กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 1 / Leviticus 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

เครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยของพระเจ้า
1:1 และพระเยโฮวาห์ทรงเรียกโมเสส และตรัสกับท่านจากพลับพลาแห่งชุมนุมชนว่า

Sweet Savor Offerings of Herd or Flock or Fowls
1:1 And the LORD called unto Moses, and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying,

1:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า ถ้าคนใดในพวกเจ้านำเครื่องบูชามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ พวกเจ้าจงนำเครื่องบูชาของพวกเจ้ามาจากฝูงสัตว์ คือจากฝูงวัวและจากฝูงแพะแกะ

1:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the LORD, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock.

1:3 ถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องเผาบูชาจากฝูงวัว ก็ให้เขานำตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิมา จงให้เขานำเครื่องบูชานั้นมาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนด้วยความสมัครใจต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

1:3 If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish: he shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the LORD.

1:4 และจงให้เขาเอามือของตนวางบนหัวของเครื่องเผาบูชานั้น และเครื่องเผาบูชานั้นจะเป็นที่พอพระทัยเพื่อทำการลบมลทินบาปให้เขา

1:4 And he shall put his hand upon the head of the burnt offering; and it shall be accepted for him to make atonement for him.

1:5 และจงให้เขาฆ่าวัวหนุ่มนั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน จงนำเลือดมา และเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา ซึ่งอยู่ข้างประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

1:5 And he shall kill the bullock before the LORD: and the priests, Aaron's sons, shall bring the blood, and sprinkle the blood round about upon the altar that is by the door of the tabernacle of the congregation.

1:6 และจงให้เขาถลกหนังเครื่องเผาบูชานั้นออกเสีย และชำแหละเครื่องเผาบูชานั้นเป็นชิ้น ๆ

1:6 And he shall flay the burnt offering, and cut it into his pieces.

1:7 และจงให้บุตรชายทั้งหลายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต ก่อไฟที่แท่นบูชา และจัดเรียงฟืนไว้บนไฟ

1:7 And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay the wood in order upon the fire:

1:8 และพวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน จงให้วางชิ้นส่วนเหล่านั้น ทั้งหัวและไขมัน เรียงตามลำดับไว้บนฟืนที่ไฟลุกอยู่ที่แท่นบูชานั้น

1:8 And the priests, Aaron's sons, shall lay the parts, the head, and the fat, in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar:

1:9 แต่จงให้เขาเอาน้ำล้างเครื่องในและขาของสัตว์นั้นเสีย และจงให้ปุโรหิตเผาของทั้งหมดบนแท่นบูชาเป็นเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

1:9 But his inwards and his legs shall he wash in water: and the priest shall burn all on the altar, to be a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.

1:10 และถ้าเครื่องบูชาของเขามาจากฝูงสัตว์ คือมาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะ สำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา จงให้เขานำตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิมา

1:10 And if his offering be of the flocks, namely, of the sheep, or of the goats, for a burnt sacrifice; he shall bring it a male without blemish.

1:11 และจงให้เขาฆ่าสัตว์นั้นเสียทางด้านทิศเหนือของแท่นบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และจงให้พวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน เอาเลือดสัตว์นั้นประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา

1:11 And he shall kill it on the side of the altar northward before the LORD: and the priests, Aaron's sons, shall sprinkle his blood round about upon the altar.

1:12 และจงให้เขาชำแหละสัตว์นั้นออกเป็นชิ้น ๆ ทั้งหัวและไขมันของสัตว์นั้น และจงให้ปุโรหิตวางชิ้นส่วนเหล่านั้นเรียงตามลำดับไว้บนฟืนที่ไฟลุกอยู่ที่แท่นบูชานั้น

1:12 And he shall cut it into his pieces, with his head and his fat: and the priest shall lay them in order on the wood that is on the fire which is upon the altar:

1:13 แต่จงให้เขาล้างเครื่องในกับขานั้นด้วยน้ำ และจงให้ปุโรหิตเอาเครื่องบูชาทั้งหมดเหล่านี้ เผาบูชาด้วยกันบนแท่นบูชา เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

1:13 But he shall wash the inwards and the legs with water: and the priest shall bring it all, and burn it upon the altar: it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.

1:14 และถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์มาจากฝูงนก ดังนั้นจงให้เขานำเครื่องบูชาของเขาที่เป็นนกเขาหรือนกพิราบแรกรุ่นมา

1:14 And if the burnt sacrifice for his offering to the LORD be of fowls, then he shall bring his offering of turtledoves, or of young pigeons.

1:15 และจงให้ปุโรหิตนำนกนั้นมาที่แท่นบูชา และบิดหัวของมันออกเสีย จึงเผาบูชานกนั้นบนแท่นบูชา และจงให้เลือดนั้นไหลออกมาข้าง ๆ แท่นบูชา

1:15 And the priest shall bring it unto the altar, and wring off his head, and burn it on the altar; and the blood thereof shall be wrung out at the side of the altar:

1:16 และจงให้เขาดึงกระเพาะอาหารพร้อมด้วยลำไส้ออกและถอนขนนกนั้นออกเสีย และทิ้งลงริมแท่นบูชาด้านทิศตะวันออกในสถานที่ที่ทิ้งมูลเถ้า

1:16 And he shall pluck away his crop with his feathers, and cast it beside the altar on the east part, by the place of the ashes:

1:17 และจงให้เขาฉีกตัวนกออกพร้อมด้วยปีก แต่อย่าให้ขาดจากกัน และปุโรหิตจะเผานกนั้นบนแท่นบูชาบนฟืนที่ไฟลุกอยู่ เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์”

1:17 And he shall cleave it with the wings thereof, but shall not divide it asunder: and the priest shall burn it upon the altar, upon the wood that is upon the fire: it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope