กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 20 / 1 Chronicles 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

โยอาบกับดาวิดชนะเมืองรับบาห์ (2 ซมอ 12:26-31)
20:1 และต่อมาหลังจากสิ้นปีแล้ว เป็นเวลาที่กษัตริย์ทั้งหลายยกกองทัพออกไปสู้รบ โยอาบก็นำกำลังกองทัพไปกวาดล้างแผ่นดินของคนอัมโมน และมาล้อมเมืองรับบาห์ไว้ แต่ดาวิดยังประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม และโยอาบก็โจมตีเมืองรับบาห์ และทำลายเมืองนั้นเสีย

Joab and David Capture Rabbah (2 Sam. 12:26-31)
20:1 And it came to pass, that after the year was expired, at the time that kings go out to battle, Joab led forth the power of the army, and wasted the country of the children of Ammon, and came and besieged Rabbah. But David tarried at Jerusalem. And Joab smote Rabbah, and destroyed it.

20:2 และดาวิดทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรของกษัตริย์ของเขาทั้งหลาย และเห็นว่ามงกุฎนั้นเป็นทองคำหนักหนึ่งตะลันต์ และมีเพชรพลอยต่าง ๆ ในมงกุฎนั้น และมงกุฎนั้นถูกนำมาสวมบนพระเศียรของดาวิด และพระองค์ทรงเอาของที่ริบได้ออกมาจากนครนั้นเป็นอันมากด้วย

20:2 And David took the crown of their king from off his head, and found it to weigh a talent of gold, and there were precious stones in it; and it was set upon David's head: and he brought also exceeding much spoil out of the city.

20:3 และพระองค์ทรงนำประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นออกมา และตัดพวกเขาด้วยเลื่อย ด้วยคราดเหล็กและด้วยขวาน แล้วดาวิดทรงกระทำเช่นนี้แก่นครทั้งสิ้นของคนอัมโมน และดาวิดกับพวกทหารทั้งหมดกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

20:3 And he brought out the people that were in it, and cut them with saws, and with harrows of iron, and with axes. Even so dealt David with all the cities of the children of Ammon. And David and all the people returned to Jerusalem.

การฆ่ามนุษย์ยักษ์แห่งฟีลิสเตีย (2 ซมอ 21:18-22)
20:4 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์นี้ เกิดสงครามขึ้นกับคนฟีลิสเตียที่เมืองเกเซอร์ คราวนั้นสิบเบคัยคนหุชาห์ได้ฆ่าสิปปัย ซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกลูกหลานของคนยักษ์ และคนฟีลิสเตียก็ถูกปราบปราม

The Philistine Giants Slain (2 Sam. 21:18-22)
20:4 And it came to pass after this, that there arose war at Gezer with the Philistines; at which time Sibbechai the Hushathite slew Sippai, that was of the children of the giant: and they were subdued.

20:5 และมีสงครามกับคนฟีลิสเตียอีก และเอลฮานันบุตรชายของยาอีร์ได้ฆ่าลามีน้องชายของโกลิอัทชาวกัทเสีย ผู้มีหอกที่มีด้ามโตเท่าไม้กระพั่นทอผ้า

20:5 And there was war again with the Philistines; and Elhanan the son of Jair slew Lahmi the brother of Goliath the Gittite, whose spear staff was like a weaver's beam.

20:6 และมีสงครามอีกที่เมืองกัท ที่นั่นมีชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โต ผู้ที่มือข้างหนึ่งมีนิ้วหกนิ้ว และนิ้วเท้าข้างละหกนิ้ว จำนวนยี่สิบสี่นิ้ว และเขาเป็นบุตรชายของคนยักษ์ด้วย

20:6 And yet again there was war at Gath, where was a man of great stature, whose fingers and toes were four and twenty, six on each hand, and six on each foot: and he also was the son of the giant.

20:7 แต่เมื่อเขาท้าทายอิสราเอล โยนาธานบุตรชายของชิเมอาพี่ชายของดาวิดก็สังหารเขาเสีย

20:7 But when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea David's brother slew him.

20:8 คนเหล่านี้บังเกิดจากคนยักษ์ในเมืองกัท และพวกเขาล้มตายด้วยพระหัตถ์ของดาวิด และด้วยมือของเหล่าข้าราชการทหารของพระองค์

20:8 These were born unto the giant in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope