กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 4 / 1 Samuel 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

คนฟีลิสเตียยึดหีบพันธสัญญา
4:1 และถ้อยคำของซามูเอลมาถึงคนอิสราเอลทั้งปวง ครั้งนั้นคนอิสราเอลได้ยกกองทัพออกไปสู้รบกับคนฟีลิสเตีย และได้ตั้งเต็นท์อยู่ข้างเอเบนเอเซอร์ และคนฟีลิสเตียตั้งเต็นท์อยู่ในอาเฟก

The Ark is Captured by Philistines
4:1 And the word of Samuel came to all Israel. Now Israel went out against the Philistines to battle, and pitched beside Ebenezer: and the Philistines pitched in Aphek.

4:2 และคนฟีลิสเตียได้วางกำลังพลเรียงรายต่อสู้กับอิสราเอล และเมื่อเขาทั้งสองฝ่ายสู้รบกัน อิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อหน้าคนฟีลิสเตีย และพวกเขาได้ฆ่าพวกทหารในสนามรบเสียประมาณสี่พันคน

4:2 And the Philistines put themselves in array against Israel: and when they joined battle, Israel was smitten before the Philistines: and they slew of the army in the field about four thousand men.

4:3 และเมื่อกองทัพกลับมาสู่ค่าย พวกผู้อาวุโสของอิสราเอลได้กล่าวว่า “ทำไมวันนี้พระเยโฮวาห์จึงทรงให้พวกเราพ่ายแพ้ต่อหน้าคนฟีลิสเตีย ขอเราทั้งหลายไปนำหีบแห่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์จากเมืองชีโลห์มาให้พวกเราเถิด เพื่อว่าเมื่อหีบนั้นมาอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายแล้ว หีบนั้นจะช่วยพวกเราให้พ้นจากมือศัตรูของเราทั้งหลาย”

4:3 And when the people were come into the camp, the elders of Israel said, Wherefore hath the LORD smitten us to day before the Philistines? Let us fetch the ark of the covenant of the LORD out of Shiloh unto us, that, when it cometh among us, it may save us out of the hand of our enemies.

4:4 ดังนั้น กองทัพจึงส่งคนไปยังเมืองชีโลห์ เพื่อคนเหล่านั้นจะอัญเชิญหีบแห่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ประทับระหว่างพวกเครูบมาจากที่นั่น และบุตรชายทั้งสองของเอลี คือโฮฟนีและฟีเนหัส ก็อยู่กับหีบแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าที่นั่น

4:4 So the people sent to Shiloh, that they might bring from thence the ark of the covenant of the LORD of hosts, which dwelleth between the cherubims: and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God.

4:5 และเมื่อหีบแห่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์เข้ามาในค่ายแล้ว คนอิสราเอลทั้งสิ้นก็โห่ร้องด้วยเสียงอันดังสนั่นจนแผ่นดินกึกก้องไปด้วยเสียงดังอีกครั้ง

4:5 And when the ark of the covenant of the LORD came into the camp, all Israel shouted with a great shout, so that the earth rang again.

4:6 และเมื่อคนฟีลิสเตียได้ยินเสียงโห่ร้องนั้น เขาทั้งหลายจึงกล่าวว่า “เสียงโห่ร้องอึกทึกครึกโครมในค่ายของคนฮีบรูนั้นหมายความว่าอย่างไร” และพวกเขาก็ทราบว่าหีบของพระเยโฮวาห์ได้เข้ามาในค่ายแล้ว

4:6 And when the Philistines heard the noise of the shout, they said, What meaneth the noise of this great shout in the camp of the Hebrews? And they understood that the ark of the LORD was come into the camp.

4:7 และคนฟีลิสเตียก็หวาดกลัวเพราะเขาทั้งหลายพูดว่า “พระเจ้าได้เสด็จเข้ามาในค่ายแล้ว” และพวกเขาพูดว่า “วิบัติแก่เราทั้งหลาย เพราะแต่ก่อนไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้เลย

4:7 And the Philistines were afraid, for they said, God is come into the camp. And they said, Woe unto us! for there hath not been such a thing heretofore.

4:8 วิบัติแก่เราทั้งหลาย ใครจะช่วยพวกเราให้พ้นจากพระหัตถ์ของบรรดาพระอันทรงฤทธานุภาพนี้ได้ พระเหล่านี้เป็นผู้ที่สังหารชาวอียิปต์ด้วยบรรดาภัยพิบัติในถิ่นทุรกันดาร

4:8 Woe unto us! who shall deliver us out of the hand of these mighty Gods? these are the Gods that smote the Egyptians with all the plagues in the wilderness.

4:9 โอ ท่านทั้งหลายผู้เป็นคนฟีลิสเตียเอ๋ย จงกล้าหาญเถิด และจงกระทำตัวเป็นลูกผู้ชาย เพื่อว่าพวกท่านจะไม่เป็นทาสของคนฮีบรูเหมือนอย่างที่พวกเขาเคยเป็นทาสของท่านทั้งหลาย จงกระทำตัวให้เป็นลูกผู้ชายและเข้าประจัญบาน”

4:9 Be strong, and quit yourselves like men, O ye Philistines, that ye be not servants unto the Hebrews, as they have been to you: quit yourselves like men, and fight.

4:10 คนฟีลิสเตียจึงสู้รบและคนอิสราเอลก็พ่ายแพ้ และเขาทั้งหลายทุกคนก็หนีไปยังเต็นท์ของตน และมีการฆ่าฟันกันมากมาย เพราะทหารราบของอิสราเอลตายเสียสามหมื่นคน

4:10 And the Philistines fought, and Israel was smitten, and they fled every man into his tent: and there was a very great slaughter; for there fell of Israel thirty thousand footmen.

4:11 หีบของพระเจ้าก็ถูกยึดไป และบุตรชายทั้งสองของเอลี คือโฮฟนีและฟีเนหัส ก็ถูกฆ่าตาย

4:11 And the ark of God was taken; and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were slain.

4:12 และชายคนเบนยามินคนหนึ่งวิ่งไปจากแนวรบ และมาถึงเมืองชีโลห์ในวันเดียวกัน เสื้อผ้าของเขาขาดและดินก็อยู่บนศีรษะของเขา

4:12 And there ran a man of Benjamin out of the army, and came to Shiloh the same day with his clothes rent, and with earth upon his head.

4:13 และเมื่อเขามาถึง ดูเถิด เอลีนั่งคอยเฝ้าอยู่บนที่นั่งข้างถนน เพราะจิตใจของท่านกลัวจนตัวสั่นเรื่องหีบของพระเจ้า เมื่อชายคนนั้นเข้ามาในนครและบอกข่าว ชาวเมืองทั้งสิ้นก็กรีดร้องขึ้น

4:13 And when he came, lo, Eli sat upon a seat by the wayside watching: for his heart trembled for the ark of God. And when the man came into the city, and told it, all the city cried out.

4:14 และเมื่อเอลีได้ยินเสียงกรีดร้องนั้น ท่านก็พูดว่า “เสียงโกลาหลนี้หมายความว่าอย่างไร” และชายคนนั้นก็รีบเข้ามาบอกเอลี

4:14 And when Eli heard the noise of the crying, he said, What meaneth the noise of this tumult? And the man came in hastily, and told Eli.

4:15 ตอนนั้น เอลีมีอายุเก้าสิบแปดปี และตาของท่านก็มืดมัว จนท่านมองอะไรไม่เห็น

4:15 Now Eli was ninety and eight years old; and his eyes were dim, that he could not see.

4:16 และชายคนนั้นพูดกับเอลีว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนที่มาจากแนวรบ และวันนี้ข้าพเจ้าหนีมาจากแนวรบ” และท่านพูดว่า “บุตรชายของเราเอ๋ย มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง”

4:16 And the man said unto Eli, I am he that came out of the army, and I fled to day out of the army. And he said, What is there done, my son?

4:17 ผู้สื่อสารนั้นตอบและกล่าวว่า “คนอิสราเอลได้หนีไปต่อหน้าคนฟีลิสเตียแล้ว และมีการฆ่าฟันกันมากมายท่ามกลางกองทัพ บุตรชายทั้งสองของท่าน คือโฮฟนีและฟีเนหัส ก็ตายด้วย และหีบของพระเจ้าถูกยึดไปเสีย”

4:17 And the messenger answered and said, Israel is fled before the Philistines, and there hath been also a great slaughter among the people, and thy two sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God is taken.

4:18 และต่อมา ครั้นเมื่อเขากล่าวถึงหีบของพระเจ้า ท่านก็หงายหลังจากที่นั่งที่อยู่ข้างประตู คอของท่านก็หักและท่านสิ้นชีวิต เพราะท่านเป็นคนชรามากและตัวก็หนัก และท่านได้วินิจฉัยคนอิสราเอลอยู่สี่สิบปี

4:18 And it came to pass, when he made mention of the ark of God, that he fell from off the seat backward by the side of the gate, and his neck brake, and he died: for he was an old man, and heavy. And he had judged Israel forty years.

4:19 และบุตรสะใภ้ของท่าน คือภรรยาของฟีเนหัสมีเด็กในครรภ์ใกล้จะคลอดบุตร และเมื่อนางได้ยินข่าวว่า หีบของพระเจ้าถูกยึดไปเสีย และพ่อสามีของนางและสามีของนางก็สิ้นชีวิต นางก็โน้มตัวลงและคลอดบุตร เพราะความเจ็บปวดเกิดขึ้นแก่นางแล้ว

4:19 And his daughter in law, Phinehas' wife, was with child, near to be delivered: and when she heard the tidings that the ark of God was taken, and that her father in law and her husband were dead, she bowed herself and travailed; for her pains came upon her.

4:20 และช่วงเวลาที่นางกำลังจะสิ้นชีวิตนั้น พวกผู้หญิงที่เฝ้านางอยู่ได้พูดกับนางว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเจ้าได้คลอดบุตรชายคนหนึ่ง” แต่นางไม่ตอบ ทั้งนางไม่เอาใจใส่เลย

4:20 And about the time of her death the women that stood by her said unto her, Fear not; for thou hast born a son. But she answered not, neither did she regard it.

4:21 และนางตั้งชื่อบุตรนั้นว่า อีคาโบด กล่าวว่า “สง่าราศีพรากไปจากอิสราเอลแล้ว” เพราะหีบของพระเจ้าถูกยึดไป และเพราะเรื่องพ่อสามีของนางและสามีของนางนั้น

4:21 And she named the child Ichabod, saying, The glory is departed from Israel: because the ark of God was taken, and because of her father in law and her husband.

4:22 และนางกล่าวว่า “สง่าราศีพรากไปจากอิสราเอลแล้ว” เพราะหีบของพระเจ้าถูกยึดไป

4:22 And she said, The glory is departed from Israel: for the ark of God is taken.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope