กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 10 / 1 Samuel 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ซาอูลได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์
10:1 แล้วซามูเอลก็หยิบขวดน้ำมัน และเทน้ำมันนั้นลงบนศีรษะของซาอูล แล้วจุบท่าน และกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเจิมท่านไว้ให้เป็นเจ้านายเหนือมรดกของพระองค์แล้วมิใช่หรือ

Saul is Anointed; Becomes King
10:1 Then Samuel took a vial of oil, and poured it upon his head, and kissed him, and said, Is it not because the LORD hath anointed thee to be captain over his inheritance?

10:2 ในวันนี้ เมื่อท่านแยกจากข้าพเจ้าไปแล้ว ท่านก็จะพบชายสองคนริมที่ฝังศพของราเชลในเขตแดนของเบนยามินที่เศลซาห์ และเขาทั้งสองจะพูดกับท่านว่า ‘ฝูงลาซึ่งท่านไปแสวงหานั้นได้พบแล้ว และดูเถิด บิดาของท่านเลิกเป็นห่วงเรื่องฝูงลาแล้ว และกังวลใจเรื่องของท่าน กล่าวว่า “เราจะทำอย่างไรเรื่องบุตรชายของเรา”’

10:2 When thou art departed from me to day, then thou shalt find two men by Rachel's sepulchre in the border of Benjamin at Zelzah; and they will say unto thee, The asses which thou wentest to seek are found: and, lo, thy father hath left the care of the asses, and sorroweth for you, saying, What shall I do for my son?

10:3 แล้วท่านจงเดินต่อไปจากที่นั่น และท่านจะไปถึงที่ราบแห่งทาโบร์ และชายสามคนซึ่งกำลังขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าที่เบธเอลจะพบกับท่านที่นั่น คนหนึ่งอุ้มลูกแพะสามตัว และอีกคนหนึ่งถือขนมปังสามก้อน และอีกคนหนึ่งถือถุงน้ำองุ่นถุงหนึ่ง

10:3 Then shalt thou go on forward from thence, and thou shalt come to the plain of Tabor, and there shall meet thee three men going up to God to Bethel, one carrying three kids, and another carrying three loaves of bread, and another carrying a bottle of wine:

10:4 และพวกเขาจะคำนับท่านและมอบขนมปังให้ท่านสองก้อน ซึ่งท่านจะรับจากมือของพวกเขา

10:4 And they will salute thee, and give thee two loaves of bread; which thou shalt receive of their hands.

10:5 หลังจากนั้น ท่านจะมาถึงภูเขาของพระเจ้า ซึ่งกองทหารรักษาการณ์ของคนฟีลิสเตียอยู่ที่นั่น และต่อมา เมื่อท่านมาถึงนครนั้น ท่านจะพบผู้พยากรณ์กลุ่มหนึ่งกำลังลงมาจากสถานบูชาบนที่สูง ถือพิณใหญ่ รำมะนา ปี่ และพิณเขาคู่ นำหน้าพวกเขา และเขาทั้งหลายจะพยากรณ์

10:5 After that thou shalt come to the hill of God, where is the garrison of the Philistines: and it shall come to pass, when thou art come thither to the city, that thou shalt meet a company of prophets coming down from the high place with a psaltery, and a tabret, and a pipe, and a harp, before them; and they shall prophesy:

หมายสำคัญต่าง ๆ จากพระเจ้า
10:6 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะมาสถิตอยู่บนท่าน และท่านจะพยากรณ์ร่วมกับคนเหล่านั้น และจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกัน

Signs from God
10:6 And the Spirit of the LORD will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shalt be turned into another man.

10:7 และต่อมา เมื่อหมายสำคัญเหล่านี้เกิดแก่ท่านแล้ว ท่านจงกระทำสิ่งใดตามแต่ท่านมีโอกาสเถิด เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน

10:7 And let it be, when these signs are come unto thee, that thou do as occasion serve thee; for God is with thee.

10:8 และท่านจงลงไปที่กิลกาลก่อนข้าพเจ้า และดูเถิด ข้าพเจ้าจะลงมาหาท่านเพื่อจะถวายบรรดาเครื่องเผาบูชา และเพื่อจะถวายสัตว์มากมายเป็นเครื่องสันติบูชา ท่านจงคอยอยู่ที่นั่นเจ็ดวันจนข้าพเจ้ามาหาท่าน และสำแดงแก่ท่านว่าท่านควรจะกระทำสิ่งใด”

10:8 And thou shalt go down before me to Gilgal; and, behold, I will come down unto thee, to offer burnt offerings, and to sacrifice sacrifices of peace offerings: seven days shalt thou tarry, till I come to thee, and shew thee what thou shalt do.

10:9 และต่อมา เมื่อซาอูลหันหลังเพื่อจะไปจากซามูเอล พระเจ้าประทานจิตใจอีกอย่างหนึ่งแก่ท่าน และหมายสำคัญเหล่านี้ทั้งสิ้นก็เกิดขึ้นในวันนั้น

10:9 And it was so, that when he had turned his back to go from Samuel, God gave him another heart: and all those signs came to pass that day.

10:10 และเมื่อเขาทั้งสองมาถึงภูเขานั้น ดูเถิด ผู้พยากรณ์กลุ่มหนึ่งพบกับท่าน และพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาสถิตอยู่บนท่าน และท่านก็พยากรณ์อยู่ท่ามกลางพวกเขา

10:10 And when they came thither to the hill, behold, a company of prophets met him; and the Spirit of God came upon him, and he prophesied among them.

10:11 และต่อมา เมื่อคนทั้งหลายที่เคยรู้จักท่านอยู่ก่อนแล้วเห็นดังนั้น ดูเถิด ท่านพยากรณ์อยู่ท่ามกลางพวกผู้พยากรณ์ ดังนั้นประชากรเหล่านั้นก็พูดกันและกันว่า “อะไรเกิดขึ้นแก่บุตรชายของคีชหรือ ซาอูลอยู่ในจำพวกผู้พยากรณ์ด้วยหรือ”

10:11 And it came to pass, when all that knew him beforetime saw that, behold, he prophesied among the prophets, then the people said one to another, What is this that is come unto the son of Kish? Is Saul also among the prophets?

10:12 และคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นตอบและพูดว่า “แต่บิดาของพวกเขาคือใคร” ฉะนั้นจึงเป็นคำภาษิตว่า “ซาอูลอยู่ในจำพวกผู้พยากรณ์ด้วยหรือ”

10:12 And one of the same place answered and said, But who is their father? Therefore it became a proverb, Is Saul also among the prophets?

10:13 และเมื่อท่านพยากรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ท่านก็มายังสถานบูชาบนที่สูง

10:13 And when he had made an end of prophesying, he came to the high place.

10:14 และลุงของซาอูลได้พูดกับซาอูลกับคนใช้ของท่านว่า “เจ้าไปไหนมา” และท่านพูดว่า “ไปแสวงหาฝูงลา และเมื่อเราทั้งสองเห็นว่าหาฝูงลานั้นไม่พบแล้ว พวกเราจึงไปหาซามูเอล”

10:14 And Saul's uncle said unto him and to his servant, Whither went ye? And he said, To seek the asses: and when we saw that they were no where, we came to Samuel.

10:15 และลุงของซาอูลกล่าวว่า “เราขอเจ้า จงเล่าให้เราฟังว่า ซามูเอลพูดอะไรแก่พวกเจ้าบ้าง”

10:15 And Saul's uncle said, Tell me, I pray thee, what Samuel said unto you.

10:16 และซาอูลพูดกับลุงของท่านว่า “ท่านบอกเราทั้งสองชัดเจนว่าได้พบฝูงลานั้นแล้ว” แต่เรื่องราวที่เกี่ยวกับราชอาณาจักร ซึ่งซามูเอลกล่าวถึงนั้น ท่านไม่ได้บอกลุงสิ่งใดเลย

10:16 And Saul said unto his uncle, He told us plainly that the asses were found. But of the matter of the kingdom, whereof Samuel spake, he told him not.

10:17 และซามูเอลได้เรียกประชากรมารวมกันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่มิสเปห์

10:17 And Samuel called the people together unto the LORD to Mizpeh;

10:18 และกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ‘เราได้นำคนอิสราเอลขึ้นมาจากอียิปต์ และได้ช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมือของคนอียิปต์ และจากมือของราชอาณาจักรทั้งหลาย และของคนเหล่านั้นที่กดขี่ข่มเหงพวกเจ้า’

10:18 And said unto the children of Israel, Thus saith the LORD God of Israel, I brought up Israel out of Egypt, and delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of all kingdoms, and of them that oppressed you:

10:19 และในวันนี้ ท่านทั้งหลายได้ปฏิเสธพระเจ้าของพวกท่าน ผู้ซึ่งได้ทรงช่วยท่านทั้งหลายให้พ้นจากบรรดาความทุกข์ยากและความยากลำบากของพวกท่าน และท่านทั้งหลายได้กล่าวต่อพระองค์ว่า ‘ไม่ใช่เช่นนั้น แต่ขอตั้งกษัตริย์ไว้เหนือพวกเรา’ เพราะฉะนั้นบัดนี้ ท่านทั้งหลายจงเข้าเฝ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ตามเผ่าต่าง ๆ ของพวกท่าน และตามจำนวนคนที่นับเป็นพัน ๆ ของพวกท่าน”

10:19 And ye have this day rejected your God, who himself saved you out of all your adversities and your tribulations; and ye have said unto him, Nay, but set a king over us. Now therefore present yourselves before the LORD by your tribes, and by your thousands.

10:20 และเมื่อซามูเอลนำเผ่าทั้งหลายของคนอิสราเอลเข้ามาใกล้แล้ว การจับสลากได้ตกอยู่กับเผ่าเบนยามิน

10:20 And when Samuel had caused all the tribes of Israel to come near, the tribe of Benjamin was taken.

10:21 เมื่อท่านนำเผ่าเบนยามินเข้ามาใกล้ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขาแล้ว การจับสลากได้ตกอยู่กับครอบครัวของมัตรี และการจับสลากได้ตกอยู่กับซาอูลบุตรชายของคีช แต่เมื่อพวกเขาแสวงหาท่านแล้ว ก็หาท่านไม่พบ

10:21 When he had caused the tribe of Benjamin to come near by their families, the family of Matri was taken, and Saul the son of Kish was taken: and when they sought him, he could not be found.

10:22 เพราะฉะนั้น เขาทั้งหลายได้ทูลถามพระเยโฮวาห์ต่ออีกว่า “ชายคนนั้นมาที่นี่แล้วหรือยัง” และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบว่า “ดูเถิด เขาซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางกองสัมภาระ”

10:22 Therefore they enquired of the LORD further, if the man should yet come thither. And the LORD answered, Behold, he hath hid himself among the stuff.

10:23 และเขาทั้งหลายได้วิ่งไปแล้วพาท่านมาจากที่นั่น และเมื่อท่านยืนอยู่ท่ามกลางประชากร ตั้งแต่บ่าของท่านขึ้นไป ท่านก็สูงกว่าประชากรทุกคน

10:23 And they ran and fetched him thence: and when he stood among the people, he was higher than any of the people from his shoulders and upward.

10:24 และซามูเอลได้กล่าวแก่ประชากรทั้งสิ้นว่า “ท่านทั้งหลายเห็นผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงเลือกสรรไว้แล้วหรือว่า ในท่ามกลางประชากรทั้งสิ้นไม่มีใครเหมือนอย่างท่าน” และประชากรทั้งปวงได้โห่ร้องเสียงดัง และพูดว่า “ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองกษัตริย์เถิด”

10:24 And Samuel said to all the people, See ye him whom the LORD hath chosen, that there is none like him among all the people? And all the people shouted, and said, God save the king.

10:25 แล้วซามูเอลได้แจ้งให้ประชากรทราบถึงวิธีการของราชอาณาจักร และได้บันทึกไว้ในหนังสือ และวางไว้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และซามูเอลก็ให้บรรดาประชากรกลับไป คือให้ทุกคนไปยังบ้านของตน

10:25 Then Samuel told the people the manner of the kingdom, and wrote it in a book, and laid it up before the LORD. And Samuel sent all the people away, every man to his house.

10:26 และซาอูลก็กลับไปยังบ้านที่กิเบอาห์ด้วย และมีกลุ่มพวกผู้ชายซึ่งพระเจ้าทรงดลใจของพวกเขาได้ไปกับท่าน

10:26 And Saul also went home to Gibeah; and there went with him a band of men, whose hearts God had touched.

10:27 แต่คนที่เป็นลูกของเบลีอัลพูดกันว่า “ชายคนนี้จะช่วยเราทั้งหลายให้พ้นได้อย่างไร” และเขาทั้งหลายก็ดูหมิ่นท่าน และไม่นำเครื่องบรรณาการมาถวายให้ท่าน แต่ท่านก็นิ่งเสีย

10:27 But the children of Belial said, How shall this man save us? And they despised him, and brought him no presents. But he held his peace.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope