กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อิสยาห์ 39 / Isaiah 39

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

เฮเซคียาห์สำแดงคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระองค์ให้คนบาบิโลนเห็น (2 พกษ 20:12)
39:1 ในเวลานั้น เมโรดัคบาลาดัน โอรสของบาลาดัน กษัตริย์แห่งบาบิโลน ทรงส่งจดหมายหลายฉบับและเครื่องบรรณาการมายังเฮเซคียาห์ เพราะพระองค์ทรงได้ยินว่า เฮเซคียาห์ได้ประชวรและทรงหายประชวรแล้ว

Babylonian Visitors See Hezekiah's Treasures (2 Kin. 20:12)
39:1 At that time Merodachbaladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present to Hezekiah: for he had heard that he had been sick, and was recovered.

39:2 และเฮเซคียาห์ทรงดีพระทัยเพราะเขาเหล่านั้น และทรงให้พวกเขาชมคลังทรัพย์ของพระองค์ คือเงิน และทองคำ และเครื่องเทศต่าง ๆ และน้ำมันหอมอันมีค่า และคลังพระแสงของพระองค์ทั้งหมด และทุกสิ่งซึ่งมีอยู่ในท้องพระคลังของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดในพระราชวังของพระองค์หรือในราชอาณาจักรของพระองค์ทั้งสิ้นซึ่งเฮเซคียาห์ไม่ได้สำแดงแก่เขาทั้งหลาย

39:2 And Hezekiah was glad of them, and shewed them the house of his precious things, the silver, and the gold, and the spices, and the precious ointment, and all the house of his armour, and all that was found in his treasures: there was nothing in his house, nor in all his dominion, that Hezekiah shewed them not.

39:3 แล้วอิสยาห์ผู้พยากรณ์มาเข้าเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาห์ และทูลพระองค์ว่า “คนเหล่านี้ได้ทูลอะไรบ้าง และเขาทั้งหลายได้มาเฝ้าพระองค์จากที่ไหน” และเฮเซคียาห์ตรัสว่า “พวกเขาได้มาหาเราจากแผ่นดินไกล คือจากบาบิโลน”

39:3 Then came Isaiah the prophet unto king Hezekiah, and said unto him, What said these men? and from whence came they unto thee? And Hezekiah said, They are come from a far country unto me, even from Babylon.

39:4 แล้วท่านทูลว่า “เขาทั้งหลายได้เห็นอะไรบ้างในพระราชวังของพระองค์” และเฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า “พวกเขาเห็นทุกอย่างในวังของเรา ไม่มีสิ่งใดในพระคลังของเราซึ่งเราไม่ได้สำแดงแก่พวกเขาเลย”

39:4 Then said he, What have they seen in thine house? And Hezekiah answered, All that is in mine house have they seen: there is nothing among my treasures that I have not shewed them.

39:5 แล้วอิสยาห์ทูลเฮเซคียาห์ว่า “ขอทรงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์จอมโยธา

39:5 Then said Isaiah to Hezekiah, Hear the word of the LORD of hosts:

39:6 ดูเถิด วันเวลากำลังย่างเข้ามา ที่สรรพสิ่งทั้งสิ้นในวังของเจ้า และที่สิ่งทั้งปวงซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าได้สะสมไว้จนถึงทุกวันนี้ จะถูกขนไปยังบาบิโลน จะไม่มีสิ่งใดเหลือเลย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

39:6 Behold, the days come, that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid up in store until this day, shall be carried to Babylon: nothing shall be left, saith the LORD.

39:7 และลูกบางคนของเจ้าซึ่งจะออกมาจากเจ้า ผู้ซึ่งเจ้าจะให้กำเนิด เขาทั้งหลายจะนำเอาไปเสีย และพวกเขาจะเป็นขันทีในวังของกษัตริย์แห่งบาบิโลน”

39:7 And of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt beget, shall they take away; and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon.

39:8 แล้วเฮเซคียาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งท่านได้กล่าวนั้นก็ดีอยู่” พระองค์ตรัสยิ่งกว่านั้นว่า “เพราะจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความจริงในวันเวลาของเรา”

39:8 Then said Hezekiah to Isaiah, Good is the word of the LORD which thou hast spoken. He said moreover, For there shall be peace and truth in my days.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope