กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 5 / 1 Samuel 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

คนฟีลิสเตียถูกสาปแช่งเนื่องด้วยหีบพันธสัญญา
5:1 และคนฟีลิสเตียยึดหีบของพระเจ้า และนำหีบนั้นไปจากเอเบนเอเซอร์ถึงเมืองอัชโดด

The Ark is a Curse to the Philistines
5:1 And the Philistines took the ark of God, and brought it from Ebenezer unto Ashdod.

5:2 เมื่อคนฟีลิสเตียยึดหีบของพระเจ้าไปนั้น เขาทั้งหลายนำหีบนั้นเข้าไปไว้ในนิเวศน์ของพระดาโกน และวางหีบนั้นไว้ข้างพระดาโกน

5:2 When the Philistines took the ark of God, they brought it into the house of Dagon, and set it by Dagon.

5:3 และวันรุ่งขึ้นเมื่อชาวเมืองอัชโดดตื่นแต่เช้า ดูเถิด พระดาโกนได้ล้มลงมาหน้าคว่ำอยู่ที่พื้นดินตรงหน้าหีบของพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายจึงยกพระดาโกนขึ้น และตั้งไว้ในที่เดิมอีกครั้ง

5:3 And when they of Ashdod arose early on the morrow, behold, Dagon was fallen upon his face to the earth before the ark of the LORD. And they took Dagon, and set him in his place again.

5:4 แต่วันรุ่งขึ้นเมื่อเขาทั้งหลายตื่นแต่เช้า ดูเถิด พระดาโกนก็ล้มลงมาหน้าคว่ำอยู่ที่พื้นดินตรงหน้าหีบของพระเยโฮวาห์ และศีรษะของพระดาโกนและฝ่ามือทั้งสองก็ถูกตัดออกอยู่ที่ธรณีประตู เหลืออยู่แต่ลำตัวพระดาโกน

5:4 And when they arose early on the morrow morning, behold, Dagon was fallen upon his face to the ground before the ark of the LORD; and the head of Dagon and both the palms of his hands were cut off upon the threshold; only the stump of Dagon was left to him.

5:5 เพราะฉะนั้น ปุโรหิตของพระดาโกนและผู้ที่เข้าไปในนิเวศน์ของพระดาโกน ไม่ยอมเหยียบธรณีประตูนิเวศน์พระดาโกนที่เมืองอัชโดดจนถึงทุกวันนี้

5:5 Therefore neither the priests of Dagon, nor any that come into Dagon's house, tread on the threshold of Dagon in Ashdod unto this day.

5:6 แต่พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์อยู่เหนือชาวเมืองอัชโดดอย่างหนักหน่วง และพระองค์ทรงทำลายเขาทั้งหลาย และทรงเฆี่ยนพวกเขาด้วยริดสีดวงทวารขั้นรุนแรง คือเมืองอัชโดดและเขตแดนรอบเมืองนั้น

5:6 But the hand of the LORD was heavy upon them of Ashdod, and he destroyed them, and smote them with emerods, even Ashdod and the coasts thereof.

5:7 และเมื่อชาวเมืองอัชโดดเห็นอย่างนั้น เขาทั้งหลายจึงพูดว่า “อย่าให้หีบของพระเจ้าแห่งอิสราเอลอยู่กับพวกเราเลย เพราะว่าพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือเราทั้งหลาย และเหนือพระดาโกนพระของพวกเราอย่างหนักหน่วง”

5:7 And when the men of Ashdod saw that it was so, they said, The ark of the God of Israel shall not abide with us: for his hand is sore upon us, and upon Dagon our god.

5:8 ฉะนั้น เขาทั้งหลายได้ส่งคนไป และรวบรวมเจ้านายทั้งสิ้นของคนฟีลิสเตียมายังพวกเขา และพูดว่า “เราทั้งหลายจะทำอย่างไรกับหีบของพระเจ้าแห่งอิสราเอล” และพวกเขาตอบว่า “ให้ส่งหีบของพระเจ้าแห่งอิสราเอลไปยังกัท” และเขาทั้งหลายได้ส่งหีบของพระเจ้าแห่งอิสราเอลไปที่นั่น

5:8 They sent therefore and gathered all the lords of the Philistines unto them, and said, What shall we do with the ark of the God of Israel? And they answered, Let the ark of the God of Israel be carried about unto Gath. And they carried the ark of the God of Israel about thither.

5:9 และต่อมา เมื่อเขาทั้งหลายส่งหีบไปยังนครนั้นแล้ว พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ก็ต่อสู้นครนั้นด้วยการทำลายใหญ่ยิ่งนัก และพระองค์ทรงเฆี่ยนชาวเมืองนั้นทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ และเขาทั้งหลายเกิดริดสีดวงทวารขั้นรุนแรงขึ้นที่ส่วนลับของพวกเขา

5:9 And it was so, that, after they had carried it about, the hand of the LORD was against the city with a very great destruction: and he smote the men of the city, both small and great, and they had emerods in their secret parts.

5:10 ฉะนั้น เขาทั้งหลายได้ส่งหีบของพระเจ้าไปยังเอโครน และต่อมา ขณะเมื่อหีบของพระเจ้ามาถึงเอโครนแล้ว ชาวเมืองเอโครนก็ร้องโวยวายว่า “เขาทั้งหลายได้นำหีบของพระเจ้าแห่งอิสราเอลมาให้พวกเรา เพื่อจะฆ่าเราทั้งหลายและพลเมืองของพวกเราเสีย”

5:10 Therefore they sent the ark of God to Ekron. And it came to pass, as the ark of God came to Ekron, that the Ekronites cried out, saying, They have brought about the ark of the God of Israel to us, to slay us and our people.

5:11 ดังนั้น เขาทั้งหลายได้ส่งคนไป และรวบรวมเจ้านายทั้งสิ้นของคนฟีลิสเตีย แล้วพูดว่า “จงส่งหีบของพระเจ้าแห่งอิสราเอลไปเสีย และให้หีบนั้นกลับไปยังที่เดิม เพื่อหีบนั้นจะไม่ได้ฆ่าเราทั้งหลายและพลเมืองของพวกเราเสีย” เพราะว่ามีการทำลายล้างอย่างมหันต์แพร่ไปทั่วทั้งนครนั้น พระหัตถ์ของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นอย่างหนักหน่วงยิ่งนัก

5:11 So they sent and gathered together all the lords of the Philistines, and said, Send away the ark of the God of Israel, and let it go again to his own place, that it slay us not, and our people: for there was a deadly destruction throughout all the city; the hand of God was very heavy there.

5:12 และบรรดาคนที่ไม่ตายก็เป็นริดสีดวงทวารขั้นรุนแรง และเสียงร้องของนครนั้นก็ขึ้นไปถึงสวรรค์

5:12 And the men that died not were smitten with the emerods: and the cry of the city went up to heaven.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope