กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 13 / 2 Kings 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เยโฮอาหาสครอบครองเหนืออิสราเอล
13:1 ในปีที่ยี่สิบสามแห่งรัชกาลของโยอาชโอรสของอาหัสยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ เยโฮอาหาสโอรสของเยฮูได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลในกรุงสะมาเรีย และทรงครอบครองอยู่เป็นเวลาสิบเจ็ดปี

Jehoahaz Reigns over Israel
13:1 In the three and twentieth year of Joash the son of Ahaziah king of Judah Jehoahaz the son of Jehu began to reign over Israel in Samaria, and reigned seventeen years.

13:2 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และกระทำตามบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ซึ่งได้ทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป พระองค์ไม่ได้ทรงหันเสียจากสิ่งเหล่านั้น

13:2 And he did that which was evil in the sight of the LORD, and followed the sins of Jeroboam the son of Nebat, which made Israel to sin; he departed not therefrom.

13:3 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล และพระองค์ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรีย และในมือของเบนฮาดัดโอรสของฮาซาเอลตลอดรัชสมัยของพระองค์ทั้งสอง

13:3 And the anger of the LORD was kindled against Israel, and he delivered them into the hand of Hazael king of Syria, and into the hand of Benhadad the son of Hazael, all their days.

เยโฮอาหาสแสวงหาพระเยโฮวาห์
13:4 และเยโฮอาหาสได้วิงวอนพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงสดับท่าน เพราะพระองค์ทรงเห็นการบีบบังคับอิสราเอล ด้วยว่ากษัตริย์แห่งซีเรียบีบบังคับเขาทั้งหลาย

Jehoahaz Seeks the Lord
13:4 And Jehoahaz besought the LORD, and the LORD hearkened unto him: for he saw the oppression of Israel, because the king of Syria oppressed them.

13:5 (และพระเยโฮวาห์ประทานผู้ช่วยให้พ้นผู้หนึ่งแก่อิสราเอล จนเขาทั้งหลายรอดพ้นจากมือคนซีเรีย และชนชาติอิสราเอลก็อาศัยอยู่ในเต็นท์ของพวกเขาเหมือนแต่ก่อน

13:5 (And the LORD gave Israel a saviour, so that they went out from under the hand of the Syrians: and the children of Israel dwelt in their tents, as beforetime.

13:6 อย่างไรก็ตาม เขาทั้งหลายไม่ได้พรากจากบาปทั้งหลายของราชวงศ์เยโรโบอัม ผู้ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป แต่ดำเนินในบาปนั้น และเสารูปเคารพก็ยังคงอยู่ในกรุงสะมาเรียด้วย)

13:6 Nevertheless they departed not from the sins of the house of Jeroboam, who made Israel sin, but walked therein: and there remained the grove also in Samaria.)

13:7 ทั้งพระองค์ไม่ได้เหลือกองทัพไว้ให้เยโฮอาหาสนอกจากทหารม้าห้าสิบคน และรถม้าศึกสิบคัน และทหารราบหนึ่งหมื่นคน เพราะกษัตริย์แห่งซีเรียได้ทำลายเขาทั้งหลายเสีย และได้ทำให้พวกเขาเป็นเหมือนอย่างละอองเวลานวดข้าว

13:7 Neither did he leave of the people to Jehoahaz but fifty horsemen, and ten chariots, and ten thousand footmen; for the king of Syria had destroyed them, and had made them like the dust by threshing.

เยโฮอาหาสสิ้นพระชนม์
13:8 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของเยโฮอาหาส และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และยุทธพลังของพระองค์ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ

Death of Jehoahaz
13:8 Now the rest of the acts of Jehoahaz, and all that he did, and his might, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?

13:9 และเยโฮอาหาสทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้ในกรุงสะมาเรีย และโยอาชโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

13:9 And Jehoahaz slept with his fathers; and they buried him in Samaria: and Joash his son reigned in his stead.

13:10 ในปีที่สามสิบเจ็ดแห่งรัชกาลของโยอาชกษัตริย์แห่งยูดาห์ เยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสทรงเริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลในกรุงสะมาเรีย และทรงครอบครองเป็นเวลาสิบหกปี

13:10 In the thirty and seventh year of Joash king of Judah began Jehoash the son of Jehoahaz to reign over Israel in Samaria, and reigned sixteen years.

13:11 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ไม่ได้ทรงหันเสียจากบาปทั้งปวงของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ผู้ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป แต่พระองค์ดำเนินในบาปเหล่านั้น

13:11 And he did that which was evil in the sight of the LORD; he departed not from all the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel sin: but he walked therein.

เยโฮอาชสิ้นพระชนม์ (2 พกษ 14:15-16)
13:12 และพระราชกิจนอกนั้นของโยอาช และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และยุทธพลังของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงสู้รบกับอามาซิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ

Death of Jehoash (2 Kin. 14:15-16)
13:12 And the rest of the acts of Joash, and all that he did, and his might wherewith he fought against Amaziah king of Judah, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?

13:13 และโยอาชทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเยโรโบอัมประทับบนบัลลังก์ของพระองค์ และโยอาชทรงถูกฝังไว้ในกรุงสะมาเรียกับบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล

13:13 And Joash slept with his fathers; and Jeroboam sat upon his throne: and Joash was buried in Samaria with the kings of Israel.

13:14 บัดนี้ เอลีชาล้มป่วยด้วยโรคที่ท่านจะต้องสิ้นชีวิต และโยอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้เสด็จลงไปหาท่าน และกันแสงต่อหน้าท่าน และตรัสว่า “โอ บิดาของข้า บิดาของข้า ราชรถของอิสราเอล และทหารม้าของประเทศ”

13:14 Now Elisha was fallen sick of his sickness whereof he died. And Joash the king of Israel came down unto him, and wept over his face, and said, O my father, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof.

13:15 และเอลีชาทูลพระองค์ว่า “ขอทรงเอาคันธนูและลูกธนูมา” และพระองค์ทรงเอาคันธนูและลูกธนูมาสำหรับพระองค์

13:15 And Elisha said unto him, Take bow and arrows. And he took unto him bow and arrows.

13:16 และท่านทูลกษัตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ขอทรงหยิบธนูมาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์” และพระองค์ทรงหยิบมาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ และเอลีชาเอามือของตนวางบนพระหัตถ์ของกษัตริย์

13:16 And he said to the king of Israel, Put thine hand upon the bow. And he put his hand upon it: and Elisha put his hands upon the king's hands.

13:17 และท่านทูลว่า “ขอทรงเปิดหน้าต่างด้านทิศตะวันออก” และพระองค์ทรงเปิด แล้วเอลีชาทูลว่า “ขอทรงยิง” และพระองค์ก็ทรงยิง และท่านทูลว่า “ลูกธนูแห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระเยโฮวาห์ และลูกธนูแห่งการช่วยให้รอดพ้นจากซีเรีย เพราะพระองค์จะทรงต่อสู้กับคนซีเรียที่อาเฟก จนกว่าพระองค์จะทรงกระทำให้พวกเขาสิ้นไป”

13:17 And he said, Open the window eastward. And he opened it. Then Elisha said, Shoot. And he shot. And he said, The arrow of the LORD'S deliverance, and the arrow of deliverance from Syria: for thou shalt smite the Syrians in Aphek, till thou have consumed them.

โยอาชมีความเชื่อน้อย
13:18 และท่านทูลว่า “ขอทรงหยิบลูกธนูเหล่านั้น” และพระองค์ทรงหยิบพวกมัน และท่านทูลกษัตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ขอทรงตีลงบนพื้นดิน” และพระองค์ทรงตีสามครั้งและทรงหยุดเสีย

Small Faith of Joash
13:18 And he said, Take the arrows. And he took them. And he said unto the king of Israel, Smite upon the ground. And he smote thrice, and stayed.

13:19 และคนของพระเจ้าก็โกรธพระองค์ และทูลว่า “พระองค์ควรจะได้ตีสักห้าหรือหกครั้ง แล้วพระองค์จะได้โจมตีซีเรียจนกว่าพระองค์จะทรงกระทำให้พวกเขาสิ้นไป แต่บัดนี้พระองค์จะตีซีเรียได้เพียงสามครั้งเท่านั้น”

13:19 And the man of God was wroth with him, and said, Thou shouldest have smitten five or six times; then hadst thou smitten Syria till thou hadst consumed it: whereas now thou shalt smite Syria but thrice.

เอลีชาสิ้นชีวิต การอัศจรรย์ที่อุโมงค์ของเอลีชา
13:20 และเอลีชาสิ้นชีวิต และเขาทั้งหลายฝังท่านไว้ และกลุ่มโจรของคนโมอับบุกรุกแผ่นดินนั้นในการเริ่มต้นปีใหม่

Death of Elisha; Miracle at His Tomb
13:20 And Elisha died, and they buried him. And the bands of the Moabites invaded the land at the coming in of the year.

13:21 และต่อมา ขณะเมื่อพวกเขากำลังฝังคน ๆ หนึ่ง ดูเถิด พวกเขาเห็นโจรกลุ่มหนึ่ง และเขาทั้งหลายโยนชายคนนั้นลงไปในอุโมงค์ของเอลีชา และเมื่อชายคนนั้นถูกปล่อยลงไปและแตะต้องกระดูกของเอลีชา เขาก็คืนชีวิตและลุกขึ้นยืน

13:21 And it came to pass, as they were burying a man, that, behold, they spied a band of men; and they cast the man into the sepulchre of Elisha: and when the man was let down, and touched the bones of Elisha, he revived, and stood up on his feet.

13:22 แต่ฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียบีบบังคับคนอิสราเอลอยู่ตลอดรัชกาลของเยโฮอาหาส

13:22 But Hazael king of Syria oppressed Israel all the days of Jehoahaz.

13:23 และพระเยโฮวาห์ทรงพระกรุณาต่อเขาทั้งหลาย และทรงกรุณาพวกเขา และทรงหันมาทางพวกเขาเพราะเหตุพันธสัญญาของพระองค์กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ และจะไม่ทรงทำลายเขาทั้งหลายและพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งพวกเขาเสียให้พ้นพระพักตร์พระองค์จนบัดนี้

13:23 And the LORD was gracious unto them, and had compassion on them, and had respect unto them, because of his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob, and would not destroy them, neither cast he them from his presence as yet.

13:24 แล้วฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียสิ้นพระชนม์ และเบนฮาดัดโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

13:24 So Hazael king of Syria died; and Benhadad his son reigned in his stead.

13:25 และเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสได้ยึดนครเหล่านั้นจากพระหัตถ์ของเบนฮาดัดบุตรชายของฮาซาเอลกลับคืนมา ซึ่งพระองค์ได้ตีไปจากพระหัตถ์เยโฮอาหาสพระบิดาของพระองค์โดยการทำสงครามกัน โยอาชรบชนะพระองค์สามครั้งและได้นครเหล่านั้นแห่งอิสราเอลกลับคืนมา

13:25 And Jehoash the son of Jehoahaz took again out of the hand of Benhadad the son of Hazael the cities, which he had taken out of the hand of Jehoahaz his father by war. Three times did Joash beat him, and recovered the cities of Israel.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope