กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ผู้วินิจฉัย 18 / Judges 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

คนดานใช้กำลังบังคับเอาปุโรหิตและรูปเคารพของมีคาห์
18:1 ในเวลานั้นยังไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอล และในเวลานั้นคนเผ่าดานแสวงหามรดกสำหรับตนเพื่อจะได้เป็นที่อยู่อาศัย เพราะจนถึงวันนั้น มรดกทั้งสิ้นของพวกเขาซึ่งอยู่ท่ามกลางเผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอล ยังไม่ตกแก่เขาทั้งหลาย

Men of Dan Take Micah's Priest and Idols Forcibly
18:1 In those days there was no king in Israel: and in those days the tribe of the Danites sought them an inheritance to dwell in; for unto that day all their inheritance had not fallen unto them among the tribes of Israel.

18:2 และคนดานได้ส่งห้าคนจากครอบครัวของตนจากอาณาเขตทั้งหลายของพวกเขา เป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ จากโศราห์และจากเอชทาโอล ไปสอดแนมดูแผ่นดินและค้นหาแผ่นดินนั้น และเขาทั้งหลายพูดกับพวกเขาว่า “จงไปค้นหาแผ่นดินนั้น” เมื่อพวกเขามาถึงแดนเทือกเขาเอฟราอิม มาใกล้บ้านของมีคาห์ พวกเขาก็พักอยู่แถวนั้น

18:2 And the children of Dan sent of their family five men from their coasts, men of valour, from Zorah, and from Eshtaol, to spy out the land, and to search it; and they said unto them, Go, search the land: who when they came to mount Ephraim, to the house of Micah, they lodged there.

18:3 เมื่อพวกเขาอยู่ใกล้บ้านของมีคาห์ เขาทั้งหลายก็จำเสียงของคนเลวีชายหนุ่มนั้นได้ และพวกเขาได้แวะเข้าไปที่นั่น และพูดกับเขาว่า “ใครพาท่านมาที่นี่ และท่านทำอะไรในสถานที่แห่งนี้ และท่านมีอะไรบ้างที่นี่”

18:3 When they were by the house of Micah, they knew the voice of the young man the Levite: and they turned in thither, and said unto him, Who brought thee hither? and what makest thou in this place? and what hast thou here?

18:4 และเขาพูดกับคนเหล่านั้นว่า “มีคาห์ทำแก่ข้าพเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ และได้จ้างข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้เป็นปุโรหิตของเขา”

18:4 And he said unto them, Thus and thus dealeth Micah with me, and hath hired me, and I am his priest.

18:5 และคนเหล่านั้นพูดกับเขาว่า “พวกเราขอร้องท่าน โปรดทูลขอคำแนะนำจากพระเจ้าด้วยเถิด เพื่อเราทั้งหลายจะทราบว่าทางที่พวกเราจะไปนั้นจะประสบผลสำเร็จหรือไม่”

18:5 And they said unto him, Ask counsel, we pray thee, of God, that we may know whether our way which we go shall be prosperous.

18:6 และปุโรหิตนั้นพูดกับเขาทั้งหลายว่า “จงไปเป็นสุขเถิด ทางที่ท่านทั้งหลายจะไปนั้นอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์”

18:6 And the priest said unto them, Go in peace: before the LORD is your way wherein ye go.

18:7 ดังนั้น ชายทั้งห้าคนก็จากไป และมาถึงเมืองลาอิช และเห็นว่าประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้น พวกเขาอยู่อย่างไม่ระมัดระวังตามลักษณะของคนไซดอน อยู่อย่างสงบและปลอดภัย และในแผ่นดินนั้นไม่มีผู้พิพากษาที่จะทำให้พวกเขาได้รับความอับอายในเรื่องใด ๆ และเขาทั้งหลายอยู่ห่างไกลจากคนไซดอน และไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับคนอื่นเลย

18:7 Then the five men departed, and came to Laish, and saw the people that were therein, how they dwelt careless, after the manner of the Zidonians, quiet and secure; and there was no magistrate in the land, that might put them to shame in any thing; and they were far from the Zidonians, and had no business with any man.

18:8 และพวกเขามาถึงญาติพี่น้องของตนที่โศราห์และเอชทาโอล และญาติพี่น้องของพวกเขาพูดกับเขาทั้งหลายว่า “พวกเจ้าจะว่าอย่างไร”

18:8 And they came unto their brethren to Zorah and Eshtaol: and their brethren said unto them, What say ye?

18:9 และเขาทั้งหลายพูดว่า “จงลุกขึ้น ให้เราทั้งหลายไปสู้รบกับพวกเขาเถิด เพราะพวกเราได้เห็นแผ่นดินนั้นแล้ว และดูเถิด เป็นแผ่นดินที่ดีจริง ๆ และท่านทั้งหลายยังนิ่งอยู่หรือ อย่าชักช้าที่จะไปและเข้ายึดครองแผ่นดินนั้น

18:9 And they said, Arise, that we may go up against them: for we have seen the land, and, behold, it is very good: and are ye still? be not slothful to go, and to enter to possess the land.

18:10 เมื่อท่านทั้งหลายไปแล้ว พวกท่านจะไปถึงประชาชนที่อยู่อย่างปลอดภัย และแผ่นดินที่กว้างขวาง ด้วยว่าพระเจ้าทรงมอบแผ่นดินนั้นไว้ในมือของท่านทั้งหลายแล้ว เป็นสถานที่ซึ่งไม่ขาดสิ่งใด ๆ ที่มีอยู่ในแผ่นดินโลก”

18:10 When ye go, ye shall come unto a people secure, and to a large land: for God hath given it into your hands; a place where there is no want of any thing that is in the earth.

18:11 และมีคนจากครอบครัวของคนดานหกร้อยคนคาดอาวุธแห่งการทำสงครามยกทัพออกจากที่นั่น คือจากโศราห์และจากเอชทาโอล

18:11 And there went from thence of the family of the Danites, out of Zorah and out of Eshtaol, six hundred men appointed with weapons of war.

18:12 และเขาทั้งหลายยกขึ้นไป และตั้งเต็นท์อยู่ที่คีริยาทเยอาริมในยูดาห์ ดังนั้นพวกเขาจึงเรียกสถานที่นั้นว่า มาหะเนห์ดาน จนถึงทุกวันนี้ ดูเถิด เมืองนี้อยู่ด้านหลังคีริยาทเยอาริม

18:12 And they went up, and pitched in Kirjathjearim, in Judah: wherefore they called that place Mahanehdan unto this day: behold, it is behind Kirjathjearim.

18:13 และเขาทั้งหลายได้ผ่านจากที่นั่นไปยังแดนเทือกเขาเอฟราอิม และมาถึงบ้านของมีคาห์

18:13 And they passed thence unto mount Ephraim, and came unto the house of Micah.

18:14 แล้วชายทั้งห้าคนที่ไปสอดแนมดูแผ่นดินแห่งลาอิช ได้พูดกับญาติพี่น้องของตนว่า “พวกท่านทราบไหมว่าในบ้านเหล่านี้มีรูปเอโฟด เทราฟิม รูปเคารพแกะสลัก และรูปหล่อ ฉะนั้นบัดนี้ ขอใคร่ครวญดูว่าท่านทั้งหลายจะทำประการใด”

18:14 Then answered the five men that went to spy out the country of Laish, and said unto their brethren, Do ye know that there is in these houses an ephod, and teraphim, and a graven image, and a molten image? now therefore consider what ye have to do.

18:15 และเขาทั้งหลายได้แวะเข้าไปที่นั่น แล้วมายังบ้านของคนเลวีชายหนุ่มนั้น คือบ้านของมีคาห์ และกล่าวทักทายเขา

18:15 And they turned thitherward, and came to the house of the young man the Levite, even unto the house of Micah, and saluted him.

18:16 และคนหกร้อยคนที่คาดอาวุธแห่งการทำสงคราม ซึ่งเป็นของคนดาน ยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูกำแพง

18:16 And the six hundred men appointed with their weapons of war, which were of the children of Dan, stood by the entering of the gate.

18:17 และชายทั้งห้าคนที่ไปสอดแนมดูแผ่นดินนั้นก็ขึ้นไปและเข้าไปที่นั่น และนำเอารูปเคารพแกะสลัก รูปเอโฟด เทราฟิม และรูปหล่อไป และปุโรหิตก็ยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูกำแพงกับคนที่คาดอาวุธแห่งการทำสงครามหกร้อยคนนั้น

18:17 And the five men that went to spy out the land went up, and came in thither, and took the graven image, and the ephod, and the teraphim, and the molten image: and the priest stood in the entering of the gate with the six hundred men that were appointed with weapons of war.

18:18 และคนเหล่านี้เข้าไปในบ้านของมีคาห์ และนำเอารูปเคารพแกะสลัก รูปเอโฟด เทราฟิม และรูปหล่อนั้น แล้วปุโรหิตพูดกับพวกเขาว่า “พวกท่านกำลังทำอะไร”

18:18 And these went into Micah's house, and fetched the carved image, the ephod, and the teraphim, and the molten image. Then said the priest unto them, What do ye?

18:19 และคนเหล่านั้นพูดกับเขาว่า “ท่านจงนิ่งอยู่ เอามือปิดปากของท่านเสีย และมากับพวกเราเถิด เป็นบิดาและปุโรหิตของเราทั้งหลาย จะเป็นปุโรหิตในบ้านของชายคนเดียวดี หรือว่าจะเป็นปุโรหิตของเผ่าหนึ่งและครอบครัวหนึ่งในอิสราเอลดี”

18:19 And they said unto him, Hold thy peace, lay thine hand upon thy mouth, and go with us, and be to us a father and a priest: is it better for thee to be a priest unto the house of one man, or that thou be a priest unto a tribe and a family in Israel?

18:20 และจิตใจของปุโรหิตก็ยินดี และเขาได้เอารูปเอโฟด เทราฟิม และรูปเคารพแกะสลัก แล้วเข้าไปอยู่ท่ามกลางประชาชน

18:20 And the priest's heart was glad, and he took the ephod, and the teraphim, and the graven image, and went in the midst of the people.

18:21 ดังนั้น พวกเขาก็หันกลับออกไป และให้เด็กเล็ก ๆ ทั้งหลาย ทั้งฝูงสัตว์และข้าวของไปข้างหน้าเขาทั้งหลาย

18:21 So they turned and departed, and put the little ones and the cattle and the carriage before them.

18:22 และเมื่อพวกเขาอยู่ห่างจากบ้านของมีคาห์แล้ว คนทั้งหลายที่อยู่ในบ้านใกล้เคียงกับบ้านของมีคาห์ก็รวบรวมกันเข้า และไล่ตามทันคนดาน

18:22 And when they were a good way from the house of Micah, the men that were in the houses near to Micah's house were gathered together, and overtook the children of Dan.

18:23 และพวกเขาได้ร้องเรียกคนดาน และเขาทั้งหลายก็หันหน้ากลับมาดูและพูดกับมีคาห์ว่า “เจ้าเป็นอะไรไป ที่เจ้าได้ยกมาพร้อมกับคนมากมายอย่างนี้”

18:23 And they cried unto the children of Dan. And they turned their faces, and said unto Micah, What aileth thee, that thou comest with such a company?

18:24 และเขาพูดว่า “ท่านทั้งหลายนำปุโรหิต และบรรดาพระของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นมานั้นไปเสีย และพวกท่านได้หลบหนีไป และข้าพเจ้าจะมีอะไรเหลืออยู่เล่า และท่านทั้งหลายยังจะมาพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าเป็นอะไรไป’”

18:24 And he said, Ye have taken away my gods which I made, and the priest, and ye are gone away: and what have I more? and what is this that ye say unto me, What aileth thee?

18:25 และคนดานได้พูดกับเขาว่า “อย่าให้ได้ยินเสียงของเจ้าในท่ามกลางพวกเราเลย เกรงว่าพวกคนขี้โมโหจะเล่นงานกับเจ้า และเจ้าจะเสียชีวิตของเจ้า พร้อมกับชีวิตครอบครัวของเจ้า”

18:25 And the children of Dan said unto him, Let not thy voice be heard among us, lest angry fellows run upon thee, and thou lose thy life, with the lives of thy household.

18:26 และคนดานได้ไปตามทางของพวกเขา และเมื่อมีคาห์เห็นว่าเขาเหล่านั้นมีกำลังมากกว่าตน เขาก็หันกลับไปยังบ้านของตน

18:26 And the children of Dan went their way: and when Micah saw that they were too strong for him, he turned and went back unto his house.

18:27 และเขาทั้งหลายได้นำเอาสิ่งต่าง ๆ ที่มีคาห์สร้างขึ้น และนำปุโรหิตซึ่งอยู่กับเขาไป และมาถึงลาอิช มาถึงประชาชนที่อยู่อย่างสงบและปลอดภัย และพวกเขาได้ประหารคนเหล่านั้นด้วยคมดาบและเอาไฟเผานครเสีย

18:27 And they took the things which Micah had made, and the priest which he had, and came unto Laish, unto a people that were at quiet and secure: and they smote them with the edge of the sword, and burnt the city with fire.

18:28 และไม่มีผู้ใดมาช่วยให้พ้น เพราะนครนั้นอยู่ห่างไกลจากเมืองไซดอน และพวกเขาไม่มีธุระเกี่ยวข้องกับคนอื่นเลย และนครนั้นอยู่ในหุบเขาซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองเบธเรโหบ และคนเหล่านั้นได้สร้างนครนั้นขึ้น และอาศัยอยู่ที่นั่น

18:28 And there was no deliverer, because it was far from Zidon, and they had no business with any man; and it was in the valley that lieth by Bethrehob. And they built a city, and dwelt therein.

18:29 และเขาทั้งหลายได้ตั้งชื่อนครนั้นว่าดาน ตามชื่อดานบรรพบุรุษของพวกเขา ผู้ซึ่งเกิดกับอิสราเอล แต่เมื่อก่อนนครนั้นมีชื่อว่าลาอิช

18:29 And they called the name of the city Dan, after the name of Dan their father, who was born unto Israel: howbeit the name of the city was Laish at the first.

คนเผ่าดานไหว้รูปเคารพ
18:30 และคนดานได้ตั้งรูปเคารพแกะสลักไว้ และโยนาธานบุตรชายของเกอร์โชม ผู้เป็นบุตรชายของมนัสเสห์ ทั้งท่านและบรรดาบุตรชายของท่านก็เป็นปุโรหิตให้แก่คนเผ่าดานจนถึงสมัยที่แผ่นดินตกไปเป็นเชลย

Idolatry of Dan's Tribe
18:30 And the children of Dan set up the graven image: and Jonathan, the son of Gershom, the son of Manasseh, he and his sons were priests to the tribe of Dan until the day of the captivity of the land.

18:31 และเขาทั้งหลายได้ตั้งรูปเคารพแกะสลักของมีคาห์ไว้ ซึ่งเขาได้ทำขึ้นนั้น นานตลอดเวลาที่พระนิเวศน์ของพระเจ้าอยู่ที่เมืองชีโลห์

18:31 And they set them up Micah's graven image, which he made, all the time that the house of God was in Shiloh.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope