กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 3 / Leviticus 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

เครื่องสันติบูชา
3:1 “และถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องสันติบูชา ถ้าเขาถวายจากฝูงวัว ไม่ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย จงให้เขาถวายสัตว์ที่ปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

The Peace Offerings
3:1 And if his oblation be a sacrifice of peace offering, if he offer it of the herd; whether it be a male or female, he shall offer it without blemish before the LORD.

3:2 และจงให้เขาเอามือของตนวางบนหัวของเครื่องบูชาของเขา และฆ่ามันเสียที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และพวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน จะต้องเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา

3:2 And he shall lay his hand upon the head of his offering, and kill it at the door of the tabernacle of the congregation: and Aaron's sons the priests shall sprinkle the blood upon the altar round about.

3:3 และจงให้เขาถวายเครื่องบูชาเป็นเครื่องสันติบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันทั้งหมดที่ติดอยู่กับเครื่องใน

3:3 And he shall offer of the sacrifice of the peace offering an offering made by fire unto the LORD; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,

3:4 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย

3:4 And the two kidneys, and the fat that is on them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away.

3:5 และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนจงเผาของเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชา พร้อมกับเครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่บนฟืนที่ไฟลุกอยู่ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

3:5 And Aaron's sons shall burn it on the altar upon the burnt sacrifice, which is upon the wood that is on the fire: it is an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.

3:6 และถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องสันติบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ จากฝูงแพะแกะ เป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ตาม จงให้เขาถวายสัตว์ที่ปราศจากตำหนิ

3:6 And if his offering for a sacrifice of peace offering unto the LORD be of the flock; male or female, he shall offer it without blemish.

3:7 ถ้าเขาถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชาของเขา ดังนั้นจงให้เขานำมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

3:7 If he offer a lamb for his offering, then shall he offer it before the LORD.

3:8 และจงให้เขาเอามือวางบนหัวของเครื่องบูชาของเขา และฆ่ามันเสียที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนจะต้องเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา

3:8 And he shall lay his hand upon the head of his offering, and kill it before the tabernacle of the congregation: and Aaron's sons shall sprinkle the blood thereof round about upon the altar.

3:9 และจงให้เขาถวายเครื่องบูชาเป็นเครื่องสันติบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือไขมัน และเนื้อสะโพกทั้งหมดที่ติดชิดกระดูกสันหลัง จงให้เขาเอาออกเสีย และไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันทั้งหมดที่ติดอยู่กับเครื่องใน

3:9 And he shall offer of the sacrifice of the peace offering an offering made by fire unto the LORD; the fat thereof, and the whole rump, it shall he take off hard by the backbone; and the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,

3:10 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย

3:10 And the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away.

3:11 และปุโรหิตจะต้องเผาของเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชา เป็นมังสาหารจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

3:11 And the priest shall burn it upon the altar: it is the food of the offering made by fire unto the LORD.

3:12 และถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นแพะ ดังนั้นจงให้เขานำมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

3:12 And if his offering be a goat, then he shall offer it before the LORD.

3:13 และจงให้เขาเอามือวางบนหัวของมันและฆ่ามันเสียที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนจะต้องเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา

3:13 And he shall lay his hand upon the head of it, and kill it before the tabernacle of the congregation: and the sons of Aaron shall sprinkle the blood thereof upon the altar round about.

3:14 และจงให้เขาเอาของเหล่านี้ถวายเป็นเครื่องบูชาของเขา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือไขมันที่หุ้มเครื่องใน และไขมันทั้งหมดที่ติดอยู่กับเครื่องใน

3:14 And he shall offer thereof his offering, even an offering made by fire unto the LORD; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,

3:15 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย

3:15 And the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away.

3:16 และปุโรหิตจะต้องเผาของเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชา เป็นมังสาหารจากเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย ไขมันทั้งหมดเป็นของพระเยโฮวาห์

3:16 And the priest shall burn them upon the altar: it is the food of the offering made by fire for a sweet savour: all the fat is the LORD'S.

3:17 จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า ในท่ามกลางบรรดาที่อยู่อาศัยของพวกเจ้านั้น พวกเจ้าอย่ารับประทานไขมันหรือเลือด”

3:17 It shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings, that ye eat neither fat nor blood.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope