กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 20 / Leviticus 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

บทลงโทษสำหรับการผิดศีลธรรม
20:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Penalties for Acts of Immorality
20:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

20:2 “เจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลอีกว่า ผู้ใดก็ตามในชนชาติอิสราเอลหรือในบรรดาคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในอิสราเอล ที่มอบเชื้อสายใด ๆ ของตนให้แก่พระโมเลค ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน จงให้ประชากรแห่งแผ่นดินนั้นเอาหินขว้างเขาเสีย

20:2 Again, thou shalt say to the children of Israel, Whosoever he be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn in Israel, that giveth any of his seed unto Molech; he shall surely be put to death: the people of the land shall stone him with stones.

20:3 และเราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้ผู้นั้น และจะตัดเขาออกเสียจากท่ามกลางชนชาติของตน เพราะว่าเขาได้มอบเชื้อสายของเขาแก่พระโมเลค เพื่อกระทำให้สถานบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทิน และเพื่อลบหลู่นามบริสุทธิ์ของเรา

20:3 And I will set my face against that man, and will cut him off from among his people; because he hath given of his seed unto Molech, to defile my sanctuary, and to profane my holy name.

20:4 และถ้าประชากรในแผ่นดินนั้นทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นคนนั้นเมื่อเขามอบเชื้อสายของตนให้แก่พระโมเลค และไม่ฆ่าคนนั้นเสีย

20:4 And if the people of the land do any ways hide their eyes from the man, when he giveth of his seed unto Molech, and kill him not:

20:5 ฉะนั้นเราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้ผู้นั้น และต่อสู้กับครอบครัวของเขา และจะตัดเขาพร้อมด้วยทุกคนที่ทำตามการเล่นชู้ของเขาในการเล่นชู้กับพระโมเลค ออกเสียจากท่ามกลางชนชาติของเขา

20:5 Then I will set my face against that man, and against his family, and will cut him off, and all that go a whoring after him, to commit whoredom with Molech, from among their people.

20:6 และผู้ที่หันไปหาพวกคนทรงและพวกพ่อมดแม่มด เพื่อเล่นชู้กับพวกเขา เราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้ผู้นั้นและจะตัดเขาออกเสียจากท่ามกลางชนชาติของตน

20:6 And the soul that turneth after such as have familiar spirits, and after wizards, to go a whoring after them, I will even set my face against that soul, and will cut him off from among his people.

20:7 เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงชำระตัวให้บริสุทธิ์ และเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย

20:7 Sanctify yourselves therefore, and be ye holy: for I am the LORD your God.

20:8 และพวกเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งหลายของเราและกระทำตาม เราคือพระเยโฮวาห์ผู้ชำระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์

20:8 And ye shall keep my statutes, and do them: I am the LORD which sanctify you.

20:9 เพราะว่าทุกคนที่แช่งด่าบิดาของตนหรือมารดาของตนจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน เขาได้แช่งด่าบิดาของเขาหรือมารดาของเขา จงให้โลหิตของผู้นั้นตกอยู่บนผู้นั้นเอง

20:9 For every one that curseth his father or his mother shall be surely put to death: he hath cursed his father or his mother; his blood shall be upon him.

20:10 และชายคนใดที่เล่นชู้กับภรรยาของชายอื่น คือเขาได้เล่นชู้กับภรรยาของเพื่อนบ้านของเขา จงให้ผู้เล่นชู้ทั้งชายและหญิงนั้นถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน

20:10 And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbour's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.

20:11 และชายคนใดที่ร่วมหลับนอนกับภรรยาบิดาของตนก็ได้เปิดดูกายเปลือยเปล่าของบิดาตน ทั้งสองคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน จงให้โลหิตของพวกเขาตกอยู่บนพวกเขาเอง

20:11 And the man that lieth with his father's wife hath uncovered his father's nakedness: both of them shall surely be put to death; their blood shall be upon them.

20:12 และถ้าชายคนใดร่วมหลับนอนกับบุตรสะใภ้ของตน ทั้งสองคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน เพราะพวกเขาได้กระทำสิ่งที่วิปริต จงให้โลหิตของพวกเขาตกอยู่บนพวกเขาเอง

20:12 And if a man lie with his daughter in law, both of them shall surely be put to death: they have wrought confusion; their blood shall be upon them.

20:13 และเช่นเดียวกันถ้าชายคนใดร่วมหลับนอนกับผู้ชายเสมือนร่วมหลับนอนกับผู้หญิง ทั้งสองคนก็ได้กระทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน ทั้งสองคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน จงให้โลหิตของพวกเขาตกอยู่บนพวกเขาเอง

20:13 If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them.

20:14 และถ้าชายคนใดได้ภรรยาและได้มารดาของหญิงนั้นมาเป็นภรรยาด้วย เป็นการชั่วนัก จงเผาพวกเขาเสียด้วยไฟทั้งชายนั้นและหญิงทั้งสองนั้น เพื่อว่าจะไม่มีความชั่วในท่ามกลางพวกเจ้า

20:14 And if a man take a wife and her mother, it is wickedness: they shall be burnt with fire, both he and they; that there be no wickedness among you.

20:15 และถ้าชายคนใดสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉาน ชายคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน และเจ้าทั้งหลายจงฆ่าสัตว์เดียรัจฉานนั้นเสียให้ตาย

20:15 And if a man lie with a beast, he shall surely be put to death: and ye shall slay the beast.

20:16 และถ้าหญิงคนใดเข้าใกล้สัตว์เดียรัจฉานใด ๆ และสมสู่กับมัน เจ้าจงฆ่าผู้หญิงคนนั้นและสัตว์เดียรัจฉานนั้นเสียให้ตาย ทั้งสองต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน จงให้โลหิตของทั้งสองตกอยู่บนพวกเขาเอง

20:16 And if a woman approach unto any beast, and lie down thereto, thou shalt kill the woman, and the beast: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them.

20:17 และถ้าชายคนใดพาพี่สาวหรือน้องสาวของตน คือบุตรสาวบิดาของตน หรือบุตรสาวมารดาของตน และดูกายเปลือยเปล่าของนาง และนางก็ดูกายเปลือยเปล่าของเขา เป็นสิ่งที่ชั่วนัก และพวกเขาจะต้องถูกตัดออกเสียจากท่ามกลางสายตาของชนชาติของเขา เขาได้ดูกายเปลือยเปล่าของพี่สาวหรือน้องสาวของเขา เขาจะต้องรับโทษความชั่วช้าของเขา

20:17 And if a man shall take his sister, his father's daughter, or his mother's daughter, and see her nakedness, and she see his nakedness; it is a wicked thing; and they shall be cut off in the sight of their people: he hath uncovered his sister's nakedness; he shall bear his iniquity.

20:18 และถ้าชายคนใดร่วมหลับนอนกับหญิงที่กำลังมีประจำเดือน และเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนาง เขาได้เปิดเผยแหล่งโลหิตของนาง และนางก็เปิดให้ดูแหล่งโลหิตของนาง และเขาทั้งสองจะต้องถูกตัดออกเสียจากท่ามกลางชนชาติของพวกเขา

20:18 And if a man shall lie with a woman having her sickness, and shall uncover her nakedness; he hath discovered her fountain, and she hath uncovered the fountain of her blood: and both of them shall be cut off from among their people.

20:19 และเจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของป้าหรือของน้า หรือของป้าหรือของอา เพราะผู้นั้นได้เปิดดูกายเปลือยเปล่าของญาติสนิทของเขา พวกเขาจะต้องรับโทษความชั่วช้าของพวกเขา

20:19 And thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister, nor of thy father's sister: for he uncovereth his near kin: they shall bear their iniquity.

20:20 และถ้าชายคนใดร่วมหลับนอนกับภรรยาของลุง เขาได้เปิดดูกายเปลือยเปล่าของลุง พวกเขาจะต้องรับโทษบาปของตน พวกเขาจะต้องตายโดยไม่มีบุตร

20:20 And if a man shall lie with his uncle's wife, he hath uncovered his uncle's nakedness: they shall bear their sin; they shall die childless.

20:21 และถ้าชายคนใดจะเอาภรรยาของพี่ชายหรือน้องชายของตน ก็เป็นสิ่งที่มลทิน เขาได้ดูกายเปลือยเปล่าของพี่ชายหรือน้องชายของตน เขาเหล่านั้นจะต้องไม่มีบุตร

20:21 And if a man shall take his brother's wife, it is an unclean thing: he hath uncovered his brother's nakedness; they shall be childless.

20:22 เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของเรา และคำตัดสินทั้งสิ้นของเราและกระทำตาม เพื่อว่าแผ่นดินซึ่งเรานำพวกเจ้าให้มาอาศัยอยู่นั้นจะไม่ได้สำรอกเจ้าทั้งหลายออกไปเสีย

20:22 Ye shall therefore keep all my statutes, and all my judgments, and do them: that the land, whither I bring you to dwell therein, spue you not out.

20:23 และเจ้าทั้งหลายอย่าดำเนินตามธรรมเนียมของประชาชาติซึ่งเราได้ขับไล่ไปเสียให้พ้นหน้าพวกเจ้าแล้ว ด้วยว่าเขาทั้งหลายได้ประพฤติผิดในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ และเราจึงเกลียดชังพวกเขา

20:23 And ye shall not walk in the manners of the nation, which I cast out before you: for they committed all these things, and therefore I abhorred them.

แผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำผึ้ง
20:24 แต่เราได้พูดกับพวกเจ้าแล้วว่า เจ้าทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินของพวกเขาเป็นมรดก และเราจะให้แผ่นดินนั้นแก่พวกเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย ซึ่งได้แยกพวกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลาย

Land of Milk and Honey
20:24 But I have said unto you, Ye shall inherit their land, and I will give it unto you to possess it, a land that floweth with milk and honey: I am the LORD your God, which have separated you from other people.

20:25 เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงแยกแยะความแตกต่างระหว่างสัตว์สะอาดและสัตว์ที่เป็นมลทิน และระหว่างนกสะอาดและนกที่เป็นมลทิน และพวกเจ้าอย่ากระทำตัวของตนให้เป็นที่น่าสะอิดสะเอียนด้วยสัตว์หรือนกหรือสิ่งมีชีวิตใด ๆ ที่เลื้อยคลานอยู่บนแผ่นดิน ซึ่งเราได้แยกออกจากเจ้าทั้งหลายแล้วว่าเป็นสิ่งที่เป็นมลทิน

20:25 Ye shall therefore put difference between clean beasts and unclean, and between unclean fowls and clean: and ye shall not make your souls abominable by beast, or by fowl, or by any manner of living thing that creepeth on the ground, which I have separated from you as unclean.

20:26 และเจ้าทั้งหลายจะต้องบริสุทธิ์สำหรับเรา เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้บริสุทธิ์ และได้แยกพวกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลาย เพื่อเจ้าทั้งหลายจะเป็นของเรา

20:26 And ye shall be holy unto me: for I the LORD am holy, and have severed you from other people, that ye should be mine.

20:27 ชายหรือหญิงคนใดที่เป็นคนทรงหรือเป็นพ่อมดแม่มด จะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน เขาทั้งหลายจงเอาหินขว้างคนเหล่านั้นเสีย จงให้โลหิตของพวกเขาตกอยู่บนพวกเขาเอง”

20:27 A man also or woman that hath a familiar spirit, or that is a wizard, shall surely be put to death: they shall stone them with stones: their blood shall be upon them.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope