กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เลวีนิติ 10 / Leviticus 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

นาดับและอาบีฮูถูกฆ่าเนื่องด้วยไฟที่ผิดรูปแบบ
10:1 และนาดับกับอาบีฮูบุตรชายทั้งสองของอาโรน ต่างก็นำกระถางไฟของตนมาและเอาไฟใส่ในนั้น และใส่เครื่องหอมในนั้น และเอาไฟที่ผิดรูปแบบมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ไม่ได้ทรงบัญชาให้พวกเขากระทำ

Nadab and Abihu Are Killed for Strange Fire
10:1 And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the LORD, which he commanded them not.

10:2 และไฟก็พุ่งออกมาจากพระเยโฮวาห์ และเผาผลาญเขาทั้งสอง และเขาทั้งสองก็ตายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

10:2 And there went out fire from the LORD, and devoured them, and they died before the LORD.

10:3 แล้วโมเสสได้พูดกับอาโรนว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘เราจะสำแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางผู้ที่เข้ามาใกล้เรา และเราจะได้รับเกียรติต่อหน้าประชากรทั้งปวง’” และอาโรนก็นิ่งอยู่

10:3 Then Moses said unto Aaron, This is it that the LORD spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace.

10:4 และโมเสสเรียกมิชาเอลและเอลซาฟาน บุตรชายทั้งสองของอุสซีเอล อาของอาโรน และพูดกับพวกเขาว่า “จงเข้ามาใกล้ หามเอาพี่น้องของเจ้าออกไปเสียนอกค่ายจากหน้าสถานบริสุทธิ์”

10:4 And Moses called Mishael and Elzaphan, the sons of Uzziel the uncle of Aaron, and said unto them, Come near, carry your brethren from before the sanctuary out of the camp.

10:5 ดังนั้นเขาทั้งสองได้เข้ามาใกล้ และหามพวกเขาทั้งเสื้อคลุมของพวกเขาออกไปนอกค่าย ตามที่โมเสสได้พูดนั้น

10:5 So they went near, and carried them in their coats out of the camp; as Moses had said.

10:6 และโมเสสพูดกับอาโรน และเอเลอาซาร์กับอิธามาร์ บุตรชายทั้งสองของอาโรนว่า “ท่านทั้งหลายอย่าปล่อยผมบนศีรษะหรือฉีกเสื้อผ้าของพวกท่าน เกรงว่าท่านทั้งหลายจะตาย และเกรงว่าพระพิโรธจะตกเหนือประชากรทั้งหมด แต่จงให้พี่น้องของพวกท่าน คือวงศ์วานแห่งอิสราเอลทั้งมวล ไว้ทุกข์เพราะพระเยโฮวาห์ทรงให้บังเกิดการเผาผลาญนี้

10:6 And Moses said unto Aaron, and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons, Uncover not your heads, neither rend your clothes; lest ye die, and lest wrath come upon all the people: but let your brethren, the whole house of Israel, bewail the burning which the LORD hath kindled.

10:7 และท่านทั้งหลายอย่าออกไปจากประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน เกรงว่าท่านทั้งหลายจะตาย เพราะว่าน้ำมันเจิมของพระเยโฮวาห์อยู่บนพวกท่าน” และเขาทั้งหลายก็กระทำตามคำของโมเสส

10:7 And ye shall not go out from the door of the tabernacle of the congregation, lest ye die: for the anointing oil of the LORD is upon you. And they did according to the word of Moses.

กฎเกณฑ์ของบรรดาปุโรหิต
10:8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า

Restrictions for the Priesthood
10:8 And the LORD spake unto Aaron, saying,

10:9 “เมื่อพวกเจ้า คือตัวเจ้าหรือบุตรชายทั้งหลายของเจ้าพร้อมกับเจ้าจะเข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมชน อย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือสุรา เกรงว่าเจ้าทั้งหลายจะตาย จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์อยู่ตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลาย

10:9 Do not drink wine nor strong drink, thou, nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die: it shall be a statute for ever throughout your generations:

10:10 และเพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้มีความแตกต่างระหว่างของบริสุทธิ์และของไม่บริสุทธิ์ และระหว่างของมลทินและของไม่มลทิน

10:10 And that ye may put difference between holy and unholy, and between unclean and clean;

10:11 และเพื่อเจ้าทั้งหลายจะสอนชนชาติอิสราเอลให้รู้ถึงกฎเกณฑ์ทั้งมวล ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่เขาทั้งหลายโดยมือของโมเสส”

10:11 And that ye may teach the children of Israel all the statutes which the LORD hath spoken unto them by the hand of Moses.

10:12 และโมเสสพูดกับอาโรน และเอเลอาซาร์กับอิธามาร์ บุตรชายทั้งสองของเขาผู้ที่เหลืออยู่ว่า “จงเอาเครื่องธัญญบูชาซึ่งเหลืออยู่จากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ และรับประทานเครื่องธัญญบูชาที่ปราศจากเชื้อนั้นข้างแท่นบูชา เพราะเป็นของบริสุทธิ์ที่สุด

10:12 And Moses spake unto Aaron, and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons that were left, Take the meat offering that remaineth of the offerings of the LORD made by fire, and eat it without leaven beside the altar: for it is most holy:

10:13 และท่านทั้งหลายจงรับประทานเครื่องธัญญบูชานั้นในสถานที่บริสุทธิ์เพราะเป็นส่วนของท่านทั้งหลาย และเป็นส่วนของบุตรชายทั้งหลายของท่าน จากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพราะข้าพเจ้าได้รับบัญชาดังนี้

10:13 And ye shall eat it in the holy place, because it is thy due, and thy sons' due, of the sacrifices of the LORD made by fire: for so I am commanded.

10:14 และเนื้อหน้าอกที่โบกพัดไปมา และเนื้อโคนขาที่ยกขึ้นลงนั้น ท่านทั้งหลายจงรับประทานในสถานที่สะอาด ทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่านพร้อมกับท่าน เพราะเป็นส่วนที่ได้มาจากเครื่องสันติบูชาของชนชาติอิสราเอล ซึ่งเป็นของท่านทั้งบุตรชายทั้งหลายของท่าน

10:14 And the wave breast and heave shoulder shall ye eat in a clean place; thou, and thy sons, and thy daughters with thee: for they be thy due, and thy sons' due, which are given out of the sacrifices of peace offerings of the children of Israel.

10:15 เนื้อโคนขาที่ยกขึ้นลง และเนื้อหน้าอกที่โบกพัดไปมานั้น เขาทั้งหลายจะนำมาถวายพร้อมกับไขมัน เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เพื่อโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และสิ่งเหล่านี้จะเป็นของท่านและบุตรชายทั้งหลายของท่านพร้อมกับท่าน ให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้”

10:15 The heave shoulder and the wave breast shall they bring with the offerings made by fire of the fat, to wave it for a wave offering before the LORD; and it shall be thine, and thy sons' with thee, by a statute for ever; as the LORD hath commanded.

10:16 และโมเสสได้พยายามไต่ถามถึงเรื่องแพะตัวผู้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และดูเถิด แพะตัวนั้นถูกเผาเสียแล้ว และท่านก็โกรธเอเลอาซาร์และอิธามาร์ บุตรชายทั้งสองของอาโรนที่ยังมีชีวิตอยู่ พูดว่า

10:16 And Moses diligently sought the goat of the sin offering, and, behold, it was burnt: and he was angry with Eleazar and Ithamar, the sons of Aaron which were left alive, saying,

10:17 “เหตุไฉนท่านทั้งสองไม่ได้รับประทานเครื่องบูชาไถ่บาปในสถานที่บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นของบริสุทธิ์ที่สุด และพระเจ้าได้ประทานของเหล่านั้นให้แก่ท่าน เพื่อจะแบกรับความชั่วช้าของชุมนุมชน เพื่อทำการลบมลทินบาปของเขาทั้งหลายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

10:17 Wherefore have ye not eaten the sin offering in the holy place, seeing it is most holy, and God hath given it you to bear the iniquity of the congregation, to make atonement for them before the LORD?

10:18 ดูเถิด เลือดของเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นก็ไม่ได้นำเข้ามาภายในสถานที่บริสุทธิ์ แท้จริงท่านทั้งสองควรจะได้รับประทานสิ่งเหล่านี้ในสถานที่บริสุทธิ์ ตามที่ข้าพเจ้าได้บัญชาแล้วนั้น”

10:18 Behold, the blood of it was not brought in within the holy place: ye should indeed have eaten it in the holy place, as I commanded.

10:19 และอาโรนได้พูดกับโมเสสว่า “ดูเถิด วันนี้เขาทั้งหลายได้ถวายเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องเผาบูชาของพวกเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์แล้ว และเหตุการณ์เหล่านี้ก็ตกที่ข้าพเจ้าแล้ว และถ้าวันนี้ข้าพเจ้าได้รับประทานเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์หรือ”

10:19 And Aaron said unto Moses, Behold, this day have they offered their sin offering and their burnt offering before the LORD; and such things have befallen me: and if I had eaten the sin offering to day, should it have been accepted in the sight of the LORD?

10:20 และเมื่อโมเสสได้ฟังดังนั้น ท่านก็พอใจ

10:20 And when Moses heard that, he was content.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope