กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ผู้วินิจฉัย 7 / Judges 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

พระเจ้าทรงบัญชาให้ลดจำนวนทหารลง
7:1 ดังนั้น เยรุบบาอัล ซึ่งคือกิเดโอน และพลโยธาทั้งปวงที่อยู่กับท่าน ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่และไปตั้งเต็นท์อยู่ข้างน้ำพุแห่งฮาโรด ดังนั้นค่ายของคนมีเดียนอยู่ทางทิศเหนือของพวกเขา อยู่ในหุบเขาข้างภูเขาแห่งโมเรห์

God Commands to Reduce Army
7:1 Then Jerubbaal, who is Gideon, and all the people that were with him, rose up early, and pitched beside the well of Harod: so that the host of the Midianites were on the north side of them, by the hill of Moreh, in the valley.

7:2 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “พลโยธาที่อยู่กับเจ้ายังมีมากเกินไปที่เราจะมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเขาทั้งหลาย เกรงว่าคนอิสราเอลจะทะนงตัวต่อเรา โดยกล่าวว่า ‘มือของข้าพเจ้าเองได้ช่วยข้าพเจ้าให้พ้น’

7:2 And the LORD said unto Gideon, The people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel vaunt themselves against me, saying, Mine own hand hath saved me.

7:3 เพราะฉะนั้นบัดนี้ จงประกาศให้เข้าหูของพลโยธาทั้งปวงว่า ‘ผู้ใดก็ตามที่กลัวและสั่นเทิ้มอยู่ ก็ให้ผู้นั้นหันกลับเสีย และไปจากภูเขากิเลอาดโดยเร็ว’” และมีพลโยธากลับไปสองหมื่นสองพันคน และยังเหลืออยู่หนึ่งหมื่นคน

7:3 Now therefore go to, proclaim in the ears of the people, saying, Whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from mount Gilead. And there returned of the people twenty and two thousand; and there remained ten thousand.

7:4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “พลโยธายังมากเกินไป จงพาเขาทั้งหลายลงไปริมน้ำและเราจะทดสอบพวกเขาให้เจ้าที่นั่น และต่อมา ผู้ที่เราจะบอกเจ้าว่า ‘ให้คนนี้ไปกับเจ้า’ ผู้นั้นต้องไปกับเจ้า และผู้ใดก็ตามที่เราจะบอกเจ้าว่า ‘คนนี้อย่าให้ไปกับเจ้า’ ผู้นั้นจะไม่ต้องไป”

7:4 And the LORD said unto Gideon, The people are yet too many; bring them down unto the water, and I will try them for thee there: and it shall be, that of whom I say unto thee, This shall go with thee, the same shall go with thee; and of whomsoever I say unto thee, This shall not go with thee, the same shall not go.

7:5 ดังนั้น ท่านจึงพาพลโยธาลงไปริมน้ำ และพระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “ทุกคนที่ใช้ลิ้นของตนเลียน้ำกินเหมือนสุนัข เจ้าจงรวมเขาไว้พวกหนึ่ง ทุกคนที่คุกเข่าลงดื่มน้ำ ก็จงรวมเขาไว้อีกพวกหนึ่ง”

7:5 So he brought down the people unto the water: and the LORD said unto Gideon, Every one that lappeth of the water with his tongue, as a dog lappeth, him shalt thou set by himself; likewise every one that boweth down upon his knees to drink.

7:6 และจำนวนคนที่ใช้มือของตนวักน้ำขึ้นเลียที่ปากของตน มีสามร้อยคน แต่พลโยธาทั้งปวงนอกนั้นคุกเข่าลงดื่มน้ำ

7:6 And the number of them that lapped, putting their hand to their mouth, were three hundred men: but all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water.

กิเดโอนได้รับกำลังใจเพิ่มขึ้น พระเจ้าทรงเปิดเผยความกลัวของคนมีเดียน
7:7 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “เราจะช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นด้วยคนสามร้อยคนที่เลียน้ำนั้น และมอบคนมีเดียนไว้ในมือของพวกเจ้า และจงให้บรรดาพลโยธาอื่น ๆ นั้นกลับไปยังที่ของตนทุกคน”

Gideon Encouraged; God Reveals the Fear of Midianites
7:7 And the LORD said unto Gideon, By the three hundred men that lapped will I save you, and deliver the Midianites into thine hand: and let all the other people go every man unto his place.

7:8 และท่านส่งบรรดาคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ให้กลับไปยังเต็นท์ของตนทุกคน และเอาสามร้อยคนนั้นไว้ ดังนั้นพลโยธาจึงถือเสบียงไว้ในมือของตนและถือแตรของตน และค่ายของคนมีเดียนก็อยู่ในหุบเขาข้างล่างท่าน

7:8 So the people took victuals in their hand, and their trumpets: and he sent all the rest of Israel every man unto his tent, and retained those three hundred men: and the host of Midian was beneath him in the valley.

7:9 และต่อมา ในคืนเดียวกันนั้น พระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “เจ้าจงลุกขึ้น ลงไปยังค่ายเถิด ด้วยว่าเราได้มอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของเจ้าแล้ว

7:9 And it came to pass the same night, that the LORD said unto him, Arise, get thee down unto the host; for I have delivered it into thine hand.

7:10 แต่ถ้าเจ้ากลัวไม่กล้าลงไป เจ้าจงพาปูราห์คนใช้ของเจ้าไปด้วยลงไปยังค่ายนั้น

7:10 But if thou fear to go down, go thou with Phurah thy servant down to the host:

7:11 และเจ้าจะได้ยินว่าเขาทั้งหลายพูดอะไรกัน และภายหลังมือของเจ้าจะมีกำลังเพิ่มขึ้นที่จะลงไปยังค่ายนั้น” ดังนั้นท่านจึงลงไปกับปูราห์คนใช้ของท่าน ไปถึงทหารถืออาวุธซึ่งอยู่ด้านนอกค่าย

7:11 And thou shalt hear what they say; and afterward shall thine hands be strengthened to go down unto the host. Then went he down with Phurah his servant unto the outside of the armed men that were in the host.

7:12 และคนมีเดียน คนอามาเลข กับบรรดาชาวตะวันออก นอนอยู่ตามหุบเขาเหมือนฝูงตั๊กแตน และฝูงอูฐของพวกเขาก็นับไม่ถ้วน มีจำนวนดั่งเม็ดทรายที่ชายทะเล

7:12 And the Midianites and the Amalekites and all the children of the east lay along in the valley like grasshoppers for multitude; and their camels were without number, as the sand by the sea side for multitude.

7:13 และเมื่อกิเดโอนมาถึงแล้ว ดูเถิด มีชายคนหนึ่งเล่าความฝันให้เพื่อนของเขาฟัง และกล่าวว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าฝันเรื่องหนึ่ง ดูซิ มีขนมข้าวบาร์เลย์ก้อนหนึ่งกลิ้งเข้ามาในค่ายของคนมีเดียน และมาถึงเต็นท์อันหนึ่ง และโดนเต็นท์นั้นทำให้เต็นท์ล้มลง และเต็นท์นั้นพลิกคว่ำ จนเต็นท์นั้นพังราบไป”

7:13 And when Gideon was come, behold, there was a man that told a dream unto his fellow, and said, Behold, I dreamed a dream, and, lo, a cake of barley bread tumbled into the host of Midian, and came unto a tent, and smote it that it fell, and overturned it, that the tent lay along.

7:14 และเพื่อนของเขาตอบและกล่าวว่า “นี่ไม่ใช่อื่นไกลเลย นอกจากดาบของกิเดโอนบุตรชายของโยอาชบุรุษของอิสราเอล เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงมอบคนมีเดียนและกองทัพทั้งสิ้นไว้ในมือของท่านแล้ว”

7:14 And his fellow answered and said, This is nothing else save the sword of Gideon the son of Joash, a man of Israel: for into his hand hath God delivered Midian, and all the host.

7:15 และเมื่อกิเดโอนได้ยินเขาเล่าความฝันและคำแก้ฝันเช่นนั้นแล้ว ท่านก็นมัสการ และกลับไปสู่กองทัพของคนอิสราเอลและกล่าวว่า “จงลุกขึ้นเถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงมอบกองทัพของคนมีเดียนไว้ในมือของท่านทั้งหลายแล้ว”

7:15 And it was so, when Gideon heard the telling of the dream, and the interpretation thereof, that he worshipped, and returned into the host of Israel, and said, Arise; for the LORD hath delivered into your hand the host of Midian.

คนอิสราเอลได้ชัยชนะโดยแตร หม้อเปล่าและคบเพลิง
7:16 และท่านได้แบ่งคนสามร้อยคนนั้นออกเป็นสามกอง และให้ทุกคนถือแตรในมือของตน ถือหม้อเปล่า และใส่คบเพลิงไว้ข้างในหม้อเหล่านั้น

Victory with Trumpets, Pitchers and Lamps
7:16 And he divided the three hundred men into three companies, and he put a trumpet in every man's hand, with empty pitchers, and lamps within the pitchers.

7:17 และท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่า “จงคอยดูข้าพเจ้า และให้กระทำเหมือนกัน และดูเถิด เมื่อข้าพเจ้าไปถึงด้านนอกค่ายแล้ว ข้าพเจ้ากระทำอย่างไร ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนั้น

7:17 And he said unto them, Look on me, and do likewise: and, behold, when I come to the outside of the camp, it shall be that, as I do, so shall ye do.

7:18 เมื่อข้าพเจ้าเป่าแตร คือตัวข้าพเจ้ากับบรรดาคนที่อยู่กับข้าพเจ้า แล้วท่านทั้งหลายจงเป่าแตรรับให้รอบค่ายทั้งหมดด้วย และร้องว่า ‘ดาบของพระเยโฮวาห์และของกิเดโอน’”

7:18 When I blow with a trumpet, I and all that are with me, then blow ye the trumpets also on every side of all the camp, and say, The sword of the LORD, and of Gideon.

7:19 ดังนั้น กิเดโอนกับคนหนึ่งร้อยคนที่อยู่กับท่านก็มาถึงด้านนอกค่ายในเวลาต้นยามกลาง และพวกเขาพึ่งเปลี่ยนเวรยามใหม่ และเขาทั้งหลายได้เป่าแตรและทุบหม้อซึ่งอยู่ในมือของตนให้แตก

7:19 So Gideon, and the hundred men that were with him, came unto the outside of the camp in the beginning of the middle watch; and they had but newly set the watch: and they blew the trumpets, and brake the pitchers that were in their hands.

7:20 และทั้งสามกองก็เป่าแตรและทุบหม้อให้แตก และมือซ้ายของตนถือคบเพลิง มือขวาของตนถือแตรจะเป่า และเขาทั้งหลายร้องว่า “ดาบของพระเยโฮวาห์และของกิเดโอน”

7:20 And the three companies blew the trumpets, and brake the pitchers, and held the lamps in their left hands, and the trumpets in their right hands to blow withal: and they cried, The sword of the LORD, and of Gideon.

7:21 และเขาทั้งหลายทุกคนยืนอยู่ตามที่ของตนเรียงรายรอบค่าย และกองทัพทั้งหมดก็วิ่งหนี ร้องอื้ออึง และหลบหนีไป

7:21 And they stood every man in his place round about the camp: and all the host ran, and cried, and fled.

7:22 และคนสามร้อยคนนั้นเป่าแตร และพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้ทุกคนใช้ดาบฆ่าฟันกันเอง คือตลอดทั่วทั้งกองทัพ และกองทัพก็หลบหนีไปถึงตำบลเบธชิทธาห์ทางไปเมืองเศเรราห์ และถึงพรมแดนของอาเบลเมโฮลาห์ ถึงตำบลทับบาท

7:22 And the three hundred blew the trumpets, and the LORD set every man's sword against his fellow, even throughout all the host: and the host fled to Bethshittah in Zererath, and to the border of Abelmeholah, unto Tabbath.

7:23 และคนอิสราเอลรวบรวมกันจากนัฟทาลี จากอาเชอร์ และจากทั่วมนัสเสห์ และได้ไล่ตามคนมีเดียนไป

7:23 And the men of Israel gathered themselves together out of Naphtali, and out of Asher, and out of all Manasseh, and pursued after the Midianites.

7:24 และกิเดโอนก็ส่งบรรดาผู้สื่อสารออกไปตลอดทั่วแดนเทือกเขาเอฟราอิม กล่าวว่า “จงลงมาสู้รบกับคนมีเดียน และยึดน่านน้ำ ไกลไปจนถึงตำบลเบธบาราห์และแม่น้ำจอร์แดน” ดังนั้นบรรดาคนเอฟราอิมก็รวบรวมกัน และยึดน่านน้ำถึงเบธบาราห์และแม่น้ำจอร์แดนไว้

7:24 And Gideon sent messengers throughout all mount Ephraim, saying, Come down against the Midianites, and take before them the waters unto Bethbarah and Jordan. Then all the men of Ephraim gathered themselves together, and took the waters unto Bethbarah and Jordan.

7:25 และเขาทั้งหลายได้จับโอเรบและเศเอบเจ้านายสองคนของคนมีเดียน และพวกเขาประหารโอเรบเสียที่ศิลาชื่อโอเรบ และประหารเศเอบเสียที่บ่อย่ำองุ่นชื่อเศเอบ และไล่ตามคนมีเดียนไป และนำเอาศีรษะของโอเรบและเศเอบมาให้กิเดโอนที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น

7:25 And they took two princes of the Midianites, Oreb and Zeeb; and they slew Oreb upon the rock Oreb, and Zeeb they slew at the winepress of Zeeb, and pursued Midian, and brought the heads of Oreb and Zeeb to Gideon on the other side Jordan.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope