กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 8 / 1 Samuel 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

คนอิสราเอลอยากมีกษัตริย์เหมือนคนต่างชาติ
8:1 และต่อมา เมื่อซามูเอลชราแล้ว ท่านได้ตั้งพวกบุตรชายของท่านให้เป็นผู้วินิจฉัยเหนือคนอิสราเอล

Israelites Want a King Like the Heathen Nations
8:1 And it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel.

8:2 ชื่อบุตรหัวปีของท่านคือ โยเอล และชื่อบุตรคนที่สองของท่านคือ อาบียาห์ ทั้งสองคนเป็นผู้วินิจฉัยในเมืองเบเออร์เชบา

8:2 Now the name of his firstborn was Joel; and the name of his second, Abiah: they were judges in Beersheba.

8:3 และบุตรชายของท่านไม่ได้ดำเนินในทางทั้งหลายของท่าน แต่ได้หลีกเลี่ยงไปหาผลกำไร และรับสินบน และบิดเบือนการพิพากษาเสีย

8:3 And his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes, and perverted judgment.

8:4 ดังนั้น บรรดาพวกผู้อาวุโสของอิสราเอลได้รวบรวมกัน และมาหาซามูเอลที่เมืองรามาห์

8:4 Then all the elders of Israel gathered themselves together, and came to Samuel unto Ramah,

8:5 และพูดกับท่านว่า “ดูเถิด ท่านชราแล้ว และพวกบุตรชายของท่านไม่ได้ดำเนินในทางทั้งหลายของท่าน บัดนี้ขอตั้งกษัตริย์ไว้สำหรับเราทั้งหลาย เพื่อให้วินิจฉัยพวกเราเหมือนอย่างประชาชาติทั้งหลายเถิด”

8:5 And said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways: now make us a king to judge us like all the nations.

8:6 แต่เมื่อเขาทั้งหลายพูดว่า “ขอตั้งกษัตริย์ไว้สำหรับเราทั้งหลาย เพื่อให้วินิจฉัยพวกเรา” เรื่องนี้ทำให้ซามูเอลไม่พอใจ และซามูเอลได้อธิษฐานทูลต่อพระเยโฮวาห์

8:6 But the thing displeased Samuel, when they said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the LORD.

คำตักเตือนจากซามูเอล
8:7 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “จงตั้งใจฟังเสียงของประชากรในเรื่องทั้งสิ้นที่เขาทั้งหลายพูดกับเจ้า เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ละทิ้งเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้ละทิ้งเรา เพื่อไม่ให้เราครอบครองเหนือเขาทั้งหลาย

Samuel's Warning
8:7 And the LORD said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee: for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them.

8:8 ตามการกระทำทั้งสิ้นซึ่งเขาทั้งหลายได้กระทำตั้งแต่วันที่เรานำพวกเขาออกมาจากอียิปต์จนถึงวันนี้ ซึ่งเขาทั้งหลายได้ละทิ้งเราและปรนนิบัติพระอื่น ๆ พวกเขาจึงกระทำเช่นเดียวกันต่อเจ้าด้วย

8:8 According to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt even unto this day, wherewith they have forsaken me, and served other gods, so do they also unto thee.

8:9 เหตุฉะนั้นบัดนี้ จงตั้งใจฟังเสียงของเขาทั้งหลาย แต่อย่างไรก็ตามจงทักท้วงพวกเขาอย่างเอาจริงเอาจัง และสำแดงให้เขาทั้งหลายทราบถึงวิธีการของกษัตริย์ผู้ที่จะครอบครองเหนือพวกเขา”

8:9 Now therefore hearken unto their voice: howbeit yet protest solemnly unto them, and shew them the manner of the king that shall reign over them.

8:10 และซามูเอลได้เอาพระดำรัสทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์มาแจ้งแก่ประชากรผู้ร้องขอให้ท่านตั้งกษัตริย์

8:10 And Samuel told all the words of the LORD unto the people that asked of him a king.

8:11 และท่านกล่าวว่า “นี่จะเป็นวิธีการของกษัตริย์ผู้ที่จะครอบครองเหนือท่านทั้งหลาย พระองค์จะเกณฑ์บุตรชายทั้งหลายของพวกท่าน และกำหนดให้พวกเขารับใช้พระองค์ สำหรับรถม้าศึกของพระองค์ และให้เป็นทหารม้าของพระองค์ และจะให้บางคนวิ่งนำหน้ารถม้าศึกของพระองค์

8:11 And he said, This will be the manner of the king that shall reign over you: He will take your sons, and appoint them for himself, for his chariots, and to be his horsemen; and some shall run before his chariots.

8:12 และพระองค์จะตั้งให้เป็นนายพัน นายห้าสิบของพระองค์ และจะให้บางคนไถที่ดินของพระองค์และเกี่ยวข้าวของพระองค์ และทำศาสตราวุธสำหรับพระองค์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรับรถม้าศึกของพระองค์

8:12 And he will appoint him captains over thousands, and captains over fifties; and will set them to ear his ground, and to reap his harvest, and to make his instruments of war, and instruments of his chariots.

8:13 และพระองค์จะนำบรรดาบุตรสาวของท่านทั้งหลายไปเป็นผู้ปรุงเครื่องหอม ให้เป็นคนทำอาหารและให้เป็นคนทำขนมปัง

8:13 And he will take your daughters to be confectionaries, and to be cooks, and to be bakers.

8:14 และพระองค์จะเอาทุ่งนา สวนองุ่นและสวนมะกอกที่ดีที่สุดของท่านทั้งหลาย และยกให้แก่พวกผู้รับใช้ของพระองค์

8:14 And he will take your fields, and your vineyards, and your oliveyards, even the best of them, and give them to his servants.

8:15 และพระองค์จะชักหนึ่งในสิบจากผลผลิตและผลองุ่นของท่านทั้งหลาย และยกให้แก่มหาดเล็กและพวกผู้รับใช้ของพระองค์

8:15 And he will take the tenth of your seed, and of your vineyards, and give to his officers, and to his servants.

8:16 และพระองค์จะเกณฑ์คนใช้ชายหญิงของพวกท่าน และคนหนุ่ม ๆ ที่ดีที่สุดของท่านทั้งหลาย และฝูงลาของพวกท่าน และให้พวกเขาไปทำงานของพระองค์

8:16 And he will take your menservants, and your maidservants, and your goodliest young men, and your asses, and put them to his work.

8:17 พระองค์จะชักหนึ่งในสิบจากฝูงแกะของท่านทั้งหลาย และพวกท่านจะเป็นข้ารับใช้ของพระองค์

8:17 He will take the tenth of your sheep: and ye shall be his servants.

8:18 และในวันนั้นท่านทั้งหลายจะร้องทุกข์เพราะเหตุกษัตริย์ของพวกท่าน ผู้ซึ่งท่านทั้งหลายได้เลือกสำหรับพวกท่านเอง และในวันนั้นพระเยโฮวาห์จะไม่สดับฟังท่านทั้งหลาย”

8:18 And ye shall cry out in that day because of your king which ye shall have chosen you; and the LORD will not hear you in that day.

8:19 แต่อย่างไรก็ตาม ประชากรปฏิเสธไม่เชื่อฟังเสียงของซามูเอล และเขาทั้งหลายกล่าวว่า “ไม่ใช่อย่างนั้น แต่เราทั้งหลายอยากจะมีกษัตริย์ครอบครองเหนือพวกเรา

8:19 Nevertheless the people refused to obey the voice of Samuel; and they said, Nay; but we will have a king over us;

8:20 เพื่อเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนอย่างประชาชาติเหล่านั้นด้วย และเพื่อกษัตริย์ของเราจะวินิจฉัยพวกเรา และนำหน้าเราทั้งหลายไปทำศึกเพื่อพวกเรา”

8:20 That we also may be like all the nations; and that our king may judge us, and go out before us, and fight our battles.

8:21 และซามูเอลได้ยินถ้อยคำทั้งสิ้นของประชากรแล้ว และท่านก็ทูลถ้อยคำเหล่านั้นให้ทราบถึงพระกรรณของพระเยโฮวาห์

8:21 And Samuel heard all the words of the people, and he rehearsed them in the ears of the LORD.

8:22 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “จงตั้งใจฟังเสียงของเขาทั้งหลายเถิด และจงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งให้พวกเขา” และซามูเอลได้กล่าวแก่คนอิสราเอลว่า “พวกท่านทุกคนจงกลับไปยังนครของตนเถิด”

8:22 And the LORD said to Samuel, Hearken unto their voice, and make them a king. And Samuel said unto the men of Israel, Go ye every man unto his city.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope