กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 18 / 1 Chronicles 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ราชอาณาจักรของดาวิดถูกสถาปนาไว้ให้มั่นคง (2 ซมอ 8:1-18)
18:1 บัดนี้ต่อมาภายหลัง ดาวิดทรงโจมตีคนฟีลิสเตียและปราบปรามพวกเขา และทรงยึดกัทและบรรดาเมืองของนครนั้นออกจากมือของคนฟีลิสเตีย

David's Kingdom Fully Established (2 Sam. 8:1-18)
18:1 Now after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them, and took Gath and her towns out of the hand of the Philistines.

18:2 และพระองค์ทรงชนะโมอับ และคนโมอับกลายเป็นคนรับใช้ของดาวิดและนำเครื่องบรรณาการมาถวาย

18:2 And he smote Moab; and the Moabites became David's servants, and brought gifts.

18:3 และดาวิดทรงชนะฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์แห่งเมืองโศบาห์จนถึงเมืองฮามัท ขณะเมื่อพระองค์เสด็จไปเพื่อที่จะสถาปนาอำนาจการครอบครองของพระองค์ข้างแม่น้ำยูเฟรติส

18:3 And David smote Hadarezer king of Zobah unto Hamath, as he went to stablish his dominion by the river Euphrates.

18:4 และดาวิดทรงยึดรถม้าศึกหนึ่งพันคัน ทหารม้าเจ็ดพันคน และทหารราบสองหมื่นคนจากท่าน และดาวิดรับสั่งให้ตัดเอ็นขาม้าศึกเสียให้หมดด้วย แต่ได้เหลือไว้ให้พอสำหรับรถม้าศึกหนึ่งร้อยคัน

18:4 And David took from him a thousand chariots, and seven thousand horsemen, and twenty thousand footmen: David also houghed all the chariot horses, but reserved of them an hundred chariots.

18:5 และเมื่อคนซีเรียแห่งเมืองดามัสกัสมาช่วยฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์แห่งเมืองโศบาห์ ดาวิดทรงประหารคนซีเรียเสียสองหมื่นสองพันคน

18:5 And when the Syrians of Damascus came to help Hadarezer king of Zobah, David slew of the Syrians two and twenty thousand men.

18:6 แล้วดาวิดทรงตั้งกองทหารรักษาการณ์ไว้เหนือคนซีเรียแห่งเมืองดามัสกัส และคนซีเรียกลายเป็นคนรับใช้ของดาวิด และนำเครื่องบรรณาการมาถวาย ดังนั้นพระเยโฮวาห์ทรงพิทักษ์รักษาดาวิดไม่ว่าพระองค์จะไป ณ ที่ใด ๆ

18:6 Then David put garrisons in Syriadamascus; and the Syrians became David's servants, and brought gifts. Thus the LORD preserved David whithersoever he went.

18:7 และดาวิดทรงยึดโล่ทองคำเหล่านั้นที่พวกข้าราชการทหารของฮาดัดเอเซอร์ถือ และนำโล่เหล่านั้นมายังกรุงเยรูซาเล็ม

18:7 And David took the shields of gold that were on the servants of Hadarezer, and brought them to Jerusalem.

18:8 และเช่นเดียวกัน ดาวิดทรงยึดทองเหลืองเป็นอันมากมาจากเมืองทิบหาทและจากเมืองคูน ซึ่งเป็นนครต่าง ๆ ของฮาดัดเอเซอร์ ซึ่งซาโลมอนทรงใช้สร้างขันสาครทองเหลืองและเสาต่าง ๆ และเหล่าภาชนะทองเหลือง

18:8 Likewise from Tibhath, and from Chun, cities of Hadarezer, brought David very much brass, wherewith Solomon made the brasen sea, and the pillars, and the vessels of brass.

18:9 บัดนี้ เมื่อโทอูกษัตริย์แห่งเมืองฮามัทได้ยินว่า ดาวิดได้รบชนะกองทัพทั้งสิ้นของฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์แห่งเมืองโศบาห์แล้ว

18:9 Now when Tou king of Hamath heard how David had smitten all the host of Hadarezer king of Zobah;

18:10 โทอูจึงส่งฮาโดรัมโอรสของพระองค์ไปเฝ้ากษัตริย์ดาวิดเพื่อทูลถามถึงความทุกข์สุขของพระองค์ และเพื่อแสดงความยินดีกับพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงสู้รับกับฮาดัดเอเซอร์และรบชนะท่าน (เพราะว่าฮาดัดเอเซอร์เคยทำสงครามกับโทอู) และพร้อมกับฮาโดรัมได้นำเครื่องทองคำ เครื่องเงิน และเครื่องทองเหลืองทุกชนิดไปถวาย

18:10 He sent Hadoram his son to king David, to enquire of his welfare, and to congratulate him, because he had fought against Hadarezer, and smitten him; (for Hadarezer had war with Tou;) and with him all manner of vessels of gold and silver and brass.

18:11 กษัตริย์ดาวิดทรงมอบถวายสิ่งเหล่านี้แด่พระเยโฮวาห์ด้วย พร้อมด้วยบรรดาเงินและทองคำซึ่งพระองค์ทรงนำมาจากประชาชาติเหล่านี้ทั้งสิ้น คือจากเอโดม โมอับ คนอัมโมน คนฟีลิสเตีย และอามาเลข

18:11 Them also king David dedicated unto the LORD, with the silver and the gold that he brought from all these nations; from Edom, and from Moab, and from the children of Ammon, and from the Philistines, and from Amalek.

18:12 ยิ่งกว่านั้น อาบีชัยบุตรชายของเศรุยาห์ได้ประหารคนเอโดมในหุบเขาแห่งเกลือเสียหนึ่งหมื่นแปดพันคน

18:12 Moreover Abishai the son of Zeruiah slew of the Edomites in the valley of salt eighteen thousand.

18:13 และพระองค์ทรงตั้งกองทหารรักษาการณ์ไว้ในเมืองเอโดม และคนเอโดมทั้งสิ้นกลายเป็นคนรับใช้ของดาวิด ดังนั้นพระเยโฮวาห์ทรงพิทักษ์รักษาดาวิดไม่ว่าพระองค์เสด็จไป ณ ที่ใด ๆ

18:13 And he put garrisons in Edom; and all the Edomites became David's servants. Thus the LORD preserved David whithersoever he went.

18:14 ดังนั้น ดาวิดจึงทรงปกครองเหนืออิสราเอลทั้งสิ้น และทรงประกอบความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมท่ามกลางประชากรของพระองค์ทั้งสิ้น

18:14 So David reigned over all Israel, and executed judgment and justice among all his people.

18:15 และโยอาบบุตรชายของเศรุยาห์เป็นแม่ทัพ และเยโฮชาฟัทบุตรชายของอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ

18:15 And Joab the son of Zeruiah was over the host; and Jehoshaphat the son of Ahilud, recorder.

18:16 และศาโดกบุตรชายของอาหิทูบและอาบีเมเลคบุตรชายของอาบียาธาร์เป็นปุโรหิต และชาวะชาเป็นราชเลขา

18:16 And Zadok the son of Ahitub, and Abimelech the son of Abiathar, were the priests; and Shavsha was scribe;

18:17 และเบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดาเป็นผู้บังคับบัญชาคนเคเรธีและคนเปเลท และบรรดาราชโอรสของดาวิดก็เป็นเจ้านายในราชการของกษัตริย์

18:17 And Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and the Pelethites; and the sons of David were chief about the king.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope