กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 7 / Revelation 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

อิสราเอล 144,000 คน
7:1 และภายหลังสิ่งเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์สี่องค์ยืนอยู่ที่มุมทั้งสี่ของแผ่นดินโลก โดยถือลมทั้งสี่ทิศของแผ่นดินโลกไว้ เพื่อลมนั้นจะไม่พัดบนบก หรือบนทะเล หรือบนต้นไม้ใด ๆ

The 144,000 of Israel
7:1 And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree.

7:2 และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งขึ้นมาจากทิศตะวันออก โดยมีดวงตราของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ และท่านได้ร้องด้วยเสียงดังแก่ทูตสวรรค์ทั้งสี่องค์นั้น ผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ทำอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลนั้น

7:2 And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God: and he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea,

7:3 โดยกล่าวว่า “อย่าทำอันตรายแก่แผ่นดิน หรือทะเล หรือบรรดาต้นไม้ จนกว่าพวกเราได้ประทับตราพวกผู้รับใช้ของพระเจ้าของพวกเราไว้ที่หน้าผากของพวกเขาเสียก่อน”

7:3 Saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads.

7:4 และข้าพเจ้าได้ยินจำนวนของคนเหล่านั้นซึ่งได้รับการประทับตรา และผู้ที่ได้รับการประทับตรานั้นมีหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคน จากทุกเผ่าของชนชาติอิสราเอล

7:4 And I heard the number of them which were sealed: and there were sealed an hundred and forty and four thousand of all the tribes of the children of Israel.

7:5 จากเผ่ายูดาห์ผู้ที่ได้รับการประทับตรามีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่ารูเบนผู้ที่ได้รับการประทับตรามีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่ากาดผู้ที่ได้รับการประทับตรามีหนึ่งหมื่นสองพันคน

7:5 Of the tribe of Juda were sealed twelve thousand. Of the tribe of Reuben were sealed twelve thousand. Of the tribe of Gad were sealed twelve thousand.

7:6 จากเผ่าอาเชอร์ผู้ที่ได้รับการประทับตรามีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่านัฟทาลีผู้ที่ได้รับการประทับตรามีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่ามนัสเสห์ผู้ที่ได้รับการประทับตรามีหนึ่งหมื่นสองพันคน

7:6 Of the tribe of Aser were sealed twelve thousand. Of the tribe of Nepthalim were sealed twelve thousand. Of the tribe of Manasses were sealed twelve thousand.

7:7 จากเผ่าสิเมโอนผู้ที่ได้รับการประทับตรามีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่าเลวีผู้ที่ได้รับการประทับตรามีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่าอิสสาคาร์ผู้ที่ได้รับการประทับตรามีหนึ่งหมื่นสองพันคน

7:7 Of the tribe of Simeon were sealed twelve thousand. Of the tribe of Levi were sealed twelve thousand. Of the tribe of Issachar were sealed twelve thousand.

7:8 จากเผ่าเศบูลุนผู้ที่ได้รับการประทับตรามีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่าโยเซฟผู้ที่ได้รับการประทับตรามีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากเผ่าเบนยามินผู้ที่ได้รับการประทับตรามีหนึ่งหมื่นสองพันคน

7:8 Of the tribe of Zabulon were sealed twelve thousand. Of the tribe of Joseph were sealed twelve thousand. Of the tribe of Benjamin were sealed twelve thousand.

การปรากฏของมวลชนที่ได้รับความรอดต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้า
7:9 ภายหลังสิ่งนี้ ข้าพเจ้าก็มองดู และดูเถิด คนจำนวนมากมาย ซึ่งไม่มีมนุษย์สามารถนับได้เลย จากทุกประชาชาติ จากทุกตระกูล และประชากร และทุกภาษา ยืนอยู่หน้าพระที่นั่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก โดยสวมเสื้อคลุมยาวสีขาว และถือใบตาลในมือของพวกเขา

Millions Saved Stand Before the Throne of God
7:9 After this I beheld, and, lo, a great multitude, which no man could number, of all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands;

7:10 และร้องด้วยเสียงดัง โดยกล่าวว่า “ความรอดมีอยู่ที่พระเจ้าของพวกเรา ผู้ประทับบนพระที่นั่ง และมีอยู่ที่พระเมษโปดก”

7:10 And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God which sitteth upon the throne, and unto the Lamb.

7:11 และทูตสวรรค์ทั้งปวงยืนรอบพระที่นั่ง และรอบพวกผู้อาวุโสและสัตว์ทั้งสี่นั้น และก้มลงกราบหน้าพระที่นั่ง และนมัสการพระเจ้า

7:11 And all the angels stood round about the throne, and about the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces, and worshipped God,

7:12 โดยกล่าวว่า “เอเมน การสรรเสริญ และสง่าราศี และสติปัญญา และการขอบพระคุณ และพระเกียรติ และอำนาจ และอานุภาพ จงมีแด่พระเจ้าของพวกเราตลอดไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ เอเมน”

7:12 Saying, Amen: Blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honour, and power, and might, be unto our God for ever and ever. Amen.

7:13 และคนหนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้นตอบ โดยกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “คนเหล่านี้ที่สวมเสื้อคลุมยาวสีขาวนี้คือใคร และพวกเขามาจากไหน”

7:13 And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? and whence came they?

7:14 และข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านก็ทราบอยู่แล้ว” และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “คนเหล่านี้เป็นคนที่มาจากความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ และได้ชำระล้างเสื้อคลุมยาวของพวกเขาแล้ว และได้ทำให้เสื้อคลุมยาวนั้นขาวสะอาดในพระโลหิตของพระเมษโปดก

7:14 And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb.

7:15 เพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้า และรับใช้พระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน และพระองค์ผู้ที่ประทับบนพระที่นั่งนั้นจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาเหล่านั้น

7:15 Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple: and he that sitteth on the throne shall dwell among them.

7:16 พวกเขาจะไม่หิวอีกต่อไป หรือกระหายอีกเลย และแสงแดดจะไม่ส่องต้องพวกเขา หรือความร้อนใด ๆ อีกต่อไป

7:16 They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun light on them, nor any heat.

7:17 เพราะว่าพระเมษโปดกผู้ทรงอยู่ท่ามกลางพระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูพวกเขาไว้ และจะทรงนำพวกเขาไปให้ถึงบรรดาน้ำพุแห่งชีวิต และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่านั้น”

7:17 For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters: and God shall wipe away all tears from their eyes.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope