กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 14 / Leviticus 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

การชำระคนที่หายจากโรคเรื้อน
14:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Ceremonial Cleansing of the Leper
14:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

14:2 “นี่จะเป็นพระราชบัญญัติเรื่องคนเป็นโรคเรื้อนในวันชำระตัวของเขา จงพาเขามาหาปุโรหิต

14:2 This shall be the law of the leper in the day of his cleansing: He shall be brought unto the priest:

14:3 และจงให้ปุโรหิตออกไปนอกค่าย จงให้ปุโรหิตทำการตรวจดู และดูเถิด ถ้าผู้ป่วยหายจากโรคเรื้อนแล้ว

14:3 And the priest shall go forth out of the camp; and the priest shall look, and, behold, if the plague of leprosy be healed in the leper;

14:4 ดังนั้นจงให้ปุโรหิตสั่งเขาให้จัดเตรียมของสำหรับผู้จะรับการชำระ คือนกสะอาดที่มีชีวิตสองตัว และไม้สนซีดาร์ กับด้ายสีแดง และต้นหุสบ

14:4 Then shall the priest command to take for him that is to be cleansed two birds alive and clean, and cedar wood, and scarlet, and hyssop:

14:5 และจงให้ปุโรหิตสั่งให้ฆ่านกหนึ่งในสองตัวนั้นในภาชนะดินเผาเหนือน้ำที่กำลังไหลอยู่

14:5 And the priest shall command that one of the birds be killed in an earthen vessel over running water:

14:6 สำหรับนกตัวที่ยังเป็นอยู่นั้น จงให้เขาเอานกตัวนั้น กับไม้สนซีดาร์ ด้ายสีแดง และต้นหุสบ และจุ่มสิ่งเหล่านั้นพร้อมกับนกตัวที่ยังเป็นอยู่นั้น ลงไปในเลือดของนกที่ถูกฆ่าเหนือน้ำที่กำลังไหลอยู่

14:6 As for the living bird, he shall take it, and the cedar wood, and the scarlet, and the hyssop, and shall dip them and the living bird in the blood of the bird that was killed over the running water:

14:7 และจงให้เขาประพรมคนที่จะรับการชำระจากโรคเรื้อนนั้นเจ็ดครั้ง และประกาศว่าเขาสะอาด และจงปล่อยนกตัวที่ยังเป็นอยู่นั้นไปในท้องทุ่ง

14:7 And he shall sprinkle upon him that is to be cleansed from the leprosy seven times, and shall pronounce him clean, and shall let the living bird loose into the open field.

14:8 และจงให้ผู้ที่จะรับการชำระนั้นซักเสื้อผ้าของเขา และให้โกนผมกับขนของเขาทั้งหมดเสีย และให้เขาอาบน้ำ เพื่อเขาจะสะอาด และหลังจากนั้นจงให้เขาเข้าค่ายได้ และจงให้นอนอยู่นอกเต็นท์ของเขาเจ็ดวัน

14:8 And he that is to be cleansed shall wash his clothes, and shave off all his hair, and wash himself in water, that he may be clean: and after that he shall come into the camp, and shall tarry abroad out of his tent seven days.

14:9 แต่ในวันที่เจ็ดจงให้เขาโกนผมจากศีรษะของเขาให้หมด ทั้งหนวดเคราและขนคิ้วของเขา คือโกนแม้กระทั่งผมกับขนของเขาทั้งหมดออกเสีย และจงให้เขาซักเสื้อผ้าของเขา และจงให้เขาอาบน้ำด้วย และเขาก็จะสะอาด

14:9 But it shall be on the seventh day, that he shall shave all his hair off his head and his beard and his eyebrows, even all his hair he shall shave off: and he shall wash his clothes, also he shall wash his flesh in water, and he shall be clean.

14:10 และในวันที่แปดจงให้เขาเอาลูกแกะตัวผู้สองตัวปราศจากตำหนิ และลูกแกะตัวเมียหนึ่งตัวอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ปราศจากตำหนิ และแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันสามในสิบเอฟาห์เป็นเครื่องธัญญบูชา กับน้ำมันหนึ่งลก

14:10 And on the eighth day he shall take two he lambs without blemish, and one ewe lamb of the first year without blemish, and three tenth deals of fine flour for a meat offering, mingled with oil, and one log of oil.

14:11 และจงให้ปุโรหิตผู้ทำการชำระให้เขา นำผู้ที่จะรับการชำระกับสิ่งของเหล่านั้นมาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

14:11 And the priest that maketh him clean shall present the man that is to be made clean, and those things, before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation:

14:12 และจงให้ปุโรหิตนำลูกแกะตัวผู้หนึ่งตัว และถวายแกะนั้นเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดพร้อมกับน้ำมันหนึ่งลก และให้โบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

14:12 And the priest shall take one he lamb, and offer him for a trespass offering, and the log of oil, and wave them for a wave offering before the LORD:

14:13 และจงให้ปุโรหิตฆ่าลูกแกะตัวนั้นในสถานที่ที่เขาจะฆ่าเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องเผาบูชา คือในสถานที่บริสุทธิ์ เพราะว่าเครื่องบูชาไถ่การละเมิดก็เหมือนเครื่องบูชาไถ่บาป คือเป็นของปุโรหิต เป็นของบริสุทธิ์ที่สุด

14:13 And he shall slay the lamb in the place where he shall kill the sin offering and the burnt offering, in the holy place: for as the sin offering is the priest's, so is the trespass offering: it is most holy:

14:14 และปุโรหิตจะนำเลือดส่วนหนึ่งของเครื่องบูชาไถ่การละเมิดมา และปุโรหิตจะเจิมที่ปลายใบหูข้างขวาของผู้ที่จะรับการชำระ และเจิมที่หัวแม่มือข้างขวาและที่หัวแม่เท้าข้างขวาของเขา

14:14 And the priest shall take some of the blood of the trespass offering, and the priest shall put it upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot:

14:15 และปุโรหิตจะนำน้ำมันหนึ่งลกนั้นมาบางส่วน และเทน้ำมันนั้นใส่ฝ่ามือข้างซ้ายของตนเอง

14:15 And the priest shall take some of the log of oil, and pour it into the palm of his own left hand:

14:16 และปุโรหิตจะเอานิ้วมือข้างขวาของเขาจุ่มลงในน้ำมันซึ่งอยู่ในมือข้างซ้ายของเขา และประพรมน้ำมันนั้นด้วยนิ้วของเขาเจ็ดครั้งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

14:16 And the priest shall dip his right finger in the oil that is in his left hand, and shall sprinkle of the oil with his finger seven times before the LORD:

14:17 และน้ำมันที่เหลืออยู่ในมือของเขานั้น ปุโรหิตจะเอามาบางส่วน เจิมที่ปลายใบหูข้างขวาของผู้ที่จะรับการชำระ และเจิมที่หัวแม่มือข้างขวาและที่หัวแม่เท้าข้างขวาของเขา ทับบนเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่การละเมิด

14:17 And of the rest of the oil that is in his hand shall the priest put upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot, upon the blood of the trespass offering:

14:18 และน้ำมันที่ยังเหลืออยู่ในมือของปุโรหิตนั้น เขาจะเทบนศีรษะของผู้ที่จะรับการชำระ และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

14:18 And the remnant of the oil that is in the priest's hand he shall pour upon the head of him that is to be cleansed: and the priest shall make an atonement for him before the LORD.

14:19 และปุโรหิตจะถวายเครื่องบูชาไถ่บาป และทำการลบมลทินบาปให้ผู้ที่จะรับการชำระให้พ้นจากมลทินของเขา และภายหลังเขาจึงจะฆ่าเครื่องเผาบูชา

14:19 And the priest shall offer the sin offering, and make an atonement for him that is to be cleansed from his uncleanness; and afterward he shall kill the burnt offering:

14:20 และปุโรหิตจะถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องธัญญบูชาบนแท่นบูชา และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขา และเขาก็จะสะอาด

14:20 And the priest shall offer the burnt offering and the meat offering upon the altar: and the priest shall make an atonement for him, and he shall be clean.

14:21 และถ้าผู้นั้นเป็นคนยากจนและไม่สามารถหาสิ่งของเหล่านั้นมาได้ ดังนั้น จงให้เขานำลูกแกะหนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดเพื่อโบกพัดไปมา เพื่อทำการลบมลทินบาปให้เขา และนำแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมัน เป็นเครื่องธัญญบูชากับน้ำมันหนึ่งลก

14:21 And if he be poor, and cannot get so much; then he shall take one lamb for a trespass offering to be waved, to make an atonement for him, and one tenth deal of fine flour mingled with oil for a meat offering, and a log of oil;

14:22 พร้อมกับนกเขาสองตัว หรือนกพิราบแรกรุ่นสองตัว ตามที่เขาสามารถหามาได้ และนกตัวหนึ่งจะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และนกอีกตัวหนึ่งจะเป็นเครื่องเผาบูชา

14:22 And two turtledoves, or two young pigeons, such as he is able to get; and the one shall be a sin offering, and the other a burnt offering.

14:23 และในวันที่แปดจงให้เขานำสิ่งของเหล่านั้นมาให้แก่ปุโรหิตเพื่อการชำระของตนที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

14:23 And he shall bring them on the eighth day for his cleansing unto the priest, unto the door of the tabernacle of the congregation, before the LORD.

14:24 และปุโรหิตจะนำลูกแกะสำหรับเครื่องบูชาไถ่การละเมิดและน้ำมันหนึ่งลกนั้น และปุโรหิตจะโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

14:24 And the priest shall take the lamb of the trespass offering, and the log of oil, and the priest shall wave them for a wave offering before the LORD:

14:25 และเขาจะฆ่าลูกแกะสำหรับเครื่องบูชาไถ่การละเมิด และปุโรหิตจะเอาเลือดส่วนหนึ่งของเครื่องบูชาไถ่การละเมิดมา และเจิมที่ปลายใบหูข้างขวาของผู้ที่จะรับการชำระ และเจิมที่หัวแม่มือข้างขวา และที่หัวแม่เท้าข้างขวาของเขา

14:25 And he shall kill the lamb of the trespass offering, and the priest shall take some of the blood of the trespass offering, and put it upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot:

14:26 และปุโรหิตจะเทน้ำมันบางส่วนใส่ฝ่ามือข้างซ้ายของตนเอง

14:26 And the priest shall pour of the oil into the palm of his own left hand:

14:27 และปุโรหิตจะเอาน้ำมันบางส่วนที่อยู่ในมือข้างซ้ายของเขานั้น ประพรมด้วยนิ้วมือข้างขวาของเขาเจ็ดครั้งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

14:27 And the priest shall sprinkle with his right finger some of the oil that is in his left hand seven times before the LORD:

14:28 และปุโรหิตจะเอาน้ำมันบางส่วนที่อยู่ในมือของเขาเจิมที่ปลายใบหูข้างขวาของผู้ที่จะรับการชำระ และเจิมที่หัวแม่มือข้างขวาและที่หัวแม่เท้าข้างขวาของเขา ทับบนบริเวณที่เจิมด้วยเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่การละเมิด

14:28 And the priest shall put of the oil that is in his hand upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot, upon the place of the blood of the trespass offering:

14:29 และน้ำมันที่เหลืออยู่ในมือของปุโรหิตนั้น เขาจะเทใส่บนศีรษะของผู้ที่จะรับการชำระ เพื่อทำการลบมลทินบาปให้เขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

14:29 And the rest of the oil that is in the priest's hand he shall put upon the head of him that is to be cleansed, to make an atonement for him before the LORD.

14:30 และเขาจะถวายนกเขาหรือนกพิราบแรกรุ่นหนึ่งตัวตามที่เขาสามารถหามาได้

14:30 And he shall offer the one of the turtledoves, or of the young pigeons, such as he can get;

14:31 คือตามที่เขาสามารถหามาได้ให้ถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา พร้อมกับเครื่องธัญญบูชา และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้ผู้ที่จะรับการชำระต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

14:31 Even such as he is able to get, the one for a sin offering, and the other for a burnt offering, with the meat offering: and the priest shall make an atonement for him that is to be cleansed before the LORD.

14:32 นี่เป็นพระราชบัญญัติสำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อน ซึ่งเขาไม่สามารถหาสิ่งที่เป็นเครื่องบูชาเพื่อการชำระของตนได้”

14:32 This is the law of him in whom is the plague of leprosy, whose hand is not able to get that which pertaineth to his cleansing.

14:33 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า

14:33 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,

14:34 “เมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินแห่งคานาอัน ซึ่งเราให้แก่พวกเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์นั้น และเราใส่โรคเรื้อนไว้ในบ้านหลังใดหลังหนึ่งในแผ่นดินที่เจ้าทั้งหลายถือกรรมสิทธิ์นั้น

14:34 When ye be come into the land of Canaan, which I give to you for a possession, and I put the plague of leprosy in a house of the land of your possession;

14:35 และผู้ใดที่ถือกรรมสิทธิ์ของบ้านหลังนั้นจะต้องมาและบอกปุโรหิตว่า ‘ข้าพเจ้าเห็นดูเหมือนมีโรคอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในบ้านนั้น’

14:35 And he that owneth the house shall come and tell the priest, saying, It seemeth to me there is as it were a plague in the house:

14:36 แล้วปุโรหิตจะสั่งให้พวกเขาขนสิ่งของออกจากบ้านหลังนั้นให้หมด ก่อนที่ปุโรหิตจะเข้าไปเพื่อตรวจดูโรคในบ้านนั้น เกรงว่าสิ่งของทุกอย่างที่อยู่ในบ้านนั้นจะนับว่าเป็นมลทิน และภายหลังปุโรหิตจะเข้าไปตรวจดูบ้านนั้น

14:36 Then the priest shall command that they empty the house, before the priest go into it to see the plague, that all that is in the house be not made unclean: and afterward the priest shall go in to see the house:

14:37 และเขาจะตรวจดูโรค และดูเถิด ถ้าโรคนั้นอยู่ที่ผนังของบ้านเป็นรอยสีอมเขียวหรืออมแดง และปรากฏว่าอยู่ลึกกว่าผิวของผนัง

14:37 And he shall look on the plague, and, behold, if the plague be in the walls of the house with hollow strakes, greenish or reddish, which in sight are lower than the wall;

14:38 แล้วปุโรหิตจะออกจากบ้านหลังนั้นไปอยู่ที่หน้าประตูบ้าน และปิดบ้านนั้นเสียเจ็ดวัน

14:38 Then the priest shall go out of the house to the door of the house, and shut up the house seven days:

14:39 และในวันที่เจ็ดปุโรหิตจะกลับมาอีกและจะตรวจดู ดูเถิด ถ้าโรคนั้นลามออกไปในผนังของบ้านนั้น

14:39 And the priest shall come again the seventh day, and shall look: and, behold, if the plague be spread in the walls of the house;

14:40 แล้วปุโรหิตจะสั่งให้เอาก้อนหินที่ติดโรคนั้นออกเสีย และพวกเขาจะนำก้อนหินเหล่านั้นไปโยนทิ้งในสถานที่ที่เป็นมลทินภายนอกนคร

14:40 Then the priest shall command that they take away the stones in which the plague is, and they shall cast them into an unclean place without the city:

14:41 และเขาจะสั่งให้ขูดข้างในตัวบ้านหลังนั้นโดยรอบ และฝุ่นผงที่พวกเขาขูดออกมานั้น จงให้พวกเขานำไปทิ้งเสียในสถานที่ที่เป็นมลทินภายนอกนคร

14:41 And he shall cause the house to be scraped within round about, and they shall pour out the dust that they scrape off without the city into an unclean place:

14:42 และพวกเขาจะหาหินก้อนอื่นมา และใส่ก้อนหินเหล่านั้นแทนก้อนหินที่นำออกไปทิ้งนั้น และเขาจะเอาปูนขาวอื่นมาและจะโบกตัวบ้านนั้น

14:42 And they shall take other stones, and put them in the place of those stones; and he shall take other morter, and shall plaister the house.

14:43 และหลังจากเขาเอาก้อนหินเหล่านั้นออกแล้ว ภายหลังนั้นเขาขูดตัวบ้าน และหลังจากบ้านนั้นโบกปูนขาวใหม่แล้ว ถ้าโรคนั้นเกิดขึ้นอีกและลามออกไปในบ้านหลังนั้น

14:43 And if the plague come again, and break out in the house, after that he hath taken away the stones, and after he hath scraped the house, and after it is plaistered;

14:44 แล้วปุโรหิตจะไปตรวจดู และดูเถิด ถ้าโรคนั้นลามออกไปในบ้านนั้น ก็นับว่าในบ้านนั้นเป็นโรคเรื้อนอย่างร้ายแรง บ้านหลังนั้นก็เป็นมลทิน

14:44 Then the priest shall come and look, and, behold, if the plague be spread in the house, it is a fretting leprosy in the house: it is unclean.

14:45 และจงให้เขาทำลายบ้านหลังนั้นลงเสีย หิน ไม้และปูนขาวที่ก่อสร้างบ้านนั้น และจงให้ขนสิ่งเหล่านั้นไปทิ้งเสียภายนอกนครในสถานที่ที่เป็นมลทิน

14:45 And he shall break down the house, the stones of it, and the timber thereof, and all the morter of the house; and he shall carry them forth out of the city into an unclean place.

14:46 ยิ่งกว่านั้น ผู้ใดเข้าไปในบ้านหลังนั้นขณะบ้านปิดอยู่ จะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น

14:46 Moreover he that goeth into the house all the while that it is shut up shall be unclean until the even.

14:47 และผู้ใดที่นอนลงในบ้านหลังนั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของเขา และผู้ที่รับประทานสิ่งใด ๆ ในบ้านนั้นต้องซักเสื้อผ้าของเขา

14:47 And he that lieth in the house shall wash his clothes; and he that eateth in the house shall wash his clothes.

14:48 และหากว่าปุโรหิตจะเข้าไปและตรวจดูบ้านนั้น และดูเถิด หลังจากโบกปูนขาวใหม่ในบ้านนั้นแล้ว โรคนั้นไม่ได้ลามออกไปในบ้าน ดังนั้นปุโรหิตจะประกาศว่าบ้านหลังนั้นสะอาด เพราะโรคนั้นหายแล้ว

14:48 And if the priest shall come in, and look upon it, and, behold, the plague hath not spread in the house, after the house was plaistered: then the priest shall pronounce the house clean, because the plague is healed.

14:49 และเพื่อจะชำระบ้านหลังนั้น จงให้เขานำนกสองตัวกับไม้สนซีดาร์ ด้ายสีแดง และต้นหุสบ

14:49 And he shall take to cleanse the house two birds, and cedar wood, and scarlet, and hyssop:

14:50 และจงให้เขาฆ่านกหนึ่งในสองตัวนั้นในภาชนะดินเผาเหนือน้ำที่กำลังไหลอยู่

14:50 And he shall kill the one of the birds in an earthen vessel over running water:

14:51 และจงให้เขาเอาไม้สนซีดาร์ ต้นหุสบและด้ายสีแดง พร้อมกับนกตัวที่ยังเป็นอยู่นั้น และจุ่มสิ่งเหล่านั้นลงไปในเลือดของนกที่ถูกฆ่าและในน้ำที่กำลังไหลอยู่นั้น และประพรมบ้านหลังนั้นเจ็ดครั้ง

14:51 And he shall take the cedar wood, and the hyssop, and the scarlet, and the living bird, and dip them in the blood of the slain bird, and in the running water, and sprinkle the house seven times:

14:52 และเขาจะได้ชำระบ้านนั้นด้วยเลือดของนก และด้วยน้ำที่กำลังไหลอยู่และด้วยนกที่ยังเป็นอยู่ ด้วยไม้สนซีดาร์ ต้นหุสบ และด้ายสีแดง

14:52 And he shall cleanse the house with the blood of the bird, and with the running water, and with the living bird, and with the cedar wood, and with the hyssop, and with the scarlet:

14:53 แต่จงให้เขาปล่อยนกที่ยังเป็นอยู่ออกจากนครไปยังท้องทุ่ง และทำการลบมลทินให้บ้าน และบ้านหลังนั้นก็จะสะอาด”

14:53 But he shall let go the living bird out of the city into the open fields, and make an atonement for the house: and it shall be clean.

14:54 นี่เป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับโรคเรื้อนต่าง ๆ และโรคคัน

14:54 This is the law for all manner of plague of leprosy, and scall,

14:55 และโรคเรื้อนในเสื้อผ้า และในบ้าน

14:55 And for the leprosy of a garment, and of a house,

14:56 และอาการบวม ตกสะเก็ด และมีรอยด่าง

14:56 And for a rising, and for a scab, and for a bright spot:

14:57 เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าเมื่อไรเรียกว่าเป็นมลทิน และเมื่อไรเรียกว่าสะอาด นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องโรคเรื้อน

14:57 To teach when it is unclean, and when it is clean: this is the law of leprosy.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope