กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 ซามูเอล 11 / 2 Samuel 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ดาวิดเล่นชู้และฆ่าคน
11:1 และต่อมาหลังจากสิ้นปีแล้ว เป็นเวลาที่กษัตริย์ทั้งหลายยกกองทัพออกไปสู้รบ ดาวิดทรงส่งโยอาบพร้อมกับพวกข้าราชการทหารของพระองค์และอิสราเอลทั้งสิ้น เขาทั้งหลายได้ไปกวาดล้างคนอัมโมนและล้อมเมืองรับบาห์ไว้ แต่ดาวิดยังประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม

David's Great Sin
11:1 And it came to pass, after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab, and his servants with him, and all Israel; and they destroyed the children of Ammon, and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem.

11:2 และต่อมาในเวลาตอนเย็น เมื่อดาวิดทรงลุกขึ้นจากแท่นบรรทมของพระองค์ และดำเนินอยู่บนดาดฟ้าพระราชวังของกษัตริย์ และทอดพระเนตรจากดาดฟ้านั้น พระองค์ทรงเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่ และหญิงคนนั้นสวยงามมาก

11:2 And it came to pass in an eveningtide, that David arose from off his bed, and walked upon the roof of the king's house: and from the roof he saw a woman washing herself; and the woman was very beautiful to look upon.

11:3 และดาวิดทรงส่งคนไปสอบถามเรื่องผู้หญิงคนนั้น และคนหนึ่งกราบทูลว่า “หญิงคนนี้คือบัทเชบาบุตรสาวของเอลีอัม ภรรยาของอุรีอาห์คนฮิตไทต์มิใช่หรือ”

11:3 And David sent and enquired after the woman. And one said, Is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?

11:4 และดาวิดได้ทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปรับนางมา และนางได้มาเฝ้าพระองค์ และพระองค์ทรงร่วมหลับนอนกับนาง เพราะนางได้ชำระตัวให้สิ้นมลทินของนางแล้ว และนางก็กลับไปบ้านของตน

11:4 And David sent messengers, and took her; and she came in unto him, and he lay with her; for she was purified from her uncleanness: and she returned unto her house.

11:5 และหญิงคนนั้นได้ตั้งครรภ์ และส่งคนไปกราบทูลดาวิด ทูลว่า “หม่อมฉันมีเด็กในครรภ์แล้ว”

11:5 And the woman conceived, and sent and told David, and said, I am with child.

11:6 และดาวิดทรงส่งคนไปยังโยอาบ กล่าวว่า “จงส่งอุรีอาห์คนฮิตไทต์มาให้เรา” และโยอาบได้ส่งอุรีอาห์ไปให้ดาวิด

11:6 And David sent to Joab, saying, Send me Uriah the Hittite. And Joab sent Uriah to David.

11:7 และเมื่ออุรีอาห์เข้าเฝ้าพระองค์ ดาวิดรับสั่งถามว่าโยอาบเป็นอย่างไร และกองทหารเป็นอย่างไร และการสงครามคืบหน้าไปอย่างไรบ้าง

11:7 And when Uriah was come unto him, David demanded of him how Joab did, and how the people did, and how the war prospered.

11:8 และดาวิดตรัสกับอุรีอาห์ว่า “จงลงไปยังบ้านของเจ้า และล้างเท้าของเจ้าเสีย” และอุรีอาห์ได้ออกไปจากพระราชวังของกษัตริย์ และมีคนนำอาหารจากกษัตริย์ส่งไปให้เขา

11:8 And David said to Uriah, Go down to thy house, and wash thy feet. And Uriah departed out of the king's house, and there followed him a mess of meat from the king.

11:9 แต่อุรีอาห์ได้นอนค้างอยู่ที่ประตูพระราชวังของกษัตริย์พร้อมกับบรรดาผู้รับใช้แห่งเจ้านายของเขา และมิได้ลงไปที่บ้านของตน

11:9 But Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his lord, and went not down to his house.

11:10 และเมื่อพวกเขากราบทูลดาวิดว่า “อุรีอาห์ไม่ได้ลงไปที่บ้านของเขา” ดาวิดตรัสกับอุรีอาห์ว่า “เจ้ามิได้เดินทางมาดอกหรือ ทำไมเจ้าจึงไม่ลงไปบ้านของเจ้า”

11:10 And when they had told David, saying, Uriah went not down unto his house, David said unto Uriah, Camest thou not from thy journey? why then didst thou not go down unto thine house?

11:11 และอุรีอาห์ทูลดาวิดว่า “หีบแห่งพันธสัญญาและอิสราเอลกับยูดาห์อาศัยอยู่ในเต็นท์ และโยอาบเจ้านายของข้าพระองค์กับบรรดาข้าราชการทหารของพระองค์ตั้งค่ายอยู่ที่กลางทุ่ง แล้วข้าพระองค์จะเข้าไปในบ้าน ทั้งกิน ทั้งดื่ม และนอนกับภรรยาของข้าพระองค์เช่นนั้นหรือ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่และจิตวิญญาณของพระองค์มีชีวิตอยู่แน่ฉันใด ข้าพระองค์จะไม่กระทำอย่างนี้เลย”

11:11 And Uriah said unto David, The ark, and Israel, and Judah, abide in tents; and my lord Joab, and the servants of my lord, are encamped in the open fields; shall I then go into mine house, to eat and to drink, and to lie with my wife? as thou livest, and as thy soul liveth, I will not do this thing.

11:12 และดาวิดได้ตรัสกับอุรีอาห์ว่า “วันนี้ก็ค้างเสียที่นี่เถิด และพรุ่งนี้เราจะให้เจ้าไป” ดังนั้นอุรีอาห์ได้พักอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในวันนั้นและในวันรุ่งขึ้น

11:12 And David said to Uriah, Tarry here to day also, and to morrow I will let thee depart. So Uriah abode in Jerusalem that day, and the morrow.

11:13 และเมื่อดาวิดทรงเรียกเขามา เขาก็มารับประทานและดื่มต่อพระพักตร์พระองค์ และพระองค์ทรงกระทำให้เขามึนเมา และในเวลาเย็นวันนั้นเขาก็ออกไปนอนบนที่นอนของเขาพร้อมกับพวกผู้รับใช้ของเจ้านายของเขา แต่มิได้ลงไปยังบ้านของเขา

11:13 And when David had called him, he did eat and drink before him; and he made him drunk: and at even he went out to lie on his bed with the servants of his lord, but went not down to his house.

11:14 และต่อมาในเวลารุ่งเช้า ดาวิดทรงพระอักษรถึงโยอาบและฝากจดหมายนั้นไปในมือของอุรีอาห์

11:14 And it came to pass in the morning, that David wrote a letter to Joab, and sent it by the hand of Uriah.

11:15 และพระองค์ทรงพระอักษรในจดหมายนั้นว่า “ท่านทั้งหลายจงตั้งอุรีอาห์ให้เป็นกองหน้าเข้าสู้รบตรงที่รุนแรงที่สุดและพวกท่านจงถอยทัพจากเขาเสีย เพื่อให้เขาถูกโจมตีให้ตาย”

11:15 And he wrote in the letter, saying, Set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten, and die.

11:16 และต่อมา เมื่อโยอาบกำลังล้อมนครและเฝ้าสังเกตอยู่ ท่านจึงกำหนดให้อุรีอาห์ไปรบตรงสถานที่ที่ท่านทราบว่ามีทหารกล้าหาญมาก

11:16 And it came to pass, when Joab observed the city, that he assigned Uriah unto a place where he knew that valiant men were.

11:17 และพวกทหารในนครก็ออกมาและสู้รบกับโยอาบ และมีข้าราชการทหารของดาวิดบางคนได้ล้มตาย และอุรีอาห์คนฮิตไทต์ก็ตายด้วย

11:17 And the men of the city went out, and fought with Joab: and there fell some of the people of the servants of David; and Uriah the Hittite died also.

11:18 แล้วโยอาบได้ส่งคนไปกราบทูลดาวิดทุกสิ่งเรื่องสงคราม

11:18 Then Joab sent and told David all the things concerning the war;

11:19 และได้กำชับผู้สื่อสารนั้นว่า “เมื่อเจ้ากราบทูลข่าวเรื่องสงครามต่อกษัตริย์เสร็จทุกประการแล้ว

11:19 And charged the messenger, saying, When thou hast made an end of telling the matters of the war unto the king,

11:20 และต่อมาถ้ากษัตริย์กริ้วและพระองค์ตรัสกับเจ้าว่า ‘ทำไมเจ้าทั้งหลายจึงยกเข้ารบใกล้นครนัก พวกเจ้าไม่ทราบหรือว่าเขาทั้งหลายจะยิงออกมาจากกำแพง

11:20 And if so be that the king's wrath arise, and he say unto thee, Wherefore approached ye so nigh unto the city when ye did fight? knew ye not that they would shoot from the wall?

11:21 ใครฆ่าอาบีเมเลคบุตรชายของเยรุบเบเชท ไม่ใช่หญิงคนหนึ่งเอาหินโม่ชิ้นบนทุ่มใส่เขาจากกำแพงเมืองจนเขาตายเสียที่เมืองเธเบศดอกหรือ ทำไมเจ้าทั้งหลายจึงเข้าไปใกล้กำแพง’ แล้วเจ้าจงกราบทูลว่า ‘อุรีอาห์คนฮิตไทต์ผู้รับใช้ของพระองค์ก็ตายด้วย’”

11:21 Who smote Abimelech the son of Jerubbesheth? did not a woman cast a piece of a millstone upon him from the wall, that he died in Thebez? why went ye nigh the wall? then say thou, Thy servant Uriah the Hittite is dead also.

11:22 ดังนั้น ผู้สื่อสารก็ไป และมาทูลต่อดาวิดทุกอย่างที่โยอาบสั่งเขาให้กราบทูล

11:22 So the messenger went, and came and shewed David all that Joab had sent him for.

11:23 และผู้สื่อสารนั้นกราบทูลดาวิดว่า “ข้าศึกได้เปรียบต่อเราทั้งหลายเป็นอย่างมาก และได้ออกมาสู้รบกับพวกเราที่กลางทุ่ง แต่เราทั้งหลายได้ขับไล่พวกเขาเข้าไปถึงทางเข้าประตูเมือง

11:23 And the messenger said unto David, Surely the men prevailed against us, and came out unto us into the field, and we were upon them even unto the entering of the gate.

11:24 และทหารธนูก็ยิงข้าราชการทหารของพระองค์จากกำแพง และข้าราชการทหารของกษัตริย์บางคนก็สิ้นชีวิต และอุรีอาห์คนฮิตไทต์ข้าราชการทหารของพระองค์ก็สิ้นชีวิตด้วย”

11:24 And the shooters shot from off the wall upon thy servants; and some of the king's servants be dead, and thy servant Uriah the Hittite is dead also.

11:25 แล้วดาวิดได้ตรัสกับผู้สื่อสารนั้นว่า “เจ้าจงบอกโยอาบดังนี้ว่า ‘อย่าให้เรื่องนี้ทำให้ท่านขุ่นเคืองใจ เพราะดาบย่อมสังหารไม่เลือกว่าคนนั้นหรือคนนี้ จงสู้รบกับนครนั้นหนักเข้าไปและตีเอานครนั้นเสียให้ได้’ และเจ้าจงหนุนน้ำใจท่านด้วย”

11:25 Then David said unto the messenger, Thus shalt thou say unto Joab, Let not this thing displease thee, for the sword devoureth one as well as another: make thy battle more strong against the city, and overthrow it: and encourage thou him.

11:26 และเมื่อภรรยาของอุรีอาห์ได้ยินว่าอุรีอาห์สามีของตนสิ้นชีวิตแล้ว นางก็ไว้ทุกข์ด้วยเรื่องสามีของนาง

11:26 And when the wife of Uriah heard that Uriah her husband was dead, she mourned for her husband.

11:27 และเมื่อผ่านการไว้ทุกข์แล้ว ดาวิดก็ส่งคนไปรับนางมาที่พระราชวังของพระองค์ และนางก็ได้เป็นมเหสีของพระองค์ และประสูติโอรสองค์หนึ่งให้พระองค์ แต่สิ่งซึ่งดาวิดทรงกระทำนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระเยโฮวาห์

11:27 And when the mourning was past, David sent and fetched her to his house, and she became his wife, and bare him a son. But the thing that David had done displeased the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope