou doest that which is good and right in the sight of the LORD thy God.

12:29 เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกำจัดบรรดาประชาชาติให้พ้นหน้าท่าน ซึ่งท่านเข้าไปยึดครองสถานที่ของพวกเขา และท่านได้อยู่แทนพวกเขา และอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพวกเขา

12:29 When the LORD thy God shall cut off the nations from before thee, whither thou goest to possess them, and thou succeedest them, and dwellest in their land;

12:30 จงระวังตัวของท่าน อย่าติดกับดักโดยการติดตามเขาทั้งหลาย หลังจากที่พวกเขาถูกทำลายต่อหน้าท่านแล้วนั้น และท่านอย่าไต่ถามเรื่องพระต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย โดยพูดว่า ‘ประชาชาติเหล่านี้ปรนนิบัติบรรดาพระของพวกเขาอย่างไร เราก็จะกระทำเช่นกัน’

12:30 Take heed to thyself that thou be not snared by following them, after that they be destroyed from before thee; and that thou enquire not after their gods, saying, How did these nations serve their gods? even so will I do likewise.

12:31 ท่านอย่ากระทำอย่างนั้นแก่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพราะว่าสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ทุกอย่าง ซึ่งพระองค์ทรงเกลียดชังนั้น เขาทั้งหลายได้กระทำสิ่งเหล่านั้นต่อพระทั้งหลายของพวกเขา แม้แต่บุตรชายและบุตรสาวของเขาทั้งหลาย พวกเขาก็เผาด้วยไฟบูชาแก่บรรดาพระของเขาทั้งหลาย

12:31 Thou shalt not do so unto the LORD thy God: for every abomination to the LORD, which he hateth, have they done unto their gods; for even their sons and their daughters they have burnt in the fire to their gods.

12:32 สิ่งใด ๆ ก็ตามที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายไว้นั้น จงระวังที่จะกระทำตาม ท่านอย่าเพิ่มเติมอะไรเข้าหรือตัดอะไรออกจากสิ่งเหล่านั้น”

12:32 What thing soever I command you, observe to do it: thou shalt not add thereto, nor diminish from it.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope