กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อิสยาห์ 3 / Isaiah 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

พระเจ้าทรงพิพากษายูดาห์
3:1 เพราะดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า คือพระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงนำออกไปเสียจากเยรูซาเล็มและจากยูดาห์ ซึ่งเครื่องค้ำและเครื่องจุน เครื่องค้ำอันเป็นอาหารทั้งหมด และเครื่องค้ำอันเป็นน้ำทั้งหมด

Judgment on Judah
3:1 For, behold, the Lord, the LORD of hosts, doth take away from Jerusalem and from Judah the stay and the staff, the whole stay of bread, and the whole stay of water,

3:2 พวกทแกล้วและพวกทหาร ผู้วินิจฉัยและผู้พยากรณ์ ผู้เฉลียวฉลาดและพวกผู้อาวุโส

3:2 The mighty man, and the man of war, the judge, and the prophet, and the prudent, and the ancient,

3:3 นายห้าสิบและผู้มียศ ที่ปรึกษาและคนเล่นกลที่มีฝีมือ และนักพูดที่วาทะโวหารดี

3:3 The captain of fifty, and the honourable man, and the counsellor, and the cunning artificer, and the eloquent orator.

3:4 และเราจะกระทำให้เด็ก ๆ เป็นเจ้านายทั้งหลายของพวกเขา และพวกเด็กอ่อนจะปกครองเหนือพวกเขา

3:4 And I will give children to be their princes, and babes shall rule over them.

3:5 และประชาชนจะถูกบีบบังคับ ทุกคนจะบีบบังคับเพื่อนของตน และทุกคนจะบีบบังคับเพื่อนบ้านของตน เด็ก ๆ จะทะลึ่งต่อผู้อาวุโส และคนถ่อยต่อคนผู้มีเกียรติ

3:5 And the people shall be oppressed, every one by another, and every one by his neighbour: the child shall behave himself proudly against the ancient, and the base against the honourable.

3:6 เมื่อใครคนหนึ่งจะไปยึดตัวพี่น้องของเขาในครัวเรือนแห่งบิดาของเขา โดยกล่าวว่า “เจ้ามีเสื้อผ้าอยู่แล้ว เจ้าจงเป็นผู้นำของพวกเรา และจงให้ซากปรักหักพังนี้อยู่ใต้มือของเจ้า”

3:6 When a man shall take hold of his brother of the house of his father, saying, Thou hast clothing, be thou our ruler, and let this ruin be under thy hand:

3:7 ในวันนั้นเขาจะคัดค้านว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นผู้สมาน เพราะในเรือนของข้าพเจ้าไม่มีทั้งอาหารและเสื้อคลุม ท่านจะตั้งข้าพเจ้าให้เป็นผู้นำของประชาชนไม่ได้”

3:7 In that day shall he swear, saying, I will not be an healer; for in my house is neither bread nor clothing: make me not a ruler of the people.

3:8 เพราะเยรูซาเล็มก็ล่มจมและยูดาห์ก็ล้มคว่ำ เพราะว่าลิ้นของเขาและการกระทำของเขาก็ต่อสู้พระเยโฮวาห์ ยั่วยุต่อพระเนตรอันรุ่งโรจน์ของพระองค์

3:8 For Jerusalem is ruined, and Judah is fallen: because their tongue and their doings are against the LORD, to provoke the eyes of his glory.

3:9 สีหน้าของเขาเป็นพยานปรักปรำเขาทั้งหลาย เขาป่าวร้องความผิดของเขาอย่างโสโดม เขามิได้ปิดบังไว้ วิบัติแก่จิตใจเขา เพราะว่าเขาได้นำความชั่วร้ายมาเป็นบำเหน็จแก่ตัวเขาเอง

3:9 The shew of their countenance doth witness against them; and they declare their sin as Sodom, they hide it not. Woe unto their soul! for they have rewarded evil unto themselves.

3:10 จงบอกคนชอบธรรมว่า เขาทั้งหลายจะเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับประทานผลแห่งการกระทำของเขา

3:10 Say ye to the righteous, that it shall be well with him: for they shall eat the fruit of their doings.

3:11 วิบัติแก่คนชั่ว ความร้ายจะตกแก่เขา เพราะว่าสิ่งใดที่มือเขาได้กระทำ เขาจะถูกกระทำเช่นกัน

3:11 Woe unto the wicked! it shall be ill with him: for the reward of his hands shall be given him.

3:12 ส่วนชนชาติของเรา เด็ก ๆ เป็นผู้บีบบังคับเขา และผู้หญิงปกครองเหนือเขา โอ ชนชาติของเราเอ๋ย ผู้นำของเจ้าทำเจ้าให้ผิด และทำลายแนวทางทั้งหลายของเจ้า

3:12 As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths.

3:13 พระเยโฮวาห์ทรงเข้าประทับสู้ความ พระองค์ประทับยืนพิพากษาชนชาติของพระองค์

3:13 The LORD standeth up to plead, and standeth to judge the people.

3:14 พระเยโฮวาห์จะทรงเข้าพิพากษาพวกผู้อาวุโสและเจ้านายชนชาติของพระองค์ “เจ้าทั้งหลายนี่แหละซึ่งได้กลืนกินสวนองุ่นเสีย ของที่ริบมาจากคนยากจนก็อยู่ในเรือนของเจ้า

3:14 The LORD will enter into judgment with the ancients of his people, and the princes thereof: for ye have eaten up the vineyard; the spoil of the poor is in your houses.

3:15 ซึ่งเจ้าได้ทุบชนชาติของเราเป็นชิ้น ๆ และได้บดบี้หน้าของคนยากจนนั้นเจ้าหมายความว่ากระไร” องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ

3:15 What mean ye that ye beat my people to pieces, and grind the faces of the poor? saith the Lord GOD of hosts.

พระเจ้าทรงพิพากษาธิดาทั้งหลายของศิโยน
3:16 พระเยโฮวาห์ตรัสอีกว่า “เพราะธิดาทั้งหลายของศิโยนนั้นก็ผยอง และเดินคอยืดคอยาว และตาของเขาก็ขยิบ เดินกระตุ้งกระติ้ง ขยับเท้าให้เสียงกรุ๊งกริ๊ง

Judgment on the Daughters of Zion
3:16 Moreover the LORD saith, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched forth necks and wanton eyes, walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet:

3:17 องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เป็นชันนะตุที่ศีรษะของบรรดาธิดาของศิโยน และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ที่ส่วนลับของเขาทั้งหลายโล้นไป

3:17 Therefore the Lord will smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and the LORD will discover their secret parts.

3:18 ในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำเอาเครื่องวิจิตรงดงามไปเสีย คือกำไลข้อเท้า เครื่องประดับศีรษะ เครื่องประดับรูปวงเดือน

3:18 In that day the Lord will take away the bravery of their tinkling ornaments about their feet, and their cauls, and their round tires like the moon,

3:19 จี้ กำไลมือ ผ้าแถบ

3:19 The chains, and the bracelets, and the mufflers,

3:20 มาลา กำไลเท้า ผ้าคาดศีรษะ หีบเครื่องน้ำอบ ตะกรุดพิสมร

3:20 The bonnets, and the ornaments of the legs, and the headbands, and the tablets, and the earrings,

3:21 แหวนตรา และแหวนจมูก

3:21 The rings, and nose jewels,

3:22 เสื้องาน และเสื้อคลุม ผ้าคลุม และกระเป๋าถือ

3:22 The changeable suits of apparel, and the mantles, and the wimples, and the crisping pins,

3:23 กระจก ผ้าป่านเนื้อละเอียด ผ้าโพกศีรษะ และผ้าคลุมตัว

3:23 The glasses, and the fine linen, and the hoods, and the vails.

3:24 ต่อมาแทนน้ำอบจะมีแต่ความเน่า แทนผ้าคาดเอวจะมีเชือก แทนผมดัดจะมีแต่ศีรษะล้าน แทนเสื้องามล้ำค่าจะคาดเอวด้วยผ้ากระสอบ แทนความงดงามจะมีแต่รอยไหม้

3:24 And it shall come to pass, that instead of sweet smell there shall be stink; and instead of a girdle a rent; and instead of well set hair baldness; and instead of a stomacher a girding of sackcloth; and burning instead of beauty.

3:25 พวกผู้ชายของเจ้าจะล้มลงด้วยดาบ และชายฉกรรจ์ของเจ้าจะล้มในสงคราม

3:25 Thy men shall fall by the sword, and thy mighty in the war.

3:26 ประตูทั้งหลายของเธอจะคร่ำครวญและโศกเศร้า เธอผู้อยู่อย่างโดดเดี่ยวจะนั่งบนพื้นดิน”

3:26 And her gates shall lament and mourn; and she being desolate shall sit upon the ground.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope