กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ผู้วินิจฉัย 15 / Judges 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]


15:1 แต่ต่อมาอีกหลายวัน ในฤดูเกี่ยวข้าวสาลีนั้น แซมสันก็เอาลูกแพะตัวหนึ่งไปเยี่ยมภรรยาของท่าน และท่านพูดว่า “ข้าพเจ้าจะเข้าไปหาภรรยาของข้าพเจ้าในห้อง” แต่บิดาของนางไม่ยอมให้ท่านเข้าไป

15:1 But it came to pass within a while after, in the time of wheat harvest, that Samson visited his wife with a kid; and he said, I will go in to my wife into the chamber. But her father would not suffer him to go in.

15:2 และบิดาของนางได้พูดว่า “ข้าพเจ้าเข้าใจจริง ๆ ว่า ท่านเกลียดชังนางเหลือเกิน ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยกนางให้แก่เพื่อนของท่านเสีย น้องสาวของนางก็สวยกว่านางมิใช่หรือ ข้าพเจ้าขอให้ท่านรับน้องแทนพี่เถิด”

15:2 And her father said, I verily thought that thou hadst utterly hated her; therefore I gave her to thy companion: is not her younger sister fairer than she? take her, I pray thee, instead of her.

แซมสันเผานาข้าวของคนฟีลิสเตีย
15:3 และแซมสันได้พูดเกี่ยวกับพวกเขาว่า “คราวนี้ข้าพเจ้าจะมีความผิดน้อยกว่าคนฟีลิสเตีย ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะทำร้ายพวกเขาเสีย”

Samson Burns the Philistine's Corn
15:3 And Samson said concerning them, Now shall I be more blameless than the Philistines, though I do them a displeasure.

15:4 และแซมสันจึงออกไปจับสุนัขจิ้งจอกสามร้อยตัว พร้อมกับคบเพลิง และผูกหางติดกันเป็นคู่ ๆ และเอาคบเพลิงผูกติดไว้ระหว่างหางทุก ๆ คู่

15:4 And Samson went and caught three hundred foxes, and took firebrands, and turned tail to tail, and put a firebrand in the midst between two tails.

15:5 และเมื่อท่านจุดคบเพลิงเหล่านั้นแล้ว ท่านก็ปล่อยพวกสุนัขจิ้งจอกเข้าไปในนาของคนฟีลิสเตียที่ข้าวยังตั้งรวงอยู่ และไฟก็ไหม้ทั้งฟ่อนข้าวและข้าวที่ยังตั้งรวงอยู่นั้น พร้อมกับสวนองุ่นและต้นมะกอก

15:5 And when he had set the brands on fire, he let them go into the standing corn of the Philistines, and burnt up both the shocks, and also the standing corn, with the vineyards and olives.

15:6 ดังนั้น คนฟีลิสเตียพูดว่า “ใครทำอย่างนี้” และเขาทั้งหลายตอบว่า “แซมสันบุตรเขยของคนทิมนาห์ เพราะว่าคนนั้นเอาภรรยาของเขายกให้เพื่อนของเขาเสีย” และคนฟีลิสเตียก็ขึ้นมาและเผานางกับบิดาของนางเสียด้วยไฟ

15:6 Then the Philistines said, Who hath done this? And they answered, Samson, the son in law of the Timnite, because he had taken his wife, and given her to his companion. And the Philistines came up, and burnt her and her father with fire.

15:7 และแซมสันพูดกับพวกเขาว่า “ถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายทำอย่างนี้ ข้าพเจ้าก็จะต้องแก้แค้นพวกท่าน แล้วหลังจากนั้นข้าพเจ้าจึงจะเลิกรา”

15:7 And Samson said unto them, Though ye have done this, yet will I be avenged of you, and after that I will cease.

15:8 และท่านได้โจมตีพวกเขาอย่างดุเดือดเลือดพล่านจนเขาตายเสียเป็นอันมาก และท่านก็ลงไปและอาศัยอยู่ที่ยอดของศิลาเอตาม

15:8 And he smote them hip and thigh with a great slaughter: and he went down and dwelt in the top of the rock Etam.

15:9 ดังนั้น คนฟีลิสเตียก็ขึ้นไปและตั้งเต็นท์อยู่ในเขตยูดาห์ และพวกเขากระจายกันอยู่หน้าเมืองเลฮี

15:9 Then the Philistines went up, and pitched in Judah, and spread themselves in Lehi.

15:10 และคนยูดาห์จึงพูดว่า “ท่านทั้งหลายขึ้นมารบกับพวกเราทำไม” และเขาทั้งหลายตอบว่า “พวกเราขึ้นมาเพื่อผูกมัดแซมสัน เพื่อจะได้กระทำแก่เขาอย่างที่เขาได้กระทำแก่เราทั้งหลาย”

15:10 And the men of Judah said, Why are ye come up against us? And they answered, To bind Samson are we come up, to do to him as he hath done to us.

15:11 แล้วคนยูดาห์สามพันคนขึ้นไปที่ยอดของศิลาเอตาม และกล่าวแก่แซมสันว่า “ท่านไม่ทราบหรือว่าคนฟีลิสเตียเป็นผู้ครอบครองเหนือพวกเรา ท่านได้กระทำอะไรแก่เราทั้งหลายเล่า” และท่านได้พูดกับพวกเขาว่า “เขาทั้งหลายได้กระทำแก่ข้าพเจ้าอย่างไร ข้าพเจ้าก็ได้กระทำแก่พวกเขาอย่างนั้นเหมือนกัน”

15:11 Then three thousand men of Judah went to the top of the rock Etam, and said to Samson, Knowest thou not that the Philistines are rulers over us? what is this that thou hast done unto us? And he said unto them, As they did unto me, so have I done unto them.

15:12 และเขาทั้งหลายพูดกับท่านว่า “พวกเราลงมาเพื่อจะผูกมัดท่าน เพื่อเราทั้งหลายจะมอบท่านไว้ในมือของคนฟีลิสเตีย” และแซมสันจึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “ขอปฏิญาณให้แก่ข้าพเจ้าว่า พวกท่านจะไม่ทำร้ายข้าพเจ้า”

15:12 And they said unto him, We are come down to bind thee, that we may deliver thee into the hand of the Philistines. And Samson said unto them, Swear unto me, that ye will not fall upon me yourselves.

15:13 และเขาทั้งหลายได้พูดกับท่านว่า “ไม่ใช่อย่างนั้น แต่พวกเราจะผูกมัดท่านให้แน่นหนา และมอบท่านไว้ในมือของเขาทั้งหลาย แต่พวกเราจะไม่ฆ่าท่านเสียอย่างแน่นอน” และเขาทั้งหลายได้เอาเชือกพวนใหม่สองเส้นผูกมัดท่านไว้ และพาท่านขึ้นมาจากศิลานั้น

15:13 And they spake unto him, saying, No; but we will bind thee fast, and deliver thee into their hand: but surely we will not kill thee. And they bound him with two new cords, and brought him up from the rock.

แซมสันฆ่าคนฟีลิสเตียหนึ่งพันคน
15:14 และเมื่อท่านมาถึงเมืองเลฮีแล้ว คนฟีลิสเตียก็ตะเบ็งเสียงเข้าใส่ท่าน และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงสวมทับอยู่บนแซมสันอย่างมหาศาล และเชือกพวนที่ผูกแขนของท่านก็เป็นเหมือนผ้าป่านที่ถูกไฟไหม้ และเครื่องจองจำของท่านนั้นก็หลุดออกจากมือของท่าน

Samson Slays a Thousand Philistines
15:14 And when he came unto Lehi, the Philistines shouted against him: and the Spirit of the LORD came mightily upon him, and the cords that were upon his arms became as flax that was burnt with fire, and his bands loosed from off his hands.

15:15 และท่านได้พบกระดูกขากรรไกรลาสด ๆ อันหนึ่ง และได้ยื่นมือของท่านหยิบมา และได้ฆ่าคนเหล่านั้นเสียหนึ่งพันคน

15:15 And he found a new jawbone of an ass, and put forth his hand, and took it, and slew a thousand men therewith.

15:16 และแซมสันพูดว่า “ด้วยขากรรไกรลา ก็ทับถมกันเป็นกอง ด้วยขากรรไกรลา ข้าพเจ้าได้ฆ่าคนหนึ่งพันคน”

15:16 And Samson said, With the jawbone of an ass, heaps upon heaps, with the jaw of an ass have I slain a thousand men.

15:17 และต่อมา เมื่อท่านพูดจบแล้ว ท่านก็โยนกระดูกขากรรไกรลาทิ้งเสียจากมือของท่าน และได้เรียกชื่อสถานที่นั้นว่า รามาทเลฮี

15:17 And it came to pass, when he had made an end of speaking, that he cast away the jawbone out of his hand, and called that place Ramathlehi.

15:18 และท่านก็กระหายน้ำมาก ได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และทูลว่า “พระองค์ประทานการช่วยให้พ้นอันใหญ่หลวงนี้แก่มือของผู้รับใช้ของพระองค์ และบัดนี้ข้าพระองค์จะตายเพราะอดน้ำอยู่แล้ว และตกอยู่ในมือของผู้ที่มิได้เข้าสุหนัตอย่างนั้นหรือ”

15:18 And he was sore athirst, and called on the LORD, and said, Thou hast given this great deliverance into the hand of thy servant: and now shall I die for thirst, and fall into the hand of the uncircumcised?

15:19 แต่พระเจ้าทรงเปิดโพรงที่กระดูกขากรรไกรลานั้น และน้ำก็ไหลออกมาจากที่นั้น และเมื่อท่านดื่มแล้ว ท่านก็ฟื้นขึ้น และจิตวิญญาณของท่านก็สดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกชื่อของสถานที่นั้นว่า เอนหักโคร์ ซึ่งอยู่ที่เมืองเลฮีจนถึงทุกวันนี้

15:19 But God clave an hollow place that was in the jaw, and there came water thereout; and when he had drunk, his spirit came again, and he revived: wherefore he called the name thereof Enhakkore, which is in Lehi unto this day.

15:20 และท่านวินิจฉัยอิสราเอลในสมัยของคนฟีลิสเตียอยู่ยี่สิบปี

15:20 And he judged Israel in the days of the Philistines twenty years.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope