กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ผู้วินิจฉัย 17 / Judges 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

บรรดารูปเคารพในบ้านของมีคาห์
17:1 และมีชายคนหนึ่งเป็นชาวแดนเทือกเขาเอฟราอิม ผู้มีชื่อว่า มีคาห์

Idols in Micah's House
17:1 And there was a man of mount Ephraim, whose name was Micah.

17:2 และเขาพูดกับมารดาของเขาว่า “เงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยเชเขล ซึ่งมีคนขโมยไปจากแม่ และแม่ได้สาปแช่งเกี่ยวกับเรื่องเงินที่หายไปนั้น และพูดเรื่องเงินนั้นเข้าหูของข้าพเจ้าด้วย ดูเถิด เงินนั้นอยู่ที่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเอาไปเอง” และมารดาของเขาได้พูดว่า “ลูกของแม่เอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรลูกเถิด”

17:2 And he said unto his mother, The eleven hundred shekels of silver that were taken from thee, about which thou cursedst, and spakest of also in mine ears, behold, the silver is with me; I took it. And his mother said, Blessed be thou of the LORD, my son.

17:3 และเมื่อเขาคืนเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยเชเขลนั้นให้แก่มารดาของเขาแล้ว มารดาของเขาพูดว่า “เงินนี้แม่ได้มอบถวายทั้งหมดแด่พระเยโฮวาห์แล้ว จากมือของแม่สำหรับลูกของแม่เพื่อทำเป็นรูปเคารพแกะสลักและรูปหล่อ ฉะนั้นบัดนี้แม่จะคืนเงินนั้นให้แก่ลูก”

17:3 And when he had restored the eleven hundred shekels of silver to his mother, his mother said, I had wholly dedicated the silver unto the LORD from my hand for my son, to make a graven image and a molten image: now therefore I will restore it unto thee.

17:4 อย่างไรก็ตาม มีคาห์ได้คืนเงินให้แก่มารดาของเขา และมารดาของเขาได้เอาเงินสองร้อยเชเขล และมอบเงินนั้นให้แก่ช่างเงิน ผู้ซึ่งทำเงินนั้นให้เป็นรูปเคารพแกะสลักและรูปหล่อ และรูปเหล่านั้นได้อยู่ในบ้านของมีคาห์

17:4 Yet he restored the money unto his mother; and his mother took two hundred shekels of silver, and gave them to the founder, who made thereof a graven image and a molten image: and they were in the house of Micah.

17:5 และมีคาห์คนนี้มีเรือนสำหรับบรรดาพระหลังหนึ่ง และเขาทำรูปเอโฟด และเทราฟิม และได้แต่งตั้งบุตรชายคนหนึ่งของเขาให้เป็นปุโรหิตของเขา

17:5 And the man Micah had an house of gods, and made an ephod, and teraphim, and consecrated one of his sons, who became his priest.

17:6 ในเวลานั้นยังไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอล แต่ทุกคนทำตามสิ่งใด ๆ ที่เห็นว่าถูกต้องในสายตาของตนเอง

17:6 In those days there was no king in Israel, but every man did that which was right in his own eyes.

17:7 และมีชายหนุ่มคนหนึ่งชาวเบธเลเฮมยูดาห์ แห่งครอบครัวยูดาห์ เป็นคนเลวี และเขาอาศัยอยู่ที่นั่น

17:7 And there was a young man out of Bethlehemjudah of the family of Judah, who was a Levite, and he sojourned there.

17:8 และชายคนนั้นออกจากนครจากเบธเลเฮมยูดาห์ เพื่อหาที่พักอาศัย และขณะเมื่อเขาเดินทางไปนั้น เขาก็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟราอิมมายังบ้านของมีคาห์

17:8 And the man departed out of the city from Bethlehemjudah to sojourn where he could find a place: and he came to mount Ephraim to the house of Micah, as he journeyed.

17:9 และมีคาห์ได้พูดกับเขาว่า “ท่านมาจากไหน” และเขาพูดกับมีคาห์ว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนเลวีชาวเบธเลเฮมยูดาห์ และข้าพเจ้ากำลังหาที่พักอาศัยสำหรับข้าพเจ้า”

17:9 And Micah said unto him, Whence comest thou? And he said unto him, I am a Levite of Bethlehemjudah, and I go to sojourn where I may find a place.

17:10 และมีคาห์พูดกับเขาว่า “จงอาศัยอยู่กับข้าพเจ้าเถิด และเป็นเหมือนอย่างบิดาและปุโรหิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะจ่ายเงินให้แก่ท่านปีละสิบเชเขล ให้เครื่องแต่งตัวสำรับหนึ่ง และอาหารรับประทานสำหรับท่าน” ดังนั้นคนเลวีก็เข้าไปพักอยู่ที่นั่น

17:10 And Micah said unto him, Dwell with me, and be unto me a father and a priest, and I will give thee ten shekels of silver by the year, and a suit of apparel, and thy victuals. So the Levite went in.

17:11 และเลวีคนนั้นก็พอใจที่จะอาศัยอยู่กับมีคาห์ และชายหนุ่มคนนั้นก็เป็นเหมือนบุตรชายคนหนึ่งของเขา

17:11 And the Levite was content to dwell with the man; and the young man was unto him as one of his sons.

17:12 และมีคาห์ได้แต่งตั้งคนเลวีนั้นไว้ และชายหนุ่มคนนั้นก็ได้มาเป็นปุโรหิตของเขา และอยู่ในบ้านของมีคาห์

17:12 And Micah consecrated the Levite; and the young man became his priest, and was in the house of Micah.

17:13 แล้วมีคาห์กล่าวว่า “บัดนี้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า พระเยโฮวาห์จะทรงให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุข เพราะว่าข้าพเจ้ามีคนเลวีเป็นปุโรหิตของข้าพเจ้า”

17:13 Then said Micah, Now know I that the LORD will do me good, seeing I have a Levite to my priest.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope