กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 ซามูเอล 8 / 2 Samuel 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ดาวิดได้รับการสถาปนาให้ครอบครองเหนือเผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอล
8:1 และต่อมาภายหลัง ดาวิดทรงโจมตีคนฟีลิสเตียและปราบปรามพวกเขา และดาวิดทรงยึดเมืองเมเธกฮัมมาห์ได้ออกจากมือของคนฟีลิสเตีย

David is Established King over All Tribes
8:1 And after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them: and David took Methegammah out of the hand of the Philistines.

8:2 และพระองค์ทรงชนะโมอับ และทรงวัดเขาทั้งหลายด้วยเชือกวัด คือให้พวกเขานอนลงที่พื้นดินเรียงเป็นแถว พระองค์ทรงวัดแถวนั้นแล้วให้ประหารเสียสองแถว และไว้ชีวิตทั้งหมดหนึ่งแถว ดังนั้นคนโมอับกลายเป็นคนรับใช้ของดาวิด และนำเครื่องบรรณาการมาถวาย

8:2 And he smote Moab, and measured them with a line, casting them down to the ground; even with two lines measured he to put to death, and with one full line to keep alive. And so the Moabites became David's servants, and brought gifts.

8:3 ดาวิดทรงรบชนะฮาดัดเอเซอร์โอรสของเรโหบ กษัตริย์เมืองโศบาห์ด้วย ขณะเมื่อพระองค์เสด็จไปเพื่อยึดเอาเขตแดนของพระองค์กลับคืนมา ถึงแม่น้ำยูเฟรติส

8:3 David smote also Hadadezer, the son of Rehob, king of Zobah, as he went to recover his border at the river Euphrates.

8:4 และดาวิดทรงยึดรถม้าศึกหนึ่งพันคัน ทหารม้าเจ็ดร้อยคน และทหารราบสองหมื่นคนจากท่าน และดาวิดรับสั่งให้ตัดเอ็นขาม้าศึกเสียให้หมด แต่ได้เหลือไว้ให้พอสำหรับรถม้าศึกหนึ่งร้อยคัน

8:4 And David took from him a thousand chariots, and seven hundred horsemen, and twenty thousand footmen: and David houghed all the chariot horses, but reserved of them for an hundred chariots.

8:5 และเมื่อคนซีเรียแห่งเมืองดามัสกัสมาช่วยฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์แห่งเมืองโศบาห์ ดาวิดทรงประหารคนซีเรียเสียสองหมื่นสองพันคน

8:5 And when the Syrians of Damascus came to succour Hadadezer king of Zobah, David slew of the Syrians two and twenty thousand men.

8:6 แล้วดาวิดทรงตั้งกองทหารรักษาการณ์ไว้เหนือคนซีเรียแห่งเมืองดามัสกัสหลายกอง และคนซีเรียกลายเป็นคนรับใช้ของดาวิด และนำเครื่องบรรณาการมาถวาย และพระเยโฮวาห์ทรงพิทักษ์รักษาดาวิดไม่ว่าพระองค์จะไป ณ ที่ใด ๆ

8:6 Then David put garrisons in Syria of Damascus: and the Syrians became servants to David, and brought gifts. And the LORD preserved David whithersoever he went.

8:7 และดาวิดทรงยึดโล่ทองคำเหล่านั้นที่พวกข้าราชการทหารของฮาดัดเอเซอร์ถือนั้น และนำโล่เหล่านั้นมายังกรุงเยรูซาเล็ม

8:7 And David took the shields of gold that were on the servants of Hadadezer, and brought them to Jerusalem.

8:8 และกษัตริย์ดาวิดทรงริบทองเหลืองเป็นอันมากมาจากเบทาห์และเบโรธัย ซึ่งเป็นนครต่าง ๆ ของฮาดัดเอเซอร์

8:8 And from Betah, and from Berothai, cities of Hadadezer, king David took exceeding much brass.

8:9 เมื่อโทอิกษัตริย์แห่งเมืองฮามัทได้ยินว่า ดาวิดได้รบชนะกองทัพทั้งสิ้นของฮาดัดเอเซอร์แล้ว

8:9 When Toi king of Hamath heard that David had smitten all the host of Hadadezer,

8:10 ดังนั้น โทอิจึงส่งโยรัมโอรสของพระองค์ไปเฝ้ากษัตริย์ดาวิด เพื่อคำนับพระองค์และถวายพระพรแด่พระองค์ เพราะดาวิดได้ทรงสู้รับกับฮาดัดเอเซอร์ และรบชนะท่าน เพราะว่าฮาดัดเอเซอร์เคยทำสงครามกับโทอิ และโยรัมได้นำเครื่องเงิน เครื่องทองคำ และเครื่องทองเหลืองไปถวาย

8:10 Then Toi sent Joram his son unto king David, to salute him, and to bless him, because he had fought against Hadadezer, and smitten him: for Hadadezer had wars with Toi. And Joram brought with him vessels of silver, and vessels of gold, and vessels of brass:

8:11 สิ่งเหล่านี้ กษัตริย์ดาวิดมอบถวายแด่พระเยโฮวาห์พร้อมด้วยบรรดาเงินและทองคำ ซึ่งพระองค์ทรงนำมามอบถวายจากประชาชาติเหล่านี้ทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงปราบปรามแล้วนั้น

8:11 Which also king David did dedicate unto the LORD, with the silver and gold that he had dedicated of all nations which he subdued;

8:12 คือได้มาจากซีเรีย โมอับ คนอัมโมน คนฟีลิสเตีย อามาเลข และจากของที่ริบมาจากฮาดัดเอเซอร์โอรสของเรโหบ กษัตริย์แห่งเมืองโศบาห์

8:12 Of Syria, and of Moab, and of the children of Ammon, and of the Philistines, and of Amalek, and of the spoil of Hadadezer, son of Rehob, king of Zobah.

8:13 และเมื่อดาวิดเสด็จกลับมาจากการประหารคนซีเรียในหุบเขาแห่งเกลือเสียหนึ่งหมื่นแปดพันคน พระนามของพระองค์ก็เลื่องลือไป

8:13 And David gat him a name when he returned from smiting of the Syrians in the valley of salt, being eighteen thousand men.

8:14 และพระองค์ทรงตั้งกองทหารรักษาการณ์ไว้ในเมืองเอโดม พระองค์ทรงตั้งกองทหารรักษาการณ์ในเอโดมทั่วไปหมด และคนเอโดมทั้งสิ้นกลายเป็นคนรับใช้ของดาวิด และพระเยโฮวาห์ทรงพิทักษ์รักษาดาวิดไม่ว่าพระองค์เสด็จไป ณ ที่ใด ๆ

8:14 And he put garrisons in Edom; throughout all Edom put he garrisons, and all they of Edom became David's servants. And the LORD preserved David whithersoever he went.

8:15 และดาวิดได้ทรงปกครองเหนืออิสราเอลทั้งสิ้น และดาวิดทรงประกอบความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมแก่ชนชาติของพระองค์ทั้งสิ้น

8:15 And David reigned over all Israel; and David executed judgment and justice unto all his people.

8:16 และโยอาบบุตรชายของเศรุยาห์เป็นแม่ทัพ และเยโฮชาฟัทบุตรชายของอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ

8:16 And Joab the son of Zeruiah was over the host; and Jehoshaphat the son of Ahilud was recorder;

8:17 และศาโดกบุตรชายของอาหิทูบและอาหิเมเลคบุตรชายของอาบียาธาร์เป็นปุโรหิต และเสไรอาห์เป็นราชเลขา

8:17 And Zadok the son of Ahitub, and Ahimelech the son of Abiathar, were the priests; and Seraiah was the scribe;

8:18 และเบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดาเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งคนเคเรธีและคนเปเลท และบรรดาราชโอรสของดาวิดเป็นเจ้านายใหญ่

8:18 And Benaiah the son of Jehoiada was over both the Cherethites and the Pelethites; and David's sons were chief rulers.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope