กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 9 / Joshua 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ชาวกิเบโอนหลอกลวงคนอิสราเอล
9:1 และต่อมาเมื่อกษัตริย์ทั้งหลายที่อยู่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ คือที่อยู่ในแดนเทือกเขา และในหุบเขา และตลอดทั่วชายฝั่งทะเลใหญ่ไปจนถึงภูเขาเลบานอน คือคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุสได้ยินข่าวนี้

Deceived by Gibeonites
9:1 And it came to pass, when all the kings which were on this side Jordan, in the hills, and in the valleys, and in all the coasts of the great sea over against Lebanon, the Hittite, and the Amorite, the Canaanite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite, heard thereof;

9:2 เขาทั้งหลายจึงพร้อมใจรวมเข้าด้วยกัน เพื่อจะต่อสู้กับโยชูวาและคนอิสราเอล

9:2 That they gathered themselves together, to fight with Joshua and with Israel, with one accord.

9:3 และเมื่อชาวเมืองกิเบโอนได้ยินข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่โยชูวาได้กระทำแก่เมืองเยรีโคและเมืองอัย

9:3 And when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done unto Jericho and to Ai,

9:4 เขาทั้งหลายได้ทำอย่างเฉลียวฉลาด และทำเหมือนว่าตนเองเป็นคณะทูต ทั้งเอากระสอบเก่าบรรทุกบนลาของพวกเขา และเอาถุงหนังที่เคยบรรจุน้ำองุ่นอันเก่า ขาดที่ปะไว้

9:4 They did work wilily, and went and made as if they had been ambassadors, and took old sacks upon their asses, and wine bottles, old, and rent, and bound up;

9:5 และเขาทั้งหลายสวมรองเท้าเก่าที่ปะไว้ และสวมเสื้อผ้าเก่าสำหรับตน ทั้งเสบียงอาหารทั้งสิ้นของพวกเขาก็แห้งมีราขึ้น

9:5 And old shoes and clouted upon their feet, and old garments upon them; and all the bread of their provision was dry and mouldy.

9:6 และเขาทั้งหลายเดินทางมาหาโยชูวาที่ค่าย ณ เมืองกิลกาล และกล่าวแก่ท่านกับคนอิสราเอลว่า “พวกเรามาจากแผ่นดินไกล ฉะนั้นบัดนี้ขอท่านทั้งหลายทำพันธสัญญากับพวกเราเถิด”

9:6 And they went to Joshua unto the camp at Gilgal, and said unto him, and to the men of Israel, We be come from a far country: now therefore make ye a league with us.

9:7 และคนอิสราเอลกล่าวแก่คนฮีไวต์เหล่านั้นว่า “บางทีเจ้าทั้งหลายอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเรา และเราทั้งหลายจะทำพันธสัญญากับพวกเจ้าได้อย่างไร”

9:7 And the men of Israel said unto the Hivites, Peradventure ye dwell among us; and how shall we make a league with you?

9:8 และเขาทั้งหลายกล่าวแก่โยชูวาว่า “เราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่าน” และโยชูวากล่าวแก่พวกเขาว่า “เจ้าทั้งหลายเป็นใครกัน และพวกเจ้ามาจากที่ไหน”

9:8 And they said unto Joshua, We are thy servants. And Joshua said unto them, Who are ye? and from whence come ye?

9:9 และเขาทั้งหลายกล่าวแก่ท่านว่า “เนื่องด้วยพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พวกผู้รับใช้ของท่านมาจากแผ่นดินที่ไกลมาก ด้วยว่าเราทั้งหลายได้ยินถึงกิตติศัพท์ของพระองค์ และถึงบรรดาพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทำในอียิปต์

9:9 And they said unto him, From a very far country thy servants are come because of the name of the LORD thy God: for we have heard the fame of him, and all that he did in Egypt,

9:10 ทั้งบรรดาสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำต่อกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ทั้งสององค์ ผู้อยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น คือสิโหนกษัตริย์แห่งเมืองเฮชโบน และโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชานซึ่งอยู่ที่อัชทาโรท

9:10 And all that he did to the two kings of the Amorites, that were beyond Jordan, to Sihon king of Heshbon, and to Og king of Bashan, which was at Ashtaroth.

9:11 เหตุฉะนี้ พวกผู้อาวุโสของเราทั้งหลายและบรรดาชาวเมืองแห่งประเทศของพวกเรา ได้กล่าวแก่เราทั้งหลายว่า ‘จงเอาเสบียงอาหารสำหรับการเดินทางพร้อมกับพวกท่าน และไปพบกับท่านเหล่านั้น และกล่าวแก่พวกท่านว่า “เราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพวกท่าน ฉะนั้นบัดนี้ขอท่านทั้งหลายทำพันธสัญญากับพวกเราเถิด”’

9:11 Wherefore our elders and all the inhabitants of our country spake to us, saying, Take victuals with you for the journey, and go to meet them, and say unto them, We are your servants: therefore now make ye a league with us.

9:12 นี่เป็นขนมปังของเราทั้งหลาย ในวันที่พวกเราออกมาหาพวกท่าน เราทั้งหลายเอาออกจากบ้านของพวกเราเมื่อยังร้อน ๆ อยู่เพื่อใช้เป็นอาหารรับประทานตามทางของพวกเรา แต่บัดนี้ ดูเถิด ขนมปังนั้นแห้งและราขึ้นแล้ว

9:12 This our bread we took hot for our provision out of our houses on the day we came forth to go unto you; but now, behold, it is dry, and it is mouldy:

9:13 และถุงหนังที่เคยบรรจุน้ำองุ่นนี้ เมื่อเราทั้งหลายเติมน้ำองุ่นก็ยังใหม่อยู่ และดูเถิด มันขาดออก ทั้งเสื้อผ้ากับรองเท้าของพวกเราก็เก่า เพราะหนทางไกลมาก”

9:13 And these bottles of wine, which we filled, were new; and, behold, they be rent: and these our garments and our shoes are become old by reason of the very long journey.

9:14 และคนเหล่านั้นก็รับเสบียงอาหารของพวกเขาบ้าง และไม่ได้ทูลขอคำแนะนำจากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์

9:14 And the men took of their victuals, and asked not counsel at the mouth of the LORD.

9:15 และโยชูวาได้กระทำสัญญาสันติภาพกับเขาทั้งหลาย และทำพันธสัญญากับพวกเขา ให้ไว้ชีวิตของเขาทั้งหลาย และพวกประมุขของชุมนุมชนก็สาบานต่อพวกเขา

9:15 And Joshua made peace with them, and made a league with them, to let them live: and the princes of the congregation sware unto them.

9:16 และต่อมาเมื่อเขาทั้งหลายได้กระทำพันธสัญญากับพวกเขาล่วงมาได้สามวันแล้ว เขาทั้งหลายก็ได้ยินว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่อยู่ใกล้เคียงกับพวกเขา และคนเหล่านั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย

9:16 And it came to pass at the end of three days after they had made a league with them, that they heard that they were their neighbours, and that they dwelt among them.

9:17 และชนชาติอิสราเอลก็ออกเดินไป และในวันที่สามก็มาถึงบรรดานครของเขาทั้งหลาย นครต่าง ๆ ของพวกเขานั้นคือ กิเบโอน เคฟีราห์ เบเอโรท และคีริยาทเยอาริม

9:17 And the children of Israel journeyed, and came unto their cities on the third day. Now their cities were Gibeon, and Chephirah, and Beeroth, and Kirjathjearim.

9:18 และชนชาติอิสราเอลไม่ได้ฆ่าเขาเหล่านั้น เพราะว่าพวกประมุขของชุมนุมชนได้สาบานต่อพวกเขาในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลแล้ว และบรรดาชุมนุมชนก็บ่นต่อว่าพวกประมุข

9:18 And the children of Israel smote them not, because the princes of the congregation had sworn unto them by the LORD God of Israel. And all the congregation murmured against the princes.

9:19 แต่บรรดาประมุขได้กล่าวแก่ชุมนุมชนทั้งปวงว่า “เราทั้งหลายได้สาบานต่อพวกเขาในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ฉะนั้นบัดนี้พวกเราจะแตะต้องเขาเหล่านั้นไม่ได้

9:19 But all the princes said unto all the congregation, We have sworn unto them by the LORD God of Israel: now therefore we may not touch them.

9:20 เราทั้งหลายจำต้องกระทำแก่พวกเขาอย่างนี้ คือพวกเราจะให้เขาทั้งหลายมีชีวิตอยู่ เกรงว่าพระพิโรธจะตกลงเหนือเราทั้งหลาย เพราะเหตุคำสาบานซึ่งพวกเราได้สาบานไว้แก่เขาเหล่านั้น”

9:20 This we will do to them; we will even let them live, lest wrath be upon us, because of the oath which we sware unto them.

9:21 และพวกประมุขก็กล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “จงให้เขาทั้งหลายมีชีวิตอยู่เถิด แต่จงให้พวกเขาเป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักน้ำให้บรรดาชุมนุมชน” ตามที่พวกประมุขได้สัญญาไว้กับเขาเหล่านั้นแล้ว

9:21 And the princes said unto them, Let them live; but let them be hewers of wood and drawers of water unto all the congregation; as the princes had promised them.

9:22 และโยชูวาได้เรียกคนเหล่านั้นมาและท่านกล่าวแก่พวกเขาว่า “เหตุไฉนเจ้าทั้งหลายจึงหลอกลวงพวกเราโดยกล่าวว่า ‘เราทั้งหลายอยู่ห่างไกลจากพวกท่านมาก’ ในเมื่อเจ้าทั้งหลายอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเรา

9:22 And Joshua called for them, and he spake unto them, saying, Wherefore have ye beguiled us, saying, We are very far from you; when ye dwell among us?

9:23 ฉะนั้นบัดนี้ เจ้าทั้งหลายได้ถูกสาปแช่งแล้ว และในพวกเจ้าจะไม่มีใครพ้นจากการเป็นทาส จากการเป็นคนตัดฟืนและจากการเป็นคนตักน้ำสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าของข้าพเจ้า”

9:23 Now therefore ye are cursed, and there shall none of you be freed from being bondmen, and hewers of wood and drawers of water for the house of my God.

9:24 และเขาทั้งหลายตอบโยชูวา และกล่าวว่า “เพราะว่า แท้จริงมีคนบอกเล่าให้บรรดาผู้รับใช้ของท่านทราบว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้บัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ให้มอบแผ่นดินนี้ทั้งหมดแก่ท่านทั้งหลาย และให้ทำลายบรรดาชาวแผ่นดินให้พ้นหน้าพวกท่าน เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายก็วิตกกลัวว่าท่านทั้งหลายจะทำอันตรายแก่ชีวิตของพวกเรา แล้วจึงได้กระทำอย่างนี้

9:24 And they answered Joshua, and said, Because it was certainly told thy servants, how that the LORD thy God commanded his servant Moses to give you all the land, and to destroy all the inhabitants of the land from before you, therefore we were sore afraid of our lives because of you, and have done this thing.

9:25 และดูเถิด บัดนี้เราทั้งหลายอยู่ในกำมือของท่าน จงกระทำแก่พวกเราตามที่ท่านเห็นว่าสมควรและถูกต้องเถิด”

9:25 And now, behold, we are in thine hand: as it seemeth good and right unto thee to do unto us, do.

9:26 และท่านได้กระทำเช่นนั้นต่อเขาทั้งหลาย และให้พวกเขารอดพ้นจากมือของชนชาติอิสราเอล เพื่อไม่ให้เขาทั้งหลายประหารชีวิตของพวกเขา

9:26 And so did he unto them, and delivered them out of the hand of the children of Israel, that they slew them not.

9:27 และในวันนั้นโยชูวาได้กำหนดให้เขาทั้งหลายเป็นคนตัดฟืน และคนตักน้ำสำหรับชุมนุมชน และสำหรับแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์สืบมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งอยู่ในสถานที่ที่พระองค์จะทรงเลือกไว้

9:27 And Joshua made them that day hewers of wood and drawers of water for the congregation, and for the altar of the LORD, even unto this day, in the place which he should choose.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope