กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 6 / 1 Samuel 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

หีบของพระเยโฮวาห์กลับไปยังโยชูวาชาวเบธเชเมช
6:1 และหีบของพระเยโฮวาห์อยู่ในแผ่นดินของคนฟีลิสเตียเป็นเวลาเจ็ดเดือน

The Ark is Returned to Joshua the Beth-shemite
6:1 And the ark of the LORD was in the country of the Philistines seven months.

6:2 และคนฟีลิสเตียก็เชิญพวกปุโรหิตและพวกโหรมา กล่าวว่า “เราทั้งหลายจะทำอย่างไรกับหีบของพระเยโฮวาห์ ขอบอกพวกเราว่าเราทั้งหลายจะส่งหีบไปยังที่เดิมนั้นได้อย่างไร”

6:2 And the Philistines called for the priests and the diviners, saying, What shall we do to the ark of the LORD? tell us wherewith we shall send it to his place.

6:3 และเขาทั้งหลายพูดว่า “ถ้าท่านทั้งหลายจะส่งหีบของพระเจ้าแห่งอิสราเอลไป ก็อย่าส่งหีบนั้นไปเปล่า ๆ แต่อย่างไรก็ดี ขอส่งเครื่องบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระองค์ แล้วพวกท่านจะหายโรค และท่านทั้งหลายจึงจะทราบว่า เหตุใดพระหัตถ์ของพระองค์จึงไม่หันไปเสียจากพวกท่าน”

6:3 And they said, If ye send away the ark of the God of Israel, send it not empty; but in any wise return him a trespass offering: then ye shall be healed, and it shall be known to you why his hand is not removed from you.

6:4 แล้วเขาทั้งหลายพูดว่า “อะไรจะเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด เพื่อพวกเราจะได้ถวายแด่พระองค์” เขาทั้งหลายตอบว่า “ทำรูปหล่อริดสีดวงทวารขั้นรุนแรงด้วยทองคำห้าลูก กับรูปหล่อหนูด้วยทองคำห้าตัว ตามจำนวนเจ้านายแห่งคนฟีลิสเตีย เพราะว่าโรคอย่างเดียวกันนั้นอยู่บนท่านทั้งหลายและอยู่บนบรรดาเจ้านายของพวกท่าน

6:4 Then said they, What shall be the trespass offering which we shall return to him? They answered, Five golden emerods, and five golden mice, according to the number of the lords of the Philistines: for one plague was on you all, and on your lords.

6:5 เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงทำรูปหล่อริดสีดวงทวารขั้นรุนแรงของพวกท่าน และรูปหล่อหนูของพวกท่านซึ่งทำลายแผ่นดิน และท่านทั้งหลายจงถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล บางทีพระองค์จะทรงเบาพระหัตถ์ของพระองค์จากท่านทั้งหลาย ทั้งจากบรรดาพระของพวกท่านและจากแผ่นดินของท่านทั้งหลาย

6:5 Wherefore ye shall make images of your emerods, and images of your mice that mar the land; and ye shall give glory unto the God of Israel: peradventure he will lighten his hand from off you, and from off your gods, and from off your land.

6:6 ทำไมท่านทั้งหลายจึงกระทำให้จิตใจของพวกท่านแข็งกระด้างไป เหมือนอย่างที่ชาวอียิปต์และฟาโรห์ได้กระทำให้จิตใจของพวกเขาให้แข็งกระด้างนั้น เมื่อพระองค์ทรงกระทำเหตุการณ์อันแปลกประหลาดท่ามกลางเขาทั้งหลายแล้ว พวกเขาก็ต้องปล่อยให้ประชากรไปมิใช่หรือ และเขาทั้งหลายก็จากไป

6:6 Wherefore then do ye harden your hearts, as the Egyptians and Pharaoh hardened their hearts? when he had wrought wonderfully among them, did they not let the people go, and they departed?

6:7 ฉะนั้นบัดนี้ จงเตรียมเกวียนใหม่เล่มหนึ่ง และเอาแม่วัวคู่หนึ่งซึ่งยังไม่เคยเข้าเทียมแอกเลย และจงเอาแม่วัวคู่นั้นมาเทียมเกวียน และพรากลูกของมันกลับไปบ้านเสียให้พ้นจากมัน

6:7 Now therefore make a new cart, and take two milch kine, on which there hath come no yoke, and tie the kine to the cart, and bring their calves home from them:

6:8 และจงนำหีบของพระเยโฮวาห์มาวางไว้บนเกวียนนั้น และวางทองคำที่เตรียมไว้นั้น ซึ่งท่านทั้งหลายถวายแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดไว้ในกล่องที่อยู่ข้าง ๆ เกวียนนั้น และปล่อยมันไป เพื่อมันจะออกไป

6:8 And take the ark of the LORD, and lay it upon the cart; and put the jewels of gold, which ye return him for a trespass offering, in a coffer by the side thereof; and send it away, that it may go.

6:9 และคอยดู ถ้าเกวียนนั้นขึ้นไปตามทางถึงเขตแดนของมันเอง คือไปทางเมืองเบธเชเมช ดังนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ทรงให้เกิดความชั่วร้ายอย่างใหญ่หลวงนี้แก่เราทั้งหลาย แต่ถ้าไม่เป็น ดังนั้นพวกเราจะได้ทราบว่าไม่ใช่พระหัตถ์ของพระองค์ที่ลงโทษเรา เป็นเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายเอง”

6:9 And see, if it goeth up by the way of his own coast to Bethshemesh, then he hath done us this great evil: but if not, then we shall know that it is not his hand that smote us: it was a chance that happened to us.

6:10 และคนเหล่านั้นก็กระทำตาม และได้นำเอาแม่วัวคู่หนึ่งเทียมมันเข้ากับเกวียน และขังลูกของมันไว้ที่บ้าน

6:10 And the men did so; and took two milch kine, and tied them to the cart, and shut up their calves at home:

6:11 และเขาทั้งหลายก็วางหีบของพระเยโฮวาห์ไว้บนเกวียนนั้น และพร้อมกับกล่องที่มีรูปหล่อหนูที่ทำด้วยทองคำและรูปหล่อริดสีดวงทวารขั้นรุนแรงของพวกเขา

6:11 And they laid the ark of the LORD upon the cart, and the coffer with the mice of gold and the images of their emerods.

6:12 และแม่วัวคู่นั้นก็เดินตรงตามทางที่ไปยังเมืองเบธเชเมช และไปตามทางหลวง พวกมันเดินพลางร้องพลาง และไม่เลี้ยวทางขวามือหรือทางซ้ายเลย และบรรดาเจ้านายแห่งคนฟีลิสเตียก็ตามพวกมันไปจนถึงพรมแดนของเมืองเบธเชเมช

6:12 And the kine took the straight way to the way of Bethshemesh, and went along the highway, lowing as they went, and turned not aside to the right hand or to the left; and the lords of the Philistines went after them unto the border of Bethshemesh.

6:13 และชาวเมืองเบธเชเมชกำลังเกี่ยวข้าวสาลีของพวกเขาอยู่ในหุบเขา เขาทั้งหลายแหงนตาของตนขึ้นและเห็นหีบนั้น และปีติยินดีที่ได้เห็นหีบนั้น

6:13 And they of Bethshemesh were reaping their wheat harvest in the valley: and they lifted up their eyes, and saw the ark, and rejoiced to see it.

6:14 และเกวียนนั้นได้เข้ามาในทุ่งนาของโยชูวาชาวเบธเชเมชและหยุดอยู่ที่นั่น ซึ่งมีหินใหญ่ก้อนหนึ่งอยู่ที่นั่น และเขาทั้งหลายได้ผ่าไม้เกวียนเป็นฟืน และเอาแม่วัวคู่นั้นเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์

6:14 And the cart came into the field of Joshua, a Bethshemite, and stood there, where there was a great stone: and they clave the wood of the cart, and offered the kine a burnt offering unto the LORD.

6:15 และพวกคนเลวีก็เชิญหีบของพระเยโฮวาห์ลงมา และกล่องที่อยู่พร้อมกับหีบนั้นซึ่งมีทองคำที่เตรียมไว้ และวางสิ่งเหล่านั้นไว้บนก้อนหินใหญ่ และในวันนั้นชาวเมืองเบธเชเมชก็ถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาและถวายเครื่องสัตวบูชาทั้งหลายแด่พระเยโฮวาห์

6:15 And the Levites took down the ark of the LORD, and the coffer that was with it, wherein the jewels of gold were, and put them on the great stone: and the men of Bethshemesh offered burnt offerings and sacrificed sacrifices the same day unto the LORD.

6:16 และเมื่อเจ้านายทั้งห้าคนของคนฟีลิสเตียได้เห็นแล้ว พวกเขาก็กลับไปยังเมืองเอโครนในวันนั้นเอง

6:16 And when the five lords of the Philistines had seen it, they returned to Ekron the same day.

6:17 และนี่เป็นรูปหล่อริดสีดวงทวารขั้นรุนแรงที่ทำด้วยทองคำซึ่งคนฟีลิสเตียส่งมาเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระเยโฮวาห์ สำหรับเมืองอัชโดดรูปหนึ่ง สำหรับเมืองกาซารูปหนึ่ง สำหรับเมืองอัชเคโลนรูปหนึ่ง สำหรับเมืองกัทรูปหนึ่ง สำหรับเมืองเอโครนรูปหนึ่ง

6:17 And these are the golden emerods which the Philistines returned for a trespass offering unto the LORD; for Ashdod one, for Gaza one, for Askelon one, for Gath one, for Ekron one;

6:18 และรูปหล่อหนูที่ทำด้วยทองคำ ตามจำนวนนครของคนฟีลิสเตียที่เป็นของเจ้านายทั้งห้าคน ทั้งนครต่าง ๆ ที่มีป้อมและหมู่บ้านต่าง ๆ จนถึงก้อนหินใหญ่แห่งอาแบล ซึ่งเขาทั้งหลายวางหีบของพระเยโฮวาห์ลงไว้นั้น ซึ่งหินก้อนนั้นก็ยังอยู่จนทุกวันนี้ ในทุ่งนาของโยชูวาชาวเบธเชเมช

6:18 And the golden mice, according to the number of all the cities of the Philistines belonging to the five lords, both of fenced cities, and of country villages, even unto the great stone of Abel, whereon they set down the ark of the LORD: which stone remaineth unto this day in the field of Joshua, the Bethshemite.

6:19 และพระองค์ได้ทรงประหารชาวเมืองเบธเชเมช เพราะว่าเขาทั้งหลายได้มองข้างในหีบของพระเยโฮวาห์ คือพระองค์ได้ทรงประหารพลเมืองห้าหมื่นเจ็ดสิบคน และพลเมืองก็ไว้ทุกข์ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงประหารพลเมืองเสียเป็นอันมาก

6:19 And he smote the men of Bethshemesh, because they had looked into the ark of the LORD, even he smote of the people fifty thousand and threescore and ten men: and the people lamented, because the LORD had smitten many of the people with a great slaughter.

6:20 และชาวเมืองเบธเชเมชพูดว่า “ผู้ใดสามารถยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้บริสุทธิ์องค์นี้ได้ และพระองค์จะเสด็จไปจากพวกเรา ไปหาใครดี”

6:20 And the men of Bethshemesh said, Who is able to stand before this holy LORD God? and to whom shall he go up from us?

6:21 และเขาทั้งหลายได้ส่งพวกผู้สื่อสารไปยังชาวเมืองคีริยาทเยอาริม พูดว่า “คนฟีลิสเตียได้คืนหีบของพระเยโฮวาห์แล้ว ขอท่านทั้งหลายลงมาและเชิญหีบขึ้นไปอยู่กับพวกท่านเถิด”

6:21 And they sent messengers to the inhabitants of Kirjathjearim, saying, The Philistines have brought again the ark of the LORD; come ye down, and fetch it up to you.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope