กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 2 / 2 Kings 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เอลียาห์ขึ้นไปสู่สวรรค์
2:1 และต่อมา เมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงรับเอลียาห์ขึ้นไปสู่สวรรค์ด้วยลมหมุน เอลียาห์ไปพร้อมกับเอลีชาจากกิลกาล

Elijah Taken to Heaven
2:1 And it came to pass, when the LORD would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal.

2:2 และเอลียาห์พูดกับเอลีชาว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอท่านจงคอยอยู่ที่นี่ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงส่งข้าพเจ้าไปถึงเบธเอล” และเอลีชาพูดกับท่านว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และจิตใจของท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉันนั้น” ดังนั้นท่านทั้งสองได้ลงไปยังเบธเอล

2:2 And Elijah said unto Elisha, Tarry here, I pray thee; for the LORD hath sent me to Bethel. And Elisha said unto him, As the LORD liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went down to Bethel.

2:3 และเหล่าศิษย์ของพวกผู้พยากรณ์ที่อยู่ในเบธเอลได้ออกมาหาเอลีชา และพูดกับท่านว่า “ท่านทราบไหมว่า พระเยโฮวาห์จะทรงรับอาจารย์ของท่านไปจากศีรษะของท่านวันนี้” และท่านพูดว่า “ใช่แล้ว ข้าพเจ้าทราบแล้ว ขอพวกเจ้าจงเงียบ ๆ ไว้”

2:3 And the sons of the prophets that were at Bethel came forth to Elisha, and said unto him, Knowest thou that the LORD will take away thy master from thy head to day? And he said, Yea, I know it; hold ye your peace.

2:4 และเอลียาห์พูดกับท่านว่า “เอลีชา ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอท่านคอยอยู่ที่นี่เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงส่งข้าพเจ้าไปถึงเมืองเยรีโค” และท่านพูดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และจิตใจของท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉันนั้น” ดังนั้นท่านทั้งสองได้มายังเมืองเยรีโค

2:4 And Elijah said unto him, Elisha, tarry here, I pray thee; for the LORD hath sent me to Jericho. And he said, As the LORD liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they came to Jericho.

2:5 และเหล่าศิษย์ของพวกผู้พยากรณ์ที่อาศัยอยู่ในเมืองเยรีโคมาหาเอลีชา และพูดกับท่านว่า “ท่านทราบไหมว่า พระเยโฮวาห์จะทรงรับอาจารย์ของท่านไปจากศีรษะของท่านวันนี้” และท่านตอบว่า “ใช่แล้ว ข้าพเจ้าทราบแล้ว ขอพวกเจ้าจงเงียบ ๆ ไว้”

2:5 And the sons of the prophets that were at Jericho came to Elisha, and said unto him, Knowest thou that the LORD will take away thy master from thy head to day? And he answered, Yea, I know it; hold ye your peace.

2:6 และเอลียาห์ได้พูดกับท่านว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอท่านจงคอยอยู่ที่นี่ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงส่งข้าพเจ้าไปถึงแม่น้ำจอร์แดน” และท่านพูดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และจิตใจของท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉันนั้น” และท่านทั้งสองก็เดินต่อไป

2:6 And Elijah said unto him, Tarry, I pray thee, here; for the LORD hath sent me to Jordan. And he said, As the LORD liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. And they two went on.

2:7 และคนห้าสิบคนของเหล่าศิษย์ของพวกผู้พยากรณ์ก็ตามไป และยืนดูอยู่แต่ไกล และท่านทั้งสองยืนอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน

2:7 And fifty men of the sons of the prophets went, and stood to view afar off: and they two stood by Jordan.

2:8 และเอลียาห์ได้เอาเสื้อคลุมของท่าน และม้วนเสื้อคลุมนั้นเข้าและฟาดลงที่น้ำนั้น และน้ำก็แยกออกไปสองข้าง ดังนั้นท่านทั้งสองจึงเดินข้ามไปได้บนดินแห้ง

2:8 And Elijah took his mantle, and wrapped it together, and smote the waters, and they were divided hither and thither, so that they two went over on dry ground.

2:9 และต่อมา เมื่อท่านทั้งสองข้ามไปแล้ว เอลียาห์ได้พูดกับเอลีชาว่า “จงขอสิ่งที่อยากให้ข้าพเจ้าทำเพื่อท่านก่อนที่ข้าพเจ้าจะถูกรับไปจากท่าน” และเอลีชาพูดว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอให้วิญญาณของท่านอยู่กับข้าพเจ้าเป็นสองเท่าเถิด”

2:9 And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for thee, before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me.

2:10 และท่านพูดว่า “ท่านขอสิ่งที่ยากนัก แต่กระนั้นถ้าท่านเห็นข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าถูกรับขึ้นไปจากท่าน ก็จะเป็นตามนั้นแก่ท่าน แต่ถ้าไม่ ก็จะไม่เป็นตามนั้น”

2:10 And he said, Thou hast asked a hard thing: nevertheless, if thou see me when I am taken from thee, it shall be so unto thee; but if not, it shall not be so.

2:11 และต่อมา เมื่อท่านทั้งสองยังเดินไปและพูดกันอยู่ ดูเถิด มีรถรบเพลิงคันหนึ่งและบรรดาม้าเพลิงปรากฏ และได้แยกท่านทั้งสองออกจากกัน และเอลียาห์ได้ขึ้นไปโดยลมหมุนเข้าสู่สวรรค์

2:11 And it came to pass, as they still went on, and talked, that, behold, there appeared a chariot of fire, and horses of fire, and parted them both asunder; and Elijah went up by a whirlwind into heaven.

วิญญาณของเอลียาห์มาสวมทับเอลีชา
2:12 และเอลีชาได้เห็นเหตุการณ์นั้น และท่านร้องว่า “พ่อของข้า พ่อของข้า รถม้าศึกแห่งอิสราเอลและเหล่าทหารม้าประจำ” และท่านก็ไม่ได้เห็นเอลียาห์อีกเลย และท่านได้จับเสื้อของตนและฉีกออกเป็นสองท่อน

Spirit of Elijah Comes upon Elisha
2:12 And Elisha saw it, and he cried, My father, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more: and he took hold of his own clothes, and rent them in two pieces.

2:13 และท่านก็หยิบเสื้อคลุมของเอลียาห์ที่ตกลงมาจากเอลียาห์นั้นด้วย และกลับไปและยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดน

2:13 He took up also the mantle of Elijah that fell from him, and went back, and stood by the bank of Jordan;

เอลีชามีฤทธิ์เดชของเอลียาห์
2:14 และท่านได้เอาเสื้อคลุมของเอลียาห์ที่ตกลงมาจากเอลียาห์นั้น ฟาดลงที่น้ำและกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งเอลียาห์ทรงสถิตอยู่ที่ใด” และเมื่อท่านได้ฟาดลงที่น้ำนั้นแล้วเช่นกัน น้ำก็แยกออกไปสองข้าง และเอลีชาได้ข้ามไป

Elisha Claims Elijah's Power
2:14 And he took the mantle of Elijah that fell from him, and smote the waters, and said, Where is the LORD God of Elijah? and when he also had smitten the waters, they parted hither and thither: and Elisha went over.

2:15 และเมื่อเหล่าศิษย์ของพวกผู้พยากรณ์ที่อยู่ ณ เมืองเยรีโคเพื่อสังเกตดูเหตุการณ์ เห็นท่านแล้ว เขาทั้งหลายพูดว่า “วิญญาณของเอลียาห์มาสถิตอยู่กับเอลีชาแล้ว” และเขาทั้งหลายก็มาต้อนรับท่าน และซบหน้าลงถึงดินต่อหน้าท่าน

2:15 And when the sons of the prophets which were to view at Jericho saw him, they said, The spirit of Elijah doth rest on Elisha. And they came to meet him, and bowed themselves to the ground before him.

เหล่าศิษย์ของพวกผู้พยากรณ์ขาดความเชื่อ
2:16 และเขาทั้งหลายกล่าวแก่ท่านว่า “บัดนี้ ดูเถิด มีห้าสิบคนที่เป็นคนมีกำลังอยู่กับพวกผู้รับใช้ของท่าน ข้าพเจ้าทั้งหลายขอร้องท่าน ขอให้พวกเขาไปเที่ยวหาอาจารย์ของท่าน เกรงว่าบางทีพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ได้รับท่านขึ้นไปแล้ว และเหวี่ยงท่านลงมาที่ภูเขาหรือหุบเขาแห่งหนึ่งแห่งใดบ้าง” และท่านพูดว่า “เจ้าทั้งหลายอย่าส่งไปเลย”

Unbelief of Sons of the Prophets
2:16 And they said unto him, Behold now, there be with thy servants fifty strong men; let them go, we pray thee, and seek thy master: lest peradventure the Spirit of the LORD hath taken him up, and cast him upon some mountain, or into some valley. And he said, Ye shall not send.

2:17 และเมื่อเขาทั้งหลายรบเร้าท่านจนท่านละอายแล้ว ท่านพูดว่า “ส่งไปซี” ดังนั้นพวกเขาจึงส่งห้าสิบคนไป และเขาทั้งหลายแสวงหาอยู่สามวัน แต่ไม่พบท่าน

2:17 And when they urged him till he was ashamed, he said, Send. They sent therefore fifty men; and they sought three days, but found him not.

2:18 และเมื่อเขาทั้งหลายกลับมาหาเอลีชา (ด้วยว่าท่านคอยอยู่ที่เมืองเยรีโค) ท่านพูดกับพวกเขาว่า “ข้าพเจ้าบอกพวกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ‘อย่าไปเลย’”

2:18 And when they came again to him, (for he tarried at Jericho,) he said unto them, Did I not say unto you, Go not?

เอลีชารักษาน้ำพุให้หายที่นครเยรีโค
2:19 และบรรดาชาวเมืองพูดกับเอลีชาว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ทำเลที่ตั้งของนครนี้ก็ร่มรื่นดี ตามที่เจ้านายของข้าพเจ้าได้เห็นแล้ว แต่น้ำก็เสียและแผ่นดินปราศจากพืชผล”

Elisha's Fountain at Jericho
2:19 And the men of the city said unto Elisha, Behold, I pray thee, the situation of this city is pleasant, as my lord seeth: but the water is naught, and the ground barren.

2:20 และท่านพูดว่า “จงเอาชามใหม่ใบหนึ่งมาให้ข้าพเจ้า และใส่เกลือไว้ในชามนั้น” และเขาทั้งหลายได้เอาชามนั้นมายังท่าน

2:20 And he said, Bring me a new cruse, and put salt therein. And they brought it to him.

2:21 และท่านก็ไปที่น้ำพุและโยนเกลือลงในน้ำพุนั้น และกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า เราได้รักษาน้ำนี้ให้หายแล้ว ตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีความตายหรือแผ่นดินที่ปราศจากพืชผลมาจากน้ำนี้อีก”

2:21 And he went forth unto the spring of the waters, and cast the salt in there, and said, Thus saith the LORD, I have healed these waters; there shall not be from thence any more death or barren land.

2:22 ดังนั้น น้ำนั้นจึงได้รับการรักษาให้หายจนถึงทุกวันนี้ ตามถ้อยคำของเอลีชาซึ่งท่านได้กล่าวนั้น

2:22 So the waters were healed unto this day, according to the saying of Elisha which he spake.

หมีทำโทษคนล้อเลียน
2:23 และท่านได้ขึ้นไปจากที่นั่นมายังเมืองเบธเอล และขณะเมื่อท่านกำลังขึ้นไปตามทางนั้น มีเด็กชายเล็ก ๆ หลายคนออกมาจากนคร และล้อเลียนท่าน และพูดกับท่านว่า “เจ้าหัวล้าน ขึ้นไปเลย เจ้าหัวล้าน ขึ้นไปเลย”

Bears Punish Mockers
2:23 And he went up from thence unto Bethel: and as he was going up by the way, there came forth little children out of the city, and mocked him, and said unto him, Go up, thou bald head; go up, thou bald head.

2:24 และท่านก็เหลียวหลัง และมองดูพวกเขา และสาปแช่งพวกเขาในพระนามของพระเยโฮวาห์ และหมีตัวเมียสองตัวออกมาจากป่า และฉีกเด็กชายพวกนั้นเสียสี่สิบสองคน

2:24 And he turned back, and looked on them, and cursed them in the name of the LORD. And there came forth two she bears out of the wood, and tare forty and two children of them.

2:25 และจากที่นั่นท่านก็ไปยังภูเขาคารเมล และจากที่นั่นท่านก็กลับมายังกรุงสะมาเรีย

2:25 And he went from thence to mount Carmel, and from thence he returned to Samaria.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope