กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 16 / 1 Samuel 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

พระเจ้าทรงเลือกดาวิดเป็นกษัตริย์
16:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “เจ้าจะเป็นทุกข์โศกเศร้าเรื่องซาอูลนานเท่าใด เมื่อเราถอดเขาจากเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้ว จงเติมน้ำมันให้เต็มเขาสัตว์ของเจ้า และไปเถิด เราจะส่งเจ้าไปหาเจสซีชาวเบธเลเฮม เพราะว่าในท่ามกลางพวกบุตรชายของเขาเราจัดเตรียมกษัตริย์องค์หนึ่งไว้แล้วสำหรับเรา”

God Selects David as King
16:1 And the LORD said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? fill thine horn with oil, and go, I will send thee to Jesse the Bethlehemite: for I have provided me a king among his sons.

16:2 และซามูเอลได้กราบทูลว่า “ข้าพระองค์จะไปอย่างไรได้ ถ้าซาอูลได้ยินเรื่องนี้ เขาคงจะฆ่าข้าพระองค์เสีย” และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จงนำวัวสาวตัวหนึ่งไปกับเจ้า และกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ามาถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์’

16:2 And Samuel said, How can I go? if Saul hear it, he will kill me. And the LORD said, Take an heifer with thee, and say, I am come to sacrifice to the LORD.

16:3 และจงเชิญเจสซีมาที่การถวายสัตวบูชานั้น และเราจะสำแดงให้เจ้ารู้ว่าเจ้าควรจะกระทำประการใด และผู้ซึ่งเราจะบอกชื่อแก่เจ้า เจ้าจงเจิมไว้สำหรับเรา”

16:3 And call Jesse to the sacrifice, and I will shew thee what thou shalt do: and thou shalt anoint unto me him whom I name unto thee.

16:4 และซามูเอลได้กระทำตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ และมาที่เบธเลเฮม และพวกผู้อาวุโสของเมืองนั้นก็ตัวสั่นเกี่ยวกับการมาของท่าน และกล่าวว่า “ท่านมาอย่างสันติหรือ”

16:4 And Samuel did that which the LORD spake, and came to Bethlehem. And the elders of the town trembled at his coming, and said, Comest thou peaceably?

16:5 และซามูเอลกล่าวว่า “มาอย่างสันติ เรามาเพื่อถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ จงชำระตัวของท่านทั้งหลายให้บริสุทธิ์ และขอเชิญมาที่การถวายสัตวบูชากับเรา” และซามูเอลก็ชำระตัวเจสซีและบุตรชายทั้งหลายของท่านให้บริสุทธิ์ และเชิญเขาเหล่านั้นให้ไปยังการถวายสัตวบูชา

16:5 And he said, Peaceably: I am come to sacrifice unto the LORD: sanctify yourselves, and come with me to the sacrifice. And he sanctified Jesse and his sons, and called them to the sacrifice.

16:6 และต่อมา เมื่อเขาทั้งหลายมาแล้ว ท่านก็มองเห็นเอลีอับ และพูดว่า “ผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงให้เจิมไว้ก็อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์แน่แล้ว”

16:6 And it came to pass, when they were come, that he looked on Eliab, and said, Surely the LORD'S anointed is before him.

16:7 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “อย่ามองดูที่รูปร่างหน้าตาของเขา หรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา ด้วยว่าเราปฏิเสธเขา เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู ด้วยว่ามนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรที่จิตใจ”

16:7 But the LORD said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the LORD seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the LORD looketh on the heart.

16:8 แล้วเจสซีก็เรียกอาบีนาดับ และให้เขาเดินผ่านหน้าของซามูเอล และท่านกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกคนนี้”

16:8 Then Jesse called Abinadab, and made him pass before Samuel. And he said, Neither hath the LORD chosen this.

16:9 แล้วเจสซีให้ชัมมาห์เดินผ่านไป และท่านกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกคนนี้”

16:9 Then Jesse made Shammah to pass by. And he said, Neither hath the LORD chosen this.

16:10 นอกจากนี้ เจสซีให้บุตรชายทั้งเจ็ดคนของตนเดินผ่านหน้าของซามูเอล และซามูเอลพูดกับเจสซีว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกคนเหล่านี้”

16:10 Again, Jesse made seven of his sons to pass before Samuel. And Samuel said unto Jesse, The LORD hath not chosen these.

16:11 และซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า “บุตรทั้งหมดของท่านอยู่ที่นี่แล้วหรือ” และเจสซีพูดว่า “ยังมีคนสุดท้องอีกคนหนึ่ง และดูเถิด เขากำลังเลี้ยงฝูงแกะอยู่” และซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า “จงส่งคนไปตามเขามา เพราะพวกเราจะไม่นั่งลงจนกว่าเขาจะมาที่นี่”

16:11 And Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? And he said, There remaineth yet the youngest, and, behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him: for we will not sit down till he come hither.

ดาวิดได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์
16:12 และเจสซีก็ส่งคนไปนำเขามา ฝ่ายดาวิดเป็นคนมีผิวเปล่งปลั่ง มีหน้าตางามสง่าน่าดู และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จงลุกขึ้นเจิมตั้งเขาไว้ เพราะเป็นคนนี้แหละ”

David Anointed
16:12 And he sent, and brought him in. Now he was ruddy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the LORD said, Arise, anoint him: for this is he.

16:13 แล้วซามูเอลได้นำเขาสัตว์ที่มีน้ำมันและเจิมตั้งเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่น้องของเขา และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็สวมทับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป ดังนั้นซามูเอลได้ลุกขึ้นและกลับไปยังเมืองรามาห์

16:13 Then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren: and the Spirit of the LORD came upon David from that day forward. So Samuel rose up, and went to Ramah.

เมื่อดาวิดดีดพิณเขาคู่แล้วซาอูลก็ได้รับการปลอบประโลม
16:14 แต่พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็พรากไปจากซาอูล และวิญญาณชั่วร้ายจากพระเยโฮวาห์ก็รบกวนพระองค์

David's Harp Comforts King Saul's Sorrowful Spirit
16:14 But the Spirit of the LORD departed from Saul, and an evil spirit from the LORD troubled him.

16:15 และพวกผู้รับใช้ของซาอูลก็กราบทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด บัดนี้วิญญาณชั่วร้ายจากพระเจ้ากำลังรบกวนพระองค์อยู่

16:15 And Saul's servants said unto him, Behold now, an evil spirit from God troubleth thee.

16:16 ขอเจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลาย จงบัญชาพวกผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ให้แสวงหาคนที่มีฝีมือในการดีดพิณเขาคู่ และต่อมาเมื่อวิญญาณชั่วร้ายจากพระเจ้ามาเข้าครอบงำพระองค์ ก็ให้เขาดีดพิณเขาคู่ด้วยมือของเขา แล้วพระองค์จะรู้สึกดีขึ้น”

16:16 Let our lord now command thy servants, which are before thee, to seek out a man, who is a cunning player on an harp: and it shall come to pass, when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hand, and thou shalt be well.

16:17 และซาอูลตรัสกับพวกผู้รับใช้ของพระองค์ว่า “จงไปหาชายคนหนึ่งที่สามารถเล่นพิณได้ดีให้เรา และนำเขามาหาเรา”

16:17 And Saul said unto his servants, Provide me now a man that can play well, and bring him to me.

16:18 แล้วคนหนึ่งในพวกผู้รับใช้ทูลตอบว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์เห็นบุตรชายคนหนึ่งของเจสซีชาวเบธเลเฮม เป็นผู้มีฝีมือในการดีดพิณ เป็นชายกล้าหาญ เป็นนักรบ เฉลียวฉลาดในกิจการงาน และเป็นคนมีหน้าตาดีและพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเขา”

16:18 Then answered one of the servants, and said, Behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite, that is cunning in playing, and a mighty valiant man, and a man of war, and prudent in matters, and a comely person, and the LORD is with him.

16:19 ดังนั้น ซาอูลได้ส่งพวกผู้สื่อสารไปยังเจสซี และกล่าวว่า “จงให้ดาวิดบุตรชายของท่านผู้ซึ่งอยู่กับฝูงแกะนั้นมาหาเรา”

16:19 Wherefore Saul sent messengers unto Jesse, and said, Send me David thy son, which is with the sheep.

16:20 และเจสซีก็จัดลาตัวหนึ่งบรรทุกขนมปัง และถุงหนังใส่น้ำองุ่นถุงหนึ่ง กับลูกแพะตัวหนึ่ง แล้วส่งสิ่งของเหล่านี้ไปกับดาวิดบุตรชายของท่านให้ถวายแด่ซาอูล

16:20 And Jesse took an ass laden with bread, and a bottle of wine, and a kid, and sent them by David his son unto Saul.

16:21 และดาวิดก็มาเฝ้าซาอูลและยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ และซาอูลก็ทรงรักดาวิดมาก และดาวิดก็ได้เป็นคนถือเครื่องอาวุธของพระองค์

16:21 And David came to Saul, and stood before him: and he loved him greatly; and he became his armourbearer.

16:22 และซาอูลทรงส่งข่าวไปยังเจสซีว่า “เราขอร้องท่าน โปรดอนุญาตให้ดาวิดมายืนอยู่ต่อหน้าเราเถิด เพราะเขาเป็นที่โปรดปรานในสายตาของเรา”

16:22 And Saul sent to Jesse, saying, Let David, I pray thee, stand before me; for he hath found favour in my sight.

16:23 และต่อมา เมื่อวิญญาณชั่วร้ายจากพระเจ้ามาเข้าครอบงำซาอูล ดาวิดก็หยิบพิณเขาคู่และใช้มือของตนดีดถวาย ดังนั้นซาอูลก็ทรงชุ่มชื่นและรู้สึกดีขึ้น และวิญญาณชั่วร้ายก็พรากไปจากพระองค์

16:23 And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp, and played with his hand: so Saul was refreshed, and was well, and the evil spirit departed from him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope