กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อิสยาห์ 13 / Isaiah 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

การทำลายกรุงบาบิโลน และปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ในวันของพระเยโฮวาห์
13:1 ภาระเกี่ยวกับบาบิโลน ซึ่งอิสยาห์บุตรชายของอามอสได้เห็น

Destruction of Babylon and the Antichrist in the Day of the Lord
13:1 The burden of Babylon, which Isaiah the son of Amoz did see.

13:2 เจ้าทั้งหลายจงยกธงสัญญาณขึ้นบนภูเขาสูง จงเปล่งเสียงร้องแก่เขาทั้งหลาย จงโบกมือ เพื่อพวกเขาจะเข้าไปในบรรดาประตูเมืองของพวกขุนนาง

13:2 Lift ye up a banner upon the high mountain, exalt the voice unto them, shake the hand, that they may go into the gates of the nobles.

13:3 เราได้บัญชาบรรดาผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ของเราแล้ว เราได้เรียกบรรดาผู้ที่มีกำลังมากของเราด้วยเพราะเหตุความโกรธของเรา คือคนเหล่านั้นที่ปีติยินดีในความสูงส่งของเรา

13:3 I have commanded my sanctified ones, I have also called my mighty ones for mine anger, even them that rejoice in my highness.

13:4 เสียงอึกทึกของฝูงชนในภูเขาทั้งหลาย เหมือนอย่างมวลชนมหึมา เสียงอึงคะนึงของราชอาณาจักรทั้งหลายของบรรดาประชาชาติได้รวมเข้าด้วยกัน พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงระดมพลแห่งการสู้รบ

13:4 The noise of a multitude in the mountains, like as of a great people; a tumultuous noise of the kingdoms of nations gathered together: the LORD of hosts mustereth the host of the battle.

13:5 เขาทั้งหลายมาจากแผ่นดินไกล จากที่สุดปลายแห่งฟ้าสวรรค์ คือพระเยโฮวาห์ และอาวุธทั้งหลายแห่งความเดือดดาลของพระองค์ เพื่อจะทำลายแผ่นดินทั้งสิ้น

13:5 They come from a far country, from the end of heaven, even the LORD, and the weapons of his indignation, to destroy the whole land.

13:6 เจ้าทั้งหลายจงพิลาปร่ำไห้ซิ เพราะวันของพระเยโฮวาห์มาใกล้แล้ว วันนั้นจะมาเหมือนเป็นการทำลายจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

13:6 Howl ye; for the day of the LORD is at hand; it shall come as a destruction from the Almighty.

13:7 เพราะฉะนั้น ทุก ๆ มือก็จะอ่อนเปลี้ย และใจของทุกคนก็จะละลายไป

13:7 Therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt:

13:8 และเขาทั้งหลายจะตกใจกลัว บรรดาความเจ็บปวดและความเศร้าใจทั้งหลายจะเกาะกุมพวกเขาไว้ พวกเขาจะเจ็บปวดเหมือนผู้หญิงที่กำลังคลอดบุตร พวกเขาจะประหลาดใจซึ่งกันและกัน หน้าของพวกเขาจะเป็นเหมือนอย่างเปลวไฟ

13:8 And they shall be afraid: pangs and sorrows shall take hold of them; they shall be in pain as a woman that travaileth: they shall be amazed one at another; their faces shall be as flames.

13:9 ดูเถิด วันของพระเยโฮวาห์จะมา โหดร้ายด้วยทั้งพระพิโรธและความโกรธอันเกรี้ยวกราด เพื่อจะกระทำให้แผ่นดินเป็นที่รกร้าง และพระองค์จะทรงทำลายคนบาปทั้งหลายของแผ่นดินเสียจากแผ่นดินนั้น

13:9 Behold, the day of the LORD cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate: and he shall destroy the sinners thereof out of it.

13:10 เพราะดวงดาวทั้งหลายแห่งฟ้าสวรรค์ และบรรดาหมู่ดาวในนั้น จะไม่ทอแสงของพวกมัน ดวงอาทิตย์ก็จะมืดเมื่อเวลามันขึ้น และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงของมัน

13:10 For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light: the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine.

13:11 และเราจะลงโทษชาวโลกเพราะเหตุความชั่วร้ายของพวกเขา และคนชั่วเพราะเหตุความชั่วช้าของพวกเขา และเราจะกระทำให้ความเย่อหยิ่งของคนจองหองสิ้นสุด และจะทำให้ความหยิ่งผยองของคนโหดร้ายตกต่ำ

13:11 And I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity; and I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible.

สมัยความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งและคนอิสราเอลที่เหลืออยู่
13:12 เราจะกระทำให้คน ๆ หนึ่งมีค่ามากกว่าทองคำเนื้อดี คือคน ๆ หนึ่งจะมีค่ามากกว่าลิ่มทองคำแห่งโอฟีร์

The Great Tribulation and the Jewish Remnant
13:12 I will make a man more precious than fine gold; even a man than the golden wedge of Ophir.

13:13 เพราะฉะนั้น เราจะเขย่าฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย และแผ่นดินโลกจะโยกย้ายไปจากสถานที่ของมัน ในพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จอมโยธา และในวันแห่งความโกรธอันเกรี้ยวกราดของพระองค์

13:13 Therefore I will shake the heavens, and the earth shall remove out of her place, in the wrath of the LORD of hosts, and in the day of his fierce anger.

13:14 และจะเป็นเหมือนอย่างละมั่งที่ถูกไล่ล่าและเหมือนแกะที่ไม่มีผู้รวมฝูง พวกเขาทุกคนจะหันเข้าสู่ประชาชนของตนเอง และทุกคนจะหนีไปยังแผ่นดินของตนเอง

13:14 And it shall be as the chased roe, and as a sheep that no man taketh up: they shall every man turn to his own people, and flee every one into his own land.

13:15 ทุกคนที่ถูกพบเข้าก็จะถูกแทงทะลุ และทุกคนที่รวมเข้าด้วยกันกับพวกเขาก็จะล้มลงด้วยดาบ

13:15 Every one that is found shall be thrust through; and every one that is joined unto them shall fall by the sword.

13:16 พวกเด็ก ๆ ของเขาทั้งหลายจะถูกฟาดแหลกเป็นชิ้น ๆ ต่อหน้าต่อตาของพวกเขาด้วย บ้านเรือนหลายหลังของพวกเขาจะถูกปล้น และภรรยาของพวกเขาจะถูกขืนใจ

13:16 Their children also shall be dashed to pieces before their eyes; their houses shall be spoiled, and their wives ravished.

การทำลายกรุงบาบิโลน
13:17 ดูเถิด เราจะรบเร้าชาวมีเดียให้มาสู้พวกเขา ผู้ซึ่งจะไม่เห็นแก่เงิน และสำหรับทองคำ พวกเขาจะไม่ยินดีในเรื่องมัน

Destruction of Literal Babylon
13:17 Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver; and as for gold, they shall not delight in it.

13:18 บรรดาคันธนูของพวกเขาจะฟาดชายหนุ่มทั้งหลายแหลกเป็นชิ้น ๆ และพวกเขาจะไม่มีความสงสารต่อผลแห่งครรภ์ นัยน์ตาของพวกเขาจะไม่ละเว้นพวกเด็ก ๆ

13:18 Their bows also shall dash the young men to pieces; and they shall have no pity on the fruit of the womb; their eye shall not spare children.

13:19 และกรุงบาบิโลน สง่าราศีแห่งบรรดาราชอาณาจักร ความงดงามแห่งความรุ่งโรจน์ของชนเคลเดีย จะเป็นเหมือนตอนที่พระเจ้าได้ทรงคว่ำเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์เสียนั้น

13:19 And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees' excellency, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah.

13:20 มันจะไม่มีคนเข้าพักอาศัยอีกเลย และมันจะไม่มีใครอาศัยอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ และคนอาระเบียจะไม่กางเต็นท์ที่นั่น และพวกผู้เลี้ยงแกะจะไม่ให้ฝูงแกะของตนนอนลงที่นั่น

13:20 It shall never be inhabited, neither shall it be dwelt in from generation to generation: neither shall the Arabian pitch tent there; neither shall the shepherds make their fold there.

13:21 แต่เหล่าสัตว์ป่าแห่งทะเลทรายจะนอนลงที่นั่น และบ้านทั้งหลายของพวกเขาจะเต็มไปด้วยบรรดาสัตว์ที่ร้องเสียงละห้อย และบรรดานกเค้าแมวจะอาศัยอยู่ที่นั่น และพวกแพะปีศาจจะเต้นรำอยู่ที่นั่น

13:21 But wild beasts of the desert shall lie there; and their houses shall be full of doleful creatures; and owls shall dwell there, and satyrs shall dance there.

13:22 และบรรดาสัตว์ป่าแห่งเกาะต่าง ๆ จะส่งเสียงร้องอยู่ในบ้านอันรกร้างของพวกมัน และพวกมังกรในบรรดาวังแสนสุขของมัน และเวลาของกรุงนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้ว และวันเวลาทั้งหลายของกรุงนั้นจะไม่ยืดยาวออกไป

13:22 And the wild beasts of the islands shall cry in their desolate houses, and dragons in their pleasant palaces: and her time is near to come, and her days shall not be prolonged.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope