กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 2 / Leviticus 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

เครื่องธัญญบูชา
2:1 “และเมื่อผู้ใดจะถวายเครื่องธัญญบูชาแด่พระเยโฮวาห์ จงให้ผู้นั้นนำแป้งละเอียดมาถวายเป็นเครื่องบูชา และจงให้เขาเทน้ำมันลงที่แป้งและใส่กำยานบนนั้น

The Meat Offerings
2:1 And when any will offer a meat offering unto the LORD, his offering shall be of fine flour; and he shall pour oil upon it, and put frankincense thereon:

2:2 และจงให้เขานำมาให้พวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน และจงให้เขาหยิบแป้งหนึ่งกำมือ กับน้ำมันและกำยานทั้งหมดมา และปุโรหิตจะเผาเครื่องบูชาส่วนนี้เป็นที่ระลึกบนแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

2:2 And he shall bring it to Aaron's sons the priests: and he shall take thereout his handful of the flour thereof, and of the oil thereof, with all the frankincense thereof; and the priest shall burn the memorial of it upon the altar, to be an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD:

2:3 และส่วนเครื่องธัญญบูชาที่เหลืออยู่นั้นจงเป็นของอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา เป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

2:3 And the remnant of the meat offering shall be Aaron's and his sons': it is a thing most holy of the offerings of the LORD made by fire.

2:4 และถ้าเจ้านำเครื่องธัญญบูชาเป็นขนมอบในเตาอบมาถวายเป็นเครื่องบูชา จงให้เป็นขนมไร้เชื้อทำด้วยแป้งละเอียดคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน หรือขนมแผ่นไร้เชื้อทาด้วยน้ำมัน

2:4 And if thou bring an oblation of a meat offering baken in the oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mingled with oil, or unleavened wafers anointed with oil.

2:5 และถ้าเครื่องบูชาของเจ้าเป็นเครื่องธัญญบูชาปิ้งในกระทะเหล็ก จงทำเครื่องธัญญบูชานั้นด้วยแป้งละเอียดไร้เชื้อคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน

2:5 And if thy oblation be a meat offering baken in a pan, it shall be of fine flour unleavened, mingled with oil.

2:6 เจ้าจงแบ่งเครื่องธัญญบูชานั้นออกเป็นชิ้น ๆ และเทน้ำมันราด เป็นเครื่องธัญญบูชา

2:6 Thou shalt part it in pieces, and pour oil thereon: it is a meat offering.

2:7 และถ้าเครื่องบูชาของเจ้าเป็นเครื่องธัญญบูชาทอดในกระทะ จงทำเครื่องธัญญบูชานั้นด้วยแป้งละเอียดคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน

2:7 And if thy oblation be a meat offering baken in the fryingpan, it shall be made of fine flour with oil.

2:8 และเจ้าจงนำเครื่องธัญญบูชาซึ่งทำด้วยสิ่งเหล่านี้มาถวายแด่พระเยโฮวาห์ และเมื่อนำมาให้ปุโรหิตแล้ว ปุโรหิตจงนำมายังแท่นบูชา

2:8 And thou shalt bring the meat offering that is made of these things unto the LORD: and when it is presented unto the priest, he shall bring it unto the altar.

2:9 และปุโรหิตจะต้องนำส่วนที่ระลึกออกจากเครื่องธัญญบูชานั้น และจงเผาเสียบนแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

2:9 And the priest shall take from the meat offering a memorial thereof, and shall burn it upon the altar: it is an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.

2:10 และส่วนเครื่องธัญญบูชาที่เหลืออยู่นั้นจะต้องเป็นของอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา เป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

2:10 And that which is left of the meat offering shall be Aaron's and his sons': it is a thing most holy of the offerings of the LORD made by fire.

2:11 บรรดาเครื่องธัญญบูชาซึ่งพวกเจ้าจะนำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์นั้นอย่าให้มีเชื้อ ด้วยว่าพวกเจ้าอย่าเผาเชื้อหรือน้ำผึ้งใด ๆ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

2:11 No meat offering, which ye shall bring unto the LORD, shall be made with leaven: for ye shall burn no leaven, nor any honey, in any offering of the LORD made by fire.

2:12 สำหรับการถวายผลแรกนั้น พวกเจ้าจงนำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ แต่อย่าเผาของเหล่านั้นถวายบนแท่นบูชาให้เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย

2:12 As for the oblation of the firstfruits, ye shall offer them unto the LORD: but they shall not be burnt on the altar for a sweet savour.

2:13 และเจ้าจงปรุงบรรดาเครื่องธัญญบูชาของเจ้าด้วยเกลือ เจ้าอย่าให้เกลือแห่งพันธสัญญากับพระเจ้าของเจ้าขาดเสียจากเครื่องธัญญบูชาของเจ้า เจ้าจงถวายเกลือพร้อมกับบรรดาเครื่องบูชาของเจ้า

2:13 And every oblation of thy meat offering shalt thou season with salt; neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking from thy meat offering: with all thine offerings thou shalt offer salt.

2:14 และถ้าเจ้าถวายเครื่องธัญญบูชาเป็นผลแรกของเจ้าแด่พระเยโฮวาห์ เครื่องธัญญบูชาอันเป็นผลแรกของเจ้านั้น เจ้าจงถวายรวงใหม่ ๆ ย่างไฟให้แห้ง เด็ดออกจากรวงแล้วบดให้ละเอียด

2:14 And if thou offer a meat offering of thy firstfruits unto the LORD, thou shalt offer for the meat offering of thy firstfruits green ears of corn dried by the fire, even corn beaten out of full ears.

2:15 และเจ้าจงใส่น้ำมันบนนั้นและวางกำยานไว้บนนั้น เป็นเครื่องธัญญบูชา

2:15 And thou shalt put oil upon it, and lay frankincense thereon: it is a meat offering.

2:16 และปุโรหิตจงเอาส่วนหนึ่งของเมล็ดที่บดละเอียดนั้น และส่วนหนึ่งของน้ำมัน กับกำยานทั้งหมด มาเผาถวายเป็นที่ระลึก เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์”

2:16 And the priest shall burn the memorial of it, part of the beaten corn thereof, and part of the oil thereof, with all the frankincense thereof: it is an offering made by fire unto the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope