กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 ซามูเอล 18 / 2 Samuel 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

การสู้รบระหว่างดาวิดกับอับซาโลม
18:1 และดาวิดได้ตรวจกองทหารที่อยู่กับพระองค์ และทรงจัดตั้งนายพัน นายร้อยให้ควบคุมพวกทหารนั้น

Battle Between David's Men and Absalom's
18:1 And David numbered the people that were with him, and set captains of thousands and captains of hundreds over them.

18:2 และดาวิดทรงจัดทัพออกไป ให้อยู่ในบังคับบัญชาของโยอาบหนึ่งในสาม และในบังคับบัญชาของอาบีชัยน้องชายของโยอาบบุตรชายของเศรุยาห์หนึ่งในสาม และอีกหนึ่งในสามอยู่ในบังคับบัญชาของอิททัยคนกัท และกษัตริย์ตรัสกับพวกทหารว่า “เราจะไปกับท่านทั้งหลายด้วยเป็นแน่”

18:2 And David sent forth a third part of the people under the hand of Joab, and a third part under the hand of Abishai the son of Zeruiah, Joab's brother, and a third part under the hand of Ittai the Gittite. And the king said unto the people, I will surely go forth with you myself also.

18:3 แต่พวกทหารทูลตอบว่า “ขอพระองค์อย่าเสด็จเลย เพราะถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายหลบหนีไป เขาทั้งหลายก็ไม่เอาใจใส่พวกข้าพระองค์ ทั้งถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายตายเสียสักครึ่งหนึ่ง เขาทั้งหลายจะเอาใจใส่พวกข้าพระองค์หรือ แต่บัดนี้พระองค์ทรงมีค่าเท่ากับพวกข้าพระองค์หนึ่งหมื่นคน เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอพระองค์ทรงช่วยสนับสนุนพวกข้าพระองค์จากนครนี้จะดีกว่า”

18:3 But the people answered, Thou shalt not go forth: for if we flee away, they will not care for us; neither if half of us die, will they care for us: but now thou art worth ten thousand of us: therefore now it is better that thou succour us out of the city.

18:4 และกษัตริย์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายเห็นชอบอย่างไร เราจะกระทำตาม” และกษัตริย์จึงประทับอยู่ที่ข้างประตูเมือง และพวกทหารทั้งสิ้นก็เดินออกไปเป็นกองร้อยกองพัน

18:4 And the king said unto them, What seemeth you best I will do. And the king stood by the gate side, and all the people came out by hundreds and by thousands.

18:5 และกษัตริย์ทรงบัญชาโยอาบ อาบีชัย และอิททัยว่า “เบา ๆ มือกับชายหนุ่มนั้นเพราะเห็นแก่เราเถิด คือกับอับซาโลม” พวกทหารทั้งสิ้นก็ได้ยินคำกำชับซึ่งกษัตริย์ตรัสแก่บรรดาผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับเรื่องอับซาโลม

18:5 And the king commanded Joab and Abishai and Ittai, saying, Deal gently for my sake with the young man, even with Absalom. And all the people heard when the king gave all the captains charge concerning Absalom.

18:6 ดังนั้น พวกทหารได้เคลื่อนออกไปในทุ่งนาเพื่อสู้รบกับคนอิสราเอล และการสู้รบนั้นเกิดขึ้นในป่าไม้แห่งเอฟราอิม

18:6 So the people went out into the field against Israel: and the battle was in the wood of Ephraim;

18:7 ที่นั่นคนอิสราเอลได้ล้มตายต่อหน้าข้าราชการทหารของดาวิด และในวันนั้นมีการฆ่าฟันกันอย่างหนัก พวกทหารตายเสียสองหมื่นคน

18:7 Where the people of Israel were slain before the servants of David, and there was there a great slaughter that day of twenty thousand men.

18:8 ด้วยว่าการสู้รบนั้นกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดิน และในวันนั้นป่าไม้ได้ล้างผลาญคนเสียมากกว่าดาบล้างผลาญ

18:8 For the battle was there scattered over the face of all the country: and the wood devoured more people that day than the sword devoured.

อับซาโลมถูกฆ่า
18:9 และอับซาโลมได้พบกับข้าราชการทหารของดาวิด อับซาโลมทรงล่ออยู่และล่อนั้นได้วิ่งเข้าไปใต้กิ่งต้นโอ๊กใหญ่ และศีรษะของท่านก็ติดกิ่งต้นโอ๊กแน่น เมื่อล่อนั้นวิ่งเลยไปแล้วท่านก็แขวนอยู่ระหว่างฟ้ากับดิน

Absalom Slain
18:9 And Absalom met the servants of David. And Absalom rode upon a mule, and the mule went under the thick boughs of a great oak, and his head caught hold of the oak, and he was taken up between the heaven and the earth; and the mule that was under him went away.

18:10 และมีชายคนหนึ่งเห็นสิ่งนั้น จึงไปบอกโยอาบ และพูดว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเห็นอับซาโลมแขวนอยู่ที่ต้นโอ๊ก”

18:10 And a certain man saw it, and told Joab, and said, Behold, I saw Absalom hanged in an oak.

18:11 และโยอาบได้พูดกับชายที่บอกท่านว่า “ดูเถิด เจ้าเห็นเขาแล้ว และทำไมเจ้าไม่ฟันเขาให้ตกลงถึงดินเสียที่นั่นเล่า และเราก็ยินดีที่จะให้เงินสิบเหรียญกับเข็มขัดเส้นหนึ่งแก่เจ้า”

18:11 And Joab said unto the man that told him, And, behold, thou sawest him, and why didst thou not smite him there to the ground? and I would have given thee ten shekels of silver, and a girdle.

18:12 และชายคนนั้นพูดกับโยอาบว่า “ถึงแม้มือของข้าพเจ้าจะรับเงินหนึ่งพันเหรียญ แต่ข้าพเจ้าจะไม่ยื่นมือของตนออกต่อสู้ราชบุตรของกษัตริย์ เพราะว่าหูของพวกเราได้ยินคำกำชับของกษัตริย์ที่ตรัสกับท่าน อาบีชัยและอิททัยว่า ‘ขอจงระวัง อย่าให้ใครแตะต้องอับซาโลมชายหนุ่มนั้น’

18:12 And the man said unto Joab, Though I should receive a thousand shekels of silver in mine hand, yet would I not put forth mine hand against the king's son: for in our hearing the king charged thee and Abishai and Ittai, saying, Beware that none touch the young man Absalom.

18:13 มิฉะนั้น ข้าพเจ้าจะกระทำความผิดต่อชีวิตของตนเอง เพราะไม่มีเรื่องใดที่ซ่อนไว้จากกษัตริย์ได้ และตัวท่านเองก็คงตั้งตัวกล่าวโทษข้าพเจ้าด้วย”

18:13 Otherwise I should have wrought falsehood against mine own life: for there is no matter hid from the king, and thou thyself wouldest have set thyself against me.

18:14 และโยอาบพูดว่า “เราไม่ควรเสียเวลากับเจ้าเช่นนี้” และท่านได้หยิบหอกสามอันในมือของท่าน และแทงเข้าไปที่หัวใจของอับซาโลมขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในท่ามกลางต้นโอ๊กนั้น

18:14 Then said Joab, I may not tarry thus with thee. And he took three darts in his hand, and thrust them through the heart of Absalom, while he was yet alive in the midst of the oak.

18:15 และทหารหนุ่มสิบคนที่ถือเครื่องอาวุธของโยอาบ ก็รุมล้อมสังหารอับซาโลม และได้ประหารชีวิตท่านเสีย

18:15 And ten young men that bare Joab's armour compassed about and smote Absalom, and slew him.

18:16 และโยอาบได้เป่าแตร และพวกทหารได้หันกลับจากการไล่ตามคนอิสราเอล ดังนั้นโยอาบจึงได้ยับยั้งพวกทหารไว้

18:16 And Joab blew the trumpet, and the people returned from pursuing after Israel: for Joab held back the people.

18:17 เขาทั้งหลายได้ยกศพของอับซาโลม และโยนศพนั้นลงไปในบ่อใหญ่ซึ่งอยู่ในป่าไม้ และเอาหินกองทับไว้เป็นกองใหญ่มหึมา และคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้หนีกลับไปยังเต็นท์ของตน

18:17 And they took Absalom, and cast him into a great pit in the wood, and laid a very great heap of stones upon him: and all Israel fled every one to his tent.

18:18 ตอนที่อับซาโลมยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้ตั้งเสาไว้สำหรับตัวท่านเองที่หุบเขาของกษัตริย์ เพราะท่านกล่าวว่า “เราไม่มีบุตรชายที่จะสืบชื่อของเรา” และท่านเรียกเสานั้นตามชื่อของตน และได้เรียกเสานั้นว่า ‘สถานที่ของอับซาโลม’ จนถึงทุกวันนี้

18:18 Now Absalom in his lifetime had taken and reared up for himself a pillar, which is in the king's dale: for he said, I have no son to keep my name in remembrance: and he called the pillar after his own name: and it is called unto this day, Absalom's place.

ดาวิดทราบข่าวเรื่องอับซาโลมสิ้นพระชนม์
18:19 แล้วอาหิมาอัสบุตรชายของศาโดกพูดว่า “บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าวิ่ง และนำข่าวไปทูลกษัตริย์ว่า พระเยโฮวาห์ทรงช่วยพระองค์ให้แก้แค้นบรรดาศัตรูของพระองค์แล้ว”

David Learns of Absalom's Death
18:19 Then said Ahimaaz the son of Zadok, Let me now run, and bear the king tidings, how that the LORD hath avenged him of his enemies.

18:20 และโยอาบพูดกับเขาว่า “เจ้าอย่านำข่าวไปในวันนี้เลย แต่เจ้าจงนำข่าวไปในวันอื่นเถิด แต่วันนี้เจ้าอย่านำข่าวไปเลย เพราะว่าโอรสของกษัตริย์สิ้นพระชนม์แล้ว”

18:20 And Joab said unto him, Thou shalt not bear tidings this day, but thou shalt bear tidings another day: but this day thou shalt bear no tidings, because the king's son is dead.

18:21 แล้วโยอาบพูดกับคูชีว่า “จงไปกราบทูลกษัตริย์ตามสิ่งที่เจ้าได้เห็น” และคูชีได้โค้งคำนับโยอาบแล้วก็วิ่งไป

18:21 Then said Joab to Cushi, Go tell the king what thou hast seen. And Cushi bowed himself unto Joab, and ran.

18:22 ดังนั้น อาหิมาอัสบุตรชายของศาโดกได้พูดกับโยอาบอีกว่า “แต่อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอให้ข้าพเจ้าวิ่งตามคูชีไปด้วย” และโยอาบพูดว่า “ลูกของเราเอ๋ย เจ้าจะวิ่งไปทำไม ด้วยว่าเจ้าไม่มีข่าวที่ดีพร้อมเลย”

18:22 Then said Ahimaaz the son of Zadok yet again to Joab, But howsoever, let me, I pray thee, also run after Cushi. And Joab said, Wherefore wilt thou run, my son, seeing that thou hast no tidings ready?

18:23 เขาพูดว่า “อย่างไรก็ตาม ขอให้ข้าพเจ้าวิ่งไปเถิด” และโยอาบได้พูดกับเขาว่า “จงวิ่งไปเถิด” แล้วอาหิมาอัสก็วิ่งไปตามทางราบ และแซงขึ้นหน้าคูชีไป

18:23 But howsoever, said he, let me run. And he said unto him, Run. Then Ahimaaz ran by the way of the plain, and overran Cushi.

18:24 และดาวิดประทับอยู่ระหว่างประตูเมืองทั้งสอง และทหารยามขึ้นไปอยู่บนหลังคาซุ้มประตูที่กำแพงเมืองแหงนตาของเขาขึ้นมองดู และดูเถิด มีชายคนหนึ่งวิ่งมาคนเดียว

18:24 And David sat between the two gates: and the watchman went up to the roof over the gate unto the wall, and lifted up his eyes, and looked, and behold a man running alone.

18:25 และทหารยามคนนั้นได้กราบทูลกษัตริย์ และกษัตริย์ตรัสว่า “ถ้าเขามาคนเดียวปากของเขาก็นำข่าวดีมา” และชายคนนั้นได้วิ่งเข้ามาใกล้

18:25 And the watchman cried, and told the king. And the king said, If he be alone, there is tidings in his mouth. And he came apace, and drew near.

18:26 และทหารยามได้เห็นชายอีกคนหนึ่งวิ่งมา และทหารยามได้ร้องบอกไปที่นายประตูเมือง พูดว่า “ดูเถิด มีชายอีกคนหนึ่งวิ่งมาคนเดียว” และกษัตริย์ตรัสว่า “เขาคงนำข่าวดีมาด้วย”

18:26 And the watchman saw another man running: and the watchman called unto the porter, and said, Behold another man running alone. And the king said, He also bringeth tidings.

18:27 และทหารยามนั้นกราบทูลว่า “ข้าพระองค์คิดว่าคนที่วิ่งมาก่อนวิ่งเหมือนอาหิมาอัสบุตรชายของศาโดก” และกษัตริย์ตรัสว่า “เขาเป็นคนดีและมาด้วยข่าวดี”

18:27 And the watchman said, Me thinketh the running of the foremost is like the running of Ahimaaz the son of Zadok. And the king said, He is a good man, and cometh with good tidings.

18:28 และอาหิมาอัสร้องกราบทูลกษัตริย์ว่า “ทุกสิ่งดีแล้ว” และเขาได้กราบลงถึงดินซบหน้าลงต่อพระพักตร์กษัตริย์ กราบทูลว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ผู้ได้ทรงมอบบรรดาผู้ที่ยกมือของพวกเขาต่อสู้กับกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์”

18:28 And Ahimaaz called, and said unto the king, All is well. And he fell down to the earth upon his face before the king, and said, Blessed be the LORD thy God, which hath delivered up the men that lifted up their hand against my lord the king.

18:29 และกษัตริย์ตรัสว่า “อับซาโลมชายหนุ่มนั้นอยู่อย่างปลอดภัยหรือไม่” และอาหิมาอัสทูลตอบว่า “เมื่อโยอาบส่งผู้รับใช้ของกษัตริย์ คือข้าพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์มานั้น ข้าพระองค์เห็นผู้คนสับสนกันใหญ่ แต่ข้าพระองค์ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไร”

18:29 And the king said, Is the young man Absalom safe? And Ahimaaz answered, When Joab sent the king's servant, and me thy servant, I saw a great tumult, but I knew not what it was.

18:30 และกษัตริย์ตรัสกับเขาว่า “จงหลีกไปและยืนตรงนี้” และเขาได้หลีกไปและยืนนิ่งอยู่

18:30 And the king said unto him, Turn aside, and stand here. And he turned aside, and stood still.

18:31 และดูเถิด คูชีก็มาถึง และคูชีกราบทูลว่า “มีข่าวดีถวายแด่กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ เพราะในวันนี้พระเยโฮวาห์ทรงช่วยพระองค์ให้แก้แค้นบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์”

18:31 And, behold, Cushi came; and Cushi said, Tidings, my lord the king: for the LORD hath avenged thee this day of all them that rose up against thee.

18:32 และกษัตริย์ตรัสกับคูชีว่า “อับซาโลมชายหนุ่มนั้นอยู่อย่างปลอดภัยหรือไม่” และคูชีทูลตอบว่า “ขอให้บรรดาศัตรูของกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์และบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นกระทำอันตรายต่อพระองค์เป็นเหมือนชายหนุ่มผู้นั้นเถิด”

18:32 And the king said unto Cushi, Is the young man Absalom safe? And Cushi answered, The enemies of my lord the king, and all that rise against thee to do thee hurt, be as that young man is.

ดาวิดทรงคร่ำครวญถึงอับซาโลม
18:33 และกษัตริย์ทรงโทมนัสยิ่งนัก และเสด็จขึ้นไปบนห้องที่อยู่เหนือประตูแล้วทรงกันแสง และขณะเมื่อพระองค์เสด็จไป พระองค์ตรัสดังนี้ว่า “โอ อับซาโลมบุตรชายของเรา บุตรชายของเรา อับซาโลมบุตรชายของเราเอ๋ย เราอยากจะตายแทนเจ้า โอ อับซาโลมบุตรชายของเรา บุตรชายของเราเอ๋ย”

David's Great Grief
18:33 And the king was much moved, and went up to the chamber over the gate, and wept: and as he went, thus he said, O my son Absalom, my son, my son Absalom! would God I had died for thee, O Absalom, my son, my son!

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope