กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 3 / Revelation 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรในเมืองซาร์ดิส
3:1 “และจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรในเมืองซาร์ดิสว่า ‘พระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า และดวงดาวทั้งเจ็ดนั้น ตรัสสิ่งเหล่านี้ว่า เรารู้จักบรรดาการงานของเจ้าว่า เจ้าได้ชื่อว่า เจ้ามีชีวิตอยู่ และได้ตายเสียแล้ว

To the Messenger of the Church in Sardis
3:1 And unto the angel of the church in Sardis write; These things saith he that hath the seven Spirits of God, and the seven stars; I know thy works, that thou hast a name that thou livest, and art dead.

3:2 จงเฝ้าระวังให้ดี และทำให้สิ่งทั้งหลายซึ่งเหลืออยู่ที่พร้อมที่จะตายอยู่แล้วนั้นให้แข็งแรงขึ้น เพราะว่าเราไม่พบการงานทั้งหลายของเจ้าดีพร้อมต่อพระพักตร์พระเจ้า

3:2 Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die: for I have not found thy works perfect before God.

3:3 เหตุฉะนั้น จงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินมาแล้วอย่างไร และจงยึดไว้ให้มั่นและกลับใจเสียใหม่ ฉะนั้นถ้าเจ้าไม่ยอมเฝ้าระวัง เราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมย และเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าในโมงใด

3:3 Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.

3:4 แม้แต่ในเมืองซาร์ดิสเจ้าก็มีสองสามชื่อซึ่งไม่ได้กระทำให้เสื้อผ้าของตนเป็นมลทิน และเขาเหล่านั้นจะดำเนินกับเราในชุดขาว เพราะว่าพวกเขาเป็นคนที่สมควรแล้ว

3:4 Thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments; and they shall walk with me in white: for they are worthy.

3:5 ผู้ใดที่มีชัยชนะ ผู้นั้นเองจะสวมเสื้อสีขาว และเราจะไม่ลบชื่อของผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิต แต่เราจะรับรองชื่อของผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเรา และต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์

3:5 He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels.

3:6 ผู้ใดที่มีหู ก็ให้ผู้นั้นฟังสิ่งซึ่งพระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด’

3:6 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรในเมืองฟีลาเดลเฟีย
3:7 และจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรในเมืองฟีลาเดลเฟียว่า ‘พระองค์ผู้ที่บริสุทธิ์ ผู้ที่สัตย์จริง ผู้ที่ทรงถือลูกกุญแจของดาวิด ผู้ที่ทรงเปิดแล้ว และไม่มีผู้ใดปิดได้ และปิดแล้ว และไม่มีผู้ใดเปิดได้ ตรัสสิ่งเหล่านี้ว่า

To the Messenger of the Church in Philadelphia
3:7 And to the angel of the church in Philadelphia write; These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth; and shutteth, and no man openeth;

3:8 เรารู้จักบรรดาการงานของเจ้า ดูเถิด เราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าเจ้าแล้ว และไม่มีมนุษย์คนใดปิดประตูนี้ได้ เพราะว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อย และได้รักษาคำของเรา และไม่ได้ปฏิเสธนามของเรา

3:8 I know thy works: behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it: for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name.

3:9 ดูเถิด เราจะทำให้พวกเขาที่เป็นของธรรมศาลาของซาตาน ซึ่งบอกว่าพวกเขาเป็นพวกยิว และไม่ได้เป็น แต่พูดมุสาจริง ๆ นั้น ดูเถิด เราจะทำให้พวกเขามาและนมัสการแทบเท้าของเจ้า และให้ทราบว่า เราได้รักเจ้า

3:9 Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee.

3:10 เพราะว่าเจ้าได้รักษาคำแห่งความอดทนของเรา เราก็จะรักษาเจ้าให้พ้นจากโมงยามแห่งการทดลองนั้นด้วย ซึ่งจะบังเกิดขึ้นแก่คนทั่วทั้งโลก เพื่อจะลองดูคนทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลก

3:10 Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth.

3:11 ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว จงยึดมั่นสิ่งซึ่งเจ้ามี เพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้

3:11 Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.

3:12 ผู้ใดที่มีชัยชนะ เราจะกระทำให้ผู้นั้นเป็นเสาในพระวิหารของพระเจ้าของเรา และผู้นั้นจะไม่ออกไปภายนอกอีกเลย และเราจะจารึกพระนามของพระเจ้าของเราไว้บนผู้นั้น และชื่อแห่งเมืองของพระเจ้าของเรา ซึ่งก็คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้บนผู้นั้น

3:12 Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God: and I will write upon him my new name.

3:13 ผู้ใดที่มีหู ก็ให้ผู้นั้นฟังสิ่งซึ่งพระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด’

3:13 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรในเมืองเลาดีเซีย
3:14 และจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรของชาวเลาดีเซียว่า ‘พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเอเมน ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริง ทรงเป็นปฐมแห่งการเนรมิตสร้างของพระเจ้า ตรัสสิ่งเหล่านี้ว่า

To the Messenger of the Church in Laodicea
3:14 And unto the angel of the church of the Laodiceans write; These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God;

3:15 เรารู้จักบรรดาการงานของเจ้าว่า เจ้าไม่เย็นหรือไม่ร้อน เราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อน

3:15 I know thy works, that thou art neither cold nor hot: I would thou wert cold or hot.

3:16 ดังนั้น เพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่น ๆ และไม่เย็นหรือไม่ร้อน เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา

3:16 So then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spue thee out of my mouth.

3:17 เพราะเจ้าพูดว่า “ข้าเป็นคนมั่งมี และได้ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ้น และไม่ต้องการสิ่งใดเลย” และไม่ทราบว่าเจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็ญใจ และน่าสังเวช และขัดสน และตาบอด และเปลือยกายอยู่

3:17 Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing; and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked:

3:18 เราให้คำปรึกษากับเจ้าว่า ให้ซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์ในไฟแล้วจากเรา เพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั่งมี และเสื้อผ้าสีขาวเพื่อเจ้าจะนุ่งห่มได้ และเพื่อความละอายแห่งกายเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้ปรากฏ และเอายาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะแลเห็นได้

3:18 I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich; and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear; and anoint thine eyes with eyesalve, that thou mayest see.

3:19 เรารักผู้ใดก็ตาม เราก็ว่ากล่าวและตีสอน เหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้น และกลับใจเสียใหม่

3:19 As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent.

พระเยซูคริสต์ทรงเคาะประตูแห่งใจของทุกคน
3:20 ดูเถิด เรายืนที่ประตูและเคาะอยู่ ถ้าผู้ใดก็ตามได้ยินเสียงของเรา และเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้น และจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขากับเรา

Christ Knocks at the Door of Each Heart
3:20 Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.

3:21 ผู้ใดที่มีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราในพระที่นั่งของเรา เหมือนกับที่เรามีชัยชนะแล้วด้วย และได้นั่งลงกับพระบิดาของเราในพระที่นั่งของพระองค์

3:21 To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne.

3:22 ผู้ใดที่มีหู ก็ให้ผู้นั้นฟังสิ่งซึ่งพระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด’”

3:22 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope