กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 ซามูเอล 21 / 2 Samuel 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

การกันดารอาหารเป็นเวลาสามปี
21:1 แล้วในสมัยของดาวิดมีการกันดารอาหารเป็นเวลาสามปี ปีแล้วปีเล่า และดาวิดทรงอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบว่า “เพราะเหตุซาอูลและวงศ์วานกระหายโลหิตของเขา เพราะเขาได้ฆ่าคนกิเบโอน”

The Three Year Famine with Gibeon
21:1 Then there was a famine in the days of David three years, year after year; and David enquired of the LORD. And the LORD answered, It is for Saul, and for his bloody house, because he slew the Gibeonites.

21:2 และกษัตริย์ได้ทรงเรียกคนกิเบโอนมา และตรัสกับพวกเขา (เวลานั้นคนกิเบโอนไม่ใช่ชนชาติอิสราเอล แต่เป็นคนอาโมไรต์ที่ยังเหลืออยู่ และชนชาติอิสราเอลได้สาบานไว้แก่เขาทั้งหลายแล้ว และซาอูลก็ทรงหาช่องที่จะสังหารเขาทั้งหลายเสีย เพราะเหตุความร้อนใจของท่านที่เห็นแก่ชนชาติอิสราเอลและคนยูดาห์)

21:2 And the king called the Gibeonites, and said unto them; (now the Gibeonites were not of the children of Israel, but of the remnant of the Amorites; and the children of Israel had sworn unto them: and Saul sought to slay them in his zeal to the children of Israel and Judah.)

21:3 ดังนั้น ดาวิดตรัสกับคนกิเบโอนว่า “เราจะกระทำอะไรให้แก่พวกท่านได้ และเราจะทำอย่างไรเพื่อจะลบมลทินบาปได้ เพื่อพวกท่านจะได้อวยพรแก่มรดกของพระเยโฮวาห์”

21:3 Wherefore David said unto the Gibeonites, What shall I do for you? and wherewith shall I make the atonement, that ye may bless the inheritance of the LORD?

21:4 และคนกิเบโอนกราบทูลพระองค์ว่า “พวกข้าพระองค์จะไม่รับเงินหรือทองคำจากซาอูลหรือจากวงศ์วานของท่าน ทั้งพวกข้าพระองค์ไม่จำเป็นให้พระองค์ประหารชีวิตคนอิสราเอลคนหนึ่งคนใด” และพระองค์ได้ตรัสว่า “แล้วพวกท่านว่า เราควรจะกระทำอะไรให้แก่พวกท่านได้บ้าง”

21:4 And the Gibeonites said unto him, We will have no silver nor gold of Saul, nor of his house; neither for us shalt thou kill any man in Israel. And he said, What ye shall say, that will I do for you.

21:5 และเขาทั้งหลายทูลตอบกษัตริย์ว่า “ชายผู้ที่ล้างผลาญพวกข้าพระองค์ และวางแผนการทำลายพวกข้าพระองค์ เพื่อมิให้พวกข้าพระองค์มีคนใดเหลืออยู่ในเขตแดนของอิสราเอล

21:5 And they answered the king, The man that consumed us, and that devised against us that we should be destroyed from remaining in any of the coasts of Israel,

21:6 ขอทรงมอบบุตรชายเจ็ดคนของท่านให้แก่พวกข้าพระองค์ และพวกข้าพระองค์จะได้แขวนคอเขาทั้งหลายเสียต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่กิเบอาห์แห่งซาอูลผู้เลือกสรรของพระเยโฮวาห์” และกษัตริย์ตรัสว่า “เราจะมอบพวกเขาไว้ให้”

21:6 Let seven men of his sons be delivered unto us, and we will hang them up unto the LORD in Gibeah of Saul, whom the LORD did choose. And the king said, I will give them.

21:7 แต่กษัตริย์ทรงไว้ชีวิตของเมฟีโบเชท บุตรชายของโยนาธานราชโอรสของซาอูล ด้วยเหตุคำปฏิญาณระหว่างท่านทั้งสองที่กระทำต่อพระเยโฮวาห์ คือระหว่างดาวิดกับโยนาธานราชโอรสของซาอูล

21:7 But the king spared Mephibosheth, the son of Jonathan the son of Saul, because of the LORD'S oath that was between them, between David and Jonathan the son of Saul.

21:8 แต่กษัตริย์ทรงนำบุตรชายสองคนของริสปาห์ผู้เป็นบุตรสาวของอัยยาห์ซึ่งพระนางบังเกิดให้แก่ซาอูล คืออารโมนีกับเมฟีโบเชท กับบุตรชายห้าคนของมีคาลราชธิดาของซาอูล ซึ่งพระนางบังเกิดให้แก่อาดรีเอลบุตรชายของบารซิลลัยชาวเมโหลาห์

21:8 But the king took the two sons of Rizpah the daughter of Aiah, whom she bare unto Saul, Armoni and Mephibosheth; and the five sons of Michal the daughter of Saul, whom she brought up for Adriel the son of Barzillai the Meholathite:

21:9 และพระองค์ทรงมอบคนเหล่านี้ไว้ในมือของคนกิเบโอน และเขาทั้งหลายได้แขวนคอทั้งเจ็ดคนไว้บนเนินเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทั้งเจ็ดคนก็สูญสิ้นไปด้วยกัน และถูกประหารชีวิตในช่วงฤดูเกี่ยวข้าว ในวันแรกคือในวันเริ่มต้นของการเกี่ยวข้าวบาร์เลย์

21:9 And he delivered them into the hands of the Gibeonites, and they hanged them in the hill before the LORD: and they fell all seven together, and were put to death in the days of harvest, in the first days, in the beginning of barley harvest.

21:10 และริสปาห์บุตรสาวของอัยยาห์ก็เอาผ้ากระสอบปูไว้บนก้อนหินสำหรับตนเอง ตั้งแต่ต้นฤดูเกี่ยวข้าวจนฝนจากท้องฟ้าตกลงบนศพของเขาทั้งหลาย ตอนกลางวันนางไม่ยอมให้นกมาเกาะบนศพเหล่านั้น หรือในตอนกลางคืนไม่ยอมให้สัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งมาแตะต้อง

21:10 And Rizpah the daughter of Aiah took sackcloth, and spread it for her upon the rock, from the beginning of harvest until water dropped upon them out of heaven, and suffered neither the birds of the air to rest on them by day, nor the beasts of the field by night.

21:11 และมีคนกราบทูลดาวิดว่า ริสปาห์บุตรสาวของอัยยาห์นางสนมของซาอูลได้กระทำอย่างไรบ้าง

21:11 And it was told David what Rizpah the daughter of Aiah, the concubine of Saul, had done.

21:12 และดาวิดก็เสด็จไปนำอัฐิของซาอูลและอัฐิของโยนาธานราชโอรสของพระองค์มาจากชาวเมืองยาเบชกิเลอาด ผู้ที่ลักลอบเอาพระศพเหล่านั้นไปจากถนนเมืองเบธชาน ที่คนฟีลิสเตียได้แขวนพระองค์ทั้งสองไว้ เมื่อครั้งคนฟีลิสเตียประหารชีวิตของซาอูลในกิลโบอา

21:12 And David went and took the bones of Saul and the bones of Jonathan his son from the men of Jabeshgilead, which had stolen them from the street of Bethshan, where the Philistines had hanged them, when the Philistines had slain Saul in Gilboa:

21:13 และพระองค์ทรงนำอัฐิของซาอูลและอัฐิของโยนาธานราชโอรสของพระองค์ขึ้นมาจากที่นั่น และเขาทั้งหลายได้รวบรวมกระดูกของเหล่าคนที่ถูกแขวนคอนั้น

21:13 And he brought up from thence the bones of Saul and the bones of Jonathan his son; and they gathered the bones of them that were hanged.

21:14 และเขาทั้งหลายได้ฝังอัฐิของซาอูล และของโยนาธานราชโอรสของพระองค์ไว้ในแผ่นดินของเบนยามิน ในเมืองเศลาที่อุโมงค์ฝังศพของคีชบิดาของพระองค์ พวกเขาได้กระทำตามทุกอย่างที่กษัตริย์ทรงบัญชาไว้ และหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงสดับฟังคำอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั้น

21:14 And the bones of Saul and Jonathan his son buried they in the country of Benjamin in Zelah, in the sepulchre of Kish his father: and they performed all that the king commanded. And after that God was intreated for the land.

21:15 ยิ่งกว่านั้นคนฟีลิสเตียได้ทำสงครามกับคนอิสราเอลอีก และดาวิดได้ลงไปพร้อมกับบรรดาข้าราชการทหารของพระองค์ ได้สู้รบกับคนฟีลิสเตียและดาวิดก็ทรงอ่อนกำลัง

21:15 Moreover the Philistines had yet war again with Israel; and David went down, and his servants with him, and fought against the Philistines: and David waxed faint.

21:16 และอิชบีเบโนบ ซึ่งเป็นบุตรชายคนหนึ่งของคนยักษ์ ถือหอกทองเหลืองหนักสามร้อยเชเขล เขามีดาบใหม่คาดเอวคิดจะสังหารดาวิด

21:16 And Ishbibenob, which was of the sons of the giant, the weight of whose spear weighed three hundred shekels of brass in weight, he being girded with a new sword, thought to have slain David.

21:17 แต่อาบีชัยบุตรชายของเศรุยาห์เข้ามาช่วยพระองค์ไว้ และโจมตีคนฟีลิสเตียนั้นและฆ่าเขาเสีย แล้วบรรดาพวกทหารของดาวิดก็ปฏิญาณต่อพระองค์ว่า “ขอพระองค์อย่าเสด็จไปสู้รับพร้อมกับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายอีกต่อไปเลย เกรงว่าพระองค์จะดับประทีปของอิสราเอลเสีย”

21:17 But Abishai the son of Zeruiah succoured him, and smote the Philistine, and killed him. Then the men of David sware unto him, saying, Thou shalt go no more out with us to battle, that thou quench not the light of Israel.

21:18 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์นี้ มีการสู้รบกับคนฟีลิสเตียอีกที่เมืองโกบ แล้วสิบเบคัยคนหุชาห์ได้ฆ่าสัฟ ซึ่งเป็นบุตรชายคนหนึ่งของคนยักษ์

21:18 And it came to pass after this, that there was again a battle with the Philistines at Gob: then Sibbechai the Hushathite slew Saph, which was of the sons of the giant.

21:19 และมีการสู้รบกับคนฟีลิสเตียที่เมืองโกบอีก ที่นั่นเอลฮานันบุตรชายของยาอาเรโอเรกิมชาวเบธเลเฮมได้ฆ่าน้องชายของโกลิอัทชาวกัท ผู้ที่มีหอกด้ามใหญ่เหมือนไม้กระพั่นทอผ้า

21:19 And there was again a battle in Gob with the Philistines, where Elhanan the son of Jaareoregim, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath the Gittite, the staff of whose spear was like a weaver's beam.

21:20 และมีการสู้รบกันอีกที่เมืองกัท ที่นั่นมีชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โต มีนิ้วมือข้างละหกนิ้ว และนิ้วเท้าข้างละหกนิ้ว รวมกันยี่สิบสี่นิ้ว และเขาก็บังเกิดจากคนยักษ์นั้นด้วย

21:20 And there was yet a battle in Gath, where was a man of great stature, that had on every hand six fingers, and on every foot six toes, four and twenty in number; and he also was born to the giant.

21:21 และเมื่อเขาท้าทายอิสราเอล โยนาธานบุตรชายของชิเมอาพี่ชายของดาวิด ก็สังหารเขาเสีย

21:21 And when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea the brother of David slew him.

21:22 คนทั้งสี่นี้บังเกิดจากคนยักษ์ในเมืองกัท และได้ล้มตายด้วยพระหัตถ์ของดาวิด และด้วยมือของเหล่าข้าราชการทหารของพระองค์

21:22 These four were born to the giant in Gath, and fell by the hand of David, and by the hand of his servants.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope