กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 9 / Leviticus 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

การเริ่มต้นปรนนิบัติของพวกปุโรหิต
9:1 และต่อมาในวันที่แปด โมเสสก็เรียกอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา และพวกผู้อาวุโสของอิสราเอล

Priests' Ministry Begun
9:1 And it came to pass on the eighth day, that Moses called Aaron and his sons, and the elders of Israel;

9:2 และท่านพูดกับอาโรนว่า “ท่านจงนำลูกวัวตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชา ที่ปราศจากตำหนิ และจงถวายบูชาทั้งสองตัวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

9:2 And he said unto Aaron, Take thee a young calf for a sin offering, and a ram for a burnt offering, without blemish, and offer them before the LORD.

9:3 และท่านจงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ‘ท่านทั้งหลายจงเอาลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และลูกวัวตัวผู้หนึ่งตัวกับลูกแกะตัวผู้หนึ่งตัว ทั้งหมดเหล่านี้ให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปี ปราศจากตำหนิ เป็นเครื่องเผาบูชา

9:3 And unto the children of Israel thou shalt speak, saying, Take ye a kid of the goats for a sin offering; and a calf and a lamb, both of the first year, without blemish, for a burnt offering;

9:4 และเช่นเดียวกันเอาวัวหนุ่มหนึ่งตัวและแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องสันติบูชาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเอาเครื่องธัญญบูชาคลุกด้วยน้ำมันมาถวาย เพราะว่าในวันนี้พระเยโฮวาห์จะทรงปรากฏแก่ท่านทั้งหลาย’”

9:4 Also a bullock and a ram for peace offerings, to sacrifice before the LORD; and a meat offering mingled with oil: for to day the LORD will appear unto you.

9:5 และเขาทั้งหลายก็นำสิ่งที่โมเสสบัญชานั้นมาที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และชุมนุมชนทั้งหมดก็เข้ามาใกล้ และยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

9:5 And they brought that which Moses commanded before the tabernacle of the congregation: and all the congregation drew near and stood before the LORD.

9:6 และโมเสสพูดว่า “นี่เป็นสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายกระทำ และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์จะปรากฏแก่ท่านทั้งหลาย”

9:6 And Moses said, This is the thing which the LORD commanded that ye should do: and the glory of the LORD shall appear unto you.

9:7 โมเสสพูดกับอาโรนว่า “จงเข้าไปใกล้แท่นบูชา และถวายเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องเผาบูชาของท่านเสีย ทำการลบมลทินบาปให้ตัวท่านและประชากร จงนำเครื่องถวายบูชาของประชากรมา และทำการลบมลทินบาปให้พวกเขา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา”

9:7 And Moses said unto Aaron, Go unto the altar, and offer thy sin offering, and thy burnt offering, and make an atonement for thyself, and for the people: and offer the offering of the people, and make an atonement for them; as the LORD commanded.

9:8 ฉะนั้นอาโรนได้เข้าไปใกล้แท่นบูชาและฆ่าลูกวัวที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับตนเอง

9:8 Aaron therefore went unto the altar, and slew the calf of the sin offering, which was for himself.

9:9 และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนได้นำเอาเลือดมาให้เขา และเขาก็เอานิ้วของตนจุ่มเลือดไปเจิมเชิงงอนของแท่นบูชา และเทเลือดลงที่ฐานของแท่นบูชา

9:9 And the sons of Aaron brought the blood unto him: and he dipped his finger in the blood, and put it upon the horns of the altar, and poured out the blood at the bottom of the altar:

9:10 แต่ไขมันและไตทั้งสองข้าง กับพังผืดที่ติดอยู่กับตับจากเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น เขาเผาเสียบนแท่นบูชา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

9:10 But the fat, and the kidneys, and the caul above the liver of the sin offering, he burnt upon the altar; as the LORD commanded Moses.

9:11 และเขาก็เผาเนื้อและหนังเสียด้วยไฟที่ข้างนอกค่าย

9:11 And the flesh and the hide he burnt with fire without the camp.

9:12 และเขาฆ่าเครื่องเผาบูชา และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนได้นำเลือดมาให้เขา ซึ่งเขาประพรมเลือดนั้นที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา

9:12 And he slew the burnt offering; and Aaron's sons presented unto him the blood, which he sprinkled round about upon the altar.

9:13 และเขาทั้งหลายได้นำเครื่องเผาบูชามาให้เขา เป็นชิ้น ๆ พร้อมกับหัว และเขาได้เผาสิ่งเหล่านั้นบนแท่นบูชา

9:13 And they presented the burnt offering unto him, with the pieces thereof, and the head: and he burnt them upon the altar.

9:14 และเขาได้ล้างเครื่องในและขา และเผาสิ่งเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชาพร้อมกับเครื่องเผาบูชา

9:14 And he did wash the inwards and the legs, and burnt them upon the burnt offering on the altar.

9:15 และเขาได้นำเครื่องบูชาของประชากรมา และเอาแพะตัวผู้หนึ่งตัวซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับประชากรฆ่าเสีย และถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป เหมือนอย่างเครื่องบูชาไถ่บาปครั้งแรกนั้น

9:15 And he brought the people's offering, and took the goat, which was the sin offering for the people, and slew it, and offered it for sin, as the first.

9:16 และเขาได้นำเครื่องเผาบูชามา และถวายเครื่องเผาบูชานั้นตามแบบอย่างที่กำหนดไว้

9:16 And he brought the burnt offering, and offered it according to the manner.

9:17 และเขาได้นำเครื่องธัญญบูชามา และหยิบมาหนึ่งกำมือ เผาเครื่องธัญญบูชานั้นเสียบนแท่นบูชา นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาแห่งเวลาเช้า

9:17 And he brought the meat offering, and took an handful thereof, and burnt it upon the altar, beside the burnt sacrifice of the morning.

9:18 และเช่นเดียวกันเขาฆ่าวัวหนุ่มและแกะตัวผู้เป็นเครื่องสันติบูชาสำหรับประชากร และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนได้นำเลือดมาให้เขา ซึ่งเขาประพรมเลือดนั้นที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา

9:18 He slew also the bullock and the ram for a sacrifice of peace offerings, which was for the people: and Aaron's sons presented unto him the blood, which he sprinkled upon the altar round about,

9:19 ทั้งนำไขมันของวัวหนุ่มและของแกะตัวผู้ กับเนื้อสะโพก และไขมันที่หุ้มเครื่องใน และไตทั้งสองข้างกับพังผืดที่ติดอยู่กับตับมาให้

9:19 And the fat of the bullock and of the ram, the rump, and that which covereth the inwards, and the kidneys, and the caul above the liver:

9:20 และเขาทั้งหลายวางไขมันไว้บนเนื้อหน้าอก และเขาได้เผาไขมันเสียบนแท่นบูชา

9:20 And they put the fat upon the breasts, and he burnt the fat upon the altar:

9:21 และเนื้อหน้าอกกับเนื้อโคนขาข้างขวานั้น อาโรนโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตามที่โมเสสบัญชาไว้

9:21 And the breasts and the right shoulder Aaron waved for a wave offering before the LORD; as Moses commanded.

9:22 และอาโรนยกมือของตนขึ้นต่อประชากร และอวยพรพวกเขา และได้ลงมาจากการถวายเครื่องบูชาไถ่บาป เครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชา

9:22 And Aaron lifted up his hand toward the people, and blessed them, and came down from offering of the sin offering, and the burnt offering, and peace offerings.

9:23 และโมเสสกับอาโรนได้เข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมชน และได้ออกมา และอวยพรประชากร และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแก่เหล่าประชากร

9:23 And Moses and Aaron went into the tabernacle of the congregation, and came out, and blessed the people: and the glory of the LORD appeared unto all the people.

9:24 และเปลวเพลิงพลุ่งออกมาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เผาเครื่องเผาบูชาและไขมันซึ่งอยู่บนแท่นบูชา ซึ่งเมื่อประชากรทั้งหลายเห็นแล้ว พวกเขาก็โห่ร้องและซบหน้าของตนลง

9:24 And there came a fire out from before the LORD, and consumed upon the altar the burnt offering and the fat: which when all the people saw, they shouted, and fell on their faces.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope