กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 31 / 1 Samuel 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ซาอูลสิ้นพระชนม์
31:1 เวลานั้นคนฟีลิสเตียก็ต่อสู้กับคนอิสราเอล และคนอิสราเอลก็หนีไปต่อหน้าคนฟีลิสเตีย และล้มตายอยู่บนภูเขากิลโบอา

Death of Saul
31:1 Now the Philistines fought against Israel: and the men of Israel fled from before the Philistines, and fell down slain in mount Gilboa.

31:2 และคนฟีลิสเตียก็ไล่ติดตามซาอูลกับพวกราชโอรสของพระองค์ และคนฟีลิสเตียได้ฆ่าโยนาธาน อาบีนาดับ และมัลคีชูวาเหล่าราชโอรสของซาอูลเสีย

31:2 And the Philistines followed hard upon Saul and upon his sons; and the Philistines slew Jonathan, and Abinadab, and Malchishua, Saul's sons.

31:3 และการสู้รบอย่างดุเดือดก็ประชิดซาอูลเข้าไป และพวกนักธนูได้ยิงพระองค์ พวกเขาทำให้พระองค์บาดเจ็บสาหัส

31:3 And the battle went sore against Saul, and the archers hit him; and he was sore wounded of the archers.

31:4 แล้วซาอูลตรัสกับผู้ถือเครื่องอาวุธของพระองค์ว่า “จงชักดาบของเจ้าออก และแทงเราให้ทะลุเถิด เกรงว่าคนที่มิได้เข้าสุหนัตเหล่านี้จะเข้ามาแทงเราทะลุ และย่ำยีเรา” แต่ผู้ถือเครื่องอาวุธของพระองค์ไม่ยอมกระทำตาม เพราะเขากลัวมาก ฉะนั้นซาอูลจึงเอาดาบมาเล่มหนึ่งและล้มทับดาบนั้น

31:4 Then said Saul unto his armourbearer, Draw thy sword, and thrust me through therewith; lest these uncircumcised come and thrust me through, and abuse me. But his armourbearer would not; for he was sore afraid. Therefore Saul took a sword, and fell upon it.

31:5 และเมื่อผู้ถือเครื่องอาวุธของพระองค์เห็นว่าซาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว เขาก็ล้มทับดาบของเขาเองเหมือนกัน และตายพร้อมกับพระองค์

31:5 And when his armourbearer saw that Saul was dead, he fell likewise upon his sword, and died with him.

31:6 ดังนั้น ซาอูลก็สิ้นพระชนม์ และราชโอรสทั้งสามคนของพระองค์ และผู้ถือเครื่องอาวุธของพระองค์ และกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์ก็ตายเสียในวันเดียวกัน

31:6 So Saul died, and his three sons, and his armourbearer, and all his men, that same day together.

31:7 และเมื่อคนอิสราเอลซึ่งอยู่หุบเขาฟากข้างโน้น และผู้ที่อยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นเห็นว่าคนอิสราเอลหนีไป และซาอูลกับพวกราชโอรสของพระองค์สิ้นชีพแล้ว เขาทั้งหลายก็ทิ้งนครต่าง ๆ เสียและหลบหนีไป และคนฟีลิสเตียได้ลงมาอาศัยอยู่ในนครเหล่านั้น

31:7 And when the men of Israel that were on the other side of the valley, and they that were on the other side Jordan, saw that the men of Israel fled, and that Saul and his sons were dead, they forsook the cities, and fled; and the Philistines came and dwelt in them.

31:8 และต่อมาในวันรุ่งขึ้น เมื่อคนฟีลิสเตียมาปลดเอาเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่า พวกเขาก็พบพระศพของซาอูลและของราชโอรสทั้งสามคนของพระองค์อยู่บนภูเขากิลโบอา

31:8 And it came to pass on the morrow, when the Philistines came to strip the slain, that they found Saul and his three sons fallen in mount Gilboa.

31:9 และพวกเขาตัดพระเศียรของซาอูลออก และถอดเครื่องอาวุธของพระองค์ออก และส่งผู้สื่อสารออกไปทั่วแผ่นดินของคนฟีลิสเตีย เพื่อประกาศข่าวนี้ในวิหารของรูปเคารพและในท่ามกลางประชาชนของพวกเขา

31:9 And they cut off his head, and stripped off his armour, and sent into the land of the Philistines round about, to publish it in the house of their idols, and among the people.

31:10 และเขาทั้งหลายเอาเครื่องอาวุธของพระองค์บรรจุไว้ในวิหารของพระอัชทาโรท และพวกเขามัดพระศพของพระองค์ไว้กับกำแพงเมืองเบธชาน

31:10 And they put his armour in the house of Ashtaroth: and they fastened his body to the wall of Bethshan.

31:11 และเมื่อชาวเมืองยาเบชกิเลอาดได้ยินว่าคนฟีลิสเตียได้กระทำอย่างไรต่อซาอูล

31:11 And when the inhabitants of Jabeshgilead heard of that which the Philistines had done to Saul;

31:12 ชายที่กล้าหาญทุกคนก็ลุกขึ้น เดินทางตลอดคืนนั้น และปลดพระศพของซาอูลและศพของเหล่าราชโอรสของพระองค์ลงเสียจากกำแพงเมืองเบธชาน และมาที่เมืองยาเบช ถวายพระเพลิงแด่พระองค์กับเหล่าราชโอรสเสียที่นั่น

31:12 All the valiant men arose, and went all night, and took the body of Saul and the bodies of his sons from the wall of Bethshan, and came to Jabesh, and burnt them there.

31:13 และเขาทั้งหลายได้เก็บอัฐิของพระองค์กับเหล่าราชโอรส และฝังอัฐินั้นไว้ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งในยาเบช และอดอาหารเจ็ดวัน

31:13 And they took their bones, and buried them under a tree at Jabesh, and fasted seven days.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope