กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 18 / Joshua 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

พลับพลาที่เมืองชีโลห์
18:1 และชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้นก็มาประชุมกันที่เมืองชีโลห์ และตั้งพลับพลาแห่งชุมนุมชนขึ้นที่นั่น และแผ่นดินนั้นก็ตกอยู่ในการครอบครองของเขาทั้งหลาย

Tabernacle at Shiloh
18:1 And the whole congregation of the children of Israel assembled together at Shiloh, and set up the tabernacle of the congregation there. And the land was subdued before them.

แผ่นดินส่วนของเจ็ดเผ่าที่เหลือ
18:2 และในท่ามกลางชนชาติอิสราเอล ยังมีอีกเจ็ดเผ่าที่ยังไม่ได้รับมรดกของตน

Portions of Seven Remaining Tribes
18:2 And there remained among the children of Israel seven tribes, which had not yet received their inheritance.

18:3 และโยชูวากล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า “พวกท่านจะรอช้าอยู่อีกนานเท่าใด จึงจะเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายประทานแก่พวกท่าน

18:3 And Joshua said unto the children of Israel, How long are ye slack to go to possess the land, which the LORD God of your fathers hath given you?

18:4 จงเลือกคนเผ่าละสามคนจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย และข้าพเจ้าจะส่งคนเหล่านั้นไป และพวกเขาจะลุกขึ้นและผ่านไปทั่วแผ่นดินนั้น และเขียนแนวเขตของแผ่นดินนั้นตามมรดกของแต่ละเผ่า และเขาทั้งหลายจะกลับมาหาข้าพเจ้าอีก

18:4 Give out from among you three men for each tribe: and I will send them, and they shall rise, and go through the land, and describe it according to the inheritance of them; and they shall come again to me.

18:5 และเขาทั้งหลายจะแบ่งแผ่นดินนั้นออกเป็นเจ็ดส่วน คนยูดาห์จะอยู่ในเขตแดนของพวกเขาทางภาคใต้ และวงศ์วานโยเซฟจะอยู่ในเขตแดนของพวกเขาทางภาคเหนือ

18:5 And they shall divide it into seven parts: Judah shall abide in their coast on the south, and the house of Joseph shall abide in their coasts on the north.

18:6 ท่านทั้งหลายจงเขียนแนวเขตของแผ่นดินนั้นเป็นเจ็ดส่วน และนำรายการนั้นมาให้ข้าพเจ้าที่นี่ เพื่อข้าพเจ้าจะจับสลากให้พวกท่านที่นี่ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลาย

18:6 Ye shall therefore describe the land into seven parts, and bring the description hither to me, that I may cast lots for you here before the LORD our God.

18:7 แต่คนเลวีไม่มีส่วนแบ่งในท่ามกลางพวกท่าน ด้วยว่าตำแหน่งปุโรหิตของพระเยโฮวาห์เป็นมรดกของเขาทั้งหลาย และคนกาด คนรูเบน กับคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าก็ได้รับมรดกของพวกเขาทางฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นด้านทิศตะวันออก ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้มอบให้แก่เขาทั้งหลายแล้ว”

18:7 But the Levites have no part among you; for the priesthood of the LORD is their inheritance: and Gad, and Reuben, and half the tribe of Manasseh, have received their inheritance beyond Jordan on the east, which Moses the servant of the LORD gave them.

18:8 และคนเหล่านั้นก็ลุกขึ้นและเดินทางออกไป และโยชูวากำชับเขาทั้งหลายที่จะเขียนแนวเขตของแผ่นดินนั้นว่า “จงไปและเดินทางตลอดทั่วแผ่นดิน และเขียนแนวเขตของแผ่นดินนั้น และกลับมาหาข้าพเจ้าอีก เพื่อข้าพเจ้าจะจับสลากให้ท่านทั้งหลายที่นี่ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่เมืองชีโลห์”

18:8 And the men arose, and went away: and Joshua charged them that went to describe the land, saying, Go and walk through the land, and describe it, and come again to me, that I may here cast lots for you before the LORD in Shiloh.

18:9 และคนเหล่านั้นก็เดินผ่านไปตลอดทั่วแผ่นดิน และเขียนเป็นหนังสือแนวเขตนครต่าง ๆ แบ่งเป็นเจ็ดส่วน และกลับมาหาโยชูวาอีก ณ ค่ายที่เมืองชีโลห์

18:9 And the men went and passed through the land, and described it by cities into seven parts in a book, and came again to Joshua to the host at Shiloh.

18:10 และโยชูวาก็จับสลากให้เขาทั้งหลายที่เมืองชีโลห์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และโยชูวาก็ได้จัดแบ่งแผ่นดินให้แก่ชนชาติอิสราเอลที่นั่นตามส่วนแบ่งของแต่ละเผ่า

18:10 And Joshua cast lots for them in Shiloh before the LORD: and there Joshua divided the land unto the children of Israel according to their divisions.

18:11 และการจับสลากของเผ่าคนเบนยามินขึ้นมาตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา และอาณาเขตที่เป็นส่วนของเขาทั้งหลายอยู่ระหว่างคนยูดาห์และคนโยเซฟ

18:11 And the lot of the tribe of the children of Benjamin came up according to their families: and the coast of their lot came forth between the children of Judah and the children of Joseph.

18:12 และพรมแดนของเขาทั้งหลายทางด้านทิศเหนือเริ่มต้นที่แม่น้ำจอร์แดน และพรมแดนก็ยื่นขึ้นไปถึงไหล่เขาด้านทิศเหนือของเมืองเยรีโค และขึ้นไปทางแดนเทือกเขาด้านทิศตะวันตก และไปสิ้นสุดที่ถิ่นทุรกันดารแห่งเบธาเวน

18:12 And their border on the north side was from Jordan; and the border went up to the side of Jericho on the north side, and went up through the mountains westward; and the goings out thereof were at the wilderness of Bethaven.

18:13 และจากที่นั่นพรมแดนก็ยื่นไปทางทิศใต้ตรงไปทางเมืองลูสไปยังไหล่เขาที่เมืองลูส ซึ่งคือเมืองเบธเอล และพรมแดนก็ลงไปถึงอาทาโรทอัดดาร์ใกล้เนินเขาซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเบธโฮโรนล่าง

18:13 And the border went over from thence toward Luz, to the side of Luz, which is Bethel, southward; and the border descended to Atarothadar, near the hill that lieth on the south side of the nether Bethhoron.

18:14 และพรมแดนก็ยื่นไปอีกด้านหนึ่งและอ้อมไปทางปากอ่าวของทะเลด้านทิศใต้ จากเนินเขาซึ่งอยู่ด้านทิศใต้ตรงข้ามเมืองเบธโฮโรน และไปสิ้นสุดลงที่คีริยาทบาอัล ซึ่งคือคีริยาทเยอาริม เป็นนครที่เป็นของคนยูดาห์ นี่แหละเป็นพรมแดนด้านทิศตะวันตก

18:14 And the border was drawn thence, and compassed the corner of the sea southward, from the hill that lieth before Bethhoron southward; and the goings out thereof were at Kirjathbaal, which is Kirjathjearim, a city of the children of Judah: this was the west quarter.

18:15 และด้านทิศใต้นั้นเริ่มต้นที่ชานเมืองคีริยาทเยอาริม และพรมแดนก็ยื่นจากที่นั่นไปยังทางทิศตะวันตก และไปถึงน้ำพุของเนฟโทอาห์

18:15 And the south quarter was from the end of Kirjathjearim, and the border went out on the west, and went out to the well of waters of Nephtoah:

18:16 และพรมแดนก็ยื่นลงไปสุดเขตภูเขาซึ่งอยู่ตรงหน้าหุบเขาแห่งบุตรชายของฮินโนม และซึ่งเป็นหุบเขาแห่งพวกมนุษย์ยักษ์ด้านทิศเหนือ และลงไปที่หุบเขาแห่งฮินโนม ไปทางไหล่เขาของคนเยบุสด้านทิศใต้ และลงไปถึงเมืองเอนโรเกล

18:16 And the border came down to the end of the mountain that lieth before the valley of the son of Hinnom, and which is in the valley of the giants on the north, and descended to the valley of Hinnom, to the side of Jebusi on the south, and descended to Enrogel,

18:17 และเลี้ยวไปทางทิศเหนือ และตรงไปถึงเอนเชเมช และจากที่นั่นก็ตรงไปยังเกลีโลท ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทางขึ้นไปยังอดุมมิม และลงไปยังก้อนหินแห่งโบฮันบุตรชายของรูเบน

18:17 And was drawn from the north, and went forth to Enshemesh, and went forth toward Geliloth, which is over against the going up of Adummim, and descended to the stone of Bohan the son of Reuben,

18:18 และผ่านไปถึงไหล่เขาด้านทิศเหนือตรงข้ามอาราบาห์ และลงไปถึงอาราบาห์

18:18 And passed along toward the side over against Arabah northward, and went down unto Arabah:

18:19 และพรมแดนก็ผ่านไปทางทิศเหนือถึงไหล่เขาที่เบธฮกลาห์ และพรมแดนไปสิ้นสุดลงที่อ่าวด้านทิศเหนือของทะเลเกลือทางด้านทิศใต้ของแม่น้ำจอร์แดน นี่เป็นพรมแดนด้านทิศใต้

18:19 And the border passed along to the side of Bethhoglah northward: and the outgoings of the border were at the north bay of the salt sea at the south end of Jordan: this was the south coast.

18:20 และแม่น้ำจอร์แดนเป็นพรมแดนด้านทิศตะวันออก นี่เป็นมรดกของคนเบนยามินตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา มีพรมแดนดังนี้ล้อมรอบ

18:20 And Jordan was the border of it on the east side. This was the inheritance of the children of Benjamin, by the coasts thereof round about, according to their families.

18:21 นครทั้งหลายของเผ่าคนเบนยามินตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือเมืองเยรีโค เบธฮกลาห์ และหุบเขาแห่งเคซีส

18:21 Now the cities of the tribe of the children of Benjamin according to their families were Jericho, and Bethhoglah, and the valley of Keziz,

18:22 เบธอาราบาห์ เศมาราอิม เบธเอล

18:22 And Betharabah, and Zemaraim, and Bethel,

18:23 อัฟวิม ปาราห์ โอฟราห์

18:23 And Avim, and Parah, and Ophrah,

18:24 เคฟาฮาอัมโมนี โอฟนี และเกบา รวมเป็นสิบสองนครกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น

18:24 And Chepharhaammonai, and Ophni, and Gaba; twelve cities with their villages:

18:25 กิเบโอน รามาห์ เบเอโรท

18:25 Gibeon, and Ramah, and Beeroth,

18:26 มิสเปห์ เคฟีราห์ โมซาห์

18:26 And Mizpeh, and Chephirah, and Mozah,

18:27 เรเคม อิรเปเอล ทาระลาห์

18:27 And Rekem, and Irpeel, and Taralah,

18:28 เศลา เอเลฟ เยบุส ซึ่งคือเยรูซาเล็ม กิเบอัทและคีริยาท รวมเป็นสิบสี่นครกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น นี่เป็นมรดกของคนเบนยามินตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา

18:28 And Zelah, Eleph, and Jebusi, which is Jerusalem, Gibeath, and Kirjath; fourteen cities with their villages. This is the inheritance of the children of Benjamin according to their families.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope