กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อิสยาห์ 46 / Isaiah 46

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

ความโง่เขลาแห่งรูปเคารพ
46:1 “พระเบลก็โน้มตัวลง พระเนโบก็ทรุดลง รูปเคารพทั้งหลายของพวกเขาอยู่บนบรรดาสัตว์และวัวทั้งหลาย บรรดารถม้าของพวกเจ้าก็มีภาระหนัก สิ่งเหล่านั้นเป็นภาระแก่สัตว์ที่เหน็ดเหนื่อย

The Folly of Idols
46:1 Bel boweth down, Nebo stoopeth, their idols were upon the beasts, and upon the cattle: your carriages were heavy loaden; they are a burden to the weary beast.

46:2 พวกมันทรุดลง พวกมันโน้มตัวลงด้วยกัน พวกมันไม่สามารถช่วยภาระนั้นให้พ้นได้ แต่พวกมันเองก็ถูกนำไปเป็นเชลย

46:2 They stoop, they bow down together; they could not deliver the burden, but themselves are gone into captivity.

46:3 จงตั้งใจฟังเรา โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย และบรรดาคนที่เหลืออยู่ของวงศ์วานแห่งอิสราเอล ผู้ซึ่งถูกชูไว้โดยเราตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ผู้ซึ่งถูกอุ้มมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์

46:3 Hearken unto me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, which are borne by me from the belly, which are carried from the womb:

46:4 และจนกระทั่งพวกเจ้าชรา เราก็คือพระองค์นั้น และจนกระทั่งผมหงอก เราจะอุ้มพวกเจ้า เราได้สร้าง และเราจะชูไว้ คือเราจะอุ้ม และจะช่วยพวกเจ้าให้พ้น

46:4 And even to your old age I am he; and even to hoar hairs will I carry you: I have made, and I will bear; even I will carry, and will deliver you.

46:5 พวกเจ้าจะเทียบเรากับผู้ใด และทำให้เราเท่าเทียมกัน และเปรียบเทียบเรา เพื่อเราทั้งสองจะเหมือนกัน

46:5 To whom will ye liken me, and make me equal, and compare me, that we may be like?

46:6 เขาทั้งหลายโกยทองคำออกจากกระเป๋า และชั่งเงินในตาชั่ง และจ้างช่างทองคนหนึ่ง และเขาก็ทำสิ่งนั้นให้เป็นพระ เขาทั้งหลายกราบลง ใช่แล้ว เขาทั้งหลายนมัสการ

46:6 They lavish gold out of the bag, and weigh silver in the balance, and hire a goldsmith; and he maketh it a god: they fall down, yea, they worship.

46:7 เขาทั้งหลายแบกรูปนั้นไว้บนบ่า พวกเขาหามมันไป และตั้งมันไว้ในสถานที่ของมัน และรูปนั้นก็อยู่ที่นั่น จากสถานที่ของมันรูปนั้นจะไม่โยกย้าย ใช่แล้ว คนหนึ่งจะร้องทูลต่อมัน แต่รูปนั้นไม่สามารถตอบได้ หรือช่วยเขาให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนของเขาได้

46:7 They bear him upon the shoulder, they carry him, and set him in his place, and he standeth; from his place shall he not remove: yea, one shall cry unto him, yet can he not answer, nor save him out of his trouble.

46:8 จงจดจำสิ่งนี้ไว้ และแสดงพวกเจ้าเองให้เป็นลูกผู้ชาย จงระลึกถึงมัน โอ พวกเจ้า ผู้ละเมิดทั้งหลายเอ๋ย

46:8 Remember this, and shew yourselves men: bring it again to mind, O ye transgressors.

46:9 จงจดจำบรรดาสิ่งดั้งเดิมแห่งสมัยก่อนไว้ เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก เราเป็นพระเจ้า และไม่มีผู้ใดเหมือนเรา

46:9 Remember the former things of old: for I am God, and there is none else; I am God, and there is none like me,

46:10 ซึ่งแจ้งจุดจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้น และตั้งแต่กาลโบราณให้แจ้งถึงบรรดาสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกกระทำเลยให้ทราบ โดยกล่าวว่า ‘แผนงานของเราจะยั่งยืน และเราจะกระทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทั้งสิ้น’

46:10 Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:

46:11 โดยเรียกเหยี่ยวตัวหนึ่งมาจากทางทิศตะวันออก คือชายผู้นั้นที่ทำตามแผนงานของเราจากแผ่นดินไกล ใช่แล้ว เราได้พูดสิ่งนั้นแล้ว เราจะให้สิ่งนั้นเป็นไปด้วย เราได้มุ่งสิ่งนั้นแล้ว เราก็จะกระทำสิ่งนั้นด้วย

46:11 Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.

46:12 จงตั้งใจฟังเราเถิด พวกเจ้าผู้ที่มีใจแข็งกระด้างเอ๋ย ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากความชอบธรรม

46:12 Hearken unto me, ye stouthearted, that are far from righteousness:

46:13 เรานำความชอบธรรมของเรามาใกล้ มันจะไม่อยู่ไกลออกไปเลย และความรอดของเราจะไม่รอช้า และเราจะวางความรอดในศิโยนเพื่ออิสราเอล สง่าราศีของเรา”

46:13 I bring near my righteousness; it shall not be far off, and my salvation shall not tarry: and I will place salvation in Zion for Israel my glory.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope