กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ผู้วินิจฉัย 14 / Judges 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

แซมสันหลงรักหญิงสาวคนฟีลิสเตีย
14:1 และแซมสันได้ลงไปยังเมืองทิมนาห์ และได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งของพวกบุตรสาวแห่งคนฟีลิสเตียที่เมืองทิมนาห์

Samson in Love with Philistine Girl
14:1 And Samson went down to Timnath, and saw a woman in Timnath of the daughters of the Philistines.

14:2 และท่านได้ขึ้นมาบอกบิดามารดาของตน และกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งของพวกบุตรสาวแห่งคนฟีลิสเตียที่เมืองทิมนาห์ ฉะนั้นบัดนี้ โปรดไปขอนางให้เป็นภรรยาของข้าพเจ้า”

14:2 And he came up, and told his father and his mother, and said, I have seen a woman in Timnath of the daughters of the Philistines: now therefore get her for me to wife.

14:3 แล้วบิดาและมารดาของท่านกล่าวแก่ท่านว่า “ไม่มีผู้หญิงคนใดในท่ามกลางพวกบุตรสาวแห่งญาติพี่น้องของเจ้าหรือ หรือในท่ามกลางบรรดาชนชาติของเราหรือ เจ้าจึงไปรับภรรยาจากคนฟีลิสเตียที่ไม่เข้าสุหนัต” และแซมสันกล่าวแก่บิดาของตนว่า “โปรดไปขอหญิงนั้นให้ข้าพเจ้า เพราะเธอเป็นที่พอใจข้าพเจ้ามาก”

14:3 Then his father and his mother said unto him, Is there never a woman among the daughters of thy brethren, or among all my people, that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistines? And Samson said unto his father, Get her for me; for she pleaseth me well.

14:4 แต่บิดาและมารดาของท่านไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นมาจากพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงแสวงหาโอกาสที่จะต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย ด้วยว่าเวลานั้นคนฟีลิสเตียมีอำนาจเหนืออิสราเอล

14:4 But his father and his mother knew not that it was of the LORD, that he sought an occasion against the Philistines: for at that time the Philistines had dominion over Israel.

แซมสันฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่า
14:5 แล้วแซมสันก็ลงไปที่เมืองทิมนาห์กับบิดามารดาของตน และมาถึงสวนองุ่นของทิมนาห์ และดูเถิด มีสิงโตหนุ่มตัวหนึ่งคำรามเข้าต่อสู้ท่าน

Samson Kills Lion with Only His Hands
14:5 Then went Samson down, and his father and his mother, to Timnath, and came to the vineyards of Timnath: and, behold, a young lion roared against him.

14:6 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงสวมทับอยู่บนท่านอย่างมหาศาล และท่านได้ฉีกสิงโตออกเหมือนอย่างท่านฉีกลูกแพะ และท่านไม่มีอะไรในมือของท่าน แต่ท่านมิได้บอกให้บิดาของท่านหรือมารดาของท่านทราบว่าท่านได้ทำอะไร

14:6 And the Spirit of the LORD came mightily upon him, and he rent him as he would have rent a kid, and he had nothing in his hand: but he told not his father or his mother what he had done.

14:7 และท่านได้ลงไปพูดจากับหญิงคนนั้น และเธอเป็นที่พอใจแก่แซมสันมาก

14:7 And he went down, and talked with the woman; and she pleased Samson well.

แซมสันทายปริศนาแก่คนฟีลิสเตีย
14:8 และต่อมาภายหลัง ท่านได้กลับไปเพื่อรับเธอ และท่านก็แวะไปดูซากสิงโต และดูเถิด มีฝูงผึ้งและมีรวงผึ้งอยู่ในซากสิงโตนั้น

Samson Asks Riddle of Philistines
14:8 And after a time he returned to take her, and he turned aside to see the carcase of the lion: and, behold, there was a swarm of bees and honey in the carcase of the lion.

14:9 และท่านได้ยื่นมือของท่านหยิบรวงผึ้งนั้นมา และเดินไปรับประทานไป และมาถึงบิดามารดาของท่าน และท่านได้แบ่งให้เขาทั้งสอง และพวกเขาก็รับประทาน แต่ท่านมิได้บอกเขาทั้งสองว่าท่านเอารวงผึ้งนั้นมาจากซากสิงโต

14:9 And he took thereof in his hands, and went on eating, and came to his father and mother, and he gave them, and they did eat: but he told not them that he had taken the honey out of the carcase of the lion.

14:10 แล้วบิดาของท่านก็ลงไปหาหญิงคนนั้น และแซมสันได้จัดงานเลี้ยงที่นั่น เพราะคนหนุ่ม ๆ เคยกระทำเช่นนั้น

14:10 So his father went down unto the woman: and Samson made there a feast; for so used the young men to do.

14:11 และต่อมา เมื่อเขาทั้งหลายเห็นท่านแล้ว พวกเขาจึงนำเพื่อนสามสิบคนให้มาอยู่กับท่าน

14:11 And it came to pass, when they saw him, that they brought thirty companions to be with him.

14:12 และแซมสันกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “ข้าพเจ้าจะทายปริศนาแก่ท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่ง ถ้าพวกท่านสามารถแก้ปริศนานี้ได้อย่างแน่นอนแล้ว และบอกให้ข้าพเจ้าทราบก่อนจบงานเลี้ยงเจ็ดวันนี้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจะให้ผ้าป่านสามสิบชิ้นกับเสื้อผ้าสามสิบชุดแก่ท่านทั้งหลาย

14:12 And Samson said unto them, I will now put forth a riddle unto you: if ye can certainly declare it me within the seven days of the feast, and find it out, then I will give you thirty sheets and thirty change of garments:

14:13 แต่ถ้าท่านทั้งหลายแก้ปริศนานี้ให้ข้าพเจ้าไม่ได้ ดังนั้นพวกท่านจะให้ผ้าป่านสามสิบชิ้นกับเสื้อผ้าสามสิบชุดแก่ข้าพเจ้า” และเขาทั้งหลายพูดกับท่านว่า “ทายปริศนาของท่านมาเถิด เพื่อพวกข้าพเจ้าจะฟังปริศนานั้น”

14:13 But if ye cannot declare it me, then shall ye give me thirty sheets and thirty change of garments. And they said unto him, Put forth thy riddle, that we may hear it.

14:14 และท่านได้กล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “มีของกินออกมาจากตัวผู้กิน และมีของหวานออกมาจากตัวที่แข็งแรง” และในสามวันพวกเขาก็ยังแก้ปริศนานี้ไม่ได้

14:14 And he said unto them, Out of the eater came forth meat, and out of the strong came forth sweetness. And they could not in three days expound the riddle.

14:15 และต่อมาในวันที่เจ็ด เขาทั้งหลายได้พูดกับภรรยาของแซมสันว่า “จงล่อลวงสามีของเจ้า ให้เขาแก้ปริศนานี้ให้เราทั้งหลายฟัง มิฉะนั้นพวกเราจะเอาไฟเผาเจ้ากับบ้านบิดาของเจ้าเสีย เจ้าทั้งหลายเชิญพวกเรามาเพื่อจะเอาสิ่งของของเราทั้งหลายไปเสีย อย่างนั้นหรือ”

14:15 And it came to pass on the seventh day, that they said unto Samson's wife, Entice thy husband, that he may declare unto us the riddle, lest we burn thee and thy father's house with fire: have ye called us to take that we have? is it not so?

14:16 และภรรยาของแซมสันก็ร้องไห้ต่อหน้าท่าน และพูดว่า “ท่านเกลียดข้า และท่านไม่รักข้า ท่านได้ทายปริศนาแก่ชาวเมืองของข้า และท่านก็ไม่แก้ปริศนาให้ข้าฟัง” และท่านพูดกับเธอว่า “ดูเถิด ข้ายังไม่แก้ปริศนาให้บิดามารดาของข้าฟังเลย และข้าจะแก้ปริศนาให้เจ้าฟังได้อย่างไร”

14:16 And Samson's wife wept before him, and said, Thou dost but hate me, and lovest me not: thou hast put forth a riddle unto the children of my people, and hast not told it me. And he said unto her, Behold, I have not told it my father nor my mother, and shall I tell it thee?

14:17 และนางร้องไห้คร่ำครวญต่อหน้าท่านตลอดเจ็ดวัน ซึ่งเป็นวันเลี้ยงของเขาทั้งสองนั้น และต่อมาในวันที่เจ็ด ท่านได้แก้ปริศนาให้เธอฟัง เพราะเธอรบกวนท่านมากนัก และเธอก็แก้ปริศนาให้ชาวเมืองของเธอฟัง

14:17 And she wept before him the seven days, while their feast lasted: and it came to pass on the seventh day, that he told her, because she lay sore upon him: and she told the riddle to the children of her people.

14:18 และในวันที่เจ็ดก่อนดวงอาทิตย์ตก ชาวเมืองจึงพูดกับท่านว่า “มีอะไรหวานกว่าน้ำผึ้ง และมีอะไรแข็งแรงกว่าสิงโต” และท่านได้พูดกับเขาทั้งหลายว่า “ถ้าพวกท่านไม่เอาวัวสาวของข้าพเจ้าช่วยไถ ท่านทั้งหลายคงจะแก้ปริศนาของข้าพเจ้าไม่ได้”

14:18 And the men of the city said unto him on the seventh day before the sun went down, What is sweeter than honey? and what is stronger than a lion? And he said unto them, If ye had not plowed with my heifer, ye had not found out my riddle.

แซมสันแก้แค้นคนฟีลิสเตีย
14:19 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงสวมทับอยู่บนแซมสัน และท่านจึงลงไปที่อัชเคโลน และได้ฆ่าชาวเมืองนั้นสามสิบคน และริบเอาสิ่งของของเขาทั้งหลาย และมอบเสื้อผ้าให้แก่คนเหล่านั้นที่แก้ปริศนา และท่านโกรธมาก และท่านได้กลับไปบ้านบิดาของท่าน

Samson's Revenge
14:19 And the Spirit of the LORD came upon him, and he went down to Ashkelon, and slew thirty men of them, and took their spoil, and gave change of garments unto them which expounded the riddle. And his anger was kindled, and he went up to his father's house.

14:20 แต่ภรรยาของแซมสันนั้นเขาก็ยกให้แก่เพื่อนของท่าน ผู้ซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนั้นเสีย

14:20 But Samson's wife was given to his companion, whom he had used as his friend.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope