กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 11 / Joshua 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

การสู้รบครั้งสุดท้ายและชัยชนะเหนือแผ่นดินคานาอัน
11:1 และต่อมาเมื่อยาบินกษัตริย์แห่งเมืองฮาโซร์ได้ยินเรื่องเหล่านี้ ท่านจึงส่งคนไปหาโยบับกษัตริย์แห่งเมืองมาโดน และไปหากษัตริย์แห่งเมืองชิมโรน และไปหากษัตริย์แห่งเมืองอัคชาฟ

Final Conquest of Canaan
11:1 And it came to pass, when Jabin king of Hazor had heard those things, that he sent to Jobab king of Madon, and to the king of Shimron, and to the king of Achshaph,

11:2 และไปหาบรรดากษัตริย์ซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาทางตอนเหนือ และที่อยู่ในที่ราบทางทิศใต้เมืองคินเนเรท และในหุบเขา และในอาณาเขตพรมแดนของโดร์ทางทิศตะวันตก

11:2 And to the kings that were on the north of the mountains, and of the plains south of Chinneroth, and in the valley, and in the borders of Dor on the west,

11:3 และไปหาคนคานาอันทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี และคนเยบุสในแดนเทือกเขา และคนฮีไวต์ที่อยู่เชิงภูเขาเฮอร์โมนในแผ่นดินแห่งมิสเปห์

11:3 And to the Canaanite on the east and on the west, and to the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Jebusite in the mountains, and to the Hivite under Hermon in the land of Mizpeh.

11:4 และกษัตริย์เหล่านี้ก็ยกออกมา พวกท่านพร้อมกับบรรดาพลโยธาของตน เป็นกองทัพมหึมา มีจำนวนดั่งเม็ดทรายที่ชายทะเล พร้อมกับม้าและรถม้าศึกมากมาย

11:4 And they went out, they and all their hosts with them, much people, even as the sand that is upon the sea shore in multitude, with horses and chariots very many.

11:5 และเมื่อบรรดากษัตริย์เหล่านี้ได้รวมกันเข้า พวกท่านมาและตั้งเต็นท์อยู่ด้วยกันที่น่านน้ำแห่งเมโรม เพื่อจะสู้รบกับคนอิสราเอล

11:5 And when all these kings were met together, they came and pitched together at the waters of Merom, to fight against Israel.

11:6 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “อย่ากลัวเพราะเหตุเขาทั้งหลายเลย เพราะว่าพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้ เราจะมอบพวกเขาทั้งหมดไว้ต่อหน้าคนอิสราเอลให้ถูกประหารชีวิต เอ็นน่องม้าของเขาทั้งหลายเจ้าจงตัดเสีย และรถม้าศึกของพวกเขา จงเผาไฟเสีย”

11:6 And the LORD said unto Joshua, Be not afraid because of them: for to morrow about this time will I deliver them up all slain before Israel: thou shalt hough their horses, and burn their chariots with fire.

11:7 ดังนั้น โยชูวาได้มา และบรรดาทหารมาพร้อมกับท่าน ได้สู้รบกับพวกเขาอย่างทันทีทันใดที่น่านน้ำแห่งเมโรม และเขาทั้งหลายได้โจมตีพวกเขา

11:7 So Joshua came, and all the people of war with him, against them by the waters of Merom suddenly; and they fell upon them.

11:8 และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของคนอิสราเอล ผู้ได้ประหารพวกเขา และไล่ตามเขาทั้งหลายไปจนถึงมหานครไซดอนและถึงมิสเรโฟทมาอิม และถึงหุบเขาแห่งมิสเปห์ด้านทิศตะวันออก และเขาทั้งหลายได้ประหารพวกเขาเสีย จนกระทั่งพวกเขาไม่เหลือสักคนเดียว

11:8 And the LORD delivered them into the hand of Israel, who smote them, and chased them unto great Zidon, and unto Misrephothmaim, and unto the valley of Mizpeh eastward; and they smote them, until they left them none remaining.

11:9 และโยชูวาได้กระทำแก่เขาทั้งหลายตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านไว้ ท่านได้ตัดเอ็นน่องม้าของพวกเขาและได้เผารถม้าศึกของเขาทั้งหลายเสียด้วยไฟ

11:9 And Joshua did unto them as the LORD bade him: he houghed their horses, and burnt their chariots with fire.

11:10 และในเวลานั้นโยชูวาหันกลับมาและยึดเมืองฮาโซร์ และประหารกษัตริย์แห่งเมืองนั้นเสียด้วยดาบ เพราะว่าแต่ก่อนนี้เมืองฮาโซร์เป็นหัวหน้าแห่งราชอาณาจักรเหล่านั้นทั้งหมด

11:10 And Joshua at that time turned back, and took Hazor, and smote the king thereof with the sword: for Hazor beforetime was the head of all those kingdoms.

11:11 และเขาทั้งหลายได้ประหารบรรดาชีวิตที่อยู่ในเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบ และทำลายพวกเขาเสียสิ้น ผู้ที่หายใจได้ไม่มีเหลือสักคนเดียวเลย และท่านได้เผาเมืองฮาโซร์เสียด้วยไฟ

11:11 And they smote all the souls that were therein with the edge of the sword, utterly destroying them: there was not any left to breathe: and he burnt Hazor with fire.

11:12 และโยชูวาได้ยึดนครทั้งหลายของกษัตริย์เหล่านั้นพร้อมกับกษัตริย์ทั้งหมด และประหารท่านทั้งหลายเสียด้วยคมดาบ และโยชูวาได้ทำลายพวกท่านเสียสิ้น ตามที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชาไว้

11:12 And all the cities of those kings, and all the kings of them, did Joshua take, and smote them with the edge of the sword, and he utterly destroyed them, as Moses the servant of the LORD commanded.

11:13 แต่สำหรับนครต่าง ๆ ที่ตั้งมั่นคงอยู่คนอิสราเอลมิได้เผานครเหล่านั้น เว้นแต่ฮาโซร์นครเดียวที่โยชูวาได้เผาเสีย

11:13 But as for the cities that stood still in their strength, Israel burned none of them, save Hazor only; that did Joshua burn.

11:14 และบรรดาสิ่งของที่ริบได้จากนครเหล่านี้ ทั้งฝูงสัตว์ ชนชาติอิสราเอลได้ยึดไว้เป็นของของตน แต่เขาทั้งหลายได้ประหารทุกคนเสียด้วยคมดาบ จนกระทั่งพวกเขาได้ทำลายคนเหล่านั้นเสียอย่างสิ้นเชิง ผู้ใดที่หายใจได้เขาทั้งหลายไม่ให้มีเหลืออยู่เลย

11:14 And all the spoil of these cities, and the cattle, the children of Israel took for a prey unto themselves; but every man they smote with the edge of the sword, until they had destroyed them, neither left they any to breathe.

11:15 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์อย่างไร โมเสสก็บัญชาโยชูวาอย่างนั้น และโยชูวาก็กระทำตาม ท่านไม่ได้เว้นที่จะทำทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้

11:15 As the LORD commanded Moses his servant, so did Moses command Joshua, and so did Joshua; he left nothing undone of all that the LORD commanded Moses.

11:16 ดังนั้น โยชูวาได้ยึดแผ่นดินนั้นทั้งสิ้น คือแดนเทือกเขา และภาคใต้ทั้งหมด และแผ่นดินแห่งโกเชนทั้งหมด และในหุบเขา ในที่ราบ และแดนเทือกเขาของอิสราเอล และในหุบเขาแถบนั้น

11:16 So Joshua took all that land, the hills, and all the south country, and all the land of Goshen, and the valley, and the plain, and the mountain of Israel, and the valley of the same;

11:17 ตั้งแต่ภูเขาฮาลักเรื่อยขึ้นไปถึงเสอีร์ ไกลไปจนถึงบาอัลกาดในหุบเขาแห่งเลบานอนเชิงภูเขาเฮอร์โมน และท่านได้จับบรรดากษัตริย์แห่งเมืองเหล่านั้น และฟันพวกเขา และประหารชีวิตเขาทั้งหลายเสีย

11:17 Even from the mount Halak, that goeth up to Seir, even unto Baalgad in the valley of Lebanon under mount Hermon: and all their kings he took, and smote them, and slew them.

11:18 โยชูวาทำศึกสงครามกับบรรดากษัตริย์เหล่านี้อยู่เป็นเวลานาน

11:18 Joshua made war a long time with all those kings.

11:19 ไม่มีสักนครหนึ่งที่กระทำสันติภาพกับชนชาติอิสราเอล นอกจากคนฮีไวต์ ซึ่งเป็นชาวเมืองกิเบโอน นครอื่น ๆ ทั้งหมดพวกเขาต้องทำศึกสงครามเพื่อจะยึดนครนั้นได้

11:19 There was not a city that made peace with the children of Israel, save the Hivites the inhabitants of Gibeon: all other they took in battle.

11:20 เพราะเป็นมาจากพระเยโฮวาห์ที่ทรงให้เขาทั้งหลายมีใจแข็งกระด้าง เพื่อพวกเขาจะต่อสู้ทำสงครามกับคนอิสราเอล เพื่อพระองค์จะได้ทรงล้างผลาญเขาทั้งหลายเสียสิ้น และเพื่อพวกเขาจะไม่ได้รับความกรุณา แต่พระองค์ต้องทำลายพวกเขาเสียสิ้น ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้กับโมเสส

11:20 For it was of the LORD to harden their hearts, that they should come against Israel in battle, that he might destroy them utterly, and that they might have no favour, but that he might destroy them, as the LORD commanded Moses.

11:21 และในเวลานั้นโยชูวาได้มา และกำจัดคนอานาคออกจากแดนเทือกเขา จากเฮโบรน จากเดบีร์ จากอานาบ และจากทั่วแดนเทือกเขาแห่งยูดาห์ และจากทั่วแดนเทือกเขาแห่งอิสราเอล โยชูวาได้ทำลายคนเหล่านี้เสียสิ้นพร้อมทั้งนครทั้งหลายของพวกเขาด้วย

11:21 And at that time came Joshua, and cut off the Anakims from the mountains, from Hebron, from Debir, from Anab, and from all the mountains of Judah, and from all the mountains of Israel: Joshua destroyed them utterly with their cities.

11:22 ไม่มีคนอานาคเหลืออยู่ในแผ่นดินของชนชาติอิสราเอล เว้นแต่ในกาซา ในกัทและในอัชโดด ที่ยังมีเหลืออยู่ที่นั่นบ้าง

11:22 There was none of the Anakims left in the land of the children of Israel: only in Gaza, in Gath, and in Ashdod, there remained.

11:23 ดังนั้น โยชูวาได้ยึดแผ่นดินทั้งสิ้นตามสิ่งสารพัดที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้กับโมเสส และโยชูวาให้แผ่นดินนั้นเป็นมรดกแก่คนอิสราเอลตามส่วนแบ่งของแต่ละเผ่า และแผ่นดินนั้นก็สงบจากการศึกสงคราม

11:23 So Joshua took the whole land, according to all that the LORD said unto Moses; and Joshua gave it for an inheritance unto Israel according to their divisions by their tribes. And the land rested from war.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope