กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 5 / Leviticus 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

เครื่องบูชาไถ่การละเมิด
5:1 “และถ้าผู้ใดกระทำบาป และได้ยินเสียงการสาบานตัวและเป็นพยาน ไม่ว่าเขาได้เห็นหรือรู้เรื่องก็ตาม ถ้าเขาไม่ยอมให้การเป็นพยาน ดังนั้นเขาจะต้องรับโทษความชั่วช้าของเขา

The Trespass Offerings
5:1 And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is a witness, whether he hath seen or known of it; if he do not utter it, then he shall bear his iniquity.

5:2 หรือถ้าผู้ใดแตะต้องสิ่งใด ๆ ที่เป็นมลทิน ไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์ป่าที่เป็นมลทิน หรือซากสัตว์เลี้ยงที่เป็นมลทิน หรือซากสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นมลทิน และแม้ว่าเขาไม่ทันรู้ตัว เขาจะเป็นมลทินด้วย และมีความผิด

5:2 Or if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcase of an unclean beast, or a carcase of unclean cattle, or the carcase of unclean creeping things, and if it be hidden from him; he also shall be unclean, and guilty.

5:3 หรือถ้าเขาแตะต้องมลทินของคน สิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นมลทิน อันเป็นสิ่งที่กระทำให้คนนั้นเป็นมลทิน และแม้ว่าเขาไม่ทันรู้ตัว เมื่อเขาล่วงรู้แล้ว ดังนั้นเขาจะมีความผิด

5:3 Or if he touch the uncleanness of man, whatsoever uncleanness it be that a man shall be defiled withal, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty.

5:4 หรือถ้าผู้ใดกล่าวคำสาบานด้วยริมฝีปากว่าจะกระทำการร้ายหรือจะกระทำการดี คือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่คนกล่าวด้วยคำสาบาน และแม้ว่าเขาเผลอตัวไป เมื่อเขาล่วงรู้แล้ว ดังนั้นเขาจะมีความผิดในสิ่งนั้น

5:4 Or if a soul swear, pronouncing with his lips to do evil, or to do good, whatsoever it be that a man shall pronounce with an oath, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty in one of these.

5:5 และต่อมาเมื่อเขามีความผิดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กล่าวมานี้ จงให้เขาสารภาพว่าเขากระทำบาปในสิ่งนั้น

5:5 And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall confess that he hath sinned in that thing:

5:6 และจงให้เขานำเครื่องบูชาไถ่การละเมิดของเขามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพราะบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำนั้น เป็นสัตว์ตัวเมียหนึ่งตัวจากฝูง คือลูกแกะหรือลูกแพะ เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขา เรื่องบาปของเขา

5:6 And he shall bring his trespass offering unto the LORD for his sin which he hath sinned, a female from the flock, a lamb or a kid of the goats, for a sin offering; and the priest shall make an atonement for him concerning his sin.

5:7 และถ้าเขาไม่สามารถถวายลูกแกะได้ จงให้เขานำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบแรกรุ่นสองตัวมาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ไถ่การละเมิดของเขาดังนี้ นกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา

5:7 And if he be not able to bring a lamb, then he shall bring for his trespass, which he hath committed, two turtledoves, or two young pigeons, unto the LORD; one for a sin offering, and the other for a burnt offering.

5:8 และจงให้เขานำนกทั้งสองนั้นมายังปุโรหิต ผู้ซึ่งจะถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปก่อน และให้บิดหัวนกนั้นหลุดจากคอ แต่อย่าให้ขาดจากกัน

5:8 And he shall bring them unto the priest, who shall offer that which is for the sin offering first, and wring off his head from his neck, but shall not divide it asunder:

5:9 และเขาจะเอาเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่บาปประพรมที่ข้างแท่นบูชาเสีย ส่วนเลือดที่เหลืออยู่นั้นจงบีบให้ไหลออกที่ฐานแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

5:9 And he shall sprinkle of the blood of the sin offering upon the side of the altar; and the rest of the blood shall be wrung out at the bottom of the altar: it is a sin offering.

5:10 และเขาจะถวายนกตัวที่สองเป็นเครื่องเผาบูชาตามแบบอย่างที่กำหนดไว้ และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาเรื่องบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำ และเขาจะได้รับการอภัย

5:10 And he shall offer the second for a burnt offering, according to the manner: and the priest shall make an atonement for him for his sin which he hath sinned, and it shall be forgiven him.

5:11 แต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะนำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบแรกรุ่นสองตัวมา จงให้คนที่ทำบาปนั้นนำเครื่องบูชาของเขามาดังนี้ คือแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์เอามาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป อย่าให้เขาใส่น้ำมันในแป้งนั้น หรืออย่าให้เขาใส่กำยานในแป้งนั้น เพราะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

5:11 But if he be not able to bring two turtledoves, or two young pigeons, then he that sinned shall bring for his offering the tenth part of an ephah of fine flour for a sin offering; he shall put no oil upon it, neither shall he put any frankincense thereon: for it is a sin offering.

5:12 แล้วจงให้เขานำแป้งมาให้ปุโรหิต และปุโรหิตจะเอาแป้งหนึ่งกำมือเป็นส่วนที่ระลึก และเผาแป้งนั้นเสียบนแท่นบูชาเหมือนอย่างเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

5:12 Then shall he bring it to the priest, and the priest shall take his handful of it, even a memorial thereof, and burn it on the altar, according to the offerings made by fire unto the LORD: it is a sin offering.

5:13 และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาเพราะบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำในเรื่องหนึ่งเรื่องใด และเขาจะได้รับการอภัย และส่วนที่เหลือนั้นจะเป็นของปุโรหิต เช่นเดียวกับเครื่องธัญญบูชา”

5:13 And the priest shall make an atonement for him as touching his sin that he hath sinned in one of these, and it shall be forgiven him: and the remnant shall be the priest's, as a meat offering.

5:14 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

5:14 And the LORD spake unto Moses, saying,

5:15 “ถ้าผู้ใดทำการละเมิดและทำบาปเพราะความไม่รู้ในเรื่องของบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์ ดังนั้นจงให้ผู้นั้นนำแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิจากฝูงเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้เจ้าประเมินราคาเป็นเงินเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด

5:15 If a soul commit a trespass, and sin through ignorance, in the holy things of the LORD; then he shall bring for his trespass unto the LORD a ram without blemish out of the flocks, with thy estimation by shekels of silver, after the shekel of the sanctuary, for a trespass offering:

5:16 และจงให้เขาชดใช้ของบริสุทธิ์ที่ขาดไป และจงเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคาสิ่งที่ขาดไปนั้น นำมามอบให้แก่ปุโรหิต และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาด้วยแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด และเขาจะได้รับการอภัย

5:16 And he shall make amends for the harm that he hath done in the holy thing, and shall add the fifth part thereto, and give it unto the priest: and the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering, and it shall be forgiven him.

5:17 และถ้าผู้ใดกระทำบาป และกระทำสิ่งใด ๆ ที่ห้ามกระทำในพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ ถึงแม้ว่าเขากระทำเพราะความไม่รู้ เขาก็ยังมีความผิดอยู่ และจะต้องรับโทษความชั่วช้าของเขา

5:17 And if a soul sin, and commit any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the LORD; though he wist it not, yet is he guilty, and shall bear his iniquity.

5:18 และจงให้เขานำแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิมาจากฝูงนำมายังปุโรหิต ให้เจ้าประเมินราคาเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด และจงให้ปุโรหิตทำการลบมลทินบาปให้เขาตามบาปซึ่งเขาได้กระทำเพราะความไม่รู้ และเขาจะได้รับการอภัย

5:18 And he shall bring a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering, unto the priest: and the priest shall make an atonement for him concerning his ignorance wherein he erred and wist it not, and it shall be forgiven him.

5:19 เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด แน่ทีเดียวเขาได้กระทำการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์แล้ว”

5:19 It is a trespass offering: he hath certainly trespassed against the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope