กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 22 / 1 Samuel 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ดาวิดไปอาศัยอยู่ที่ถ้ำอดุลลัม
22:1 เหตุฉะนั้น ดาวิดได้ไปจากที่นั่น และหนีไปอยู่ที่ถ้ำอดุลลัม และเมื่อพวกพี่ชายของท่านและวงศ์วานทั้งสิ้นแห่งบิดาของท่านได้ยินเรื่องนี้ เขาทั้งหลายก็ลงไปหาท่านที่นั่น

David at the Cave Adullam
22:1 David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam: and when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him.

22:2 และทุกคนที่มีความทุกข์ยาก และทุกคนที่มีหนี้สิน และทุกคนที่ไม่มีความพึงพอใจก็พากันมาหาท่าน และท่านก็เป็นหัวหน้าของเขาทั้งหลาย และมีคนมาอยู่กับท่านประมาณสี่ร้อยคน

22:2 And every one that was in distress, and every one that was in debt, and every one that was discontented, gathered themselves unto him; and he became a captain over them: and there were with him about four hundred men.

22:3 และดาวิดได้ออกจากที่นั่นไปยังเมืองมิสเปห์ในแผ่นดินโมอับ และท่านทูลกษัตริย์แห่งโมอับว่า “ข้าพระองค์ขอความกรุณาพระองค์ ขอให้บิดามารดาของข้าพระองค์มาอาศัยอยู่กับพระองค์ จนกว่าข้าพระองค์จะทราบว่าพระเจ้าจะทรงกระทำประการใดเพื่อข้าพระองค์”

22:3 And David went thence to Mizpeh of Moab: and he said unto the king of Moab, Let my father and my mother, I pray thee, come forth, and be with you, till I know what God will do for me.

22:4 และท่านก็นำบิดามารดามาเฝ้ากษัตริย์แห่งโมอับ และท่านทั้งสองได้อาศัยอยู่กับกษัตริย์ตลอดเวลาที่ดาวิดอยู่ในที่กำบังเข้มแข็ง

22:4 And he brought them before the king of Moab: and they dwelt with him all the while that David was in the hold.

22:5 และผู้พยากรณ์กาดกล่าวแก่ดาวิดว่า “อย่าอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งนี้เลย ท่านจงออกไปและเข้าในแผ่นดินแห่งยูดาห์” ดังนั้นดาวิดได้ออกไปและเข้าไปอยู่ในป่าไม้แห่งเฮเรท

22:5 And the prophet Gad said unto David, Abide not in the hold; depart, and get thee into the land of Judah. Then David departed, and came into the forest of Hareth.

22:6 เมื่อซาอูลได้ยินว่ามีผู้พบดาวิดและคนเหล่านั้นที่อยู่กับท่าน (เวลานั้นซาอูลประทับอยู่ที่เมืองกิเบอาห์ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งที่รามาห์ ถือหอกไว้ในมือของพระองค์ และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ก็ยืนอยู่รอบพระองค์)

22:6 When Saul heard that David was discovered, and the men that were with him, (now Saul abode in Gibeah under a tree in Ramah, having his spear in his hand, and all his servants were standing about him;)

22:7 แล้วซาอูลตรัสกับพวกผู้รับใช้ของพระองค์ที่ยืนอยู่รอบพระองค์ว่า “เจ้าทั้งหลายพวกคนเบนยามิน จงฟังเถิด บุตรชายของเจสซีจะให้ทุ่งนาและสวนองุ่นแก่เจ้าทั้งหลายทุกคนหรือ และจะตั้งพวกเจ้าทุกคนให้เป็นนายพันและนายร้อยหรือ

22:7 Then Saul said unto his servants that stood about him, Hear now, ye Benjamites; will the son of Jesse give every one of you fields and vineyards, and make you all captains of thousands, and captains of hundreds;

22:8 เจ้าทั้งสิ้นจึงได้สมคบคิดกันต่อสู้เรา และไม่มีใครแจ้งให้เราทราบว่า บุตรชายของเราทำพันธไมตรีกับบุตรชายของเจสซี และไม่มีผู้ใดร่วมทุกข์กับเรา หรือแจ้งให้เราทราบว่า บุตรชายของเราได้ปลุกปั่นผู้รับใช้ของเราให้ต่อสู้เรา คอยซุ่มซ่อนตัวอยู่อย่างทุกวันนี้”

22:8 That all of you have conspired against me, and there is none that sheweth me that my son hath made a league with the son of Jesse, and there is none of you that is sorry for me, or sheweth unto me that my son hath stirred up my servant against me, to lie in wait, as at this day?

ซาอูลฆ่าอาหิเมเลคและครอบครัวของเขา
22:9 แล้วโดเอกคนเอโดมซึ่งตั้งไว้ให้อยู่เหนือพวกผู้รับใช้ของซาอูลได้ทูลตอบว่า “ข้าพระองค์เห็นบุตรชายของเจสซีมาที่เมืองโนบ มาหาอาหิเมเลคบุตรชายของอาหิทูบ

Saul Kills the Family of Ahimelech
22:9 Then answered Doeg the Edomite, which was set over the servants of Saul, and said, I saw the son of Jesse coming to Nob, to Ahimelech the son of Ahitub.

22:10 และอาหิเมเลคได้ทูลถามพระเยโฮวาห์ให้เขา ให้เสบียงอาหารแก่เขา และให้ดาบของโกลิอัทคนฟีลิสเตียแก่เขา”

22:10 And he enquired of the LORD for him, and gave him victuals, and gave him the sword of Goliath the Philistine.

22:11 แล้วกษัตริย์ทรงส่งให้ไปเรียกอาหิเมเลคผู้เป็นปุโรหิต บุตรชายของอาหิทูบ และวงศ์วานทั้งสิ้นแห่งบิดาของเขา คือพวกปุโรหิตที่อยู่ในเมืองโนบ และเขาทุกคนก็มาหากษัตริย์

22:11 Then the king sent to call Ahimelech the priest, the son of Ahitub, and all his father's house, the priests that were in Nob: and they came all of them to the king.

22:12 และซาอูลตรัสว่า “เจ้า บุตรชายของอาหิทูบเอ๋ย จงฟังเถิด” และเขาทูลตอบว่า “เจ้านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยู่ที่นี่”

22:12 And Saul said, Hear now, thou son of Ahitub. And he answered, Here I am, my lord.

22:13 และซาอูลตรัสแก่เขาว่า “ทำไมเจ้าทั้งหลายจึงได้สมคบคิดกันต่อสู้เรา ทั้งตัวเจ้าและบุตรชายของเจสซี ในการที่เจ้าได้ให้ขนมปังและดาบแก่เขา และได้ทูลถามพระเจ้าให้เขา เพื่อเขาจะลุกขึ้นต่อสู้กับเรา และคอยซุ่มซ่อนตัวอยู่อย่างทุกวันนี้”

22:13 And Saul said unto him, Why have ye conspired against me, thou and the son of Jesse, in that thou hast given him bread, and a sword, and hast enquired of God for him, that he should rise against me, to lie in wait, as at this day?

22:14 แล้วอาหิเมเลคทูลตอบกษัตริย์และกล่าวว่า “ในบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ มีผู้ใดเล่าที่สัตย์ซื่ออย่างดาวิด ซึ่งเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์ และออกไปตามคำบัญชาของพระองค์ และเป็นผู้มีเกียรติในราชสำนักของพระองค์

22:14 Then Ahimelech answered the king, and said, And who is so faithful among all thy servants as David, which is the king's son in law, and goeth at thy bidding, and is honourable in thine house?

22:15 แล้วข้าพระองค์ได้ทูลขอพระเจ้าเพื่อเขาจริงหรือ ขอให้สิ่งนี้อยู่ห่างไกลจากข้าพระองค์ ขอกษัตริย์อย่าทรงกล่าวโทษสิ่งใดต่อผู้รับใช้ของพระองค์ หรือวงศ์วานทั้งสิ้นแห่งบิดาของข้าพระองค์ เพราะผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ทราบเรื่องนี้เลย ไม่ว่ามากหรือน้อย”

22:15 Did I then begin to enquire of God for him? be it far from me: let not the king impute any thing unto his servant, nor to all the house of my father: for thy servant knew nothing of all this, less or more.

22:16 และกษัตริย์ตรัสว่า “อาหิเมเลค เจ้าจะต้องตายแน่ ทั้งตัวเจ้าและวงศ์วานทั้งสิ้นแห่งบิดาของเจ้า”

22:16 And the king said, Thou shalt surely die, Ahimelech, thou, and all thy father's house.

22:17 และกษัตริย์ได้ตรัสกับพวกทหารมหาดเล็กผู้ยืนอยู่รอบพระองค์ว่า “จงหันไป และประหารปุโรหิตเหล่านี้ของพระเยโฮวาห์เสีย เพราะว่ามือของเขาทั้งหลายอยู่กับดาวิดด้วย และเพราะว่าพวกเขารู้เวลาที่เขาหนีไป และไม่แจ้งให้เรารู้” แต่พวกผู้รับใช้ของกษัตริย์ไม่ยอมลงมือฟันเหล่าปุโรหิตของพระเยโฮวาห์

22:17 And the king said unto the footmen that stood about him, Turn, and slay the priests of the LORD; because their hand also is with David, and because they knew when he fled, and did not shew it to me. But the servants of the king would not put forth their hand to fall upon the priests of the LORD.

22:18 และกษัตริย์ได้ตรัสกับโดเอกว่า “เจ้าจงหันไป และฟันปุโรหิตเหล่านี้” โดเอกคนเอโดมก็หันไป และเขาฟันพวกปุโรหิต ในวันนั้นได้ฆ่าบุคคลที่สวมเอโฟดผ้าป่านเสียแปดสิบห้าคน

22:18 And the king said to Doeg, Turn thou, and fall upon the priests. And Doeg the Edomite turned, and he fell upon the priests, and slew on that day fourscore and five persons that did wear a linen ephod.

22:19 และโนบ คือนครของพวกปุโรหิต เขาประหารเสียด้วยคมดาบ ฆ่าเสียด้วยคมดาบทั้งผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก และเด็กที่ยังดูดนมอยู่ วัวตัวผู้ ลา และแกะ

22:19 And Nob, the city of the priests, smote he with the edge of the sword, both men and women, children and sucklings, and oxen, and asses, and sheep, with the edge of the sword.

22:20 แต่บุตรชายคนหนึ่งของอาหิเมเลค บุตรชายของอาหิทูบ ชื่ออาบียาธาร์ได้หลบหนีและตามดาวิดไป

22:20 And one of the sons of Ahimelech the son of Ahitub, named Abiathar, escaped, and fled after David.

22:21 และอาบียาธาร์ได้บอกดาวิดว่าซาอูลได้ประหารพวกปุโรหิตของพระเยโฮวาห์เสีย

22:21 And Abiathar shewed David that Saul had slain the LORD'S priests.

22:22 และดาวิดได้พูดกับอาบียาธาร์ว่า “ในวันนั้นเมื่อโดเอกคนเอโดมอยู่ที่นั่น ข้าพเจ้ารู้แล้วว่า เขาจะต้องทูลซาอูลเป็นแน่ ข้าพเจ้าเป็นต้นเหตุแห่งความตายของบุคคลทั้งสิ้นในวงศ์วานบิดาของท่าน

22:22 And David said unto Abiathar, I knew it that day, when Doeg the Edomite was there, that he would surely tell Saul: I have occasioned the death of all the persons of thy father's house.

22:23 ท่านจงอยู่กับข้าพเจ้าเถิด อย่ากลัวเลย เพราะผู้ที่แสวงหาชีวิตของท่านก็แสวงหาชีวิตของข้าพเจ้าด้วย แต่เมื่ออยู่กับข้าพเจ้า ท่านก็จะปลอดภัย”

22:23 Abide thou with me, fear not: for he that seeketh my life seeketh thy life: but with me thou shalt be in safeguard.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope