กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 10 / Joshua 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ชัยชนะเหนือนครกิเบโอน
10:1 ต่อมาเมื่ออาโดนีเซเดกกษัตริย์แห่งเมืองเยรูซาเล็มได้ยินว่า โยชูวาได้ยึดเมืองอัย และทำลายนครนั้นเสียอย่างสิ้นเชิงแล้ว ท่านได้กระทำต่อเมืองเยรีโคและกษัตริย์แห่งนครนั้นอย่างไร ท่านได้กระทำต่อเมืองอัยและกษัตริย์แห่งนครนั้นอย่างนั้น และทราบด้วยว่าชาวเมืองกิเบโอนได้กระทำสันติภาพกับคนอิสราเอล และอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้ว

Victory at Gibeon
10:1 Now it came to pass, when Adonizedek king of Jerusalem had heard how Joshua had taken Ai, and had utterly destroyed it; as he had done to Jericho and her king, so he had done to Ai and her king; and how the inhabitants of Gibeon had made peace with Israel, and were among them;

10:2 เขาทั้งหลายก็คร้ามกลัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าเมืองกิเบโอนเป็นนครใหญ่เหมือนอย่างเมืองหลวงแห่งหนึ่ง และเพราะว่าเมืองกิเบโอนใหญ่กว่าเมืองอัย และชาวเมืองนั้นก็ล้วนแต่เป็นชายฉกรรจ์ทั้งสิ้น

10:2 That they feared greatly, because Gibeon was a great city, as one of the royal cities, and because it was greater than Ai, and all the men thereof were mighty.

10:3 เหตุฉะนั้น อาโดนีเซเดกกษัตริย์แห่งเมืองเยรูซาเล็มได้ส่งคนไปยังโฮฮัมกษัตริย์แห่งเมืองเฮโบรน ปิรามกษัตริย์แห่งเมืองยารมูท ยาเฟียกษัตริย์แห่งเมืองลาคีช และเดบีร์กษัตริย์แห่งเมืองเอกโลน เรียนว่า

10:3 Wherefore Adonizedek king of Jerusalem sent unto Hoham king of Hebron, and unto Piram king of Jarmuth, and unto Japhia king of Lachish, and unto Debir king of Eglon, saying,

10:4 “ขอเชิญมาหาข้าพเจ้าและช่วยข้าพเจ้าเถิด เพื่อพวกเราจะตีเมืองกิเบโอน เพราะว่านครนั้นได้กระทำสันติภาพกับโยชูวาและชนชาติอิสราเอลแล้ว”

10:4 Come up unto me, and help me, that we may smite Gibeon: for it hath made peace with Joshua and with the children of Israel.

10:5 เหตุฉะนั้น กษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ทั้งห้าองค์ คือ กษัตริย์แห่งเมืองเยรูซาเล็ม กษัตริย์แห่งเมืองเฮโบรน กษัตริย์แห่งเมืองยารมูท กษัตริย์แห่งเมืองลาคีช และกษัตริย์แห่งเมืองเอกโลน ได้รวมเข้าด้วยกัน และยกขึ้นไป กษัตริย์ทั้งห้าองค์พร้อมกับกองทัพทั้งหลายของพระองค์ ได้ตั้งค่ายต่อหน้าเมืองกิเบโอน และต่อสู้กับนครนั้น

10:5 Therefore the five kings of the Amorites, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, the king of Eglon, gathered themselves together, and went up, they and all their hosts, and encamped before Gibeon, and made war against it.

10:6 และชาวเมืองกิเบโอนได้ส่งคนไปหาโยชูวาที่ค่ายในกิลกาล กล่าวว่า “ขออย่าได้หย่อนมือของท่านจากผู้รับใช้ทั้งหลายของท่านเลย ขอเร่งขึ้นมาหาเราทั้งหลาย และช่วยพวกเราให้รอด และช่วยเราทั้งหลาย เพราะว่าบรรดากษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ ซึ่งอาศัยอยู่ในแดนเทือกเขา ได้รวมเข้าด้วยกันต่อสู้กับเราทั้งหลาย”

10:6 And the men of Gibeon sent unto Joshua to the camp to Gilgal, saying, Slack not thy hand from thy servants; come up to us quickly, and save us, and help us: for all the kings of the Amorites that dwell in the mountains are gathered together against us.

10:7 ดังนั้น โยชูวาได้ขึ้นไปจากกิลกาล ตัวท่านและบรรดาทหารพร้อมกับท่าน และชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญทั้งหมด

10:7 So Joshua ascended from Gilgal, he, and all the people of war with him, and all the mighty men of valour.

10:8 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โยชูวาว่า “อย่ากลัวเขาทั้งหลายเลย เพราะว่าเราได้มอบพวกเขาไว้ในมือของเจ้าแล้ว ไม่มีผู้ใดในพวกเขาสักคนเดียวจะสามารถยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้”

10:8 And the LORD said unto Joshua, Fear them not: for I have delivered them into thine hand; there shall not a man of them stand before thee.

10:9 เหตุฉะนั้น โยชูวาจึงยกเข้าโจมตีพวกเขาอย่างทันทีทันใด และขึ้นไปจากกิลกาลตลอดคืนนั้น

10:9 Joshua therefore came unto them suddenly, and went up from Gilgal all night.

10:10 และพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้เขาทั้งหลายพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอล และได้ประหารพวกเขาเสียมากมายที่เมืองกิเบโอน และไล่ตามเขาทั้งหลายไปในทางที่ขึ้นไปยังเมืองเบธโฮโรน และสังหารพวกเขาจนถึงเมืองอาเซคาห์ และจนถึงเมืองมักเคดาห์

10:10 And the LORD discomfited them before Israel, and slew them with a great slaughter at Gibeon, and chased them along the way that goeth up to Bethhoron, and smote them to Azekah, and unto Makkedah.

ดวงอาทิตย์หยุดนิ่ง
10:11 และต่อมา ขณะเมื่อเขาทั้งหลายหนีไปข้างหน้าคนอิสราเอล และกำลังลงไปตามทางเมืองเบธโฮโรนนั้น พระเยโฮวาห์ทรงเหวี่ยงลูกเห็บใหญ่ลงมาจากฟ้าใส่พวกเขา ตลอดจนถึงเมืองอาเซคาห์ และเขาทั้งหลายก็ตาย ผู้ที่ตายด้วยลูกเห็บนั้นก็มากกว่าผู้ที่ชนชาติอิสราเอลฆ่าเสียด้วยดาบ

Sun Stands Still
10:11 And it came to pass, as they fled from before Israel, and were in the going down to Bethhoron, that the LORD cast down great stones from heaven upon them unto Azekah, and they died: they were more which died with hailstones than they whom the children of Israel slew with the sword.

10:12 แล้วโยชูวาก็กราบทูลพระเยโฮวาห์ในวันที่พระเยโฮวาห์ทรงมอบคนอาโมไรต์ไว้ต่อหน้าชนชาติอิสราเอลนั้น และท่านได้กล่าวต่อสายตาของคนอิสราเอลว่า “ดวงอาทิตย์เอ๋ย เจ้าจงหยุดนิ่งตรงเมืองกิเบโอน และดวงจันทร์เอ๋ย เจ้าจงหยุดอยู่ตรงหุบเขาแห่งอัยยาโลน”

10:12 Then spake Joshua to the LORD in the day when the LORD delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon; and thou, Moon, in the valley of Ajalon.

10:13 และดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่ง และดวงจันทร์ก็พักอยู่จนกว่าประชากรได้แก้แค้นศัตรูของเขาทั้งหลายจนสำเร็จ เรื่องนี้มิได้เขียนไว้ในหนังสือแห่งยาชาร์ดอกหรือ ดังนั้นดวงอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่ท่ามกลางท้องฟ้า และหาได้รีบตกไปตามเวลาประมาณวันหนึ่งไม่

10:13 And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day.

10:14 และไม่มีวันหนึ่งวันใดเหมือนกับวันนั้นทั้งในสมัยก่อนหรือในสมัยต่อมา ที่พระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังเสียงของมนุษย์ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้เพื่อคนอิสราเอล

10:14 And there was no day like that before it or after it, that the LORD hearkened unto the voice of a man: for the LORD fought for Israel.

10:15 และโยชูวาก็หันกลับ ทั้งบรรดาคนอิสราเอลพร้อมกับท่าน มายังค่ายที่กิลกาล

10:15 And Joshua returned, and all Israel with him, unto the camp to Gilgal.

10:16 แต่กษัตริย์ทั้งห้าองค์นี้ก็หนีไป และซ่อนตัวอยู่ในถ้ำที่มักเคดาห์

10:16 But these five kings fled, and hid themselves in a cave at Makkedah.

10:17 และมีคนบอกโยชูวาว่า “มีคนพบกษัตริย์ทั้งห้าองค์ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำที่มักเคดาห์”

10:17 And it was told Joshua, saying, The five kings are found hid in a cave at Makkedah.

10:18 และโยชูวาได้กล่าวว่า “จงกลิ้งก้อนหินใหญ่หลายก้อนปิดปากถ้ำเสีย และตั้งยามหลายคนให้เฝ้ารักษาคนเหล่านั้นไว้

10:18 And Joshua said, Roll great stones upon the mouth of the cave, and set men by it for to keep them:

10:19 และท่านทั้งหลายอย่ารั้งรออยู่เลย แต่จงไล่ตามบรรดาศัตรูของพวกท่านเถิด และจงเข้าโจมตีกองระวังหลังของเขาทั้งหลาย อย่าให้พวกเขากลับเข้าในนครทั้งหลายของพวกเขาได้ เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านได้มอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของพวกท่านแล้ว”

10:19 And stay ye not, but pursue after your enemies, and smite the hindmost of them; suffer them not to enter into their cities: for the LORD your God hath delivered them into your hand.

10:20 และต่อมาเมื่อโยชูวากับชนชาติอิสราเอลได้ฆ่าคนเหล่านั้นเสียเป็นอันมากแล้ว จนเขาทั้งหลายถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง ผู้ที่เหลืออยู่ของพวกเขาก็หนีกลับเข้าไปในนครทั้งหลายที่มีป้อม

10:20 And it came to pass, when Joshua and the children of Israel had made an end of slaying them with a very great slaughter, till they were consumed, that the rest which remained of them entered into fenced cities.

10:21 และประชากรทั้งปวงก็กลับมาหาโยชูวา ณ ค่ายที่มักเคดาห์โดยสันติภาพทุกคน หามีผู้ใดกล้ากระดิกลิ้นต่อต้านชนชาติอิสราเอลต่อไปไม่

10:21 And all the people returned to the camp to Joshua at Makkedah in peace: none moved his tongue against any of the children of Israel.

10:22 แล้วโยชูวากล่าวว่า “จงเปิดปากถ้ำ และนำกษัตริย์ทั้งห้าองค์นั้นออกมาจากถ้ำมาหาข้าพเจ้า”

10:22 Then said Joshua, Open the mouth of the cave, and bring out those five kings unto me out of the cave.

10:23 และเขาทั้งหลายก็กระทำตาม และนำกษัตริย์ทั้งห้าองค์ออกมาจากถ้ำมาหาท่าน คือกษัตริย์แห่งเมืองเยรูซาเล็ม กษัตริย์แห่งเมืองเฮโบรน กษัตริย์แห่งเมืองยารมูท กษัตริย์แห่งเมืองลาคีช และกษัตริย์แห่งเมืองเอกโลน

10:23 And they did so, and brought forth those five kings unto him out of the cave, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, and the king of Eglon.

10:24 และต่อมาเมื่อเขาทั้งหลายนำกษัตริย์เหล่านั้นมายังโยชูวา โยชูวาได้เรียกบรรดาคนอิสราเอลเข้ามา และพูดกับบรรดาหัวหน้าของพวกทหารผู้ที่ออกไปรบพร้อมกับท่านว่า “จงเข้ามาใกล้เถิด เอาเท้าของพวกท่านเหยียบคอของกษัตริย์เหล่านี้” และเขาทั้งหลายได้เข้ามาใกล้และเอาเท้าของพวกเขาเหยียบคอของกษัตริย์เหล่านั้น

10:24 And it came to pass, when they brought out those kings unto Joshua, that Joshua called for all the men of Israel, and said unto the captains of the men of war which went with him, Come near, put your feet upon the necks of these kings. And they came near, and put their feet upon the necks of them.

10:25 และโยชูวากล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “อย่ากลัวและอย่าท้อใจเลย จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำต่อบรรดาศัตรูของท่านทั้งหลายซึ่งพวกท่านสู้รบอย่างนี้แหละ”

10:25 And Joshua said unto them, Fear not, nor be dismayed, be strong and of good courage: for thus shall the LORD do to all your enemies against whom ye fight.

10:26 และภายหลังโยชูวาได้ฟันกษัตริย์ทั้งห้าองค์นั้น และประหารชีวิตของท่านเหล่านั้นเสีย และแขวนพวกท่านไว้ที่ต้นไม้ห้าต้น และท่านเหล่านั้นถูกแขวนอยู่บนต้นไม้เช่นนั้นจนกระทั่งเวลาเย็น

10:26 And afterward Joshua smote them, and slew them, and hanged them on five trees: and they were hanging upon the trees until the evening.

10:27 และต่อมาเมื่อถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก โยชูวาได้บัญชาและเขาทั้งหลายก็เอาศพของพวกท่านลงจากต้นไม้ และทิ้งศพของท่านเหล่านั้นไว้ในถ้ำซึ่งกษัตริย์เหล่านั้นได้ซ่อนตัวอยู่ และเอาหินใหญ่หลายก้อนปิดปากถ้ำนั้นไว้ ซึ่งยังอยู่จนถึงทุกวันนี้

10:27 And it came to pass at the time of the going down of the sun, that Joshua commanded, and they took them down off the trees, and cast them into the cave wherein they had been hid, and laid great stones in the cave's mouth, which remain until this very day.

การสู้รับกับเมืองอื่น ๆ
10:28 และในวันนั้นโยชูวายึดเมืองมักเคดาห์ได้ และได้โจมตีเมืองนั้นด้วยคมดาบ และกษัตริย์แห่งเมืองนั้นท่านได้ทำลายเสียอย่างสิ้นเชิง ทั้งพวกเขากับทุกชีวิตที่อยู่ในเมือง ท่านไม่ให้มีเหลือสักคนเดียว และท่านได้กระทำแก่กษัตริย์แห่งเมืองมักเคดาห์เหมือนอย่างที่ท่านได้กระทำแก่กษัตริย์แห่งเมืองเยรีโค

More Battles
10:28 And that day Joshua took Makkedah, and smote it with the edge of the sword, and the king thereof he utterly destroyed, them, and all the souls that were therein; he let none remain: and he did to the king of Makkedah as he did unto the king of Jericho.

10:29 ดังนั้น โยชูวาและบรรดาคนอิสราเอลพร้อมกับท่าน ก็ยกกองทัพจากเมืองมักเคดาห์มาถึงเมืองลิบนาห์ และสู้รบกับเมืองลิบนาห์

10:29 Then Joshua passed from Makkedah, and all Israel with him, unto Libnah, and fought against Libnah:

10:30 และพระเยโฮวาห์ได้ทรงมอบเมืองนั้นไว้ในมือของคนอิสราเอล ทั้งกษัตริย์แห่งเมืองนั้นด้วย และท่านได้โจมตีเมืองนั้นและทุกชีวิตที่อยู่ในเมืองนั้นด้วยคมดาบ ท่านไม่ให้มีเหลือสักคนเดียวในเมืองนั้น แต่ท่านได้กระทำแก่กษัตริย์แห่งเมืองนั้นเหมือนอย่างที่ท่านได้กระทำแก่กษัตริย์แห่งเมืองเยรีโค

10:30 And the LORD delivered it also, and the king thereof, into the hand of Israel; and he smote it with the edge of the sword, and all the souls that were therein; he let none remain in it; but did unto the king thereof as he did unto the king of Jericho.

10:31 และโยชูวา ทั้งบรรดาคนอิสราเอลพร้อมกับท่าน ก็ออกจากเมืองลิบนาห์มาถึงเมืองลาคีช และล้อมเมืองไว้และสู้รบกับเมืองนั้น

10:31 And Joshua passed from Libnah, and all Israel with him, unto Lachish, and encamped against it, and fought against it:

10:32 และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเมืองลาคีชไว้ในมือของคนอิสราเอล ซึ่งเขาได้ยึดเมืองนั้นในวันที่สอง และโจมตีเมืองนั้นและทุกชีวิตที่อยู่ในเมืองนั้นด้วยคมดาบ ตามที่ท่านได้กระทำแก่เมืองลิบนาห์

10:32 And the LORD delivered Lachish into the hand of Israel, which took it on the second day, and smote it with the edge of the sword, and all the souls that were therein, according to all that he had done to Libnah.

10:33 ดังนั้น โฮรามกษัตริย์แห่งเมืองเกเซอร์ได้ขึ้นมาเพื่อช่วยเมืองลาคีช และโยชูวาได้ประหารท่านและประชาชนของท่านเสีย จนโยชูวาไม่ให้ท่านมีเหลือสักคนเดียว

10:33 Then Horam king of Gezer came up to help Lachish; and Joshua smote him and his people, until he had left him none remaining.

10:34 และโยชูวากับคนอิสราเอลทั้งปวงพร้อมกับท่านได้ยกออกจากเมืองลาคีชไปยังเมืองเอกโลน และเขาทั้งหลายได้ล้อมเมืองไว้และสู้รบกับเมืองนั้น

10:34 And from Lachish Joshua passed unto Eglon, and all Israel with him; and they encamped against it, and fought against it:

10:35 และในวันนั้นเขาทั้งหลายได้โจมตีเมืองด้วยคมดาบและยึดเมืองไว้ และในวันนั้นท่านได้ทำลายบรรดาชีวิตในเมืองนั้นเสียสิ้น เหมือนอย่างที่ท่านได้กระทำแก่เมืองลาคีชทุกประการ

10:35 And they took it on that day, and smote it with the edge of the sword, and all the souls that were therein he utterly destroyed that day, according to all that he had done to Lachish.

10:36 และโยชูวากับคนอิสราเอลทั้งปวงพร้อมกับท่านได้ยกขึ้นจากเมืองเอกโลนไปยังเมืองเฮโบรน และเขาทั้งหลายสู้รบกับเมืองนั้น

10:36 And Joshua went up from Eglon, and all Israel with him, unto Hebron; and they fought against it:

10:37 และเขาทั้งหลายได้โจมตีเมืองนั้นด้วยคมดาบและยึดเมืองไว้ ทั้งกษัตริย์แห่งเมืองและนครทั้งหมดของเมืองนั้น กับบรรดาชีวิตที่อยู่ในนั้นเสีย ท่านไม่ให้เหลือไว้สักคนเดียว เหมือนอย่างที่ท่านได้กระทำแก่เมืองเอกโลนทุกประการ แต่ได้ทำลายเมืองนั้นและบรรดาชีวิตที่อยู่ในเมืองนั้นเสียสิ้น

10:37 And they took it, and smote it with the edge of the sword, and the king thereof, and all the cities thereof, and all the souls that were therein; he left none remaining, according to all that he had done to Eglon; but destroyed it utterly, and all the souls that were therein.

10:38 และโยชูวาก็หันกลับ และคนอิสราเอลทั้งปวงพร้อมกับท่าน มายังเมืองเดบีร์ และสู้รบกับเมืองนั้น

10:38 And Joshua returned, and all Israel with him, to Debir; and fought against it:

10:39 และท่านได้ยึดเมืองนั้น ทั้งกษัตริย์แห่งเมืองและนครทั้งหมดของเมืองนั้น และเขาทั้งหลายได้โจมตีคนเหล่านั้นด้วยคมดาบ และได้ทำลายบรรดาชีวิตที่อยู่ในนั้นเสียอย่างสิ้นเชิง ท่านไม่ให้มีเหลือสักคนเดียว ท่านได้กระทำแก่เมืองเฮโบรนอย่างไร ท่านก็ได้กระทำแก่เมืองเดบีร์และแก่กษัตริย์แห่งเมืองอย่างนั้น เหมือนอย่างที่ท่านได้กระทำแก่เมืองลิบนาห์และแก่กษัตริย์แห่งเมืองเช่นกัน

10:39 And he took it, and the king thereof, and all the cities thereof; and they smote them with the edge of the sword, and utterly destroyed all the souls that were therein; he left none remaining: as he had done to Hebron, so he did to Debir, and to the king thereof; as he had done also to Libnah, and to her king.

10:40 ดังนั้น โยชูวาก็โจมตีแผ่นดินนั้นทั้งหมด คือแดนเทือกเขา ในภาคใต้ ในหุบเขา และที่แห่งน้ำพุทั้งหลาย ทั้งกษัตริย์ทั้งหมดของเมืองเหล่านั้น ท่านไม่ให้มีเหลือสักคนเดียว แต่ได้ทำลายทุกสิ่งที่หายใจเสีย เหมือนอย่างที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ทรงบัญชาไว้

10:40 So Joshua smote all the country of the hills, and of the south, and of the vale, and of the springs, and all their kings: he left none remaining, but utterly destroyed all that breathed, as the LORD God of Israel commanded.

10:41 และโยชูวาได้โจมตีเขาเหล่านั้นตั้งแต่เมืองคาเดชบารเนียจนถึงเมืองกาซา และทั่วแผ่นดินแห่งโกเชนจนถึงเมืองกิเบโอน

10:41 And Joshua smote them from Kadeshbarnea even unto Gaza, and all the country of Goshen, even unto Gibeon.

10:42 และโยชูวาได้จับตัวกษัตริย์เหล่านี้พร้อมทั้งยึดเอาแผ่นดินของเขาทั้งหมดในคราวเดียวกัน เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลได้ทรงสู้รบเพื่อคนอิสราเอล

10:42 And all these kings and their land did Joshua take at one time, because the LORD God of Israel fought for Israel.

10:43 และโยชูวาก็หันกลับ และคนอิสราเอลทั้งปวงพร้อมกับท่านได้มายังค่ายที่กิลกาล

10:43 And Joshua returned, and all Israel with him, unto the camp to Gilgal.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope