กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 8 / Leviticus 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

การถวายพวกปุโรหิต
8:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Consecration of Priests
8:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

8:2 “จงนำอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขามาพร้อมกับเขา ทั้งเครื่องยศ น้ำมันเจิม วัวหนุ่มที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป แกะตัวผู้สองตัว และตะกร้าขนมปังไร้เชื้อ

8:2 Take Aaron and his sons with him, and the garments, and the anointing oil, and a bullock for the sin offering, and two rams, and a basket of unleavened bread;

8:3 และเจ้าจงเรียกชุมนุมชนทั้งหมดให้มารวมกันที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน”

8:3 And gather thou all the congregation together unto the door of the tabernacle of the congregation.

8:4 และโมเสสได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน และที่ประชุมก็มารวมกันที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

8:4 And Moses did as the LORD commanded him; and the assembly was gathered together unto the door of the tabernacle of the congregation.

8:5 และโมเสสพูดกับชุมนุมชนว่า “นี่เป็นสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทำ”

8:5 And Moses said unto the congregation, This is the thing which the LORD commanded to be done.

8:6 และโมเสสได้นำอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขามา และชำระพวกเขาด้วยน้ำ

8:6 And Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water.

การสวมเครื่องยศและการเจิมมหาปุโรหิต
8:7 และท่านสวมเสื้อคลุมให้เขา และคาดผ้าคาดเอวให้เขา และสวมเสื้อคลุมยาวให้เขา และสวมเอโฟดให้เขา และคาดผ้าคาดเอวที่ทอด้วยฝีมือประณีตสำหรับเอโฟดให้เขา และผ้าคาดเอวนั้นผูกเอโฟดให้ติดเขาไว้

High Priest Clothed and Anointed
8:7 And he put upon him the coat, and girded him with the girdle, and clothed him with the robe, and put the ephod upon him, and he girded him with the curious girdle of the ephod, and bound it unto him therewith.

8:8 และท่านสวมทับทรวงให้เขา และท่านใส่อูริมกับทูมมิมไว้ในทับทรวงนั้นด้วย

8:8 And he put the breastplate upon him: also he put in the breastplate the Urim and the Thummim.

8:9 และท่านสวมมาลาไว้บนศีรษะของเขา และท่านได้ผูกแผ่นทองคำอันเป็นมงกุฎบริสุทธิ์ไว้ที่ด้านหน้าของมาลานั้นด้วย ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

8:9 And he put the mitre upon his head; also upon the mitre, even upon his forefront, did he put the golden plate, the holy crown; as the LORD commanded Moses.

8:10 และโมเสสนำน้ำมันเจิมมา และเจิมพลับพลาและทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น และชำระสิ่งเหล่านั้นให้บริสุทธิ์

8:10 And Moses took the anointing oil, and anointed the tabernacle and all that was therein, and sanctified them.

8:11 และท่านเอาน้ำมันเจิมประพรมบนแท่นบูชาเจ็ดครั้ง และเจิมแท่นบูชากับบรรดาภาชนะประจำแท่นบูชานั้น ทั้งอ่างและพานรองอ่างนั้น เพื่อชำระสิ่งเหล่านั้นให้บริสุทธิ์

8:11 And he sprinkled thereof upon the altar seven times, and anointed the altar and all his vessels, both the laver and his foot, to sanctify them.

8:12 และท่านเทน้ำมันเจิมลงบนศีรษะของอาโรน และเจิมเขาไว้เพื่อชำระเขาให้บริสุทธิ์

8:12 And he poured of the anointing oil upon Aaron's head, and anointed him, to sanctify him.

8:13 และโมเสสได้นำบุตรชายทั้งหลายของอาโรนมา และสวมเสื้อคลุมให้พวกเขา และคาดผ้าคาดเอวให้พวกเขา และสวมมาลาให้พวกเขา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

8:13 And Moses brought Aaron's sons, and put coats upon them, and girded them with girdles, and put bonnets upon them; as the LORD commanded Moses.

เครื่องบูชาสำหรับการถวายพวกปุโรหิต
8:14 และท่านได้นำวัวหนุ่มที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปมา และอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาได้เอามือของตนวางบนหัววัวที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น

Offerings for Consecration of Priests
8:14 And he brought the bullock for the sin offering: and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the bullock for the sin offering.

8:15 และท่านได้ฆ่าวัวตัวนั้นเสีย และโมเสสเอาเลือดนั้นไปเจิมที่เชิงงอนรอบแท่นบูชาด้วยนิ้วของท่าน และชำระแท่นบูชาให้บริสุทธิ์ และเทเลือดนั้นที่ฐานของแท่นบูชา และถวายแท่นบูชาไว้ให้บริสุทธิ์ เพื่อทำการลบมลทินบาปบนแท่นบูชานั้น

8:15 And he slew it; and Moses took the blood, and put it upon the horns of the altar round about with his finger, and purified the altar, and poured the blood at the bottom of the altar, and sanctified it, to make reconciliation upon it.

8:16 และท่านนำไขมันทั้งหมดที่ติดเครื่องในและพังผืดที่ติดอยู่กับตับ และไตทั้งสองข้าง และไขมันที่ติดอยู่กับไต โมเสสก็เผาสิ่งเหล่านี้เสียบนแท่นบูชา

8:16 And he took all the fat that was upon the inwards, and the caul above the liver, and the two kidneys, and their fat, and Moses burned it upon the altar.

8:17 แต่วัวตัวนั้น ทั้งหนังกับเนื้อ และมูลของมัน ท่านเผาเสียด้วยไฟข้างนอกค่าย ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

8:17 But the bullock, and his hide, his flesh, and his dung, he burnt with fire without the camp; as the LORD commanded Moses.

8:18 และท่านได้นำแกะตัวผู้ที่เป็นเครื่องเผาบูชามา และอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาได้เอามือของตนวางบนหัวของแกะนั้น

8:18 And he brought the ram for the burnt offering: and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the ram.

8:19 และท่านได้ฆ่าแกะตัวนั้นเสีย และโมเสสเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา

8:19 And he killed it; and Moses sprinkled the blood upon the altar round about.

8:20 และท่านชำแหละแกะตัวผู้นั้นออกเป็นชิ้น ๆ และโมเสสได้เผาหัวและชิ้นอื่น ๆ กับไขมันเสีย

8:20 And he cut the ram into pieces; and Moses burnt the head, and the pieces, and the fat.

8:21 และท่านล้างเครื่องในและขาของแกะตัวนั้นด้วยน้ำ และโมเสสได้เผาแกะนั้นทั้งหมดบนแท่นบูชา เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย และเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

8:21 And he washed the inwards and the legs in water; and Moses burnt the whole ram upon the altar: it was a burnt sacrifice for a sweet savour, and an offering made by fire unto the LORD; as the LORD commanded Moses.

8:22 และท่านได้นำแกะตัวผู้อีกตัวหนึ่งมา คือแกะตัวผู้ที่ใช้เพื่อการถวาย และอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาได้เอามือของตนวางบนหัวของแกะตัวนั้น

8:22 And he brought the other ram, the ram of consecration: and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the ram.

8:23 และท่านได้ฆ่าแกะตัวนั้นเสีย และโมเสสเอาเลือดของแกะตัวนั้น และเจิมที่ปลายหูข้างขวาของอาโรน และที่หัวแม่มือข้างขวาและที่หัวแม่เท้าข้างขวาของเขา

8:23 And he slew it; and Moses took of the blood of it, and put it upon the tip of Aaron's right ear, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot.

8:24 และท่านนำบุตรชายทั้งหลายของอาโรนมา และโมเสสเอาเลือดนั้นเจิมที่ปลายหูข้างขวาของพวกเขา ที่หัวแม่มือข้างขวาและที่หัวแม่เท้าข้างขวาของพวกเขา และโมเสสได้เอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา

8:24 And he brought Aaron's sons, and Moses put of the blood upon the tip of their right ear, and upon the thumbs of their right hands, and upon the great toes of their right feet: and Moses sprinkled the blood upon the altar round about.

8:25 ท่านได้นำไขมันและเนื้อสะโพก และไขมันทั้งหมดที่ติดเครื่องใน และพังผืดที่ติดอยู่กับตับ ไตทั้งสองข้าง และไขมันที่ติดอยู่กับไต และโคนขาข้างขวา

8:25 And he took the fat, and the rump, and all the fat that was upon the inwards, and the caul above the liver, and the two kidneys, and their fat, and the right shoulder:

8:26 และท่านหยิบขนมไร้เชื้อหนึ่งชิ้นจากตะกร้าขนมปังไร้เชื้อ ซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และหยิบขนมคลุกด้วยน้ำมันหนึ่งชิ้น และขนมแผ่นบางหนึ่งแผ่น และวางของเหล่านี้ไว้บนไขมัน และบนโคนขาข้างขวา

8:26 And out of the basket of unleavened bread, that was before the LORD, he took one unleavened cake, and a cake of oiled bread, and one wafer, and put them on the fat, and upon the right shoulder:

8:27 และท่านวางสิ่งเหล่านั้นไว้ในมือของอาโรน และในมือของบุตรชายทั้งหลายของเขา และให้โบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

8:27 And he put all upon Aaron's hands, and upon his sons' hands, and waved them for a wave offering before the LORD.

8:28 และโมเสสได้รับของเหล่านั้นมาจากมือของเขาทั้งหลาย และเผาของเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชาพร้อมกับเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาถวายตัว เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

8:28 And Moses took them from off their hands, and burnt them on the altar upon the burnt offering: they were consecrations for a sweet savour: it is an offering made by fire unto the LORD.

8:29 และโมเสสเอาเนื้ออก โบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วยว่าแกะตัวผู้ที่ใช้เพื่อการถวายเป็นส่วนของโมเสส ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

8:29 And Moses took the breast, and waved it for a wave offering before the LORD: for of the ram of consecration it was Moses' part; as the LORD commanded Moses.

8:30 และโมเสสนำน้ำมันเจิมและเลือดซึ่งอยู่บนแท่นบูชา และประพรมสิ่งเหล่านั้นบนอาโรนและบนเครื่องยศของเขา และบนบุตรชายทั้งหลายของเขา กับบนเครื่องยศของบุตรชายทั้งหลายพร้อมกับเขา และได้ชำระอาโรนกับเครื่องยศของเขาให้บริสุทธิ์ ทั้งบุตรชายทั้งหลายของเขากับเครื่องยศของบุตรชายทั้งหลายพร้อมกับเขา

8:30 And Moses took of the anointing oil, and of the blood which was upon the altar, and sprinkled it upon Aaron, and upon his garments, and upon his sons, and upon his sons' garments with him; and sanctified Aaron, and his garments, and his sons, and his sons' garments with him.

8:31 และโมเสสพูดกับอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาว่า “จงต้มเนื้อที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และรับประทานเนื้อเสียที่นั่นกับขนมปังซึ่งอยู่ในตะกร้าแห่งการถวายตัว ตามที่ข้าพเจ้าบัญชาแล้วว่า อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาจะรับประทาน

8:31 And Moses said unto Aaron and to his sons, Boil the flesh at the door of the tabernacle of the congregation: and there eat it with the bread that is in the basket of consecrations, as I commanded, saying, Aaron and his sons shall eat it.

8:32 และเนื้อกับขนมปังที่เหลืออยู่นั้น ท่านทั้งหลายจงเผาเสียด้วยไฟ

8:32 And that which remaineth of the flesh and of the bread shall ye burn with fire.

8:33 และท่านทั้งหลายอย่าออกไปนอกประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนเป็นเวลาเจ็ดวัน จนกว่าวันกำหนดการถวายตัวของท่านทั้งหลายจะครบ เพราะที่ข้าพเจ้าจะถวายตัวท่านทั้งหลายนั้นก็ใช้เวลาเจ็ดวัน

8:33 And ye shall not go out of the door of the tabernacle of the congregation in seven days, until the days of your consecration be at an end: for seven days shall he consecrate you.

8:34 สิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทำ เพื่อทำการลบมลทินบาปให้ท่านทั้งหลาย

8:34 As he hath done this day, so the LORD hath commanded to do, to make an atonement for you.

8:35 ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นเวลาเจ็ดวัน และให้รักษาคำกำชับของพระเยโฮวาห์ไว้ เพื่อว่าท่านทั้งหลายจะไม่ตาย เพราะนี่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชามา”

8:35 Therefore shall ye abide at the door of the tabernacle of the congregation day and night seven days, and keep the charge of the LORD, that ye die not: for so I am commanded.

8:36 ดังนั้นอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา โดยมือของโมเสสทุกประการ

8:36 So Aaron and his sons did all things which the LORD commanded by the hand of Moses.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope