กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 16 / Joshua 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

แผ่นดินส่วนของเผ่ามนัสเสห์และเผ่าเอฟราอิม
16:1 และส่วนตามสลากของคนโยเซฟนั้นเริ่มจากแม่น้ำจอร์แดนใกล้ ๆ เมืองเยรีโค จนถึงน้ำแห่งเยรีโคซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออก จากเยรีโคขึ้นไปยังถิ่นทุรกันดาร ไปทั่วแดนเทือกเขาเบธเอล

Manasseh and Ephraim's Part
16:1 And the lot of the children of Joseph fell from Jordan by Jericho, unto the water of Jericho on the east, to the wilderness that goeth up from Jericho throughout mount Bethel,

16:2 และจากเมืองเบธเอลไปยังเมืองลูส และผ่านเรื่อยไปตามพรมแดนของคนอารคี ไปถึงเมืองอาทาโรท

16:2 And goeth out from Bethel to Luz, and passeth along unto the borders of Archi to Ataroth,

16:3 และลงไปทางทิศตะวันตกถึงพรมแดนของคนยาฟเลที ไกลไปจนถึงพรมแดนของเมืองเบธโฮโรนล่าง และไปถึงเมืองเกเซอร์ และไปสิ้นสุดลงที่ทะเล

16:3 And goeth down westward to the coast of Japhleti, unto the coast of Bethhoron the nether, and to Gezer: and the goings out thereof are at the sea.

16:4 ดังนั้นคนโยเซฟ คือคนมนัสเสห์และคนเอฟราอิม ก็ได้รับมรดกของเขาทั้งหลาย

16:4 So the children of Joseph, Manasseh and Ephraim, took their inheritance.

16:5 และพรมแดนของคนเอฟราอิมตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขาเป็นดังนี้ พรมแดนแห่งมรดกของเขาทั้งหลายด้านทิศตะวันออก เริ่มตั้งแต่เมืองอาทาโรทอัดดาร์ ไกลไปจนถึงเบธโฮโรนบน

16:5 And the border of the children of Ephraim according to their families was thus: even the border of their inheritance on the east side was Atarothaddar, unto Bethhoron the upper;

16:6 และพรมแดนนั้นยื่นไปถึงทะเลทางทิศเหนือคือเมืองมิคเมธัท และพรมแดนเลี้ยวไปทางด้านทิศตะวันออกมายังเมืองทาอานัทชีโลห์ และผ่านพ้นเมืองนี้ไปทางด้านทิศตะวันออกจนถึงเมืองยาโนอาห์

16:6 And the border went out toward the sea to Michmethah on the north side; and the border went about eastward unto Taanathshiloh, and passed by it on the east to Janohah;

16:7 และลงไปจากยาโนอาห์ จนถึงเมืองอาทาโรทและเมืองนาอาราห์ และไปถึงเมืองเยรีโค และสิ้นสุดลงที่แม่น้ำจอร์แดน

16:7 And it went down from Janohah to Ataroth, and to Naarath, and came to Jericho, and went out at Jordan.

16:8 เขตพรมแดนลงไปจากทัปปูวาห์ทางทิศตะวันตกจนถึงแม่น้ำคานาห์ และไปสิ้นสุดลงที่ทะเล นี่เป็นมรดกของเผ่าคนเอฟราอิมตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา

16:8 The border went out from Tappuah westward unto the river Kanah; and the goings out thereof were at the sea. This is the inheritance of the tribe of the children of Ephraim by their families.

16:9 และนครต่าง ๆ ซึ่งแบ่งแยกไว้ให้คนเอฟราอิมก็อยู่ท่ามกลางมรดกของคนมนัสเสห์ คือบรรดานครพร้อมกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น

16:9 And the separate cities for the children of Ephraim were among the inheritance of the children of Manasseh, all the cities with their villages.

16:10 และเขาทั้งหลายหาได้ขับไล่คนคานาอันซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ให้ออกไปไม่ แต่คนคานาอันได้อาศัยอยู่ท่ามกลางคนเอฟราอิมจนถึงทุกวันนี้ และถูกเกณฑ์ให้ทำงานโยธา

16:10 And they drave not out the Canaanites that dwelt in Gezer: but the Canaanites dwell among the Ephraimites unto this day, and serve under tribute.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope