กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ผู้วินิจฉัย 16 / Judges 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]


16:1 แล้วแซมสันไปที่เมืองกาซา และเห็นหญิงโสเภณีคนหนึ่งที่นั่น และเข้าไปหานาง

16:1 Then went Samson to Gaza, and saw there an harlot, and went in unto her.

16:2 และมีคนบอกชาวกาซาว่า “แซมสันมาที่นี่แล้ว” และเขาทั้งหลายก็ล้อมท่านไว้ และซุ่มคอยท่านอยู่ที่ประตูเมืองตลอดคืน และพวกเขาก็นิ่งเงียบอยู่ตลอดคืนนั้น กล่าวว่า “ตอนรุ่งเช้า เมื่อสว่างแล้ว เราทั้งหลายจะฆ่าเขาเสีย”

16:2 And it was told the Gazites, saying, Samson is come hither. And they compassed him in, and laid wait for him all night in the gate of the city, and were quiet all the night, saying, In the morning, when it is day, we shall kill him.

16:3 และแซมสันนอนอยู่จนถึงเที่ยงคืน ตอนเที่ยงคืนก็ลุกขึ้น และยกประตูเมืองรวมทั้งเสาสองต้น พร้อมทั้งดาลประตูใส่บ่าของท่านและแบกไปจนถึงยอดเนินเขาซึ่งอยู่ตรงหน้าเมืองเฮโบรน

16:3 And Samson lay till midnight, and arose at midnight, and took the doors of the gate of the city, and the two posts, and went away with them, bar and all, and put them upon his shoulders, and carried them up to the top of an hill that is before Hebron.

เดลิลาห์ล่อลวงและจับแซมสัน
16:4 และต่อมาภายหลัง ท่านได้รักผู้หญิงคนหนึ่งในหุบเขาแห่งโสเรก ผู้มีชื่อว่าเดลิลาห์

Delilah Entices and Captures Samson
16:4 And it came to pass afterward, that he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah.

16:5 และพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียก็ขึ้นไปหานาง และพูดกับเธอว่า “จงล่อลวงเขา และดูว่ากำลังมหาศาลของเขาอยู่ที่ไหน และทำอย่างไรเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชัยชนะเหนือเขา เพื่อพวกเราจะได้ผูกมัดเขาไว้เพื่อทรมานเขา และเราทุกคนจะให้เงินแก่เจ้าคนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยแผ่น”

16:5 And the lords of the Philistines came up unto her, and said unto her, Entice him, and see wherein his great strength lieth, and by what means we may prevail against him, that we may bind him to afflict him: and we will give thee every one of us eleven hundred pieces of silver.

16:6 และเดลิลาห์ได้พูดกับแซมสันว่า “ข้าขอร้องท่าน ขอบอกข้าว่า กำลังมหาศาลของท่านอยู่ที่ไหน และจะผูกมัดท่านไว้อย่างไรเพื่อทรมานท่าน”

16:6 And Delilah said to Samson, Tell me, I pray thee, wherein thy great strength lieth, and wherewith thou mightest be bound to afflict thee.

16:7 และแซมสันพูดกับนางว่า “ถ้าพวกเขาผูกมัดข้าด้วยสายธนูสดที่ยังไม่แห้งเจ็ดเส้น ดังนั้นข้าจะอ่อนเพลีย และเป็นเหมือนกับชายอื่น ๆ”

16:7 And Samson said unto her, If they bind me with seven green withs that were never dried, then shall I be weak, and be as another man.

16:8 แล้วพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียก็เอาสายธนูสดที่ยังไม่แห้งเจ็ดเส้นมาให้นาง และนางก็เอาสายธนูนั้นมาผูกมัดท่านไว้

16:8 Then the lords of the Philistines brought up to her seven green withs which had not been dried, and she bound him with them.

16:9 ตอนนั้น มีคนซุ่มคอยอยู่กับนางที่ห้องชั้นใน และนางพูดกับท่านว่า “แซมสัน คนฟีลิสเตียมาจับท่านแล้ว” และท่านได้ดึงสายธนูนั้นให้ขาดเหมือนอย่างเชือกป่านขาดเมื่อโดนไฟ ดังนั้นเรื่องกำลังของท่านก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ์แจ้ง

16:9 Now there were men lying in wait, abiding with her in the chamber. And she said unto him, The Philistines be upon thee, Samson. And he brake the withs, as a thread of tow is broken when it toucheth the fire. So his strength was not known.

16:10 และเดลิลาห์พูดกับแซมสันว่า “ดูเถิด ท่านกลั่นแกล้งข้าและโกหกข้า บัดนี้ข้าขอร้องท่าน ขอบอกข้าว่า จะผูกมัดท่านไว้ได้อย่างไร”

16:10 And Delilah said unto Samson, Behold, thou hast mocked me, and told me lies: now tell me, I pray thee, wherewith thou mightest be bound.

16:11 และท่านก็พูดกับนางว่า “ถ้าพวกเขาเอาเชือกใหม่ที่ยังไม่เคยใช้มาผูกมัดข้า ดังนั้นข้าจะอ่อนเพลีย และเป็นเหมือนกับชายอื่น ๆ”

16:11 And he said unto her, If they bind me fast with new ropes that never were occupied, then shall I be weak, and be as another man.

16:12 ฉะนั้น เดลิลาห์จึงเอาเชือกใหม่มา และผูกมัดท่านไว้ด้วยเชือกนั้น และพูดกับท่านว่า “แซมสัน คนฟีลิสเตียมาจับท่านแล้ว” และมีคนซุ่มคอยอยู่ในห้องชั้นใน และท่านก็ดึงเชือกออกจากแขนของตนเหมือนอย่างดึงเส้นด้าย

16:12 Delilah therefore took new ropes, and bound him therewith, and said unto him, The Philistines be upon thee, Samson. And there were liers in wait abiding in the chamber. And he brake them from off his arms like a thread.

16:13 และเดลิลาห์พูดกับแซมสันว่า “ท่านกลั่นแกล้งข้าเรื่อยมาจนถึงเดี๋ยวนี้และโกหกข้า จงบอกข้าเถิดว่า จะผูกมัดท่านไว้ได้อย่างไร” และท่านได้พูดกับนางว่า “ถ้าเจ้าเอาผมทั้งเจ็ดปอยของข้าถักเข้ากับด้ายเส้นยืน”

16:13 And Delilah said unto Samson, Hitherto thou hast mocked me, and told me lies: tell me wherewith thou mightest be bound. And he said unto her, If thou weavest the seven locks of my head with the web.

16:14 และนางจึงผูกผมทั้งเจ็ดปอยเข้ากับหลักหมุด และพูดกับท่านว่า “แซมสัน คนฟีลิสเตียมาจับท่านแล้ว” และท่านก็ตื่นขึ้น และออกไปโดยดึงหลักหมุดของกระสวยและด้ายเส้นยืนไปด้วย

16:14 And she fastened it with the pin, and said unto him, The Philistines be upon thee, Samson. And he awaked out of his sleep, and went away with the pin of the beam, and with the web.

16:15 และนางได้พูดกับท่านว่า “ท่านพูดได้อย่างไรว่า ‘ข้ารักเจ้า’ เมื่อจิตใจของท่านไม่ได้อยู่กับข้าเลย ท่านกลั่นแกล้งข้าสามครั้งแล้ว และท่านมิได้บอกข้าว่ากำลังมหาศาลของท่านอยู่ที่ไหน”

16:15 And she said unto him, How canst thou say, I love thee, when thine heart is not with me? thou hast mocked me these three times, and hast not told me wherein thy great strength lieth.

16:16 และต่อมา เมื่อนางคาดคั้นท่านด้วยถ้อยคำของนางวันแล้ววันเล่า และชักชวนท่าน จนกระทั่งจิตใจของท่านก็เบื่อแทบจะตาย

16:16 And it came to pass, when she pressed him daily with her words, and urged him, so that his soul was vexed unto death;

16:17 ท่านจึงบอกความจริงทั้งสิ้นในใจของท่านแก่นาง และพูดกับนางว่า “มีดโกนยังไม่เคยถูกต้องศีรษะของข้า เพราะข้าเป็นนาศีร์ถวายแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา ถ้าโกนผมข้าเสีย ดังนั้นกำลังของข้าก็จะหมดไปจากข้า และข้าจะอ่อนเพลีย และเป็นเหมือนกับชายอื่น ๆ”

16:17 That he told her all his heart, and said unto her, There hath not come a razor upon mine head; for I have been a Nazarite unto God from my mother's womb: if I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak, and be like any other man.

16:18 และเมื่อเดลิลาห์เห็นว่าท่านบอกความจริงทั้งสิ้นในใจของท่านแก่นางแล้ว นางจึงส่งคนไปเรียกพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียว่า “ขอจงขึ้นมาเดี๋ยวนี้เถิด เพราะเขาบอกความจริงทั้งสิ้นในใจของเขาแก่ข้าแล้ว” แล้วพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียก็ขึ้นมาหานาง และนำเงินติดมือมาด้วย

16:18 And when Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called for the lords of the Philistines, saying, Come up this once, for he hath shewed me all his heart. Then the lords of the Philistines came up unto her, and brought money in their hand.

16:19 และเดลิลาห์ก็ให้ท่านนอนหลับอยู่บนตักของเธอ และนางได้เรียกชายคนหนึ่งมาให้โกนผมทั้งเจ็ดปอยออกจากศีรษะของท่าน และนางก็ตั้งต้นรบกวนท่าน และกำลังของท่านก็หมดไปจากท่าน

16:19 And she made him sleep upon her knees; and she called for a man, and she caused him to shave off the seven locks of his head; and she began to afflict him, and his strength went from him.

16:20 และนางพูดว่า “แซมสัน คนฟีลิสเตียมาจับท่านแล้ว” และท่านก็ตื่นขึ้นจากการนอนหลับของท่าน และพูดว่า “ข้าจะออกไปอย่างครั้งก่อน ๆ และสลัดตัวให้หลุดไป” และท่านไม่รู้ตัวว่าพระเยโฮวาห์ได้ละทิ้งท่านแล้ว

16:20 And she said, The Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep, and said, I will go out as at other times before, and shake myself. And he wist not that the LORD was departed from him.

16:21 แต่คนฟีลิสเตียได้มาจับท่าน และควักลูกตาทั้งสองของท่านออกเสีย และนำท่านลงมาที่กาซา และเอาโซ่ตรวนทองเหลืองล่ามท่านไว้ และให้ท่านโม่แป้งอยู่ในเรือนจำ

16:21 But the Philistines took him, and put out his eyes, and brought him down to Gaza, and bound him with fetters of brass; and he did grind in the prison house.

16:22 อย่างไรก็ตาม หลังจากโกนผมของท่านแล้ว ผมที่ศีรษะของท่านก็ค่อย ๆ งอกขึ้นมา

16:22 Howbeit the hair of his head began to grow again after he was shaven.

แซมสันฆ่าคนฟีลิสเตียก่อนสิ้นชีวิต
16:23 ดังนั้น พวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียประชุมกัน เพื่อถวายเครื่องสัตวบูชายิ่งใหญ่แก่ดาโกนพระของเขาทั้งหลายและเพื่อแสดงความปีติยินดี เพราะเขาทั้งหลายกล่าวว่า “พระของพวกเราได้มอบแซมสันศัตรูของเราทั้งหลายไว้ในมือพวกเราแล้ว”

Samson Victorious in Death
16:23 Then the lords of the Philistines gathered them together for to offer a great sacrifice unto Dagon their god, and to rejoice: for they said, Our god hath delivered Samson our enemy into our hand.

16:24 และเมื่อประชาชนเห็นท่านแล้ว เขาทั้งหลายได้สรรเสริญพระของตน เพราะพวกเขากล่าวว่า “พระของเราได้มอบศัตรูของพวกเราไว้ในมือของเราทั้งหลาย คือผู้ทำลายแผ่นดินของพวกเรา และผู้ฆ่าเราทั้งหลายเป็นอันมาก”

16:24 And when the people saw him, they praised their god: for they said, Our god hath delivered into our hands our enemy, and the destroyer of our country, which slew many of us.

16:25 และต่อมา เมื่อจิตใจของเขาทั้งหลายครึกครื้นรื่นเริงแล้ว พวกเขาจึงพูดว่า “จงเรียกแซมสันมา ให้เขาเล่นตลกให้พวกเราดู” และพวกเขาจึงไปเรียกแซมสันให้ออกมาจากเรือนจำ และท่านก็เล่นตลกต่อหน้าเขาทั้งหลาย และพวกเขาพาท่านมายืนอยู่ระหว่างเสาทั้งสองต้น

16:25 And it came to pass, when their hearts were merry, that they said, Call for Samson, that he may make us sport. And they called for Samson out of the prison house; and he made them sport: and they set him between the pillars.

16:26 และแซมสันได้พูดกับเด็กที่จูงมือของตนว่า “ขอพาข้าไปคลำเสาที่รองรับตึกนี้ เพื่อข้าจะได้พิงเสานั้น”

16:26 And Samson said unto the lad that held him by the hand, Suffer me that I may feel the pillars whereupon the house standeth, that I may lean upon them.

16:27 ในเวลานั้นมีผู้ชายและผู้หญิงอยู่เต็มตึกนั้น และพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียก็อยู่ที่นั่นทั้งหมด และมีชายหญิงประมาณสามพันคนที่อยู่บนหลังคาตึกนั้น เพื่อจะดูขณะที่แซมสันเล่นตลก

16:27 Now the house was full of men and women; and all the lords of the Philistines were there; and there were upon the roof about three thousand men and women, that beheld while Samson made sport.

16:28 และแซมสันก็ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ ขอประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ครั้งนี้ครั้งเดียว โอ ข้าแต่พระเจ้า เพื่อในครั้งนี้เอง ข้าพระองค์จะได้แก้แค้นคนฟีลิสเตียเพื่อตาทั้งสองข้างของข้าพระองค์”

16:28 And Samson called unto the LORD, and said, O Lord GOD, remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee, only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my two eyes.

16:29 และแซมสันได้จับเสากลางสองต้นที่รองรับตึกนั้นไว้ และเสาทั้งสองต้นนั้นก็พยุงตึกนั้นไว้ มือขวาของท่านยันเสาต้นหนึ่ง และมือซ้ายของท่านยันเสาอีกต้นหนึ่ง

16:29 And Samson took hold of the two middle pillars upon which the house stood, and on which it was borne up, of the one with his right hand, and of the other with his left.

16:30 และแซมสันกล่าวว่า “ขอให้ข้าตายพร้อมกับคนฟีลิสเตีย” และท่านก็โน้มตัวลงด้วยกำลังทั้งสิ้นของตน และตึกนั้นก็พังทับบรรดาเจ้านายและประชาชนทุกคนที่อยู่ในนั้น ดังนั้นคนที่ท่านฆ่าเมื่อครั้งท่านตายนี้ก็มากกว่าคนที่ท่านฆ่าเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่

16:30 And Samson said, Let me die with the Philistines. And he bowed himself with all his might; and the house fell upon the lords, and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which he slew in his life.

16:31 แล้วพี่น้องของท่านและบรรดาครอบครัวบิดาของท่านก็ลงมารับศพของท่าน และพาขึ้นไปฝังศพของท่านไว้ระหว่างโศราห์กับเอชทาโอล ในที่ฝังศพของมาโนอาห์บิดาของท่าน และท่านได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่ยี่สิบปี

16:31 Then his brethren and all the house of his father came down, and took him, and brought him up, and buried him between Zorah and Eshtaol in the buryingplace of Manoah his father. And he judged Israel twenty years.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope