กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 18 / Leviticus 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

ข้อห้ามเรื่องความเปลือยเปล่า การเล่นชู้ กามวิตถารและความวิปริตทางเพศ
18:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Nakedness, Adultery, Sodomy and Perversion Are Forbidden
18:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

18:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่พวกเขาว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย

18:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, I am the LORD your God.

18:3 เจ้าทั้งหลายอย่ากระทำตามอย่างของพวกเขาในแผ่นดินแห่งอียิปต์ ซึ่งพวกเจ้าเคยอาศัยอยู่นั้น และเจ้าทั้งหลายอย่ากระทำตามอย่างของพวกเขาในแผ่นดินแห่งคานาอัน ซึ่งเรากำลังพาพวกเจ้าไปนั้น พวกเจ้าอย่าดำเนินตามกฎทั้งหลายของพวกเขา

18:3 After the doings of the land of Egypt, wherein ye dwelt, shall ye not do: and after the doings of the land of Canaan, whither I bring you, shall ye not do: neither shall ye walk in their ordinances.

18:4 เจ้าทั้งหลายจงกระทำตามคำตัดสินต่าง ๆ ของเรา และรักษากฎทั้งหลายของเรา เพื่อดำเนินตามกฎเหล่านั้น เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า

18:4 Ye shall do my judgments, and keep mine ordinances, to walk therein: I am the LORD your God.

18:5 เพราะฉะนั้น พวกเจ้าจะต้องรักษากฎเกณฑ์ทั้งหลายของเรา และคำตัดสินต่าง ๆ ของเรา ซึ่งถ้ามนุษย์กระทำตามอย่างนั้น เขาก็จะมีชีวิตอยู่ได้ในข้อเหล่านั้น เราคือพระเยโฮวาห์

18:5 Ye shall therefore keep my statutes, and my judgments: which if a man do, he shall live in them: I am the LORD.

18:6 อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดในพวกเจ้าเข้าหาญาติสนิทของตน เพื่อเปิดดูกายเปลือยเปล่าของพวกเขา เราคือพระเยโฮวาห์

18:6 None of you shall approach to any that is near of kin to him, to uncover their nakedness: I am the LORD.

18:7 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของบิดาเจ้าหรือกายเปลือยเปล่าของมารดาเจ้า นางเป็นมารดาของเจ้า เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนางเลย

18:7 The nakedness of thy father, or the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover: she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness.

18:8 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของภรรยาบิดาของเจ้า นั่นคือกายเปลือยเปล่าของบิดาเจ้า

18:8 The nakedness of thy father's wife shalt thou not uncover: it is thy father's nakedness.

18:9 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของพี่สาวหรือน้องสาวของเจ้า คือบุตรสาวของบิดาเจ้า หรือบุตรสาวของมารดาเจ้า ไม่ว่านางจะเกิดที่บ้านหรือเกิดต่างแดนก็ตาม

18:9 The nakedness of thy sister, the daughter of thy father, or daughter of thy mother, whether she be born at home, or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover.

18:10 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของหลานสาว ไม่ว่าเป็นบุตรของบุตรชายหรือเป็นบุตรของบุตรสาวเจ้า เพราะว่ากายเปลือยเปล่าของพวกนางก็เป็นกายเปลือยเปล่าของเจ้าเอง

18:10 The nakedness of thy son's daughter, or of thy daughter's daughter, even their nakedness thou shalt not uncover: for theirs is thine own nakedness.

18:11 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของบุตรสาวของภรรยาบิดาของเจ้า ซึ่งเกิดจากบิดาของเจ้า นางเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของเจ้า

18:11 The nakedness of thy father's wife's daughter, begotten of thy father, she is thy sister, thou shalt not uncover her nakedness.

18:12 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของป้าหรือของอา นางเป็นญาติผู้หญิงที่ใกล้ชิดของบิดาเจ้า

18:12 Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister: she is thy father's near kinswoman.

18:13 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของป้าหรือของน้า เพราะนางเป็นญาติผู้หญิงที่ใกล้ชิดของมารดาเจ้า

18:13 Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister: for she is thy mother's near kinswoman.

18:14 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของลุงหรือของอา เจ้าอย่าเข้าหาภรรยาของเขา นางเป็นป้าและเป็นอาของเจ้า

18:14 Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's brother, thou shalt not approach to his wife: she is thine aunt.

18:15 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของบุตรสะใภ้ของเจ้า นางเป็นภรรยาบุตรชายของเจ้า เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนางเลย

18:15 Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter in law: she is thy son's wife; thou shalt not uncover her nakedness.

18:16 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของภรรยาของพี่ชายหรือน้องชายของเจ้า นั่นคือกายเปลือยเปล่าของพี่ชายหรือน้องชายของเจ้า

18:16 Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife: it is thy brother's nakedness.

18:17 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของผู้หญิงคนหนึ่งคนใดและของบุตรสาวของนาง ทั้งเจ้าอย่านำหลานสาวของนาง ไม่ว่าเป็นบุตรของบุตรชายหรือเป็นบุตรของบุตรสาว ไปเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนาง เพราะว่าพวกนางเป็นญาติผู้หญิงที่ใกล้ชิดของนาง เป็นการชั่วนัก

18:17 Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter, neither shalt thou take her son's daughter, or her daughter's daughter, to uncover her nakedness; for they are her near kinswomen: it is wickedness.

18:18 เมื่อเจ้ามีภรรยาอย่าแต่งงานกับพี่สาวหรือน้องสาวของนาง เพื่อก่อกวนนาง และเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนาง ขณะเมื่อภรรยายังมีชีวิตอยู่

18:18 Neither shalt thou take a wife to her sister, to vex her, to uncover her nakedness, beside the other in her life time.

18:19 เช่นเดียวกันเจ้าอย่าเข้าหาผู้หญิงคนหนึ่งคนใดเพื่อเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนาง ตราบใดที่นางต้องอยู่ต่างหากเพราะมลทินของนาง

18:19 Also thou shalt not approach unto a woman to uncover her nakedness, as long as she is put apart for her uncleanness.

18:20 ยิ่งกว่านั้นเจ้าอย่าร่วมหลับนอนกับภรรยาของเพื่อนบ้านของเจ้า เพื่อทำให้ตัวเจ้าเป็นมลทินกับนาง

18:20 Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbour's wife, to defile thyself with her.

18:21 และเจ้าอย่าให้เชื้อสายคนใดของเจ้าแก่พระโมเลคด้วยให้ลุยไฟ ทั้งเจ้าอย่ากระทำให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเสื่อมเกียรติ เราคือพระเยโฮวาห์

18:21 And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD.

18:22 เจ้าอย่าร่วมหลับนอนกับผู้ชายเสมือนร่วมหลับนอนกับผู้หญิง นั่นเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน

18:22 Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.

18:23 ทั้งเจ้าอย่าสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉาน เพื่อทำให้ตัวเจ้าเป็นมลทินกับสัตว์เดียรัจฉานนั้น ทั้งอย่าให้หญิงคนหนึ่งคนใดยอมตัวสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉาน นั่นเป็นเรื่องกามวิปริต

18:23 Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith: neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto: it is confusion.

18:24 เจ้าทั้งหลายอย่าทำให้ตัวเจ้าเป็นมลทินกับสิ่งใด ๆ เหล่านี้เลย เพราะว่าบรรดาประชาชาติที่เราได้ไล่ไปเสียต่อหน้าพวกเจ้านั้น ก็ทำให้ตัวเป็นมลทินกับบรรดาสิ่งเหล่านี้เอง

18:24 Defile not ye yourselves in any of these things: for in all these the nations are defiled which I cast out before you:

18:25 และแผ่นดินนั้นก็เป็นมลทิน ฉะนั้นเราจึงต้องลงโทษความชั่วช้าบนแผ่นดินนั้น และแผ่นดินนั้นก็สำรอกเอาพลเมืองของตนออกเสีย

18:25 And the land is defiled: therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomiteth out her inhabitants.

18:26 เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจะต้องรักษากฎเกณฑ์ทั้งหลายของเราและคำตัดสินต่าง ๆ ของเรา และอย่าทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนใด ๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้หนึ่งผู้ใดในชนชาติของเจ้าเองหรือคนต่างชาติใด ๆ ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า

18:26 Ye shall therefore keep my statutes and my judgments, and shall not commit any of these abominations; neither any of your own nation, nor any stranger that sojourneth among you:

18:27 (เพราะว่าประชาชนในแผ่นดินผู้อยู่ก่อนพวกเจ้าได้กระทำบรรดาสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ และแผ่นดินจึงเป็นมลทิน)

18:27 (For all these abominations have the men of the land done, which were before you, and the land is defiled;)

18:28 เพราะว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายทำให้แผ่นดินเป็นมลทิน แผ่นดินก็จะสำรอกเจ้าทั้งหลายออก เหมือนที่แผ่นดินได้สำรอกบรรดาประชาชาติที่อยู่ก่อนพวกเจ้าออกไปนั้น

18:28 That the land spue not you out also, when ye defile it, as it spued out the nations that were before you.

18:29 เพราะว่าผู้ใดก็ตามที่ทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนใด ๆ เหล่านี้ บรรดาผู้ทำสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของตน

18:29 For whosoever shall commit any of these abominations, even the souls that commit them shall be cut off from among their people.

18:30 เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจะต้องรักษากฎของเรา เพื่อว่าพวกเจ้าจะไม่กระทำตามธรรมเนียมอันน่าสะอิดสะเอียนใด ๆ เหล่านี้ ซึ่งได้ประพฤติกันมาก่อนเจ้าทั้งหลาย และเพื่อว่าพวกเจ้าจะไม่ทำตัวเจ้าทั้งหลายให้เป็นมลทินด้วยสิ่งเหล่านี้ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า”

18:30 Therefore shall ye keep mine ordinance, that ye commit not any one of these abominable customs, which were committed before you, and that ye defile not yourselves therein: I am the LORD your God.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope