กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ผู้วินิจฉัย 20 / Judges 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

คนอิสราเอลสู้รบกับคนเผ่าเบนยามิน
20:1 ดังนั้น ชนชาติอิสราเอลทั้งหมดตั้งแต่ดานถึงเบเออร์เชบา ทั้งแผ่นดินแห่งกิเลอาดได้ออกมา ชุมนุมชนนั้นได้ประชุมเป็นใจเดียวกันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่เมืองมิสเปห์

Civil War against Benjamin
20:1 Then all the children of Israel went out, and the congregation was gathered together as one man, from Dan even to Beersheba, with the land of Gilead, unto the LORD in Mizpeh.

20:2 และพวกผู้ใหญ่ของประชากรทั้งสิ้น คือของเผ่าคนอิสราเอลทั้งหมด ได้เข้ามาปรากฏตัวในที่ประชุมแห่งประชากรของพระเจ้า มีทหารราบที่ถือดาบสี่แสนคน

20:2 And the chief of all the people, even of all the tribes of Israel, presented themselves in the assembly of the people of God, four hundred thousand footmen that drew sword.

20:3 (ครั้งนั้นคนเบนยามินได้ยินว่าชนชาติอิสราเอลได้ขึ้นไปยังมิสเปห์) แล้วชนชาติอิสราเอลกล่าวว่า “ขอบอกข้าพเจ้าทั้งหลายว่า เรื่องชั่วนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรกัน”

20:3 (Now the children of Benjamin heard that the children of Israel were gone up to Mizpeh.) Then said the children of Israel, Tell us, how was this wickedness?

20:4 และคนเลวีซึ่งเป็นสามีของหญิงผู้ที่ถูกฆ่านั้นตอบและกล่าวว่า “ข้าพเจ้ามาถึงเมืองกิเบอาห์ซึ่งเป็นของคนเบนยามิน คือตัวข้าพเจ้าและภรรยาน้อยของข้าพเจ้า เพื่อจะพักค้างคืนที่นั่น

20:4 And the Levite, the husband of the woman that was slain, answered and said, I came into Gibeah that belongeth to Benjamin, I and my concubine, to lodge.

20:5 และพวกผู้ชายในเมืองกิเบอาห์ก็ลุกขึ้นต่อต้านข้าพเจ้า และในเวลากลางคืนได้ล้อมบ้านที่ข้าพเจ้าพักอยู่ และหมายจะฆ่าข้าพเจ้าเสีย และเขาทั้งหลายได้ข่มขืนภรรยาน้อยของข้าพเจ้า จนนางเสียชีวิต

20:5 And the men of Gibeah rose against me, and beset the house round about upon me by night, and thought to have slain me: and my concubine have they forced, that she is dead.

20:6 และข้าพเจ้าได้เอาศพภรรยาน้อยของข้าพเจ้ามา และหั่นศพนั้นออกเป็นชิ้น ๆ และส่งแต่ละชิ้นนั้นไปทั่วแผ่นดินที่เป็นมรดกของอิสราเอล เพราะพวกเขาได้กระทำการลามกและความโง่เขลาในอิสราเอล

20:6 And I took my concubine, and cut her in pieces, and sent her throughout all the country of the inheritance of Israel: for they have committed lewdness and folly in Israel.

20:7 ดูเถิด ท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้น จงให้คำปรึกษาและคำแนะนำของพวกท่าน ณ ที่นี่เถิด”

20:7 Behold, ye are all children of Israel; give here your advice and counsel.

20:8 และประชากรทุกคนได้ลุกขึ้นกล่าวเป็นใจเดียวกันว่า “เราทั้งหลายจะไม่กลับไปยังเต็นท์ของตน ทั้งพวกเราจะไม่กลับไปยังบ้านของตน

20:8 And all the people arose as one man, saying, We will not any of us go to his tent, neither will we any of us turn into his house.

20:9 แต่บัดนี้เราทั้งหลายจะกระทำกับเมืองกิเบอาห์ดังนี้ พวกเราจะจับสลากยกขึ้นไปสู้รบกับเมืองนั้น

20:9 But now this shall be the thing which we will do to Gibeah; we will go up by lot against it;

20:10 และเราทั้งหลายจะเลือกจากทั่วทุกเผ่าแห่งคนอิสราเอล ร้อยละสิบคน พันละหนึ่งร้อยคน หมื่นละหนึ่งพันคน ให้ไปหาเสบียงอาหารมาให้ประชากร เพื่อเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงเมืองกิเบอาห์แห่งคนเบนยามิน เขาทั้งหลายจะตอบสนองบรรดาความโง่เขลาซึ่งพวกเขาได้กระทำขึ้นในอิสราเอล”

20:10 And we will take ten men of an hundred throughout all the tribes of Israel, and an hundred of a thousand, and a thousand out of ten thousand, to fetch victual for the people, that they may do, when they come to Gibeah of Benjamin, according to all the folly that they have wrought in Israel.

20:11 ดังนั้น คนอิสราเอลทั้งปวงก็รวมกันเข้ายกไปต่อสู้กับนครนั้น ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

20:11 So all the men of Israel were gathered against the city, knit together as one man.

20:12 และเผ่าต่าง ๆ ของคนอิสราเอลได้ส่งคนไปทั่วเผ่าคนเบนยามิน กล่าวว่า “ความชั่วซึ่งเกิดขึ้นในท่ามกลางพวกท่านนั้นเป็นอย่างไรกัน

20:12 And the tribes of Israel sent men through all the tribe of Benjamin, saying, What wickedness is this that is done among you?

20:13 เหตุฉะนั้นบัดนี้ จงมอบพวกผู้ชายลูกของเบลีอัล ซึ่งอยู่ในเมืองกิเบอาห์ มาให้เราทั้งหลายประหารชีวิตของพวกเขาเสีย และกำจัดความชั่วร้ายเสียจากคนอิสราเอล” แต่คนเบนยามินไม่ยอมฟังเสียงของชนชาติอิสราเอลพี่น้องของตน

20:13 Now therefore deliver us the men, the children of Belial, which are in Gibeah, that we may put them to death, and put away evil from Israel. But the children of Benjamin would not hearken to the voice of their brethren the children of Israel:

20:14 แต่คนเบนยามินก็รวมกันเข้าจากนครต่าง ๆ มายังกิเบอาห์ เพื่อยกไปสู่รบกับชนชาติอิสราเอล

20:14 But the children of Benjamin gathered themselves together out of the cities unto Gibeah, to go out to battle against the children of Israel.

20:15 และในคราวนั้นคนเบนยามินนับจำนวนทหารที่ถือดาบออกจากนครต่าง ๆ ได้สองหมื่นหกพันคน นอกจากชาวเมืองกิเบอาห์ ซึ่งนับทหารที่คัดเลือกแล้วได้เจ็ดร้อยคน

20:15 And the children of Benjamin were numbered at that time out of the cities twenty and six thousand men that drew sword, beside the inhabitants of Gibeah, which were numbered seven hundred chosen men.

20:16 ในท่ามกลางจำนวนทหารทั้งหมดนี้มีคนที่คัดเลือกแล้วเจ็ดร้อยคนถนัดมือซ้าย ทุกคนเอาสลิงเหวี่ยงก้อนหินให้ถูกเส้นผมได้อย่างไม่ผิดพลาดเลย

20:16 Among all this people there were seven hundred chosen men lefthanded; every one could sling stones at an hair breadth, and not miss.

20:17 และจำนวนคนอิสราเอลที่ถือดาบ ไม่นับคนเบนยามิน ได้สี่แสนคน บรรดาคนเหล่านี้เป็นทหารทุกคน

20:17 And the men of Israel, beside Benjamin, were numbered four hundred thousand men that drew sword: all these were men of war.

20:18 และชนชาติอิสราเอลก็ลุกขึ้น และขึ้นไปยังพระนิเวศน์ของพระเจ้า ทูลขอคำปรึกษาจากพระเจ้าว่า “ผู้ใดในพวกข้าพระองค์ที่จะขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามินก่อน” และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “คนยูดาห์จะขึ้นไปก่อน”

20:18 And the children of Israel arose, and went up to the house of God, and asked counsel of God, and said, Which of us shall go up first to the battle against the children of Benjamin? And the LORD said, Judah shall go up first.

20:19 และรุ่งเช้าชนชาติอิสราเอลก็ลุกขึ้น และตั้งค่ายประชิดเมืองกิเบอาห์

20:19 And the children of Israel rose up in the morning, and encamped against Gibeah.

20:20 และคนอิสราเอลออกไปสู้รบกับคนเบนยามิน และคนอิสราเอลได้วางกำลังพลเรียงรายต่อสู้พวกเขาที่เมืองกิเบอาห์

20:20 And the men of Israel went out to battle against Benjamin; and the men of Israel put themselves in array to fight against them at Gibeah.

20:21 และในวันนั้นคนเบนยามินได้ออกมาจากเมืองกิเบอาห์ และทำลายคนอิสราเอลให้ล้มตายสองหมื่นสองพันคน

20:21 And the children of Benjamin came forth out of Gibeah, and destroyed down to the ground of the Israelites that day twenty and two thousand men.

20:22 และพลไพร่คือผู้ชายคนอิสราเอลได้หนุนใจกัน และวางกำลังพลเรียงรายอีกครั้ง ในที่ซึ่งพวกเขาวางกำลังพลเรียงรายในวันแรกนั้น

20:22 And the people the men of Israel encouraged themselves, and set their battle again in array in the place where they put themselves in array the first day.

20:23 (และชนชาติอิสราเอลก็ขึ้นไปร้องไห้คร่ำครวญต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์จนถึงเวลาเย็น และทูลขอคำปรึกษาจากพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพระองค์จะขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามินพี่น้องของข้าพระองค์อีกหรือ” และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จงขึ้นไปสู้รบกับเขา”)

20:23 (And the children of Israel went up and wept before the LORD until even, and asked counsel of the LORD, saying, Shall I go up again to battle against the children of Benjamin my brother? And the LORD said, Go up against him.)

20:24 และวันที่สองชนชาติอิสราเอลได้ยกเข้าประชิดคนเบนยามิน

20:24 And the children of Israel came near against the children of Benjamin the second day.

20:25 และวันที่สองนั้นคนเบนยามินได้ยกออกไปจากเมืองกิเบอาห์ต่อสู้กับเขาทั้งหลาย และทำลายชนชาติอิสราเอลให้ล้มตายอีกหนึ่งหมื่นแปดพันคน บรรดาคนเหล่านี้เป็นทหารที่ถือดาบ

20:25 And Benjamin went forth against them out of Gibeah the second day, and destroyed down to the ground of the children of Israel again eighteen thousand men; all these drew the sword.

20:26 แล้วบรรดาชนชาติอิสราเอล และพลไพร่ทั้งสิ้นได้ขึ้นไป และมายังพระนิเวศน์ของพระเจ้าร้องไห้คร่ำครวญ และนั่งเฝ้าพระเยโฮวาห์อยู่ที่นั่น และวันนั้นได้อดอาหารจนถึงเวลาเย็น ถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

20:26 Then all the children of Israel, and all the people, went up, and came unto the house of God, and wept, and sat there before the LORD, and fasted that day until even, and offered burnt offerings and peace offerings before the LORD.

20:27 และชนชาติอิสราเอลได้ทูลถามพระเยโฮวาห์ (เพราะในสมัยนั้น หีบแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่นั่น

20:27 And the children of Israel enquired of the LORD, (for the ark of the covenant of God was there in those days,

20:28 และในสมัยนั้นฟีเนหัสบุตรชายของเอเลอาซาร์ ผู้เป็นบุตรชายของอาโรน ก็ปรนนิบัติอยู่หน้าหีบนั้น) ได้ทูลว่า “ข้าพระองค์ยังต้องเข้าสู้รบกับคนเบนยามินพี่น้องของข้าพระองค์อีกหรือ หรือข้าพระองค์ควรจะยุติเสีย” และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จงยกขึ้นไป เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมอบพวกเขาไว้ในมือของเจ้าทั้งหลาย”

20:28 And Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, stood before it in those days,) saying, Shall I yet again go out to battle against the children of Benjamin my brother, or shall I cease? And the LORD said, Go up; for to morrow I will deliver them into thine hand.

20:29 และคนอิสราเอลได้วางพลซุ่มคอยไว้รอบเมืองกิเบอาห์

20:29 And Israel set liers in wait round about Gibeah.

20:30 และวันที่สามชนชาติอิสราเอลก็ขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามิน และวางกำลังพลเรียงรายต่อสู้เมืองกิเบอาห์อย่างคราวก่อน

20:30 And the children of Israel went up against the children of Benjamin on the third day, and put themselves in array against Gibeah, as at other times.

20:31 และคนเบนยามินก็ยกออกมาสู้รบกับพลไพร่ และถูกลวงให้ห่างออกไปจากตัวเมือง และพวกเขาก็เริ่มสังหารพลไพร่และฆ่าเสียอย่างคราวก่อน คือตามถนนหลวงซึ่งสายหนึ่งขึ้นไปยังพระนิเวศน์ของพระเจ้า และอีกสายหนึ่งไปยังเมืองกิเบอาห์ในทุ่งนา คนอิสราเอลล้มตายประมาณสามสิบคน

20:31 And the children of Benjamin went out against the people, and were drawn away from the city; and they began to smite of the people, and kill, as at other times, in the highways, of which one goeth up to the house of God, and the other to Gibeah in the field, about thirty men of Israel.

20:32 และคนเบนยามินกล่าวว่า “พวกเขาแพ้เราทั้งหลายอย่างคราวก่อน” แต่ชนชาติอิสราเอลกล่าวว่า “ให้เราทั้งหลายถอยร่นไป และนำพวกเขาออกห่างจากตัวเมืองไปถึงถนนหลวง”

20:32 And the children of Benjamin said, They are smitten down before us, as at the first. But the children of Israel said, Let us flee, and draw them from the city unto the highways.

20:33 และคนอิสราเอลทั้งหมดได้ลุกขึ้นจากสถานที่ของตน และเขาทั้งหลายได้วางกำลังพลเรียงรายต่อสู้ที่บาอัลทามาร์ และพลซุ่มคอยของคนอิสราเอลก็ออกจากสถานที่ต่าง ๆ ของตน คือออกจากทุ่งหญ้าแห่งเมืองกิเบอาห์

20:33 And all the men of Israel rose up out of their place, and put themselves in array at Baaltamar: and the liers in wait of Israel came forth out of their places, even out of the meadows of Gibeah.

20:34 และจากบรรดาคนอิสราเอลมีทหารที่คัดเลือกแล้วหนึ่งหมื่นคนรุกเข้าเมืองกิเบอาห์ และการสู้รบกันนั้นก็ดุเดือด แต่พวกเขาไม่ทราบว่าเหตุร้ายกำลังมาใกล้ตนแล้ว

20:34 And there came against Gibeah ten thousand chosen men out of all Israel, and the battle was sore: but they knew not that evil was near them.

20:35 และพระเยโฮวาห์ทรงให้คนเบนยามินพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอล และในวันนั้นชนชาติอิสราเอลทำลายคนเบนยามินเสียสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยคน บรรดาคนเหล่านี้เป็นทหารที่ถือดาบ

20:35 And the LORD smote Benjamin before Israel: and the children of Israel destroyed of the Benjamites that day twenty and five thousand and an hundred men: all these drew the sword.

20:36 ดังนั้น คนเบนยามินจึงเห็นว่าเขาทั้งหลายแพ้แล้ว ด้วยว่าคนอิสราเอลทำเป็นล่าถอยต่อคนเบนยามิน เพราะพวกเขาวางใจในพลซุ่มคอยซึ่งพวกเขาได้วางไว้รอบเมืองกิเบอาห์

20:36 So the children of Benjamin saw that they were smitten: for the men of Israel gave place to the Benjamites, because they trusted unto the liers in wait which they had set beside Gibeah.

20:37 และพลซุ่มคอยก็รีบรุกไปยังกิเบอาห์ และพลซุ่มคอยนั้นก็รุกเข้าไป และประหารนครทั้งหมดนั้นเสียด้วยคมดาบ

20:37 And the liers in wait hasted, and rushed upon Gibeah; and the liers in wait drew themselves along, and smote all the city with the edge of the sword.

20:38 คนอิสราเอลและพลซุ่มคอยได้นัดหมายให้อาณัติสัญญาณว่า พวกเขาจะทำให้เกิดเปลวไฟใหญ่พร้อมกับควันให้พลุ่งขึ้นมาจากนคร

20:38 Now there was an appointed sign between the men of Israel and the liers in wait, that they should make a great flame with smoke rise up out of the city.

20:39 และเมื่อคนอิสราเอลถอยร่นจากการรบ คนเบนยามินได้เริ่มสังหารและฆ่าคนอิสราเอลเสียประมารสามสิบคน ด้วยว่าพวกเขาพูดว่า “เขาทั้งหลายได้ล้มตายต่อหน้าพวกเราเหมือนอย่างในการสู้รบครั้งแรกนั้นแน่แล้ว”

20:39 And when the men of Israel retired in the battle, Benjamin began to smite and kill of the men of Israel about thirty persons: for they said, Surely they are smitten down before us, as in the first battle.

20:40 แต่เมื่อเปลวไฟพร้อมกับเสาควันเริ่มพลุ่งขึ้นมาจากนคร คนเบนยามินก็เหลียวหลังมาดู และดูเถิด เปลวไฟแห่งนครนั้นก็พลุ่งขึ้นถึงฟ้าสวรรค์

20:40 But when the flame began to arise up out of the city with a pillar of smoke, the Benjamites looked behind them, and, behold, the flame of the city ascended up to heaven.

20:41 และเมื่อคนอิสราเอลได้หันกลับอีกครั้ง คนเบนยามินก็ตกตะลึง เพราะเขาทั้งหลายเห็นว่าเหตุร้ายมาใกล้พวกเขาแล้ว

20:41 And when the men of Israel turned again, the men of Benjamin were amazed: for they saw that evil was come upon them.

20:42 เหตุฉะนั้น เขาทั้งหลายได้หันหลังให้คนอิสราเอลหนีเข้าไปทางถิ่นทุรกันดาร แต่การสู้รบนั้นไล่ตามพวกเขาไป และคนอิสราเอลได้ทำลายคนทั้งหลายที่ออกมาจากนครต่าง ๆ ที่อยู่ท่ามกลางพวกเขา

20:42 Therefore they turned their backs before the men of Israel unto the way of the wilderness; but the battle overtook them; and them which came out of the cities they destroyed in the midst of them.

20:43 ดังนั้น เขาทั้งหลายล้อมคนเบนยามินไว้ทุกด้าน และไล่ติดตามพวกเขาไป และชนะพวกเขาอย่างง่ายดายที่เขตเมืองกิเบอาห์ทางดวงอาทิตย์ขึ้น

20:43 Thus they inclosed the Benjamites round about, and chased them, and trode them down with ease over against Gibeah toward the sunrising.

20:44 และคนเบนยามินล้มตายหนึ่งหมื่นแปดพันคน บรรดาคนเหล่านั้นเป็นชายฉกรรจ์

20:44 And there fell of Benjamin eighteen thousand men; all these were men of valour.

20:45 และพวกเขาได้หันกลับและหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารจนถึงศิลาแห่งริมโมน และเขาทั้งหลายได้ประหารพวกเขาเสียตามถนนหลวงห้าพันคน และไล่ติดตามพวกเขาอย่างกระชั้นชิดไปถึงกิโดม และประหารพวกเขาเสียสองพันคน

20:45 And they turned and fled toward the wilderness unto the rock of Rimmon: and they gleaned of them in the highways five thousand men; and pursued hard after them unto Gidom, and slew two thousand men of them.

20:46 ดังนั้น บรรดาคนเบนยามินที่ล้มตายในวันนั้น เป็นทหารที่ถือดาบสองหมื่นห้าพันคน บรรดาคนเหล่านี้เป็นชายฉกรรจ์

20:46 So that all which fell that day of Benjamin were twenty and five thousand men that drew the sword; all these were men of valour.

20:47 แต่ทหารหกร้อยคนได้หันกลับและหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารถึงศิลาริมโมน และอาศัยอยู่ที่ศิลาริมโมนเป็นเวลาสี่เดือน

20:47 But six hundred men turned and fled to the wilderness unto the rock Rimmon, and abode in the rock Rimmon four months.

20:48 และคนอิสราเอลก็หันไปสู้รบกับคนเบนยามินอีก และได้ประหารพวกเขาเสียด้วยคมดาบ ทั้งชาวเมืองของนครต่าง ๆ และฝูงสัตว์และบรรดาสิ่งของที่พวกเขาพบ เช่นเดียวกันบรรดานครที่เขาทั้งหลายพบ พวกเขาก็เอาไฟเผาเสียทั้งหมด

20:48 And the men of Israel turned again upon the children of Benjamin, and smote them with the edge of the sword, as well the men of every city, as the beast, and all that came to hand: also they set on fire all the cities that they came to.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope