กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 5 / Joshua 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]


5:1 และต่อมาเมื่อบรรดากษัตริย์ของคนอาโมไรต์ซึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันตก และบรรดากษัตริย์ของคนคานาอัน ซึ่งอยู่ใกล้ทะเล ได้ยินว่าพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้น้ำของแม่น้ำจอร์แดนแห้งไปต่อหน้าชนชาติอิสราเอล จนกว่าพวกเราข้ามฟากไปได้หมดแล้ว จิตใจของเขาทั้งหลายก็ละลายไป ทั้งไม่มีกำลังใจในพวกเขาอีกต่อไป เพราะเหตุชนชาติอิสราเอล

5:1 And it came to pass, when all the kings of the Amorites, which were on the side of Jordan westward, and all the kings of the Canaanites, which were by the sea, heard that the LORD had dried up the waters of Jordan from before the children of Israel, until we were passed over, that their heart melted, neither was there spirit in them any more, because of the children of Israel.

คนอิสราเอลรุ่นใหม่เข้าสุหนัตที่กิลกาล
5:2 ในเวลานั้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “จงทำมีดให้คมหลายเล่มสำหรับเจ้า และให้ชนชาติอิสราเอลเข้าสุหนัตครั้งที่สอง”

New Generation Circumcised at Gilgal
5:2 At that time the LORD said unto Joshua, Make thee sharp knives, and circumcise again the children of Israel the second time.

5:3 และโยชูวาได้ทำมีดให้คมหลายเล่มสำหรับท่าน และให้ชนชาติอิสราเอลเข้าสุหนัตที่เนินเขาแห่งหนังหุ้มปลายองคชาต

5:3 And Joshua made him sharp knives, and circumcised the children of Israel at the hill of the foreskins.

5:4 และนี่เป็นเหตุซึ่งโยชูวาให้เข้าสุหนัต คือบรรดาประชากรผู้ออกมาจากอียิปต์ พวกผู้ชายคือทหารทั้งหมดนั้น ได้สิ้นชีวิตเสียตามทางในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่เขาทั้งหลายได้ออกมาจากอียิปต์แล้ว

5:4 And this is the cause why Joshua did circumcise: All the people that came out of Egypt, that were males, even all the men of war, died in the wilderness by the way, after they came out of Egypt.

5:5 เนื่องจากประชากรเหล่านั้นผู้ซึ่งออกมาได้เข้าสุหนัตหมดทุกคนแล้ว แต่ประชากรทุกคนที่เกิดมาตามทางในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่เขาทั้งหลายได้ออกมาจากอียิปต์นั้น พวกเขายังไม่ได้ให้คนเหล่านั้นเข้าสุหนัต

5:5 Now all the people that came out were circumcised: but all the people that were born in the wilderness by the way as they came forth out of Egypt, them they had not circumcised.

5:6 เพราะว่าชนชาติอิสราเอลเดินทางสี่สิบปีอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนกว่าประชากรทั้งสิ้น คือทหารที่ออกมาจากอียิปต์สิ้นชีวิตเสียหมด เพราะว่าเขาทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับพวกเขาว่า พระองค์จะไม่ทรงยอมให้เขาทั้งหลายเห็นแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของพวกเขาว่า พระองค์จะประทานแก่เราทั้งหลาย เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์

5:6 For the children of Israel walked forty years in the wilderness, till all the people that were men of war, which came out of Egypt, were consumed, because they obeyed not the voice of the LORD: unto whom the LORD sware that he would not shew them the land, which the LORD sware unto their fathers that he would give us, a land that floweth with milk and honey.

5:7 และลูกหลานของเขาทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงให้แทนพวกเขานั้น โยชูวาก็ได้ให้เขาทั้งหลายเข้าสุหนัต เพราะว่าพวกเขายังไม่ได้เข้าสุหนัต เพราะว่าเขาทั้งหลายยังไม่ได้ให้คนเหล่านั้นเข้าสุหนัตตามทาง

5:7 And their children, whom he raised up in their stead, them Joshua circumcised: for they were uncircumcised, because they had not circumcised them by the way.

5:8 และต่อมาเมื่อเขาทั้งหลายได้ให้ประชากรเข้าสุหนัตหมดแล้ว พวกเขาก็อาศัยอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ของเขาทั้งหลายในค่ายจนกว่าพวกเขาหายเป็นปกติ

5:8 And it came to pass, when they had done circumcising all the people, that they abode in their places in the camp, till they were whole.

5:9 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “วันนี้เราได้กลิ้งความอดสูเพราะเหตุอียิปต์ไปให้พ้นจากเจ้าทั้งหลายแล้ว” ดังนั้นจึงเรียกชื่อสถานที่นั้นว่ากิลกาลจนถึงทุกวันนี้

5:9 And the LORD said unto Joshua, This day have I rolled away the reproach of Egypt from off you. Wherefore the name of the place is called Gilgal unto this day.

5:10 และชนชาติอิสราเอลได้ตั้งค่ายที่กิลกาล และได้ถือเทศกาลปัสกาในวันที่สิบสี่ของเดือนนั้นเวลาเย็น ณ ที่ราบแห่งเมืองเยรีโค

5:10 And the children of Israel encamped in Gilgal, and kept the passover on the fourteenth day of the month at even in the plains of Jericho.

การประทานมานาได้สิ้นสุดลง
5:11 และวันรุ่งขึ้นหลังจากวันเทศกาลปัสกา วันนั้นเองเขาทั้งหลายก็รับประทานผลอันเกิดจากแผ่นดิน คือขนมไร้เชื้อและข้าวคั่ว

Last Manna Given
5:11 And they did eat of the old corn of the land on the morrow after the passover, unleavened cakes, and parched corn in the selfsame day.

5:12 และตั้งแต่วันรุ่งขึ้นมานาก็สิ้นสุดลง คือหลังจากเขาทั้งหลายได้รับประทานผลจากแผ่นดิน ชนชาติอิสราเอลไม่มีมานาอีกเลย แต่ในปีนั้นพวกเขาได้รับประทานผลจากแผ่นดินแห่งคานาอัน

5:12 And the manna ceased on the morrow after they had eaten of the old corn of the land; neither had the children of Israel manna any more; but they did eat of the fruit of the land of Canaan that year.

จอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่โยชูวา
5:13 และต่อมาเมื่อโยชูวาอยู่ข้างเมืองเยรีโค ท่านก็แหงนตาของท่านขึ้นมองดู และดูเถิด มีชายคนหนึ่งชักดาบออกมาถือไว้ในมือของตนยืนอยู่ตรงหน้าท่าน และโยชูวาเข้าไปหาชายนั้น และกล่าวแก่ท่านผู้นั้นว่า “ท่านอยู่ฝ่ายเราทั้งหลายหรืออยู่ฝ่ายปฏิปักษ์ของพวกเรา”

Angelic Captain Appears
5:13 And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and, behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand: and Joshua went unto him, and said unto him, Art thou for us, or for our adversaries?

5:14 และท่านผู้นั้นตอบว่า “มิใช่เช่นนั้น แต่ที่เรามาตอนนี้ก็มาเป็นจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์” และโยชูวาก็กราบลงถึงดินและนมัสการ และถามท่านผู้นั้นว่า “เจ้านายของข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรแก่ผู้รับใช้ของท่าน”

5:14 And he said, Nay; but as captain of the host of the LORD am I now come. And Joshua fell on his face to the earth, and did worship, and said unto him, What saith my lord unto his servant?

5:15 และจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์ได้กล่าวแก่โยชูวาว่า “จงถอดรองเท้าของเจ้าออกจากเท้าของเจ้าเสีย เพราะว่าสถานที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่บริสุทธิ์” และโยชูวาก็กระทำตาม

5:15 And the captain of the LORD'S host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot; for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope